Elhuyar Hiztegia

eu > es

lurralde

Share:

  • 1  iz. país, región, territorio

    Euskal Herriko lurralde guztian: en todo el territorio del País Vasco

    bertako hizkuntza galdu duten lurraldeak: países que han perdido su propia lengua

  • 2  iz. (Ekol.) territorio

  • 3  iz. (Zuz.) territorio

lurralde *Examples are automatically obtained from dabilena

Gizarte garapen motaren adierazpen fisikoa. Lurraldean ingurumen, gizarte, ekonomia eta kultura politiken...


... Plangintzaren Sailburuordetzak Zerbitzu Zuzendaritza eta Lurralde Plangintzaren eta Hirigintzaren Zuzendaritza ditu menpean...


... Afrikako zatitzat hartzen dira. Muga kolonialak, lurraldeko gaur egungo herrialdeen muga bihurtu dira. ...


...aiko Foru Aldundiak bertan behera utzi ditu lurraldeko eskola-kiroleko jarduera ...


...ntolatu dute, eta demokratizazio prozesuez nahiz lurralde kohesioaz ariko da Joan Subirats Politika Zientzietako kate...


...zurra esan diola eta eskrupulurik gabe gure lurraldean , gure subiranotasunean eta gure ondarean sartu zela».


...aren proposamenari baietza eman dio urrats gisa, Lurralde elkargoaren xedetan, plataformaren eletan. Estatuak, hots, ...


... du eta nahiz eta fronteren bat gure lurraldera hurbildu, denboralea amaitutzat emango dugu. Bitartean...


Noble bakoitzak bere lurraldearen jabetza zuen. Erregeak bere lurrak ...


Batetik behar besteko trinkotasun falta lurralde guztian, ezagutza areagotzeko estrategiak inplementatu ezin...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lurralde (eu)

país (es)

Ekonomi Itunaren mendeko tributuak, Lurralde Historikoen tributu-sistema osatzen dutenak. Kupoa Euskal Autonomia Erkidegoak Estatuari ordaindu beharreko kopurua, Euskadik modu eragingarrian bere gain hartu ez dituen eskumenak finantzatzeko.>
www.conciertoeconomico1

Rasgo característico del régimen de Concierto que expresa el que el País Vasco debe asumir las consecuencias que pudieran derivarse del ejercicio de las competencias reconocidas en el Concierto Económico, debiendo pagar el mismo cupo con independencia de las decisiones que adopte.
www.conciertoeconomico1


Sozietateen gaineko Zerga zerga-egoitza Euskal Herrian duten enpresentzat adostu dute. Honek esan nahi du aipatutako zergaren funtsezko elementuak Lurralde Historikoko Instituzioek ezarri dituztela.>
www.conciertoeconomico1

El Impuesto de Sociedades es un tributo concertado de normativa autónoma para las empresas que tienen su domicilio fiscal en el País Vasco, lo que significa que los elementos sustanciales de dicho impuesto son establecidos por las Instituciones de los Territorios Históricos.
www.conciertoeconomico1


Euskadik Estatuari egindako ekarpena kupo orokor bat izango da, eta kupo hori Lurralde Historiko bakoitzari dagokionak osatuko du.>
www.conciertoeconomico1

Si bien en términos económicos y cuantitativos las competencias del País Vasco son importantes, también existe un nivel de competencias exclusivas del Estado de gran relevancia.
www.conciertoeconomico1


Ekonomi Itunak Euskadiko Lurralde Historikoen erakunde eskudunei euren tributu-sistema eratzeko eta ezartzeko eskumena aitortzen die. Salbuespen bakarra Estatuari modu esklusiboan dagozkion eskubideak dira, hala nola:>
www.conciertoeconomico1

El Concierto Económico reconoce a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos del País Vasco con la mayor amplitud las facultades para diseñar y aplicar, dentro de su territorio, su propio sistema tributario, con la única excepción de las competencias expresamente atribuidas con carácter exclusivo al Estado:
www.conciertoeconomico1


Bigarrena ekainaren 29an eman zuen eta ezetsi egiten du zergen arloko foru administrazioak eskumenik duenik bere lurraldearen esparrutik kanpo informazio-errekerimenduak egiteko, eta baieztatu egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak 2015eko otsailaren 3ko bere epaian eman zuen irizpidea.>
www.conciertoeconomico1

La segunda, dictada el 29 de junio, rechaza la competencia de la administración tributaria foral para efectuar requerimientos de información fuera de su ámbito territorial, confirmando el criterio sostenido por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su sentencia de 3 de febrero de 2015.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lurralde (eu)

región (es)

Garrantzitsuenak ‘Urrezko Palmondoa’ izeneko sari orokorra, Frantziako Condom herrian, Armagnac lurraldean (Okzitaniako mendebaldean) ospatutako Kaleko musika Banden Nazioarteko Jaialdian.>
www.ermua.es

Entre ellos y el más importante: la “Palma de Oro” a la mejor y más completa banda de calle, en el Festival Internacional de Bandas de calle, en la localidad francesa de Condom, región de Armagnac (oeste de Occitania).
www.ermua.es


