Elhuyar Hiztegia

es > eu

individual

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

banakako (eu)

individual (es)

Banakako gela konketarekin: 540 € BEZ barne>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Individual con lavablo: 540 € iva incluido.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Bai banakako, bai giro bikoitzeko eta baita bikoitzeko gelek ere, sukalde,>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Habitaciones individuales dobles y suites equipadas con cocina, baño,
www.enpresa-donostia.ehu.es


Banakako gela bainugelarekin (A-O): 570 € / hilabetea + IVA.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Hab. individual con baño (L - V): 570 € /mes + IVA
www.enpresa-donostia.ehu.es


UPV/EHUko Odontologiako Graduatua tituluaren helburua da ikaslea hainbat ezagutza eta gaitasunetan trebatzea, ondorengo jarduerak egiteko: - Historia kliniko oso bat egitea, pazientearen aho-, hortz- eta mediku-egoera adieraziz, eta historian, azterketa fisikoan eta behar diren proba osagarrietan oinarrituta odontologiako diagnostiko-iritzia egitea. - Pazientearen osasuna berreskuratzeko terapeutikarik egokiena planifikatzea eta gauzatzea, pazientea edozein adinetakoa izanda ere, baita eskakizun bereziak baldin baditu ere, praktika odontologikoan aurkitutako larrialdi mediko nagusiak barne direla eta norberaren mugak onartuta. - Gure inguruko aho-gaixotasun nabarmenenak prebenitzea eta banakakoaren eta taldearen aho-osasuna bultzatzea. - Kalitate handiko arreta ematea osasun-zerbitzuen erabiltzaile guztiei, eta batik bat pazienteari, komunitatera eta etengabeko hobekuntzara bideratuta, eta osasun-baliabideen erabileran eta banaketan eraginkortasun-irizpidea arduratsu erabilita. - Odontologiako praktika eta ikerketari eragiten dieten zientzia biomedikoen ezagutza, printzipio eta prozedurak behar bezala erabiltzea, jarrera kritikoa erabilita erabakiak hartu ahal izateko, iritzia emateko eta arazo klinikoak ebazteko, zientzia-ebidentzia onenei eta hainbat faktoreri (psikosozialei, kulturalei, etikoei eta ekonomikoei) kasu eginez. - Laneko bizitza osoan iraungo duen etengabeko ikasketa eta trebakuntzarako konpromisoa bere egitea, eta klinikan eta ikerketan informazio biomedikoa kritikoki eta eraginkorki erabiltzea. - Pazienteekin eta inguruarekin eraginkorki eta enpatikoki komunikatzea ahoz zein idatziz, baita informazioa trukatu behar duen gainerako profesionalekin ere, talde-lanean arituz jarduera profesionala optimizatzeko. - Lege-arduren eta irizpide etiko batzuen arabera aritzea lanbidean, batik bat paziente guztien eta horien inguruaren duintasuna eta eskubideak errespetatuko dituztenak, baita zirkunstantzia pertsonalak eta soziokulturalak ere.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El título de Graduado en Odontología por la UPV/EHU pretender formar estudiantes con conocimientos y habilidades para realizar las siguientes actividades: - Elaborar una historia clínica completa reflejando el estado oral, dental y médico general del paciente, y establecer un juicio diagnóstico odontológico basado en la historia, examen físico y pruebas complementarias apropiadas. - Planificar y realizar la terapéutica más adecuada para restituir la salud del paciente de cualquier edad o con requerimientos especiales, incluyendo las principales emergencias médicas encontradas en la práctica odontológica y asumiendo las propias limitaciones. - Prevenir las enfermedades orales más relevantes en nuestro entorno y promover la salud oral individual y colectiva. - Suministrar una atención de alta calidad a todos los usuarios de los servicios sanitarios, y especialmente al paciente, orientada a la comunidad y a la mejora continua, y con la aplicación responsable de un criterio de eficiencia en el uso y la distribución de los recursos sanitarios. - Utilizar adecuadamente los conocimientos, principios y procedimientos de las ciencias biomédicas que afectan a la práctica e investigación odontológica, para poder tomar decisiones, realizar juicios y resolver problemas clínicos con actitud crítica, atendiendo a las mejores evidencias científicas y a los factores de tipo psicosocial, cultural, ético o económico. - Asumir el compromiso de un aprendizaje y formación continuadas a lo largo de toda la vida profesional, así como la utilización crítica y efectiva de la información biomédica en la clínica e investigación. - Comunicarse oralmente o por escrito de forma efectiva y empática con los pacientes y su entorno, así como con los demás profesionales con quienes deba intercambiar información, participando en el trabajo de equipo para optimizar la actividad profesional.
www.enpresa-donostia.ehu.es


