Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

hacienda

Share:

  • 1  s.f. etxalde

    mis tíos tienen una hacienda en Méjico: gure osaba-izebek etxaldea dute Mexikon

  • 2  s.f. ondasun(ak), ondare, ogasun

    vendió toda su hacienda y se hizo cura: bere ondasun guztiak saldu eta apaiz joan zen

  • 3  s.f. (mayúsc.) [administración] ogasun (maiusk.)

    inspector de Hacienda: Ogasuneko ikuskatzailea

*Examples are automatically obtained from dabilena

ogasun (eu)

hacienda (es)

Foru Ogasunek nazioarteko eremu horretan parte hartzearena ez da era logikoan edo naturalean onartu. Jazarpen edo erresistentzia hori beste arlo batzuetan ere azaltzen da: beste antolakuntza batzuekiko erlazioen bideetan; nazioarteko hitzarmen eta akordioak egiteko prozesuetan; edo Europar Batasuneko zuzenbidea egiteko prozesuetan euretan.>
www.conciertoeconomico1

No se ha asumido de una manera lógica o natural la participación de las Haciendas Forales en todo el aspecto internacional ni en los cauces de relación con otras organizaciones, ni en los procesos de elaboración de los tratados y acuerdos internacionales, ni en los propios procesos de elaboración de derecho de la Unión Europea.
www.conciertoeconomico1


Bizkaiko foru ogasunean ia 20 urteko ibilbide profesionala burutu ondoren defendatu berri duzu "Europar Batasuneko Zuzenbidea eta Ekonomia Ituna" doktorego-tesia.>
www.conciertoeconomico1

Acabas de defender la tesis doctoral "Derecho de la Unión Europea y Concierto Económico" tras casi 20 años de trayectoria profesional en la Hacienda Foral de Bizkaia.
www.conciertoeconomico1


Ezagutu itzazu Bizkaiko Foru Ogasunaren aurrerakuntzan lagundu duten figura ospetsuak.>
www.conciertoeconomico1

Conoce a las figuras ilustres que han contribuído al progreso de la Hacienda Foral de Vizcaya.
www.conciertoeconomico1


Ondasun higigarrien kapitalaren gainean ezarritako konturako atxikipenen kasuan, Estatuko Ogasunari dagozkio Estatuak berak eta lurralde erkideko gainerako Administrazioek jaulkitako jesapenen eta zorren ziozko kontraprestazio eta korrituen gainean egin beharreko atxikipenak, horiek gauzatu diren lurraldea gorabehera.>
www.conciertoeconomico1

En el caso de las retenciones a cuenta del capital mobiliario se atribuye a la hacienda del Estado las que correspondan realizar sobre los intereses y contraprestaciones de las deudas y empréstitos emitidos por el Estado y demás administraciones de régimen común, cualquiera que sea el lugar en el que se hayan hecho efectivos.
www.conciertoeconomico1


Bi kasuotan, Lurralde Historikoetan aurkeztutako aitorpenetan kendu egingo dituzte etekin horien gainean egin zaizkion atxikipenak (eta Gobernu zentraleko Ogasunari ordaindu zaizkionak). Horiek horrela, Estatuak atxikipenak kobratzen ditu eta EAEk itzultzen ditu; horregatik, konpentsazio bat ezarri da, hain zuzen, 7. puntu honetan aurreikusitako egokitzapenaren xede.>
www.conciertoeconomico1

En los dos supuestos, tanto los suscriptores de deuda del Estado como los funcionarios del Estado que prestan sus servicios en territorio vasco, deducirán las retenciones que les hubieran sido practicadas (e ingresadas en la Hacienda del Gobierno central) en sus declaraciones presentadas ante los Territorios Históricos, de tal forma que las retenciones las cobra aquél y las devuelve la CAPV, lo que exige una compensación que constituye el objetivo del ajuste previsto en este apartado 7.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ondasun (eu)

hacienda (es)

Azken kontsumitzaileak zerga benetan ordaintzen badu ere, ez da subjektu pasiboa. Subjektu pasiboa ondasunak edo zerbitzuak ematen dituena da eta horrek Ogasunari zerga ordaindu behar dio, berak erantsitako balioaren gainean.>
www.conciertoeconomico1

El consumidor final es el que soporta el impuesto, pero el sujeto pasivo es quien realiza la entrega de bienes o la prestación de servicios y tiene que ingresar en Hacienda el impuesto correspondiente al valor por él añadido.
www.conciertoeconomico1


Zerga benetan jasaten duena azken kontsumitzailea bada ere, subjektu pasiboa zerga-egitatea gauzatzen duena izango da, hots, ondasunak ematen dituena, zerbitzuak ematen dituena edo zergaren sortzapena eragiten duena, eta horrek ere Ogasunari tributu-karga egokia ordaintzen dio.>
www.conciertoeconomico1

El consumidor final es el que soporta el impuesto, pero el sujeto pasivo es quien realiza la entrega de bienes, la prestación de servicios o el devengo del impuesto, ingresando en Hacienda el gravamen correspondiente.
www.conciertoeconomico1


Zergabilketa Burutzaren iritziz komenigarria eta ondasunen balioarekiko proportziozkoa denean, beste komunikabide batzuetan ere iragarriko da, edo berariazko beste bide batzuk erabiliz, eta Foru Ogasunaren webgunean ere bai.>
web.bizkaia.net

Cuando a juicio de la Jefatura de Recaudación sea conveniente y proporcionado con el valor de los bienes se anunciará también en otros medios de comunicación, o en cualquier otro lugar al efecto, así como en la página web de la Hacienda Foral.
web.bizkaia.net


Bizkaian, Diego Lopez Harokoak Hiribildua fundatu zuenetik eta 1300eko ekainaren 15ean Hiri-gutuna eman zionetik, Erdi Aroko ospitalea Magdalenakoa edo San Lazarokoa zen, eta Joan Santuak Ospitalea XV. mendearen bukaeran sortu zen. Hau 1645eko abenduaren 6ko Erregimen Orokorrean idatzita dago, eta instituzio hauek "Bilbon jaiotakoen eta ondasunik gabeko bizilagun zahar eta txiroen aterpeak" bakarrik zirela ezartzen zen.>
www.euskomedia.org

En Bizkaia desde que Don Diego López de Haro fundase la Villa y le otorgó la Carta Puebla, el 15 de junio del año 1300, existía como hospital medieval el de la Magdalena o el de San Lázaro, creándose el Hospital de los Santos Juanes hacia finales del siglo XV. Está escrito en el Regimiento General del 6 de diciembre de 1645, donde se establece que estas instituciones funcionaban únicamente como "refugios de naturales y vecinos de Bilbao, faltos de hacienda, viejos y miserables".
www.euskomedia.org


68/2016 EBAZPENA, azaroaren 17koa, Nafarroako Zerga Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Lur-ondasunen Erregistroan 2016ko azaroaren 30ean inskribatuta dauden ondasun higiezinen balioak onesten dituena.>
www.ansoain18

RESOLUCIÓN 68/2016, de 17 de noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a treinta de noviembre de 2016.
www.ansoain18

More examples