Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

banako

Share:

  • 1  izlag. individual, particular; [ohea] camero, -a

    banako geletan bereiziak: separados en habitaciones individuales

  • 2  izlag. especial, aparte, distinto, -a

  • 3  iz. individuo; unidad

    sistema horren arabera banakoa erabat bazterturik gelditzen da: siguiendo ese sistema el individuo queda completamente marginado

    jaso dugu sail horretako azken banakoa: hemos recibido la última unidad de esa serie

  • 4  iz. baile vizcaíno para un solo bailarín

banako *Examples are automatically obtained from dabilena

...banako ...tate hauek dira, hain zuzen, herri bat, banako bezala, luzarora nagusi izatera eramaten dutenak.


...pena izan, eta ugalkortasun urrikoa delarik banakoaren iraupen luze eta seguruagoaz arduratzeko, eta gainera pizti...


...duen esaldi horren ekoizpena esaldi-banakoa da. « Banako » erabiltzen dugu token hitzaren itzulpentzat, eta «tipo», t...


...itarra ez da jada lege-subjektu kontsideratzen, banako soltea baizik, eta ondorioz, merkatu-lege basatien menpe gu...


... bitartean, biztanle ugari izango zen banakotan eta motatan, eta norgehiagoketa latzaren mende. Depresioz i...


...zik ez dira erabilgarri, zeren hitzaldia banako bati zuzentzen zaionean, honek bere solaskidearen hitza ete...


...istema modernizatzearen, berdintasunaren eta banan banako ikaskuntzaren aldeko apostua da eskola 2.0...


...ta denbora) berehalakoan eragotzia ikusten dugu: banakoak bereizten dituzten mugak hautsi egiten dira; magnetizatzail...


...esiologiako elementuak dituenez (muskuluen banan banako ebaluazioa, bakoitzak bildu duen estres-maila ezagutzeko) z...


...ragazkiaren artean. Harremana, alde batetik, banakoen jokaeraren famili, sexu eta zigor arauen eta eurek adierazt...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

banako (eu)

individual (es)

Aitorpena: Lanaren kredituetan jatorrizko edukia aitortu behar da, eduki hori argitaratu zen banako orrialdera zuzeneko esteka jarrita.>
www.catedralvitoria.com

Reconocimiento: Debe reconocer los créditos de la obra mediante un enlace directo a la página individual donde se publicó dicho contenido originalmente.
www.catedralvitoria.com


55.b.4 Bazkideak ustiategi bi edo gehiagotan inskribaturik daudenean, bai banan-banan eta bai elkartutako ustiategiaren bazkidetzat agertzen direnean, laguntza hauek ustiategi bakarrean zenbatuko zaizkio, elkartutako ustiategiak banakoaren aldean lehentasuna izango duelarik.>
www.euskadi.net

55.b.4 Cuando los/las socios/as figuren inscritos en dos o más explotaciones, sea a título individual o como socio/a de explotación asociada, se le computará estas ayudas en una sola explotación dándose prioridad a la explotación asociada respecto de la individual.
www.euskadi.net


Gainera, monasterioak banako 10 logela ditu bere barnean.>
turismodenavarra27

Además, el monasterio cuenta en su interior con 10 habitaciones individuales.
turismodenavarra27


b) Banako zerga harremanetako arazo zehatzetan Ekonomia-Ituna interpretatzea eta aplikatzea.>
web.bizkaia.net

b) La interpretación y aplicación del Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales.
web.bizkaia.net


a) Banako erabilerako igeriketa-kalea:>
www.donostia.org

a) Calle natación uso individual:
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

banako (eu)

particular (es)

Zergapeko gisako subjektu pasibo izango dira pertsona fisiko eta juridikoak, banatu gabeko herentziak, ondasun baltzuak, eta pertsona juridiko izan ez arren, ekonomi batasun edo ondare banatu zergagarria osatzen duten gainontzeko erakundeak, udal jabari publikoa bereziki erabili edo ustiatzen badute banako onurak lortzeko.>
www.donostia.org

Son sujetos pasivos de las tasas en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público municipal en beneficio particular.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

banako (eu)

especial (es)

1.- Banakoek udal jabari publikoa erabili eta bereziki ustiatzea izango da tasen zergagaia.>
www.donostia.org

1.- Constituye el hecho imponible de las tasas, la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal.
www.donostia.org


Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 28ko 11/1989 Legeak xedaturikoaz bat, banakoek udal jabari publikoa eta erabilera publikorako izendatutako beste ondasun batzuk ere erabili eta bereziki ustiatzeagatiko tasak arautu eta galdatu egiten dira.>
www.donostia.org