LOGELA MOTAK: Banakakoak eta bikoitzak denak bainugelekin.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

TIPOS DE HAB.: Hab. Individuales, y dobles; todas con baño.
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

banako (eu)

individual (es)

Aitorpena: Lanaren kredituetan jatorrizko edukia aitortu behar da, eduki hori argitaratu zen banako orrialdera zuzeneko esteka jarrita.>
www.catedralvitoria.com

Reconocimiento: Debe reconocer los créditos de la obra mediante un enlace directo a la página individual donde se publicó dicho contenido originalmente.
www.catedralvitoria.com


55.b.4 Bazkideak ustiategi bi edo gehiagotan inskribaturik daudenean, bai banan-banan eta bai elkartutako ustiategiaren bazkidetzat agertzen direnean, laguntza hauek ustiategi bakarrean zenbatuko zaizkio, elkartutako ustiategiak banakoaren aldean lehentasuna izango duelarik.>
www.euskadi.net

55.b.4 Cuando los/las socios/as figuren inscritos en dos o más explotaciones, sea a título individual o como socio/a de explotación asociada, se le computará estas ayudas en una sola explotación dándose prioridad a la explotación asociada respecto de la individual.
www.euskadi.net


Gainera, monasterioak banako 10 logela ditu bere barnean.>
turismodenavarra27

Además, el monasterio cuenta en su interior con 10 habitaciones individuales.
turismodenavarra27


b) Banako zerga harremanetako arazo zehatzetan Ekonomia-Ituna interpretatzea eta aplikatzea.>
web.bizkaia.net

b) La interpretación y aplicación del Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.
web.bizkaia.net


a) Banako erabilerako igeriketa-kalea:>
www.donostia.org

a) Calle natación uso individual:
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

indibidual (eu)

individual (es)

Erabilera indibidualerako gel bikoitza, gosaria eta BEZ barne: 67>
www.congresociudadaniadigital1

Habitación doble uso individual con desayuno e Iva incluido: 67
www.congresociudadaniadigital1


Erabilera indibidualerako gel bikoitza, gosaria eta BEZ barne: 110>
www.congresociudadaniadigital1

Habitación doble uso individual con desayuno e Iva incluido: 110
www.congresociudadaniadigital1


Erabilera indibidualerako gel bikoitza, gosaria eta BEZ barne: 129,8>
www.congresociudadaniadigital1

Habitación doble uso individual con desayuno e Iva incluido: 129,8
www.congresociudadaniadigital1


Erabilera indibidualerako gel bikoitza, gosaria eta BEZ barne: 125>
www.congresociudadaniadigital1

Habitación individual con desayuno e iva incluido: 125
www.congresociudadaniadigital1


Laburbilduz, espazio berri bat sortu dugu #CICDen, non, tramankulu teknologikoak eta sareak aprobetxatuz, gizakiaren potentzialari zukua ateratzen diogun, berau inspirazio iturri, gogobetetasun indibidual eta kolektiboaren iturri, eta ezberdintasunaren eta demokraziaren eskola bilakatuz.>
www.congresociudadaniadigital1

En definitiva, el #CICD crea un nuevo espacio que, aprovechando los nuevos dispositivos tecnológicos y las redes, exprime el potencial humano como fuente de inspiración, de satisfacción individual y colectiva pero también como escuela de diferencia y democracia.
www.congresociudadaniadigital1

More examples