Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es eu > en

ekonomikoki

Share:

ekonomikoki *Examples are automatically obtained from dabilena

...ekonomikoki .... Hemen, berriz, kolonia gara oraindik, ekonomikoki , eta horrek pisu handia du psikologikoki. Halakorik ez da g...


... ez zait bidezkoa iruditzen, hiriburu izatea ekonomikoki onuragarria litzakeelako, hala balitz (1);...


...41 artikuluaren arabera. Proposamenak baloratzeko eta ekonomikoki abantailarik handiena duen eskaintza zein den erabakitzeko...


. "Instituzioek, ordea, krisia sortu dutenei ekonomikoki laguntzen diete", esan , eta ondorengoak...


... bereziki garrantzitsua da; izan ere, atzerritarra ekonomikoki arau-hauslearen mende badago eta baimendutako egonaldia...


...aren fight ak Iruñerrian gertatzen dira, demografikoki, ekonomikoki eta sozialki dinamikoena den eremuan: han dauzka euskarak h...


...eraikuntza aintzat hartu gabe). Garraio publikoa ekonomikoki eraikuntza aintzat hartu gabe). Garraio publikoa ...


...te Zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzuen finantziazioan ekonomikoki parte-hartzeko irizpide orokorretako dekretu-proiektua jend...


...ebaluatzea abantailatsuena hautatzea. eta eskaintza ekonomikoki . Proposamenak ebaluatzea abantailatsuena hautatzea. eta esk...


...zein IKERKETAN inbertitu behar da, herri honek ekonomikoki aurrera egin dezan...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ekonomikoki (eu)

económicamente (es)

Familietan bizi den biztanleriaren jarduerarekiko harremana jasotzen du, baita ere haren lan-egoeran izandako aldaketak; biztanleria aktiboaren koiunturako aldaketen gaineko adierazleak egiten ditu; ekonomikoki produktiboak ez diren jardueretan biztanleriaren parte-hartzearen gradua zenbatesten du.>
www.euskadi.net

Recoge la relación con la actividad productiva de la población residente en viviendas familiares, así como los cambios producidos en su situación laboral; elabora indicadores de variaciones coyunturales sobre la evolución de la población activa; también estima el grado de participación de la población en actividades no productivas económicamente.
www.euskadi.net


Sustatzaileei buruzkoak: - NANaren fotokopia eta currículum vitaea. - Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiria, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean direla egiaztatzen duena. • Enpresari buruzkoak, eratuta egonez gero: - IFZren fotokopia. - Enpresaren memoria laburra eta bazkideen curriculum vitaea, eta, hala badagokio, proiektuko partaideen curriculuma. - Enpresaren eratze eskrituraren fotokopia. Autonomoa izanez gero, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoela adierazten duen agiriaren fotokopia. - Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean edukitzearen ziurtagiria, hura derrigorrezkoa ez den kasuetan izan ezik (ikus 58/2004 Foru Dekretua), eta beharrezkoa denetan, enpresaren bazkide guztiena. • Garatutako proiektuari buruzkoak: - Proiektuaren deskribapena. - Gutxienez 2 urtetako behin-behineko emaitzen kontuak. - Lana egin duen edo egingo duen kanpoko profesionalaren edo hornitzailearen eskaintzaren fotokopia (proformako fakturak edo behin beti koak, kanpo aurrekontua edo, hala badagokio, sinatutako kontratua). - Eskatutako hiru eskaintzen fotokopia, baldin eta aholkularitza enpresek edo laguntza teknikoko enpresek 12.000,00 euroak gainditzen dituzten zerbitzuak ematen badituzte edo ekipamendu ondasunak hornitzen badituzte. Gainera, aukeratutako eskaintza ekonomikoki hoberena ez bada, hautaketa hori justifikatu behar da. - Enpresa proiektu berriak garatzen eta ekintzaile berriei laguntzen esperientzia duen erakunde tutoreak proiektu honetan egiten dituen jarraipen eta laguntza lanen deskribapena (erakunde tutorea erabaki honen 3.3. artikuluan aitortutako bat bada soilik).>
www.euskadi.net

Relativa a los promotores: - Fotocopia del DNI y curriculum vitae. - Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al corriente de sus obligaciones. • Relativa a la empresa, en caso de que esté constituida: - Fotocopia del NIF. - Memoria breve de la empresa y curriculum vitae de los socios, y, en su caso, de los participantes en el proyecto. - Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa, y en caso de ser autónomo, fotocopia del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. - Certificación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, excepto en los casos en que ésta no sea obligatoria (ver Decreto Foral 58/2004), y en su caso, la de todos los socios de la empresa. • Relativa al proyecto desarrollado: - Descripción del proyecto. - Cuentas de resultados previsionales de 2 años como mínimo. - Fotocopia de la oferta del profesional externo o proveedor que vaya a realizar o haya realizado el trabajo (facturas proforma o definitivas, presupuesto externo o, en su caso, contrato firmado). - Fotocopia de las tres ofertas solicitadas, en el caso de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica que superen los 12.000,00 euros, junto con la justificación de la elección si la oferta elegida no es la más ventajosa económicamente. - Descripción de las labores de seguimiento y apoyo que la entidad tutora con experiencia en el campo del desarrollo de nuevos proyectos empresariales y apoyo a nuevos emprendedores presta en este proyecto (sólo en el caso de que el proyecto venga tutelado por una entidad de las reconocidas en el artículo 3.3 del presente Acuerdo).
www.euskadi.net


Hala eta guztiz ere, arau horiek kasu guztietan ezin ezarri izan ziren zeren ekonomikoki garestiegiak izateaz gainera ez zioten ekonomia egoera larriak berreraikuntza azkar eta nagusia izatera behartzen zuen gizarte baten beharrizanei erantzuten.>
www.euskomedia.org

Sin embargo, estas directrices no se pudieron aplicar en todos los casos ya que, además de resultar muy costoso económicamente, no respondían a las necesidades de una sociedad en la que la precaria situación económica obligaba a una masiva y rápida reconstrucción.
www.euskomedia.org


Gipuzkoar jatorria duen familia da hau, beraien oinetxea Legazpin zegoelarik, ekonomikoki sendoa, irakaskuntza eta zuzenbideko jardueretara zuzendua eta lekuko politikan gogotsu aritzen zirenak udalaren kargu publikotan lan eginez, horrela bere aitonak 1759an kaparetasun auzitan ibili zen.>
www.euskomedia.org

Una familia de ascendencia guipuzcoana, cuya casa solar estaba en Legazpia, económicamente sólida, orientada hacia la enseñanza y práctica jurídicas y activa en la política local mediante la ocupación de cargos públicos municipales, a cuyo objeto su abuelo pleiteó hidalguía en 1759.
www.euskomedia.org


Hemen, industria ekonomikoki sendoa ez bada sortzen, gureak egin du.>
www.euskonews.com

Aquí, en Euskadi, si no conseguimos mantener una industria económicamente fuerte, podemos darnos por perdidos.
www.euskonews.com

More examples