Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

1 ibilgetu, ibilge, ibilgetzen

Share:

  • 1  du ad. [ibilgailuak] inmovilizar, hacer que algo quede inmóvil

  • 2  du ad. (Kont.) inmovilizar

    kapital ibilgetua: capital inmovilizado

ibilgetu, ibilge, ibilgetzen *Examples are automatically obtained from dabilena

...ibilgetu Ibilgetu materiala (lurrak eta eraikuntzak izan ezik)...


...eta eraikuntzak Instalazio teknikoak eta gainerako ibilgetu materiala Epe luzeko finantza-inbertsioak Gainerako aktibo...


... hartuko dira kontuan, are finantza-kostuak, ibilgetuaren amortizazioa eta, behar denean, tasapeko zerbitzu...


...gainditu ditzakete, eta enpresa handiek, aldiz, ibilgetuaren ehunekoari dagozkion mugak izateari utziko diote. ...


... (...) zk.ko likidazioa, ibilgailuak kendu, ibilgetu eta gordetzeagatik ordaindu beharreko tasarengatik igorrita...


...beste bi mailen inguruan. Kultura ez da ibilgetua . Kulturaren alde mugikorrenak egiturarekiko aldatzen dira.


... URTEA N+1 URTEA N+2 URTEA IBILGETU AKTIBO EZ OHIKOA ONDARE GARBIA BEREZKO FUNTSAK...


Orobat ibilgetu ahal izango da ibilgailua aparkatzeko baimenik ez...


IBILGAILUA IBILGETU , ERRETIRATU ETA BILTEGIRATZEAGATIK. 28. artikulua. ...


...antzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Ibilgetuaren narridura Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak Beste emai...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ibilgetu (eu)

inmovilizar (es)

Trafiko-gorabeherak direla-eta, ibilgailua ibilgetu edo balaztatu baino lehen, maniobra hori ez ohartaraztea.>
beasainMerged2col

No advertir con antelación la intención de inmovilizar o frenar el vehículo por las circunstancias del tráfico.
beasainMerged2col


Ordaintzeak ez du esan nahi ibilgailuak aparkatutako tokian jarraitzerik daukanik, berehala erretiratua izan behar du, edo bestela ibilgetua edo bide publikotik erretiratua izan daiteke, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuko 104 eta 105 artikuluek ezarritakoaren arabera.>
beasainMerged2col

Dicho abono no supone que el vehículo denunciado pueda continuar estacionado en la zona en que se hallare, debiendo ser retirado de forma inmediata, o de lo contrario podrá ser inmovilizado o retirado de la vía pública conforme a lo establecido en los art. 104 y 105 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
beasainMerged2col


Ibilgailuak eramateko udal-biltegirik izan ezean, edota, halakorik izan arren, bertan lekurik egon ezean, aparkatuta dauden eta aparkatze irregularreko egoerarekin batera zirkulazio-eragozpenak, asteroko azokarako postuak jartzeko eragozpenak edota dagokien pasabide-seinalea duten garajeetarako sarrera-irteerak eragozten dituzten eta/edo 26. atalean adierazitako egoeretan dauden ibilgailuak, dauden lekutik garabia erabiliz kendu eta ibilgetuta eduki ahal izango dira aparkalekuren batean, hain zuzen ere Agintaritzaren agenteek esango duten tokian, eta egoera horretan jarraituko dute, handik jasotzeko dagokien tasa ordaindu artean.>
beasainMerged2col

Cuando por carecer de depósito municipal para la retirada de vehículos o por no disponer de espacio útil en el mismo si lo hubiera, los vehículos que además de hallarse en régimen de parada o estacionamiento irregular, ocasionen trastornos circulatorios, imposibiliten la instalación de los puestos los días del mercado semanal, o impidan la salida/entrada a garajes con la señal del vado correspondiente y/o circunstancias reflejadas en el art. 26, podrán ser retirados de dicho lugar con la grúa y ser inmovilizados en un lugar destinado al estacionamiento, donde lo indique el Agente de la Autoridad actuante, situación en la que permanecerá hasta el abono de la tasa correspondiente a la retirada.
beasainMerged2col


Ibilgailua ibilgetua edo horren zama ez kentzea galtzadatik ahalik eta lasterren.>
beasainMerged2col

No retirar de la calzada un vehículo inmovilizado o su carga en el menor tiempo posible.
beasainMerged2col


Galtzadan ibilgailu ibilgetua edo eroritako zama dagoela ez ohartaraztea larrialdi-argien bitartez.>
beasainMerged2col

No utilizar las luces de emergencia para advertir la presencia de un vehículo inmovilizado o de su carga en la calzada.
beasainMerged2col

More examples

2 ibilgetu

Share:

  •  iz. (Kont.) inmovilizado

    ibilgeturako inbertsioa: inversión en inmovilizado

ibilgetu *Examples are automatically obtained from dabilena

...ibilgetu Ibilgetu materiala (lurrak eta eraikuntzak izan ezik)...


