Elhuyar Hiztegia

es > eu

comunidad

Share:

  • 1  s.f. komuntasun, elkarrekikotasun

  • 2  s.f. elkarte, komunitate

    la abadesa se dirigió a la comunidad: abadesa komunitateari mintzatu zitzaion

  • 3  s.f. erkidego, komunitate

    comunidad de bienes: ondasun-erkidegoa

  • 4  s.f. (Pol.) erkidego

    Comunidad Económica Europea: Europako Ekonomia Erkidegoa


*Examples are automatically obtained from dabilena

elkarte (eu)

comunidad (es)

Izan ere, araubide erkideko autonomia elkarteen finantzaketa-sistemari behin eta berriz egozten zaizkion arazoetakoa erakundeen arteko erantzukizun edo erantzukidetasun fiskalaren falta da.>
www.conciertoeconomico1

De hecho, uno de los problemas que se achaca permanentemente al régimen de financiación de las comunidades autónomas de régimen común es la falta de responsabilidad o corresponsabilidad fiscal entre las distintas instituciones.
www.conciertoeconomico1


Proiektu honetan parte hartu duten entitate eta bazkideak ondorengoak izan dira: Ermuko Udala, Teknologi eta Informazio Teknologikoen Industrien Euskal Herriko Elkartea, Eibarko Industri Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola, Business Innovation Broker kooperatiba, Da Beira Interiorreko Unibertsitatea, Albiko Hiri Erkidegoa, Dalbi-Carmauxgaillac lurraldeko Merkataritza eta Industria Ganbera, Albi-Carmaux lurraldeko Estatuko Industri eta Mehats Tekniken Goi Mailako Eskola.>
www.ermua.es

Los socios participantes son el Ayuntamiento de Ermua, ‘Gaia’, asociación de industrias de las tecnologías electrónicas y de la información del País Vasco; la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar, la cooperativa Business Innovation Broker, la Universidad de Da Beira Interior, Comunidad urbana de la Aglomeración de Albi, Cámara de Comercio e Industria de Dalbi-Carmauxgaillac, la Escuela Nacional Superior de Técnicas Industriales y de Minas de Albi-Carmaux. Todos ellos han firmado a través de sus representantes un acuerdo de colaboración que fija las bases de trabajo del proyecto.
www.ermua.es


Proiektu honetan parte hartu duten entitate eta bazkideak ondorengoak izan dira: Ermuko Udala, Teknologi eta Informazio Teknologikoen Industrien Euskal Herriko Elkartea, Eibarko Industri Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola, Business Innovation Broker kooperatiba, Da Beira Interiorreko Unibertsitatea, Albiko Hiri Erkidegoa, Dalbi-Carmauxgaillac lurraldeko Merkataritza eta Industria Ganbera, Albi-Carmaux lurraldeko Estatuko Industri eta Mehats Tekniken Goi Mailako Eskola.>
www.ermua.es

Los socios participantes son el Ayuntamiento de Ermua, ‘Gaia’, asociación de industrias de las tecnologías electrónicas y de la información del País Vasco; la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar, la cooperativa Business Innovation Broker, la Universidad de Da Beira Interior, Comunidad urbana de la Aglomeración de Albi, Cámara de Comercio e Industria de Dalbi-Carmauxgaillac, la Escuela Nacional Superior de Técnicas Industriales y de Minas de Albi-Carmaux.
www.ermua.es


Atzokoa estreinaldiko eguna izan zen eta Guraso Elkarteko kide eta beste ikastetxekide zenbait gonbidatu zituen bazkaltzera.>
www.ermua.es

El centro convidó para esta jornada inaugural a miembros de la comunidad educativa, como la Asociación de Padres y Madres, entre otros.
www.ermua.es


Hiritartasunaren hezkuntzan herritarron –guztion eta ez umeena soilik- bizitza osoan zehar luzatzen den erantzunkidetasun kontzeptuaz mintzatu zen. Horretan komunitateko osagai diren zati ezberdinak hezitzaile eta eragile diren aldetik aintzat hartu behar ditugula esanez, hau da, elkarteak, auzoetako kolektiboak, kirol arlokoak, eta abar>
www.ermua.es

Conceptos como la corresponsabilidad social en la educación ciudadana, no sólo de niños y niñas, sino en un proceso a lo largo de la vida, consisten en el reconocimiento de las diferentes partes integrantes de la comunidad de su papel como agentes educadores: las asociaciones, los colectivos vecinales, los clubes deportivos
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erkidego (eu)

comunidad (es)

Hitzaldiak eta lan-taldeenjarduna hasi aurretik, Juan Ignacio Lasagabaster Santa Maria KatedralaFundazioko zuzendari-gerenteak harrera egin dio hainbat erkidego etaunibertsitateetatik etorritako kideek osatzen duten taldeari, etatenplu gasteiztarrean egin diren zaharberritze lanak azaldu dizkie.>
www.catedralvitoria.com

