Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

higiene

Share:

  • 1  s.f. garbitasun, higiene

    esa casa es un lugar sin higiene: garbitasunik gabeko lekua da etxe hori

  • 2  s.f. (Med.) higiene

    en la escuela enseñan las reglas de higiene: eskolan higiene-arauak erakusten dituzte

    problemas higiénicos: higiene-arazoak


*Examples are automatically obtained from dabilena

higiene (eu)

higiene (es)

Udalaren aginpideko eta erabilera publikoko zentroetan higiene kontrolak: kiroldegiak, ikastetxeak, egoitzak, aterpeak ...>
www.erandio.net

Controles de higiene en Centros de uso público de competencia municipal: polideportivos, centros escolares, residenciales, albergues...
www.erandio.net


Norbere higienerako garbitasunean lagundu.>
www.erandio.net

Realización y ayuda en la higiene personal.
www.erandio.net


Ingurunearen osasungarritasuna, higiene publikoa>
www.erandio.net

Salubridad del medio, Higiene pública
www.erandio.net


Horrez gain, animaliak jaso beharrezko gutxieneko atentzioak ere lantzen ditu, tratuan, higienean, elikaduran, babesean, garraioan, identifikazioan edo gizakiekiko elkarbizitzaren alorretan.>
www.ermua.es

Así mismo regula las atenciones mínimas que han de recibir los animales desde el punto de vista del trato, la higiene y alimentación, protección, exhibición, transporte e identificación y la convivencia de los animales con las personas.
www.ermua.es


a) Zerga egoitza Araban izatea. b) Arabako Lurralde Historikoko Nekazaritza Ustiategien Erroldan inskribatutako nekazaritza ustiategi baten jabea edo jabekidea izatea. c) Hasierako diagnosia egiteko eta ustiategiaren egoerarako behar diren datu guztiak aurkeztea edota ematea. d) Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beterik izatea. e) Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak izapidetutako zehapen edo itzulketa prozedura batean ez egotea f) Zehatuta ez egotea, ez administratiboki ez penalki, sexu arrazoiengatik inor baztertzeagatik. g) Nekazaritzako jardueraren arabera egokitzen den Gizarte Segurantzaren araubidean izena emanda egotea. h) Ustiapen koadernoa betetzea eta eguneratuta edukitzea. i) Emandako laguntza jasotzeko ezarri diren baldintzak nekazaritza ustiategi osoan gutxienez bost urtetan mantentzeko konpromisoa hartzea. j) Nekazaritza eta ingurumen laguntzak jasotzen dituzten lurzatiak eta aprobetxamenduak, nekazaritza eta ingurumen laguntzan edo neurrian beren-beregi adierazten bada, bidezko erregistro ofizialetan inskribatu behar dira eta dagokien legeria bete behar dute. k) Gutxienez, nekazaritzako ohiko jardunbide ona ustiategi osoan errespetatu behar da. l) Indarrean dagen legeria betetzea, oro har, eta zehazki, hirigintzakoa, ingurumeneko, higieneko, osasuneko eta animalien ongizateko arauak, eta ustiategiak landalur kalifikatutako zonetan egotea, salbu eta beste kokapen batean egotea bidezkotzen duen arrazoirik badago. m) Oinarri hauen kontura jasotako dirulaguntzei dagokienez beren funtzioak betetzeko eskatzen dizkien edozein informazio ematea.>
www.euskadi.net

a) Tener el domicilio fiscal en Álava. b) Ser titular o cotitular de una explotación agraria que esté inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias del Territorio Histórico de Álava. c) Presentar y/o facilitar cuantos datos sean necesarios para el diagnóstico inicial y la situación de la explotación. d) Estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. e) No estar incurso o incursa en un procedimiento de reintegro o sancionador tramitado por el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava f) No estar sancionados ni sancionadas administrativa ni penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo. g) Estar afiliado o afiliada al régimen de la Seguridad Social h) Cumplimentar y tener actualizado el cuaderno de explotación, i) Comprometerse a mantener durante, al menos, cinco años las condiciones requeridas para percibir la ayuda concedida, en la totalidad de la explotación agraria. j) Las parcelas acogidas a las ayudas agroambientales y los aprovechamientos deberán estar inscritos, cuando así se establezca expresamente en la medida o Ayuda Agroambiental de que se trate, en los registros oficiales en los que proceda y cumplir la legislación que les sea de aplicación. k) Respetar, como mínimo, las buenas prácticas agrícolas habituales en todo el conjunto de la explotación. l) Cumplir con la legislación vigente en general y, en particular, la urbanística, las normas medioambientales, de higiene, sanidad y bienestar de los animales. m) Facilitar cualquier información que se le requiera en el ejercicio de sus funciones.
www.euskadi.net

More examples