Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

accesible

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

erabilerraz (eu)

accesible (es)

Sari horiek urtero banatzen dira eta horien bitartez Estatuan dauden web atari erabilerrazenak ezagutzera ematen dira.>
www.ermua.es

Esos premios se celebran anualmente y dan a conocer los portales Web más accesibles del Estado.
www.ermua.es


2007/05/10: Lehenengo Web-gune erabilerrazen zerrenda>
www.ermua.es

10/05/2007: Relación de los primeros sitios web accesibles
www.ermua.es


Lan eta ahalegin horren emaitza izan dira web-gune erabilerraz eta berri honen bertsioa urtarrilaren 31n aurkeztu izana.>
www.ermua.es

Fruto de este esfuerzo, el 31 de enero de este año este ayuntamiento presentó un nuevo portal accesible.
www.ermua.es


Horren zergatia egun horrelako edukiak minusbaliotasunik dutenentzat teknikoki erabilerraz egiteko ezintasunean datza.>
www.ermua.es

El motivo es que a día de hoy este tipo de aplicaciones no se pueden realizar en modo accesible para personas con distintos tipos de discapacidad.
www.ermua.es


Europar Batasunak, Kontseiluaren 2002ko martxoaren 25eko ebazpenean, estatukideak bultzatzen ditu eduki digitalak erabilerrazak izateko beharra kontuan har dezaten eta, gomendio horri jarraituz, informazio gizartearen eta merkataritza elektronikoaren zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak ezartzen du herri administrazioek beharrezko neurriak hartuko dituztela, 2005eko abenduaren 31 baino lehen, bakoitzak bere Internet orrietan eskuragarri duen informazioa ezintasunaren bat duten pertsonek eta adinekoek erraz eskura dezaten, oro har aitortuta dauden edukiarekiko erabilerraztasun irizpideei jarraituz.>
www.eskola20.euskadi.net

La Unión Europea, en la resolución del Consejo de 25 de marzo de 2002, anima a los Estados miembros a tener en cuenta la necesidad de que los contenidos digitales sean accesibles y, siguiendo esta recomendación, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, dispone que las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para que la información disponible en sus respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada, de acuerdo con los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos, antes del 31 de diciembre de 2005.
www.eskola20.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskuragarri (eu)

accesible (es)

Lehenengo Fasera pasa daitezkeen aurrehautatuen zerrenda argitaratu eta bost laneguneko epean, 10.1 oinarriari jarraiki, honako dokumentazioa aurkeztu beharko dute aurrehautatuek, Araba, Gipuzkoa edo Bizkaiko campusetako edozein erregistro orokorretan, edo UPV/EHUren 2007ko maiatzaren 28ko (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 149 zk., 2007 abuztuaren 3koa) Ebazpenean aipatzen den edozein bulegotan; bai eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan zehaztutakoaren arabera ere: a) NANaren edo pasaportearen kopia. b) Karnet tamainako bi argazki, duela gutxikoak eta atzealdean izena jarrita. c) Bizkaiko edo Arabako Campuseko UPV/EHUko tituludunen kasuan, Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizi direla egiaztatzen duten agiriak. d) Curriculum vitae-a eta hizkuntza-gaitasunen egiaztagiria Europass-en ereduari jarraiki egin beharko dira. Aurreko eredu hori Internet helbide honetan eskuragarri dago: http://europass. cedefop.europa.eu e) Egindako ikasketen, ikastaroen eta laneko esperientziaren egiaztagirien fotokopia konpultsatua.>
www.euskadi.net

En el plazo de 5 días hábiles desde la publicación del listado definitivo de preseleccionados, éstos últimos deberán entregar en cualquiera de los Registros Generales de los Campus de Álava, Bizkaia o Gipuzkoa, o en cualquiera de las Oficinas enumeradas en la Resolución de la UPV/EU de 28 de mayo de 2007 (Boletín Oficial del País Vasco n.º 149 de 3 de agosto de 2007), o, en su caso, conforme al artículo de 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común la siguiente documentación: a) Fotocopia del DNI o pasaporte. b) Dos fotografías recientes tamaño carné, con el nombre al dorso. c) Documentación acreditativa de la vecindad administrativa en el territorio histórico de Gipuzkoa en el caso de los titulados de la UPV/EHU por el Campus de Bizkaia o Álava. d) Curriculum Vitae y documento acreditativo de las competencias lingüísticas ajustados al modelo Europass que se encuentra accesible en la dirección de internet http://europass.cedefop. europa.eu e) Fotocopias compulsadas de los documentos acreditativos de los cursos realizados y de la experiencia profesional.
www.euskadi.net