Araujo zinegotzia Midi-Pirineoak lurraldeko presidenteordearekin, Bernard Raynaudekin, bildu da.>
www.ermua.es

El concejal se ha reunido con el Vicepresidente de la región Midi-Pirineos, Bernard Raynaud.
www.ermua.es


Asteazkenean Extremadurako egunaren bezperan, lurraldeko bandera jarriko da udaletxeko mastan, arratsaldeko 7etan.>
www.ermua.es

El miércoles es la jornada de víspera del día de la región y la bandera de la Comunidad se izará en el balcón del ayuntamiento, a las 19.00 horas.
www.ermua.es


InnTegra proiektua lurralde ezberdinen artean berrikuntza alorreko ezagutza eta esperientzia elkartrukatu ahal izateko erraztasunak ematen saiatzen da, bere helburu ugarien artean.>
www.ermua.es

El proyecto Inntegra trata de favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos relacionados con la innovación en las empresas de las distintas regiones, dentro de sus muchas líneas de actuación.
www.ermua.es


Toki-garapen Alorra pozik Midi-Pirineo lurraldeko enpresa saloian parte hartu izanagatik Toki-garapen Alorra Toulouse hirian izan da, Midi-Pirineo lurraldeko enpresa saloian parte hartzeko.>
www.ermua.es

El Area Desarrollo Local satisfecho con su participación en el Salón de la empresa de la región Midi-Pirineos, celebrado en Toulouse
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

lurralde (eu)

territorio (es)

Zerga Euskadin eta lurralde erkidean ordaintzea>
www.conciertoeconomico1

Simultanea en PV y territorio común
www.conciertoeconomico1


Espainiako Konstituzioaren 158.2. artikuluak oinarrizko tresna bat sortu du 138.1. artikuluaren agindua betetzeko. Konstituzioaren 158.2. artikuluak dioenez, lurraldeen arteko desoreka ekonomikoak zuzentzeko eta elkartasun-printzipioa eragingarritasunez betetzeko, Konpentsazio Funtsa eratuko da inbertsio-gastuetarako gutxien garatutako lurraldeen mesedetan.>
www.conciertoeconomico1

El artículo 158.2 de la Constitución española configura un instrumento esencial para dar cumplimiento al mandato del artículo 138.1, al disponer que, con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados.
www.conciertoeconomico1


Ekonomi Ituna 1878. urtean onartu zen lehen aldiz euskal lurraldeak estatuko sistema ekonomikoan integratzeko.>
www.conciertoeconomico1

El Concierto se aprobó por primera vez en 1878 como forma de integrar a los territorios vascos en el sistema económico estatal.
www.conciertoeconomico1


Azpitituluak dioen moduan, lana "Lege, Dekretu, Errege-aginduak eta Auzitegi Kontentzioso-Administratiboaren Ebazpenen bilduma" da. Estatu berriaren eraikuntza unean, alde batetik, eta 1876ko uztailaren 21eko Legearen ondoren babes juridikorik gabe geratu ziren Lurraldeen administrazio fiskalaren erregimenean, bestetik, egoera ekonomiko-administratiboaren zehaztapenean eragina izan zuten lege-testuen sorta oso-osoa da.>
www.conciertoeconomico1

Tal y como reza el subtítulo la obra es una “Colección de Leyes, Decretos, Reales Órdenes y Resoluciones del Tribunal Contencioso-Administrativo”, recopilación de textos legales completísima que contribuyó a la definición del estado de la cuestión económico-administrativa, en un momento de construcción del nuevo edificio estatal y de forma subsidiaria del régimen de autoadministración fiscal de unos Territorios que, tras la Ley de 21 de julio de 1876, quedaron prácticamente sin cobertura jurídica.
www.conciertoeconomico1


Zuzeneko zergen egozpena behar bezala zehazteko ezarri diren egokitzapenek oinarri eta funts garbia dute: lanaren gaineko atxikipenek eta ondasun higigarrien gaineko atxikipenek Lurralde Historikoen bilketan sorrarazten dituzten ondorioak konpentsatu beharra. Izan ere, lanaren atxikipenei eta ondasun higigarrien atxikipenei dagozkien lotura-guneetan bi salbuespen ezarri dira, irizpide orokorretik aldenduta, sarrera fiskal horiek jaso behar dituen Administrazioa aldi berean ordainketa horiek zein aurrekontuetatik etorri eta aurrekontu horien titular Administrazio bera izatea ziurtatzeko.>
www.conciertoeconomico1

Los ajustes previstos para perfeccionar la asignación de la imposición directa tienen su fundamento y justificación en la necesidad de compensar los efectos que en la recaudación de los Territorios Históricos provoca la introducción en los puntos de conexión correspondientes a las retenciones de trabajo y a las retenciones de capital mobiliario de sendas excepciones al criterio general, con el fin de asegurar que la administración receptora de los ingresos sea la titular de los presupuestos de los que emanan las respectivas retribuciones.
www.conciertoeconomico1

More examples