Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

inhabilitar

Share:

  •  v.tr. (Der.) gaitasungabetu; gaitasunik gabe utzi, ezgaitu, desgaitu; inhabilitatu (Heg.)

    le han inhabilitado para ocupar el cargo durante tres años: hiru urtetan kargua betetzeko gaitasunik gabe utzi dute

    los que infrinjan la prohibición quedarán inhabilitados para ejercer su cargo: debekua hausten dutenak desgaituta geratuko dira euren karguan aritzeko

*Examples are automatically obtained from dabilena

ezgaitu (eu)

inhabilitar (es)

h) Erantzukizun-aitorpena, adierazita erakunde eskatzailea zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez dagoela eta hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean ez dagoela, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, 4/2005 Legearen arabera (otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerakoa).>
www.euskadi.net

h) Declaración responsable de la entidad solicitante de no hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005 de 18 de febrero, de igualdad de Mujeres y Hombres.
www.euskadi.net


j) Era berean, kasu guztietan ere pertsona edo erakunde eskatzailearen zinpeko aitorpena jaso beharko da, non jasotzen den ez dagoela administrazio- edo zigor-arloan zigortuta diru-laguntzak edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin eta ez dagoela horretarako ezgaitzen duen inolako legezko debekuren eraginpean.>
www.euskadi.net

j) Asimismo en todos los casos habrá de presentarse declaración jurada de que la persona o entidad solicitante no se encuentra sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas y que no se haya incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello.
www.euskadi.net


2.- Enpresa eskatzaileak zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez dagoela aitortu beharko du, ezta hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean ere ez dagoela, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, 4/2005 Legearen (otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerakoa) 6. azken xedapenak dionari jarraiki.>
www.euskadi.net

2.- Para ser beneficiaria de las ayudas la empresa solicitante no deberá encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
www.euskadi.net


Erakunde onuradunek ez dute egon behar diru-laguntza publikoak eskuratu ahal izateko zigor penal edo administratiboren baten edo horretarako ezgaitzen duen lege-debekuren baten eraginpean, ezta sexu-bazterkeriagatik zigortuta ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean xedatutakoaren arabera.>
www.euskadi.net

Las entidades beneficiarias no deberán hallarse sancionadas penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, o incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
www.euskadi.net


k) Pertsona eskatzailea zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez dagoela eta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ez dagoela biltzen duen zinpeko aitorpena.>
www.euskadi.net

k) Declaración jurada de la persona solicitante de no hallarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.
www.euskadi.net

More examples