Helburua da Euskal Administrazioaren atari berri honetatik informazio orokorra eskuragarri ipintzea eta gainera, norberak pertsonalki dirulaguntzak, lizentziak, baimenak edo bekak aztertu eta izapidetu ahal izango ditu, zuzenean.>
www.euskadi.net

El objetivo es hacer accesible, desde este nuevo Portal de la Administración Vasca, la información general, la tramitación y las consultas personalizadas sobre los diversos procedimientos de ayudas y subvenciones, becas, autorizaciones, registros, etc., o cualquier otro servicio de los diferentes Departamentos del Gobierno Vasco, tanto dirigido a la población en general como a sectores específicos (empresas, juventud, etc.).
www.euskadi.net


Aplikazio praktikoak besteak heztera bideratzen dira eta www.izanproposamena.org web gunean daude eskuragarri.>
baketik3

Las aplicaciones prácticas se orientan al objetivo de educar y es accesible también a través de la web www.izanproposamena.org.
baketik3


Lau tresna samurrekin eta eskuragarrirekin>
baketik3

Con cuatro herramientas sencillas y accesibles
baketik3


2014-15 ikasturterako ikastaroen programa lotura honetan eskuragarri dago ezagutu nahi duten pertsonentzat.>
baketik3

El programa de cursos para el curso 2014-15 está accesible a través de este link para to...
baketik3

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

irisgarri (eu)

accesible (es)

Ahalik eta gune gehien irisgarri eta bisitagarri egitea da tenplua erabat zaharberritzeko proiektu osoaren helburu nagusia, baina beti kontuan hartu dira honelako ezaugarriak dituen eraikin baten mugak.>
www.catedralvitoria.com

El objetivo principal de todo el proyecto de recuperación integral del templo es hacer accesibles y visitables cuantos espacios sea posible teniendo siempre en cuenta las limitaciones de un edificio de estas características.
www.catedralvitoria.com


Zaharberritze-lanak amaitu eta gero, bere osotasunean, kanpoaldetik oso-osorik berrituta ikus daiteke dorrea; baina barnealdeko lanak egiten jarraitzen dute, barnealdea irisgarri egiteko.>
www.catedralvitoria.com

La finalización de los trabajos de restauración permiten verla en su integridad, completamente recuperada exteriormente, mientras se mantienen los trabajos para hacer su interior accesible.
www.catedralvitoria.com


Nahiz eta leku horiek ez diren irisgarri egingo, egingo litzaiokeen kaltea ez delako bateragarria bere mantentze osoarekin, egia da balitekeela barne-sarbide sistema bat jartzea gorputz laukizuzen osoan, mugikortasun mugatuko pertsonak bisitatu ahal dezaten.>
www.catedralvitoria.com

Aunque estos últimos espacios no se podrán hacer accesibles porque ello implicaría un daño al monumento no compatible con su conservación integral, lo cierto es que en todo el cuerpo rectangular principal sí cabe la posibilidad de encajar un sistema de acceso interior que permita la visita a las personas con movilidad limitada.
www.catedralvitoria.com


Halaber, tokia obretan dagoenez eta dituen eraikuntza-ezaugarriak direla medio, ibilbide osoa ez dago irisgarri mugikortasun desgaitasunen bat duten pertsonentzat; hortaz, bisitak egokitzeko, erreserba egiterako orduan horren berri ematea eskatzen dizuegu.>
www.catedralvitoria.com

Asimismo al encontrarse el espacio en obras y por sus características constructivas, todo el recorrido no es accesible para las personas con discapacidad móvil, por lo que las visitas para todas éstas se adaptan, para ello rogamos nos lo indiquen por favor en el momento de realizar la reserva.
www.catedralvitoria.com


Proiektu hori Katedrala zaharberritzeko plan orokorraren baitan dago. Planaren helburu nagusienetako bat horixe baita, ahalik eta espazio gehien ahal den heinean bisitagarri eta irisgarri egitea.>
www.catedralvitoria.com

El proyecto se enmarca dentro del plan global de restauración de la Catedral, uno de cuyos objetivos principales es hacer visitable y accesible en la medida de lo posible el mayor número de espacios.
www.catedralvitoria.com

More examples