Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

necesariamente

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

ezinbestean (eu)

necesariamente (es)

Hari bisitan joan eta, ezinbestean, adiskidearen bizitza eta lanak, izaera eta heziera, nahimenak eta sinesmenak hasi da errepasatzen, eta bere buruarenak ere bai.>
www.euskara.euskadi.net

Habiendo ido a visitarle, necesariamente, comienza a repasar la vida y trabajos del compañero, el carácter y la educación, las voluntades y las creencias, y las suyas propias también.
www.euskara.euskadi.net


Esleitutako diru-laguntzaren zenbatekoa edozein delarik ere, diru-laguntzaren onuradun orok diruz lagundutako egitasmoaren gauzatzea justifikatu behar du, ezinbestean, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzaren aurrean. Justifikazioari ekiteko, diru-laguntza esleitzeko orduan erabilitako gastu-aurrekontu onartua erabiliko da.>
www.euskara.euskadi.net

Toda persona física o jurídica beneficiaria, independientemente del importe de la subvención adjudicada, deberá, necesariamente, justificar ante la Dirección de Investigación y Coordinación Lingüística la ejecución del proyecto subvencionado por el importe del presupuesto de gasto reconocido utilizado como base para la concesión de la subvención.
www.euskara.euskadi.net


Bizkaitarrentzat, forudunak izan ala ez, testamentuak, edozein kasutan, notarioaren aurrekoak izan beharko du, eta, gipuzkoarrentzat, gainera, ezinbestean, itxura irekia duena izan beharko da.>
www.euskomedia.org

Para los vizcaínos, aforados o no, el testamento habrá de ser, en todo caso, notarial, y, para los guipuzcoanos, además, deberá revestir, necesariamente, forma abierta.
www.euskomedia.org


Horrek, ezinbestean 1. XGaren araubidezko garapenak politika aukera desberdinak onartzen dituela adierazten du, legegintza-erantzun desberdinak; horrela, "eskubide historikoak" (euren erakunde-bermea babesten duen muin menderaezina salbu) hurrenez hurreneko gaurkotzeen arabera denboraren joanean funtsean foru erregimen desberdinak sorrarazi ditzake."4>
www.euskomedia.org

Ello significa necesariamente que el desarrollo normativo de la D. Ad. 1ª. admite distintas opciones políticas, diferentes respuestas legislativas; así, los "derechos históricos" (salvado el núcleo irreductible que protege la garantía institucional de los mismos) podrán dar lugar a regímenes forales sustancialmente distintos con el transcurso del tiempo en virtud de las sucesivas actualizaciones" 4
www.euskomedia.org


1889ko espainiar Kode zibilaren esparru arautzailean, testamentua beti da, eta edozein kasutan ere, negozio juridiko aldebakarreko eta pertsonabakarrekoa da, eta ondorioz, ezinbestean, testamentugileak egin beharrekoa eta, gainera, berak beretara.>
www.euskomedia.org

En el marco normativo del Código civil español de 1889, el testamento es siempre, y en todo caso, un negocio jurídico unilateral y unipersonal, por lo que, necesariamente, habrá de otorgarlo el testador y, además, por sí mismo.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

nahitaez (eu)

necesariamente (es)

Arteko graduatuak arteari berezkoak zaizkion ezagutzetan adituak dira. Ezagutza hori praktika eta teknika multzo batzuen garapenean oinarritua dago eta, nahitaez, gaitasun hauek hartzen ditu: adimena (aukeraketak egiteko gaitasuna), emozioei eta zentzumenei dagozkien intentsitate eta konplexutasuna izatea, transmititzeko gaitasuna, subjektu artekotasuna eta subjektu barnekotasuna.Beraz, zentzumen/adimen dikotomiaz haratago joanik, pentsamendu konplexuko egitekoak zein prozesuak burutzeko gai dira.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Los/las graduados/as en Arte son personas formadas en el saber propio del Arte, un tipo de saber fundamentado en el desarrollo de una práctica y una técnica que incluye necesariamente inteligencia (capacidad de elección), intensidad y complejidad emocional y sensorial, capacidad de transmisión, intersubjetividad e intrasubjetividad.Están habilitados/as, por tanto, en haceres y procesos de pensamiento complejo que, disolviendo la dicotomía sensorial/intelectual, integran técnicas de producción de obra con aspectos relativos a la construcción del sujeto.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Azaldutako irizpideei jarraituz, proposatzen den irtenbideak etorkizunerako aurreikusi daitezkeen garapenak ahalbidetu beharko ditu, eta baita horietarako bideak ireki ere; eta are gehiago kontuan hartzen badugu, udalerriko gaur eguneko egitura ikusita, bizitegi-garapen hori nahitaez hego alderuntz zabalduko dela.>
bergara12

Siguiendo los criterios expuestos, la solución que se propone, debe permitir e incluso abrir el camino para los desarrollos previsibles en el futuro, y más al considerar que, la estructura actual del municipio, hace prever que este desarrollo residencial se extenderá necesariamente hacia el Sur.
bergara12


4. kategoria: Kategoria honetan sartzen diren industria-jarduerak tamaina handi edo ertainekoak dira, hau da, eraikuntzak lursailean okupatzen duen azalera 3.000 metro koadrotik gorakoa da, eta bateraezinak dira Bizitegi- edo Hirugarren Sektoreko Erabilerekin, eta erabilera nagusia industriakoa duten Area eta Sektoreetan kokatu beharko dira nahitaez.>
vergara15

Categoría 4ª: Comprende las actividades industriales de tamaño medio y grande, con superficie ocupada por la edificación superior a 3.000 metros cuadrados, incompatibles con los Usos Residenciales y Terciarios y que deben ubicarse necesariamente en Areas y Sectores destinados de forma predominante a este uso.
vergara15


Landa-inguruan jarri behar dira nahitaez.>
vergara15

Deben implantarse necesariamente en el medio rural.
vergara15


Indarrean zen esparru juridikoa 1727ko hitzarmenak zirenez, aduana gaietan ezein aldaketa esparru horren barruan egin behar zen, eta aldaketak hura urratzen bazuen, nahitaez derogatu eta bere ordez berri bat jarri beharra zegoen.>
www.euskomedia.org

Como los convenios de 1727 eran el marco jurídico vigente, cualquier modificación aduanera debía ajustarse a dicho marco, y si la modificación prevista lo vulneraba ello suponía necesariamente que había que derogarlo y sustituirlo por otro.
www.euskomedia.org

More examples