Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

alquiler

Share:

  • en (régimen de) alquiler

*Examples are automatically obtained from dabilena

akura (eu)

alquiler (es)

Autotaxia eta gainerako akura ibilgailuen lizentzia eta baimen administratiboak>
beasainMerged2col

Licencias y autorizaciones administrativas de auto-taxis y demás vehículos de alquiler
beasainMerged2col


Bizkaia.Net - GIDARIDUN AKURAREN BISATUETARAKO DOKUMENTAZIOA 2011>
web.bizkaia.net

Bizkaia.Net - DOCUMENTACIÓN PARA VISADOS DE ALQUILER CON CONDUCTOR 2011
web.bizkaia.net


Auto-Taxi eta Akurako bestelako Ibilgailuen Lizentzia, Baimen eta Azterketa Teknikoengatiko tasak>
www.donostia.org

Tasas por el Otorgamiento de Licencias, Autorizaciones y Revisiones a los Auto-Taxis y demás Vehículos de Alquiler
www.donostia.org


AUTO-TAXI ETA GAINERAKO AKURAKO IBILGAILUEN LIZENTZIA, BAIMEN ETA AZTERKETA TEKNIKOENGATIKO TASAK ARAUTZEKO ORDENANTZA>
www.donostia.org

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y REVISIONES A LOS AUTO-TAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER
www.donostia.org


Auto-taxi eta gainerako akurako ibilgailuen lizentzia eta baimen administratiboak emateagatiko Tasak arautzeko aurreko Ordenantza indarge geratzen da.>
www.donostia.org

Queda derogada la anterior Ordenanza reguladora de las tasas por el otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de auto-taxis y demás vehículos de alquiler.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

aloger (eu)

alquiler (es)

Alogera>
www.eudel.net

Alquiler
www.eudel.net


Aldamioak: salmenta eta alogera, muntatze- eta desmuntatze-zerbitzua barne.>
www.aranguren9

Andamio: venta y alquiler con servicio de montaje y desmontaje.
www.aranguren9


Etxegintzarako makinen salmenta eta alogera: betoi-nahasgailuak, mailuak, berogailuak, aldamioak eta abar.>
www.aranguren9

Alquiler – Venta de maquinaria para construcción: hormigonera, martillos, calentadores, andamios, etc.
www.aranguren9


Horrez gain, hotelak haibat zerbitzu eskaintzen ditu, besteak beste, aparkalekua, harrera-lekua 24 orduz, garbitegia, kafetegia, egongela eta bizikleten alogera.>
www.turismoa.euskadi.net

Además, el hotel ofrece servicio de parking, lavandería, recepción 24 horas, cafetería, sala de estar y alquiler de bicicletas.
www.turismoa.euskadi.net


1949. urtean Parisen sortua, ibilgailuen alogera enpresa honek gaur egun 220.000 ibilgailu inguru ditu alokagai munduan zehar dituen 2.650 bulegoetan.>
www.turismoa.euskadi.net

Fundada en París en 1949, la compañía de alquiler de vehículos opera hoy con una flota de unos 220.000 vehículos en 2.650 puntos a lo largo del mundo.
www.turismoa.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

alokairu (eu)

alquiler (es)

2009/12/23: Alokairu babestuko 55 apartamentu eraikitzeko proiektua esleitu du PROIMERSAk Udal liburutegia>
www.ermua.es

23/12/2009: PROIMERSA adjudica el proyecto para edificar 55 apartamentos en alquiler protegido
www.ermua.es


Formula hori Lurraren Lege berrian jasota dago, publikoak izan eta zuzkidura-lurzoru erabilera dutenen partzeletan alokairu babestuko apartamentuak egite aldera.>
www.ermua.es

La misma está recogida en la nueva Ley del Suelo, para parcelas de carácter público que tienen un uso dotacional y de cara a acoger apartamentos en alquiler protegido.
www.ermua.es


