Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

impugnar

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

inpugnatu (eu)

impugnar (es)

Ez da eskatuko zenbatekoa aurrez ordaintzea, udal zergen ezarpen eta eraginkortasunari buruzko egintzen aurka berraztertze errekurtsoa edo, hala badagokio, erreklamazio ekonomiko-administratiboa jartzeko. Hala ere, errekurtsoa edo, hala dagokionean, erreklamazioa jartzeak ez du kobrantzaren egintza administratiboa geldiaraziko, salbu zigorrak ordainarazten zaizkionean, non eta interesatuak ez duen eskatzen aurrez inpugnatutako egintza etetea, errekurtsoa edo, hala dagokionean, erreklamazioa jartzeko epearen barruan.>
www.errenteria.net

Para interponer el recurso de reposición o, en su caso, la reclamación económico-administrativa, contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos municipales, no se requerirá el previo pago de la cantidad exigida; no obstante, la interposición del recurso, o en su caso, de la reclamación, no detendrá, salvo en la ejecución de las sanciones, la acción administrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite dentro del plazo para interponer el recurso, o en su caso la reclamación, la suspensión del acto impugnado, a cuyo efecto será indispensable para solicitar dicha suspensión, acompañar garantía que cubra el total de la deuda tributaria, en cuyo supuesto se otorgará la suspensión instada.
www.errenteria.net


c) Inpugnatzen den nahiz espedientearen xede den jarduketa edo administrazio egintza, hura eman den eguna, espedientearen zenbakia edo inpugnatutako egintza administratiboa identifikatzen duen gako alfanumerikoa, eta espedienteari buruzko gainerako datu jakingarriak.>
www.errenteria2

c) Acto administrativo o actuación que se impugna o que es objeto del expediente, fecha en que se dictó, número del expediente o clave alfanumérica que identifique el acto administrativo objeto de impugnación y demás datos relativos a éste que se consideren convenientes.
www.errenteria2


3. Tarteratze-idazkian alegazioak daudenean, inpugnatutako ekintza agindu zuen organoak aukera izango du egintza hori partzialki edo erabat ezeztatzeko, berriro igorri baino lehen dituen hamar eguneko epearen barruan, betiere aurrez berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ez bada.>
www.donostia.org

3. Cuando el escrito de interposición incluya alegaciones, el órgano que dictó el acto impugnado podrá, dentro del plazo de diez días para su remisión, anular total o parcialmente el acto, siempre que no se hubiera presentado previamente el recurso de reposición.
www.donostia.org


1. Behin tarteratze-idazkia jasotakoan, inpugnatutako egintza agindu zuen organoak espedientea osatuko du agindua emateko kontuan hartu ziren egintza eta dokumentuekin, eta hurrengo hamar egunen barruan Auzitegiko Idazkaritzara bidaliko ditu tarteratze-idazkia eta espedientea.>
www.donostia.org

1. El órgano que dictó el acto impugnado, una vez recibido el escrito de interposición, completará el expediente con las actuaciones y documentos que se tuvieron en cuenta para dictar el acto, y remitirá a la Secretaría del Tribunal dentro del plazo de los diez días siguientes, el escrito de interposición junto con el expediente para su tramitación conforme al siguiente procedimiento o conforme al procedimiento abreviado en los apartados del art. 4º. 2.
www.donostia.org


2. Inpugnatutako ekintzan ez denean adierazten zer oinarrik eragin zuten, organoak txosten batekin osatuko du espedientea, eta txosten hori aipatu epean bidali beharko da.>
www.donostia.org

El órgano, cuando en el acto impugnado no consten expresamente los fundamentos que lo determinaron, completará el expediente con un informe a remitir dentro del citado plazo de diez días.
www.donostia.org

More examples