Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

heredero, -a

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

jaraunsle (eu)

heredero (es)

Hortik dator jaraunspeneko ondasunari aurkaritzeko ondareagatiko asmoak burutzeko bide egoki bakarra, Aiarakoaren antzera, berriz ere senipartekoen bazterketagatiko testamentuaren edo oinordetza-itunarekiko aurka-egitea izatea, senipartearen aipamenik ezak NFBren esparruan jaraunsle erakundearen deuseztasuna dakarren neurrian.>
www.euskomedia.org

De ahí que la impugnación del testamento o del pacto sucesorio por preterición de los legitimarios vuelva a ser, como en Ayala, el único cauce idóneo para hacer efectivas las pretensiones patrimoniales frente al caudal relicto, en la medida en que la no mención del legitimario detona en el marco del FNN la sanción de nulidad de la institución de heredero.
www.euskomedia.org


Lehen kasuan, komisarioak egindako ordenazioak berehala sortuko ditu eraginak eta errebokaezina izango da; bigarrenean, berriz, eraginak hura hil artera atzeratuko dira eta, jaraunslea nor izango den izendatzea, bizi den artean alda dezake2.>
www.euskomedia.org

En el primer caso, la ordenación realizada por el comisario producirá efectos inmediatos y será irrevocable, mientras que, en el segundo, tales efectos se pospondrán hasta el instante de su óbito, con lo que la designación de heredero podrá modificarse hasta que fallezca2.
www.euskomedia.org


Baina, gainera, testamentu irekia izanik -izaeraz hil-burukoa hala da-, ezein azpikeri ekiditeko edo azken borondatea ez desitxuratzeko, lekuko gisa ezin dute parte hartu hauek ere: testamentuan izendatutako jaraunsleak eta legatudunak, horien ezkontideak, eta horien ahaideak odolkidetasunezko izanik laugarren gradukoa bada eta ezkontza-ahaidetasuna izanik bigarren graduko bada.>
www.euskomedia.org

Pero, además, tratándose de testamento abierto -y ya se sabe que el hil-buruko lo es-, tampoco pueden intervenir como testigos, a fin de evitar cualesquiera confabulaciones o tergiversaciones de la última voluntad, los herederos y legatarios en él instituidos, sus cónyuges, ni los parientes de aquéllos, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
www.euskomedia.org


Testamentugilearen borondatea exekutatzea da konfiantzazko jaraunslearen zeregina eta, konfiantza horren oinarria, izendatuaren leialtasuna da, bete behar dituen aginduak inork ezin baititu fiskalizatu.>
www.euskomedia.org

La condición de ejecutor de la voluntad del testador resulta así acentuada en el heredero de confianza, y tal confianza descansa, ante todo, en la fidelidad del instituido para seguir una órdenes cuyo cumplimiento nadie puede fiscalizar.
www.euskomedia.org


Azken batean, jaraunsleak (edo legatudunak) onartzea ez da xedatze-negozioa baliozkoa izateko betekizuna, jaraunsletza-eskubideak eskuratzeko bide hutsa besterik ez baita.>
www.euskomedia.org

Así pues, la aceptación del heredero (o del legatario) no se erige en requisito de validez del negocio dispositivo, sino en mero medio para la adquisición del derecho hereditario.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinorde (eu)

heredero (es)

Utzi legatu solidario bat zure konpromisoari eusteko, zure bizitzaz harago eta zure oinordekoen eskubideak errespetatuz.>
www.alboan10

Haz un legado solidario para que, más allá de tu vida y respetando los derechos de tus herederos y herederas, mantengas tu compromiso.
www.alboan10


Alderantziz, ondasunen egungo eskualdatzerik gabeko oinordetza-itunak bahitezina eta inorenganaezina izango den kontratu-oinordearen nolakotasuna bakarrik ematen dute.>
www.euskomedia.org

Por el contrario, los pactos sucesorios sin transmisión actual de bienes confieren únicamente la cualidad de heredero contractual, que será inalienable e inembargable.
www.euskomedia.org


Ondasunak oinordearen ezkontzan eskualdatzen ziren. Lurralde horietako gehienetan aukeraketa librea zen, baina semeetan zaharrena aukeratzeko joera nagusitzen zen.>
www.euskomedia.org

La transmisión de la propiedad se hacía en el momento del matrimonio del heredero/a. En la mayor parte de estos territorios la elección era libre, aunque prevalecía la tendencia a elegir al mayor de los hijos varones.
www.euskomedia.org


