Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

incumplimiento

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

ez-betetze (eu)

incumplimiento (es)

3. Aurrekoa gorabehera, c) kasua agertzen bada eta ez-betetzea 5.2.k artikuluari lotuta badago, hartutako pertsonek etxebizitza berehala utzi beharko dute.>
beasainMerged2col

No obstante lo anterior, si se produjera el supuesto c) y el incumplimiento se refiere al artículo 5.2 k, las personas acogidas deberán abandonar el piso de forma inmediata.
beasainMerged2col


Erabilera Baldintza hauei buruzko interpretazio, eduki edo egikaritze kontuan Beasaingo Udalaren eta erabiltzailearen artean desadostasun edo ez-betetze edo desakordioren bat gertatzen bada, Udalak bezala erabiltzaileak onartzen dute kasu bakoitzean dagokion Epaitegi edo Auzitegitara jotzea.>
beasainMerged2col

En el caso de que se produzca cualquier tipo de incumplimiento, discrepancia o diferencia entre el Ayuntamiento de Beasain y el usuario respecto de la interpretación, contenido o ejecución de las presentes Condiciones de uso, el Ayuntamiento y el usuario se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes en cada caso.
beasainMerged2col


Kontratuan bildutako edozein betebehar ez betetzea; dena dela, jabeak aukera izango du betebeharraren ez-betetze hori aintzat ez hartzeko eta kontratuarekin aurrera jarraitzeko.>
www.donostia.org

Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se recojan en el contrato, a menos que prefiera el propietario pasar por alto el cumplimiento de la obligación y continuar con el contrato.
www.donostia.org


Agiriak zorrotz landu dira eta betebehar formalez, bitarteko pertsonal eta materialez, zerbitzuaren organigramaz, garbiketa orokorrez, ez-betetzeengatiko penalizazioez eta abarrez gain, zentro horietako bakoitzaren fitxa tekniko bat ere biltzen dute, zerbitzu-ordu jakin batzuk gomendatuz eraikinaren erabileraren arabera, eta Udalaren ustez garbiketa-maila egokirako beharrezkoak diren gutxieneko garbiketa-maiztasun jakin batzuk ere bai.>
www.donostia.org

Los pliegos se han elaborado de una forma exhaustiva y recogen además de las obligaciones formales, los medios personales y materiales, el organigrama del servicio, las limpiezas generales, las penalizaciones por incumplimiento etc…., una ficha técnica de cada uno de estos centros, recomendando unas horas de servicio en función de su uso y unas frecuencias mínimas de limpieza que el Ayuntamiento considera necesarias para un nivel óptimo de limpieza.
www.donostia.org


Aktibo narriatuak, Kutxa Taldearen jardueran, nabarmenki narriatuta dauden zor-tresnak dira, baita arrisku eta konpromiso kontingenteak ere (hau da, ordaindu gabekoak, ez-betetzeak, berfinantzaketak eta hitzartutako etorkizuneko fluxu guztiak ez berreskuratzea eragin ditzaketen egoerak), edota, kapital-tresnen kasuan, kontabilitate-balioa osorik ez berreskuratzea eragin dezaketen egoerak.>
www.kutxa.net

El Grupo considera como activos deteriorados aquellosinstrumentos de deuda, así como los riesgos y compromisos contingentes, para los que existenevidencias objetivas de deterioro que hacen referencia, fundamentalmente, a la existencia deimpagados, incumplimientos, refinanciaciones y de datos que evidencien la posibilidad de norecuperar la totalidad de los flujos futuros pactados ó, cuando se trata de instrumentos de capital,de no recuperar íntegramente el valor en libros.
www.kutxa.net

More examples