Antes decomenzar las ponencias y grupos de trabajo, la delegación –procedentede distintas comunidades y universidades- ha sido recibida por eldirector-gerente de la Fundación Catedral Santa María, Juan IgnacioLasagabaster, que les ha explicado los trabajos de rehabilitación acabo en el templo vitoriano.
www.catedralvitoria.com


Kupoaren Legeak ezarritakoaren arabera, oinarri-urteko kupo likidoa zehazteko Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartu ez dituen zamen zenbateko osoari egozpen-indizea aplikatuko zaio eta egokitzapen eta konpentsazio egokiak egingo dira.>
www.conciertoeconomico1

La Ley de cupo establece que el cupo líquido del año base se determinará por la aplicación del índice de imputación al importe total de las cargas no asumidas por la Comunidad Autónoma y mediante la práctica de los correspondientes ajustes y compensaciones.
www.conciertoeconomico1


Ekonomi Itunaren aplikazioaren gainean, Foru Aldundietako Administrazioen eta Estatuko Administrazioaren arteko gatazkak konpontzea, bai eta Foru Aldundietako Administrazioen eta Autonomia Erkidegoen Administrazioen arteko gatazkak ere. Gatazka horiek izan daitezke itundutako tributuetako lotura-guneen aplikazioari buruzkoak, edota Balio Erantsiaren gaineko Zerga nahiz Sozietateen gaineko Zerga lurralde batzuetan batera ordaindu behar direnean Administrazio bakoitzari dagokion proportzioa zehaztekoak.>
www.conciertoeconomico1

Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la administración de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada administración en los supuestos de tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
www.conciertoeconomico1


Estatuan Ekonomia Itunari buruz egon berri den eztabaida bi alderdi nagusiren gainean aritu da: kritikak sistemari, batetik, eta beste autonomia erkidego batzuetan aplikatzeko aukera, bestetik, Katalunian, esaterako.>
www.conciertoeconomico1

El reciente debate que ha habido en el Estado sobre el Concierto Económico ha girado en torno a dos cuestiones principales: las críticas a este sistema y su posible transposición a otras Comunidades Autónomas, por ejemplo a Catalunya.
www.conciertoeconomico1


Horrez gain, konparazio-lana aurkezten du Foru Erkidegoen (Euskal Herria eta Nafarroa) eta araubide erkideko Autonomia-erkidegoen tributu-sistemen artean.>
www.conciertoeconomico1

También presenta un estudio comparativo entre los sistemas de financiación de las Comunidades Forales (País Vasco y Navarra) y las Comunidades Autónomas de régimen común.
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

komunitate (eu)

comunidad (es)

Kasu honetan, komunitateen dinamizazioari, eraginaren proiekzioari edota herritarren mobilizazioari buruzko joera eta aurkikuntza berriei buruzko ezagutza zabaltzea izango da helburua.>
www.congresociudadaniadigital1

El objetivo aquí es difundir conocimiento sobre las últimas tendencias y hallazgos sobre dinamización de comunidades, proyección de influencia o movilización ciudadana.
www.congresociudadaniadigital1


Bere karreran barrena, asko lagundu dio konputazioaren eta Interneten garapenaren ikerketa-komunitateari.>
www.congresociudadaniadigital1

A lo largo de su carrera, Paul ha contribuido a la comunidad de investigación de la computación y la evolución de la Internet.
www.congresociudadaniadigital1


El Cosmonauta” < enlace a la página de la película: http://es.cosmonautexperience.com/) filmaren erakargarritasuna bi alderdiotan datza: batetik, finantzaketa, produkzio eta banaketa eredu berria jarri du mahai gainean, zeina Internet, sare sozial, komunitate eta mugikorretan oinarrituta dagoen.>
www.congresociudadaniadigital1

Esta producción ha desarrollado modelo de financiación, producción y distribución que aprovechan al máximo las potencialidades de Internet, con un uso intensivo de las redes sociales, explotación de comunidades virtuales o utilización de las plataformas móviles.
www.congresociudadaniadigital1


Teknologia eta sare sozialek komunitate birtualen sorrera bultzatu dituzten heinean, lotura horiek mundu errealean ere eragina ote duten hausnartu beharko genuke, konfiantza eta egintza kolektiboan oinarritutako sareak sortzeko gaitasuna ote duten aztertuz.>
www.congresociudadaniadigital1

Si la tecnología y las redes sociales facilitan el surgimiento de comunidades virtuales de personas, parece oportuno reflexionar sobre si la construcción de esas conexiones tiene una consecuencia en el mundo real en términos de generación de redes que impulsen la confianza y la acción colectiva.
www.congresociudadaniadigital1


Azkeneko hilabeteotan, Interneten neutraltasunaren inguruko polemika areagotu egin da. Bien bitartean, pirateriari aurre egiteko SOPA legearen kontra azaldu dira Amerikako Estatu Batuetako Interneteko komunitatea osatzen dutenak.>
www.congresociudadaniadigital1

La polémica sobre la neutralidad de la red se ha agudizado durante los últimos meses, en medio de una fuerte oposición de la comunidad de Internet de Silicon Valley a la Ley SOPA contra la piratería impulsada en Estados Unidos.
www.congresociudadaniadigital1

More examples