Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

expresamente

Share:

  •  adv. berariaz, espres, espresuki

    ha ido expresamente a la tienda para comprar el jersey: espresuki joan da dendara jertsea erostera

*Examples are automatically obtained from dabilena

berariaz (eu)

expresamente (es)

k) Larrialdi eta segurtasun zerbitzuentzat eta zerbitzu ofizialentzat berariaz erreserbatutako tokietan.>
www.eskoriatza.net

k) En las zonas reservadas expresamente a urgencias, servicios de seguridad y servicios oficiales.
www.eskoriatza.net


Lizentziak ematea, arlokako legeek berariaz ematen ez badiote Udaltzarrari edo Tokiko Gobernu Batzarrari.>
www.errenteria2

El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.
www.errenteria2


a.— Berariaz erabilera honetarako kalifikaturiko lurzoruetan egitea.>
www.eskoriatza.net

a.— Que se promuevan sobre suelos calificados por el planeamiento urbanístico expresamente para este uso
www.eskoriatza.net


2.– Talde bera osatzen duten enpresa edo baltzuen aktiboak erosteko egiten diren inbertsioak, aktiboak edo pasiboak, gutxienez, bere kapital sozialaren %25a diren inbertsioak, Saileko organoei berariaz jakinarazi beharko zaizkie eta kanpotik kontrolatutako auditorien bidez balioztatuko dira.>
www.euskadi.net

2.– Las inversiones provenientes de la adquisición de activos de empresa o sociedades que formen parte del mismo grupo, entendiéndose como tales aquellas cuya vinculación activas o pasiva sea al menos de un 25% de capital social, deberán ser comunicadas expresamente a los órganos del Departamento y serán valoradas en base a auditorias de control externo.
www.euskadi.net


Behar bezala osatutako fakturak bakarrik onartuko dira, eta betiere horien gastu-azalpenak laguntzaren xedearekin argi eta garbi, eta berariaz, lotuta badaude.>
www.euskadi.net

Sólo se aceptarán aquellas facturas que estén debidamente conformadas y cuyos conceptos de gastos estén inequívocamente y expresamente relacionados con el objeto de la ayuda.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

espresuki (eu)

expresamente (es)

F.C.S.M.K.F.-k argitaratutako eduki guztiak CCPL lizentziapekoak (Creative Commons) dira. Baldin eta edukiak ez badira F.C.S.M.K.F.-k espresuki baztertutakoak edo beste egilearen batenak. Beraz, erreproduzitzeko eta jendaurrean komunikatzeko eskubideak doakoak dira, baldintza hauek betez gero:>
www.catedralvitoria.com

Los contenidos publicados por F.C.S.M.K.F, salvo aquellos contenidos expresamente excluidos por la F.C.S.M.K.F o aquellos en los que expresamente aparezca un autor diferente a F.C.S.M.K.F están licenciadas bajo CCPL (licencia Creative Commons ) permitiéndose con carácter gratuito los derechos de reproducción y comunicación pública bajo estas condiciones:
www.catedralvitoria.com


Teknologia eta jarraian aipatzen diren atalen izaera eta ezaugarri teknikoak direla-eta, ondorengoak gure web gunearen erabilerraztasun-hedaduratik kanpokotzat jotzen dira espresuki:>
www.ermua.es

En atención al estado actual de la tecnología, la naturaleza y características técnicas de los apartados que a continuación se mencionan, se declaran los mismos excluidos expresamente del alcance de la accesibilidad de nuestro sitio web:
www.ermua.es


Eskuordetza honetatik espresuki baztertzen da obra handiak eta udal plangintzatik eratorritako obrak egiteko lizentziak ematea.>
www.ermua.es

Expresamente se excluye de esta delegación el otorgamiento de licencias de obras mayores, y de aquéllas que se deriven del planeamiento municipal.
www.ermua.es


Obra txikien lizentzia eta jakinaren gainean jartzeko obrak erregulatzen dituen Ordenantzan xedatuaren arabera, Informazio-bulegoak, Agiri hau ematen du. Agiri hau, hirugarrenen kalterik gabe ematen da eta ematen zaion pertsonaren erantzukizunpean soilik eman ere, beti ere, aipatutako finkaren jabeak, adierazitako obrak egiteko espresuki baimena emanda egonda.>
beasainMerged2col

Conforme a lo dispuesto en las Ordenanzas reguladoras de la Licencia de obra menor y Enterado de Obra, la Oficina de Información, libra el presente Documento, que se otorga sin perjuicio de terceros, bajo la sóla responsabilidad de la persona a la que se libra y siempre que se encuentre expresamente autorizada por el/la propietario/a de la finca para efectuar las obras señaladas.
beasainMerged2col


Halaber, eraikinaren hormetan, sabaian edo zutabeetan ezingo da panelik edo beste ezer jarri –ez iltzeekin ez zintzilik–, ez bada horretarako espresuki jarritako guneetan. Eta ezingo zaie instalazioei, altzariei edo beste material batzuei ere inolaz eragin.>
beasainMerged2col

Igualmente en ningún caso está permitido clavar o suspender paneles ni otros objetos de las paredes, techos o columnas del edificio, fuera de los espacios expresamente habilitados para estos usos, y no podrán afectar de ningún modo a las instalaciones, mobiliario u otro material.
beasainMerged2col

More examples