Bizitoki horien esleipendunek 3000 -minimoa- eta 35.000 -gehienezkoa- euroko diru-sarrerak izan beharko dituzte. Diru-sarreren arabera, alokairuagatik 150eurotik 300 eurora arteko kuota ordainduko dute, kasuan kasu.>
www.ermua.es

Los adjudicatarios, que deberán percibir una renta mínima anual de 3.000 euros y máxima de 35.000 para optar a estos pisos, deberán abonar un alquiler de entre 150 y 300 euros mensuales, en función de sus ingresos.
www.ermua.es


Alokairu babestuko apartamendu horiek etxebizitza izateko aukera berria eskainiko diete egun etxea lortzeko zailtasun bereziak dituzten hainbat kolektiboei.>
www.ermua.es

Los mismos van a permitir a colectivos de personas con especiales dificultades para acceder al mercado de la vivienda, el poder optar por un alquiler protegido.
www.ermua.es


Alokairu babestuko 55 apartamentu horiek 40-45 metro karratu erabilgarri izango dituzte.>
www.ermua.es

Esos 55 apartamentos en régimen de alquiler protegido tendrán un metraje de unos 40-45 metros cuadrados útiles.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

alokatze (eu)

alquiler (es)

Hortaz, apartamenduan dagoenak babesturiko edo tasaturiko etxebizitza erosteko, alokatzeko,… eta esleipendun izateko aukera mantenduko du.>
www.ermua.es

La adjudicación de uno de estos apartamentos te permite seguir inscrito en Etxebide y de mantener la opción de seguir optando a ser adjudicatario/a de una vivienda protegida en compra, alquiler, vivienda tasada, etc.
www.ermua.es


Aretoa gordetzea eta alokatzea, 19,70 euro/ordua>
www.erandio.net

Reserva y alquiler, la cantidad de 19,70 Euros/hora
www.erandio.net


Lekua gordetzea eta alokatzea 11,70 €/ordua>
www.erandio.net

Por reserva y alquiler: 11,70 €/hora
www.erandio.net


Materiala alokatzea (erraketak, pilotak, bolak eta makilak) .................................>
www.erandio.net

Alquiler de material (raquetas, pelotas, bolas y palos), la cantidad de 1,20 €/hora
www.erandio.net


Baloia alokatzea, 2,10 euro/orduko>
www.erandio.net

Alquiler de balón, la cantidad de 2,10 Euros/hora
www.erandio.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

errenta (eu)

alquiler (es)

Sustapenean, 57 zuzkidura-bizitoki eraikiko dira (apartamentuak), aldi baterako errentako erregimenean. Lehentasunez, gazteei zuzenduta egongo dira, baina ez dira baztertuko beste behar batzuk.>
www.ermua.es

La promoción consistirá en 57 alojamientos dotacionales –apartamentos- en régimen de alquiler temporal, destinados preferentemente a personas jóvenes, aunque sin excluirse otras necesidades.
www.ermua.es


Izan ere, gobernu taldea jada lanean da sustapen berriak errealitatea bihurtzeko eta aurreikusita du laguntzak eskatzea eta hitzarmen berriak sinatzea babes ofizialeko eta gazteei errentan emateko etxebizitza gehiago eraikitzeko gure herrian.>
www.ermua.es

De hecho, el equipo de gobierno ya está trabajando en nuevas promociones y tiene previsto solicitar ayudas y suscribir nuevos convenios de colaboración construir más viviendas de protección y de régimen de alquiler.
www.ermua.es


Errentako eta txandakako apartamentuen proiektua aurkezteko ekitaldia>
www.ermua.es

Presentación del proyecto de apartamentos en alquiler rotatorio
www.ermua.es


2. Alokairuaz den bezainbatean, erregimen bereziko udal etxe­bizi­tza tasatuen urteko errenta, etxe­bizi­tza horien gehieneko salmenta prezioaren % 2,5 izango da gehienez.>
www.eskoriatza.net

