Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

1 hauste

Share:

hauste *Examples are automatically obtained from dabilena

...hauste ez izateak, gizarte- eta familia- loturak hausteak , gizarte-portaerak aldatzeak, osasuna andeatzeak, ...


...dio hizlariaren goi-indarraz publikoaren nahimena haustea dela propagandaren funtsezko faktorea. Eta are zalantzarik ...


...u antolatu, Israelengandik Gazak jasaten duen setioa hausteko asmoz. Gazak behar-beharrezkoak dituen botika eta bestelako...


...ladan area erraz zapaltzen du, eta norgehiagokak hausteko beste baliabide bat da, Eto'o, Messi, Henry eta Bojanen biz...


Artea gizarteak ezarritako konbentzioak hausteko tresna gisa ulertzen dute MEM Musica Ex Machina jaialdiko a...


...xea, eta Fresnesen Mendinueta. «Armen inguruko legedia haustea » ere egotzi diete.


... gorra erregeen galeriako arranparen kontra kaskezurra hausteko zorian zein gizajo zerabilen? Nire ikusmena ...


... txostenak oker zeudela ondorioztatu zuten: Austen mendia ez zegoen itsasbazterretik gertu eta ez...


...lehenago. Nola eskatuko diozu Batasunari ETArekin hausteko , eragin handiena berak izan badezake? Ergelkeria hutsa da! ...


...arte izan zituen saiakerak: batean, lokarriak haustearen kontrako erresistentzia neurtu zen, apurtzeko nolako indarr...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

hauste (eu)

rotura (es)

Balkoietako itxiturak – Leihoak eta leiho-ateak – Zubi termikoa haustea – Dutxa-itxiturak – Lokal komertzialak>
www.ansoain18

Carpintería de aluminio: Cierre de balcones, ventanas y contraventanas, rotura de puente térmico, mamparas de baño.
www.ansoain18


DAS sistemak makinaren ebaketa ahalmena areagotzen du, gainazalaren kalitatea hobetuta eta erreminta hausteko arriskua murriztuta, eta, horrez gain, erremintaren bizitza baliagarria handitzea dakar muturreko ebaketa baldintzetan.>
www.ideko18

El sistemas DAS incrementa la capacidad de corte de la máquina, mejorando la calidad de la superficie y reduciendo el riesgo de rotura de la herramienta, además de conseguir un aumento en su vida útil en condiciones de corte límite.
www.ideko18


Beira-plakak haustea>
www.seguroslagunaro.com

Rotura de lunas
www.seguroslagunaro.com


Autoen kasuan, partzuergoak ibilgailuak izandako kalteetarako edonolako estaldura duten (adibidez, beirak haustea, lapurreta edo arrisku orotako aseguruak izenekoak) ibilgailuen kalteak bakarrik konpentsatzen ditu.>
www.seguroslagunaro.com

En el caso de Autos, el Consorcio sólo compensa lo daños producidos en aquellos vehículos que tienen incluido algún tipo de cobertura de daño al propio vehículo (por ejemplo, rotura de lunas, robo, o los llamados seguros a todo riesgo).
www.seguroslagunaro.com


Beirak, marmolak, granitoak eta beste euskarri batzuk istripuz haustea>
www.seguroslagunaro.com

Rotura accidental de cristales, mármoles, granitos y otros soportes
www.seguroslagunaro.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

hauste (eu)

ruptura (es)

Nafarroak Gaztelarekiko basailutza hausteak (1162) euskal lurralde horiengatiko gatazka ekarri zuen ezinbestean bi erresumen artean (1179ko ituna).>
www.eusko-ikaskuntza.org

La ruptura del vasallaje de Navarra hacia Castilla (1162) hizo inevitable la disputa entre ambos reinos por los territorios vascos (tratado de 1179).
www.eusko-ikaskuntza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

hauste (eu)

infracción (es)

Hauste arina izango da aldez aurretiko baimenik gabe espaloiabeheratzea, baina geroago baimendutakoa aurreko artikuluanezarritakoarekin bat etorriz.>
www.eskoriatza.net

Tendrá la consideración de infracción leve la realización delrebaje de las aceras sin previa autorización pero legalizadasposteriormente conforme a lo establecido en el artículo anterior.
www.eskoriatza.net