...eta eraikuntzak Instalazio teknikoak eta gainerako ibilgetu materiala Epe luzeko finantza-inbertsioak Gainerako aktibo...


... hartuko dira kontuan, are finantza-kostuak, ibilgetuaren amortizazioa eta, behar denean, tasapeko zerbitzu...


...gainditu ditzakete, eta enpresa handiek, aldiz, ibilgetuaren ehunekoari dagozkion mugak izateari utziko diote. ...


... (...) zk.ko likidazioa, ibilgailuak kendu, ibilgetu eta gordetzeagatik ordaindu beharreko tasarengatik igorrita...


...beste bi mailen inguruan. Kultura ez da ibilgetua . Kulturaren alde mugikorrenak egiturarekiko aldatzen dira.


... URTEA N+1 URTEA N+2 URTEA IBILGETU AKTIBO EZ OHIKOA ONDARE GARBIA BEREZKO FUNTSAK...


Orobat ibilgetu ahal izango da ibilgailua aparkatzeko baimenik ez...


IBILGAILUA IBILGETU , ERRETIRATU ETA BILTEGIRATZEAGATIK. 28. artikulua. ...


...antzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Ibilgetuaren narridura Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak Beste emai...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ibilgetu (eu)

inmovilizado (es)

Erabaki honen babesean emandako laguntzak diputan gauzatuko dira. Dirulaguntza horiek, gehienez, diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren ehuneko 50aren parekoak izango dira, eta ehuneko 50 horrek ezin izango du inoiz 20.000,00 euro baino gehiago egin proiektuko. Horietatik, gehienez, 10.000,00 euro ibilgetu materiala eskuratzetik etorri ahal izango dira.>
www.euskadi.net

Las ayudas contempladas en el presente Acuerdo, se materializarán a través de subvenciones que podrán alcanzar hasta un máximo del 50 por ciento del presupuesto subvencionable, con un límite máximo de 20.000,00 euros por proyecto, de los cuales como máximo 10.000,00 euros podrán provenir de las adquisiciones de inmovilizado material a realizar.
www.euskadi.net


Industria-jarduerari uztea, titulartasuna aldatzea, jarduera aldatzea edo jarduteko tokia aldatzeaz gain, badaude beste jarduera batzuk jakinarazi eta erregistroan inskribatu behar direnak, eta, beraz, aldaketa garrantzitsutzat jotzen direnak: ekoizpenaren, pertsonalaren edo ibilgetuaren aldaketak, baldin eta aldaketa horiek % 25 baino gehiago aldatzen badute lehendik dagoena.>
www.euskadi.net

Se considerarán, a efecto de comunicación para inscripción en el Registro, como variación significativa, además del cese, cambio de titularidad, actividad o ámbito geográfico de actuación, las modificaciones de producción, del personal o del inmovilizado que altere en más del 25% las existentes.
www.euskadi.net


a) IBILGETU ESKURATZEA:>
usabalbuletina19

a) ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADOS:
usabalbuletina19


Programa honen helburua finantza-laguntzak ematea da, hain zuzen, ibilgetu ez-material eta/edo material berrietan inbertsioak egiteko eta zirkulatzailea finantzatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko industria, merkataritza eta turismo sektoreetan.>
usabalbuletina19

El objeto de este programa es proporcionar ayudas financieras para la inversión en inmovilizados intangibles y/o materiales nuevos, y para la financiación de circulante en los sectores industrial, comercial, y turístico de la CAPV
usabalbuletina19


SPRI-k bideratzen dituen dirulaguntza hauek eskatzeko epea, aurten, azaroaren 12an bukatzen da.AFI PROGRAMA 2015: INBERTSIORAKO FINANTZA LAGUNTZAK - Laguntzaren xedea:Programa honen helburua finantza-laguntzak ematea da, hain zuzen, ibilgetu ez-material eta/edo material berrietan inbertsioak eg...>
usabalbuletina19

Este año el plazo para solicitar estas ayudas gestionadas por la SPRI finaliza el 12 de noviembre.PROGRAMA AFI 2015: APOYO FINANCIERO A LA INVERSIÓN- Objeto de la Ayuda:El objeto de este programa es proporcionar ayudas financieras para la inversión en inmovilizados intangibles y/o materiales nuevos,...
usabalbuletina19

More examples