Disoluzioaz geroztik, ondare komuna osatzen duten ondasunak ez dira automatikoki ezkontide bakoitzaren (edo eta bere oinordekoen) ondare pertsonalera igarotzen. Lehenago, likidazio eta banaketa fase ireki egin behar da.>
www.euskomedia.org

Tras el fenómeno de la disolución no se opera automáticamente el paso de los bienes del patrimonio común al patrimonio personal de cada cónyuge (o de sus herederos), sino que procede abrir la fase de liquidación y partición de la misma.
www.euskomedia.org


Urteko nivôse 17 oinordetza lege nagusiak oinordekoen arteko berdintasun zurruna ezarri zuen, Frantzia guztirako oinordetza ordena finkoa ezarriz.>
www.euskomedia.org

La gran ley sucesoria del 17 nivôse año impuso la igualdad estricta entre los herederos, estableciendo una orden sucesorio fijo para toda la Francia.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

oinordeko (eu)

heredero (es)

Bizkaian, XIX. mendean oinetxe gutxik eman dizkiote hain pertsonaia ugari euskal historia politiko eta militarrari. Gaur egun, eta Montevillako Baroigoaren oinordekoei erosi zitzaienetik, eraikina Ermuko herriarena da.>
www.ermua.es

Pocos solares vizcaínos han proporcionado tantas personalidades a la historia política y militar vasca durante el siglo XIX. Hoy el edificio es propiedad del pueblo de Ermua, por adquisición a los herederos del título de la Baronía de Montevilla.
www.ermua.es


Era berean, beste oinordeko legatudun batengan ere subroga daitezke eskubideak eta betebeharrak, beti ere hornidura egiten den etxebizitzaren edo lokalaren jabetza edo eskubidea beretzat hartzen badu.>
beasainMerged2col

También podrá subrogarse cualquier otro heredero legatario si ha de suceder al causante en la propiedad o uso de la vivienda o local en que se realice el suministro.
beasainMerged2col


Bere osaba eleberrigileak zekienagatik eta gizaki-usaimena zeukan guztiarengatik zeukan zaletasun unibertsalaren oinordeko izanez, Carok -alegiako mamuak bezala- gizatar-gizarteen garapenari buruz ohiko historiografiaren oinarri nagusietan ea tokirik aurkitzen ez zuen humanitate minberakorraren aztarna horiek argitaratu eta berreskuratze asmoz zirkilurik sinesgaitzenetara arte jazarri eta usaindu du.>
www.euskomedia.org

Heredero de la pasión universal que sentía su tío, el novelista, por todo lo que sabía y olía a hombre, Caro -como el ogro de la fábula- lo ha olfateado y perseguido hasta en los escondrijos más inverosímiles, tratando de rescatar y exhibir a la luz del sol esos restos de humanidad sollozante que apenas encontraban cabida en las consideraciones generales de la historiografía tradicional sobre el desarrollo de las sociedades humanas.
www.euskomedia.org


Kodiziloak azken borondatearen edozein xedapen eduki ahal izango dute, oinordekoaren izendapena, oinordetza-ordezkotzak, batzuen eta besteen aldaketak, jaraunslegabetzak eta erakundea foru-legitiman.>
www.euskomedia.org

Los codicilos podrán contener cualesquiera disposiciones de última voluntad, excepto la institución de heredero, las sustituciones hereditarias, modificaciones de una y otras, las desheredaciones y la institución en la legítima foral.
www.euskomedia.org


Bere ezkontza gauzatzearen ondorioz besterik ez zuten jabeek hautatutako oinordekoaren aldeko kontratuzko erakundea gauzatzen beti ere belaunaldi bakoitzeko semerik nagusienaren aldeko etengabeko ordezkotza fideikomisario batez amaigabetasunera arte konbinatuz, nahiz eta 2. eta 4. mailetara arte mugatzera zetorren frantziar legegintzak ezarritakoaren aurkakoa izan, bestalde 1747. urtean indargabetuko duena.>
www.euskomedia.org

Era con ocasión de su matrimonio cuando los dueños de casa procedían a una institución contractual a favor del heredero escogido, la cual siempre se combinaba por una sustitución fideicomisaria perpetua a favor del hijo mayor de cada generación hasta el infinito, lo que era contrario a la legislación francesa que lo limitaba al 2º y 4º grados y que lo abole en 1747. La unidad del patrimonio estaba preservada en todos los casos.
www.euskomedia.org

More examples