2.º En caso de alquiler, la renta anual de las VTME será como máximo el 2,5 % del precio máximo de venta de las mismas.
www.eskoriatza.net


Errenta, apopilo edo etxearekiko bestelako loturaren bat izatea egiaztatzeko agiria.>
www.eskoriatza.net

Certificado que acredite la relación con la vivienda: en alquiler, huésped etc.
www.eskoriatza.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

errenta (eu)

alquiler (es)

Sustapenean, 57 zuzkidura-bizitoki eraikiko dira (apartamentuak), aldi baterako errentako erregimenean. Lehentasunez, gazteei zuzenduta egongo dira, baina ez dira baztertuko beste behar batzuk.>
www.ermua.es

La promoción consistirá en 57 alojamientos dotacionales –apartamentos- en régimen de alquiler temporal, destinados preferentemente a personas jóvenes, aunque sin excluirse otras necesidades.
www.ermua.es


Izan ere, gobernu taldea jada lanean da sustapen berriak errealitatea bihurtzeko eta aurreikusita du laguntzak eskatzea eta hitzarmen berriak sinatzea babes ofizialeko eta gazteei errentan emateko etxebizitza gehiago eraikitzeko gure herrian.>
www.ermua.es

De hecho, el equipo de gobierno ya está trabajando en nuevas promociones y tiene previsto solicitar ayudas y suscribir nuevos convenios de colaboración construir más viviendas de protección y de régimen de alquiler.
www.ermua.es


Errentako eta txandakako apartamentuen proiektua aurkezteko ekitaldia>
www.ermua.es

Presentación del proyecto de apartamentos en alquiler rotatorio
www.ermua.es


2. Alokairuaz den bezainbatean, erregimen bereziko udal etxe­bizi­tza tasatuen urteko errenta, etxe­bizi­tza horien gehieneko salmenta prezioaren % 2,5 izango da gehienez.>
www.eskoriatza.net

2.º En caso de alquiler, la renta anual de las VTME será como máximo el 2,5 % del precio máximo de venta de las mismas.
www.eskoriatza.net


Errenta, apopilo edo etxearekiko bestelako loturaren bat izatea egiaztatzeko agiria.>
www.eskoriatza.net

Certificado que acredite la relación con la vivienda: en alquiler, huésped etc.
www.eskoriatza.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

akura (eu)

alquiler (es)

Autotaxia eta gainerako akura ibilgailuen lizentzia eta baimen administratiboak>
beasainMerged2col

Licencias y autorizaciones administrativas de auto-taxis y demás vehículos de alquiler
beasainMerged2col


Bizkaia.Net - GIDARIDUN AKURAREN BISATUETARAKO DOKUMENTAZIOA 2011>
web.bizkaia.net

Bizkaia.Net - DOCUMENTACIÓN PARA VISADOS DE ALQUILER CON CONDUCTOR 2011
web.bizkaia.net


Auto-Taxi eta Akurako bestelako Ibilgailuen Lizentzia, Baimen eta Azterketa Teknikoengatiko tasak>
www.donostia.org

Tasas por el Otorgamiento de Licencias, Autorizaciones y Revisiones a los Auto-Taxis y demás Vehículos de Alquiler
www.donostia.org


AUTO-TAXI ETA GAINERAKO AKURAKO IBILGAILUEN LIZENTZIA, BAIMEN ETA AZTERKETA TEKNIKOENGATIKO TASAK ARAUTZEKO ORDENANTZA>
www.donostia.org

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y REVISIONES A LOS AUTO-TAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER
www.donostia.org


Auto-taxi eta gainerako akurako ibilgailuen lizentzia eta baimen administratiboak emateagatiko Tasak arautzeko aurreko Ordenantza indarge geratzen da.>
www.donostia.org

Queda derogada la anterior Ordenanza reguladora de las tasas por el otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de auto-taxis y demás vehículos de alquiler.
www.donostia.org

More examples