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, se regulan y exigen tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal, así como de otros bienes afectos al uso público. Art. 2º.
www.donostia.org


4. Udalerri batean baino gehiagotan dauden higiezinak banako edo erabilera zein xedeagatik homogeneo direnen multzorako txosten berezi bakarraren bidez balioztatu ahal izango dira.>
www.donostia.org

4. Los bienes inmuebles localizados parcialmente en varios términos municipales, podrán ser valorados mediante la aplicación de una ponencia especial y única para cada inmueble o para un conjunto de los que sean homogéneos por su uso o destino.
www.donostia.org


Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 28ko 11/1989 Legeak xedaturikoaz bat, banakoek udal jabari publikoa eta erabilera publikorako izendatutako beste ondasun batzuk ere erabili eta bereziki ustiatzeagatiko tasak arautu eta galdatu egiten dira.>
www.donostia.org

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, se regulan y exigen tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal, así como de otros bienes afectos al uso público.
www.donostia.org


Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan xedatutakoaren arabera, banakoek udal jabari publikoa eta erabilera publikorako izendatutako beste ondasun batzuk ere erabili eta bereziki ustiatzeari dagozkion tasak arautu eta galdatu egiten dira.>
www.donostia.org

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, se regulan y exigen tasas por la utilización privativa y el aprovechamiento especial del dominio público municipal, así como de otros bienes afectos al uso público.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

banako (eu)

individuo (es)

Gai horien artean hainbat alderdi ukitzen dira: primum vivere edo bizitzaren zikloa, agintariek banakoen bizitza pribatuaren eta komunitatearena bizitza publikoaren gainean ezarritako kontrola, jaiak, sineskeriak, bai eta kulturari dagozkion hainbat alderdi ere, hala nola literatura, historiografia eta artea.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Esas cuestiones aluden al primun vivere, al ciclo vital, al control de la vida privada de los individuos y pública de la comunidad por parte de las autoridades, las fiestas, las supersticiones y distintos aspectos relativos a la cultura, como literatura, historiografía y arte.
www.eusko-ikaskuntza.org


Baina badago bigarren atal bat, legeak esaten baitu hor ere jardun behar dugula: herritarren eskubideak defendatzea. Eta horretarako gure ekimenezko ekintzak egin ditzakegu, uste dugunean banako baten edo giza-talde baten eskubideak ez direla behar bezala babestuak.>
www.euskonews.com

Pero hay un segundo ámbito en el que por ley debemos actuar: defender los derechos de los ciudadanos, y para eso podemos llevar a cabo acciones por iniciativa propia, cuando creemos que los derechos de un individuo o de un colectivo no están suficientemente protegidos.
www.euskonews.com


Gizabanakoa da Komunikazio ekintzen, harremanen eta ondoriozko egoeren oinarrizko subjektu, eta banako subjektuen edonolako bilkurak komunikazio egoeren bilako eragile.>
www.euskonews.com

El individuo es el sujeto actor básico de las acciones, de las transacciones y de los resultados consecuentes, pero cualquier tipo de agrupación entre individuos puede convertirse en sujeto activo en busca del estado de comunicación para su instrumentalización en pos de otros objetivos.
www.euskonews.com


Beti egon dira eta egongo dira akatsak erakunde, sozietate eta banakoen portaeran.>
www.euskonews.com

No somos tan inocentes para creer que “todo tiempo pasado fue mejor”. Siempre hubo y habrá fallas en el comportamiento de instituciones, sociedades e individuos.
www.euskonews.com


Oilarrei dagokienez, harrapaketen zati garrantzitsua dira bazterkinak (baita 20 cm baino gehiagoko banakoetan ere).>
www.arrantza.net

En el caso de los gallos, los descartes (incluso de individuos mayores de 20 cm) forman parte sustancial de las capturas.
www.arrantza.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

banako (eu)

unidad (es)

Zergapeko gisako subjektu pasibo izango dira pertsona fisiko eta juridikoak, banatu gabeko herentziak, ondasun baltzuak, eta pertsona juridiko izan ez arren, ekonomi batasun edo ondare banatu zergagarria osatzen duten gainontzeko erakundeak, udal jabari publikoa bereziki erabili edo ustiatzen badute banako onurak lortzeko.>
www.donostia.org

Son sujetos pasivos de las tasas en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público municipal en beneficio particular.
www.donostia.org

More examples