Hauste larria izango da ordenantza honetan jasotako edozeinbaldintza ez betetzea, edo hamabost eguneko epean zehar lizentziarik ezeskatu izana edo espaloia aurreko egoerara ez bueltatzea, etaarau-hausleari 4 ?/eguneko isuna ipiniko zaio araua haustu duen egunbakoitzeko eta zigortua izango da lizentziaren iraungitzearekin.>
www.eskoriatza.net

Tendrá la consideración de infracción grave el incumplimiento decualesquiera de las condiciones establecidas en la presente ordenanza,óel transcurso del plazo de quince días sin haber solicitado la licenciani respuesta la acera a su estado anterior, y al infractor se leimpondrá una multa de 4 ?/día por cuantos días subsista la infracción yserá sancionado con la caducidad de la licencia.
www.eskoriatza.net


Hauste eta zehapenen indargabetze epeak larrientzako bi urtekoak izango dira eta sei hilabetekoa arinentzako.>
www.eskoriatza.net

Las plazos de prescripción de las infracciones y sanciones será de dos años para las graves y de seis meses para las leves.
www.eskoriatza.net


1. 14. artikuluan aipaturiko epeen barruan aitortu ez diren egitate zergagarrien burutzapenaren berri izatekotan Udalak, doakienei aipatu aitorpena formula dezaten errekerituko die, egindako zergazko hauste eta, hala balegokio, bidezko liratekeen zehapenen kalterik gabe.>
www.donostia.org

1. Siempre que el Ayuntamiento tenga conocimiento de la realización de hechos imponibles que no hubiesen sido objeto de declaración, dentro de los plazos señalados en el artículo 14, requerirá a los interesados para que formulen dicha declaración, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.
www.donostia.org


Udalak aurreko atalean aurrikusitako errekerimenduak igorri ondoren, interesatuek aitorpena aurkeztuko ez balute, bere esku dituen datuez ofiziozko espedienteari ekingo dio, bidezko likidazioak egin eta sarrera egiteko epeak eta erabil daitezkeen errekurtsoak adieraziko dizkiolarik, egindako zargazko hausteen eta horien ondoriozko zehapenen kalterik gabe.>
www.donostia.org

Si cursados por el Ayuntamiento dichos requerimientos, los interesados no presentaran la correspondiente declaración, se instruirá el expediente de oficio, con los datos obrantes en su poder, practicando la liquidación procedente, con indicación de los plazos de ingreso y expresión de los recursos procedentes, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.
www.donostia.org

More examples

2 hauste

Share:

  •  iz. (Ipar.) (maiusk.) miércoles de Ceniza

    Haustez hasten da garizuma: la cuaresma comienza en miércoles de Ceniza


hauste *Examples are automatically obtained from dabilena

...hauste ez izateak, gizarte- eta familia- loturak hausteak , gizarte-portaerak aldatzeak, osasuna andeatzeak, ...


...dio hizlariaren goi-indarraz publikoaren nahimena haustea dela propagandaren funtsezko faktorea. Eta are zalantzarik ...


...u antolatu, Israelengandik Gazak jasaten duen setioa hausteko asmoz. Gazak behar-beharrezkoak dituen botika eta bestelako...


...ladan area erraz zapaltzen du, eta norgehiagokak hausteko beste baliabide bat da, Eto'o, Messi, Henry eta Bojanen biz...


Artea gizarteak ezarritako konbentzioak hausteko tresna gisa ulertzen dute MEM Musica Ex Machina jaialdiko a...


...xea, eta Fresnesen Mendinueta. «Armen inguruko legedia haustea » ere egotzi diete.


... gorra erregeen galeriako arranparen kontra kaskezurra hausteko zorian zein gizajo zerabilen? Nire ikusmena ...


... txostenak oker zeudela ondorioztatu zuten: Austen mendia ez zegoen itsasbazterretik gertu eta ez...


...lehenago. Nola eskatuko diozu Batasunari ETArekin hausteko , eragin handiena berak izan badezake? Ergelkeria hutsa da! ...


...arte izan zituen saiakerak: batean, lokarriak haustearen kontrako erresistentzia neurtu zen, apurtzeko nolako indarr...

More examples