Elhuyar Hiztegia

es > eu

producto

Share:

 • 1  s.m. [fruto] emaitza

  este es el producto de nuestro trabajo: hau gure lanaren emaitza da

 • 2  s.m. [lo que se produce] produktu, ekoizkin

  aquí fabricamos dos tipos de productos: hemen bi produktu-mota egiten ditugu

 • 3  s.m. [artículo, objeto] -gai, -garri, -gailu

  productos de limpieza: garbigarriak

  productos de belleza: edergailuak, apaingarriak

  productos textiles: ehun-gaiak

 • 4  s.m. (Mat.) biderkadura

  el producto de 2 por 3 es seis: 2 bider 3-ren biderkadura sei da

 • 5  s.m. (Quím.) produktu

*Examples are automatically obtained from dabilena

biderkadura (eu)

producto (es)

Zenbaki arrazionalen biderkadura era honetara lortzen da:>
www.hiru.com

El producto de dos números racionales se obtiene como:
www.hiru.com


Kalkulu bektorialean, gainazal bat zeharkatzen duen bektore baten fluxua emandako bektorearen eta gainazalaren bektore ordezkakorraren arteko biderkadura eskalarrak determinatutako magnitudea bezala definitzen da.>
www.hiru.com

En cálculo vectorial, el flujo de un vector que atraviesa una superficie se define como una magnitud determinada por el producto escalar del vector dado por el vector representativo de la superficie.
www.hiru.com


Bestetik, erraza da progresio geometriko bateko n izeneko lehen gaien biderkadura hurrengoaren berdina izatea gertatzea:>
www.hiru.com

Por otra parte, es fácil obtener que el producto de los n primeros términos de una progresión geométrica es igual a:
www.hiru.com


Metodo hori hurrenez hurren aplikatzean, determinatzaile triangeluarra edo diagonala lortu arte, zeinen balorea diagonal nagusiko elementuen biderkadura izango den.>
www.hiru.com

Aplicar sucesivamente este método hasta obtener un determinante triangular o diagonal, cuyo valor será el producto de los elementos de su diagonal principal.
www.hiru.com


Konstante bat funtzio batez biderkatzetik ondorioztatutako biderkaduraren integrala eta konstantea funtzioaren integralaz biderkatzetik ondorioztatutako biderkadura bera dira.>
www.hiru.com

La integral del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por la integral de la función.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ekoizkin (eu)

producto (es)

Balio Erantsiaren gaineko Zergaren eta Fabrikazioaren gaineko Zerga Berezien sarrera behar bezala egotzi ahal izateko, egokitzapen mekanismo bat eratu da bi indizeen arabera. Batetik, ahalmen-indizea, tributu horiengatik bil daitekeen diruaren araberakoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko egoiliarren kontsumo-indizea, kargatutako ekoizkin bakoitzari begira.>
www.conciertoeconomico1

Con el objeto de perfeccionar la imputación de los ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido y por los Impuestos Especiales de Fabricación, se establece un mecanismo de ajuste entre el índice de la capacidad recaudatoria de las respectivas figuras tributarias y el índice de consumo de los residentes del País Vasco para cada uno de los productos gravados.
www.conciertoeconomico1


Konpentsazioaren kopurua honela kalkulatuko da: Zerga Bereziak zergapetutako figura bakoitzean izandako zerga-bilketari koefiziente batekin biderkatu behar zaio. Koefiziente hori izango da egozpen-indizearen (%6,24) eta Euskadirako balioetsi diren kontsumo-ehunekoen arteko aldea (%7,13 Alkohol, Edari Eratorri, Tarteko Ekoizkin eta Garagardoarentzat, %6,56 Hidrokarburoentzat eta %4,4 Tabako-motentzat). Tags: problema financiero-fiscal , ajustes imposicion indirecta , ajustes financieros concierto economico vasco , recaudación IVA , impuestos especiales fabricacion , concierto economico vasco , concierto economico , IVA , indice consumo pais vasco , capacidad recaudatoria pais vasco>
www.conciertoeconomico1

Su importe viene determinado por el resultado de aplicar a la recaudación de cada una de las figuras de los mismos la diferencia entre el índice de imputación (6,24%) y los porcentajes de consumo respectivos estimados para el País Vasco (7,13% para Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios y Cerveza, 6,56% para Hidrocarburos y 4,40% para las Labores del Tabaco). Etiquetas: problema financiero-fiscal , ajustes imposicion indirecta , ajustes financieros concierto economico vasco , recaudación IVA , impuestos especiales fabricacion , concierto economico vasco , concierto economico , IVA , indice consumo pais vasco , capacidad recaudatoria pais vasco
www.conciertoeconomico1


Konpentsazioaren kopurua honela kalkulatuko da: Zerga Berezien mendeko figura bakoitzean aurreikusitako zerga-bilketari (behin-behineko kupokoa) edo figura horretan izandako benetako zerga-bilketari (behin betiko kupokoa) koefiziente batekin biderkatu behar zaio. Koefiziente hori izango da egozpen-indizearen (%6,24) eta Euskadirako balioetsi diren kontsumo-ehunekoen arteko aldea (%7,13 Alkohol, Edari Eratorri, Tarteko Ekoizkin eta Garagardoarentzat, %6,56 Hidrokarburoentzat eta %4,4 Tabako-motentzat).>
www.conciertoeconomico1

Su importe viene determinado por el resultado de aplicar a la recaudación prevista (en el cupo provisional) o realizada (en el cupo definitivo) para cada figura gravada por el Impuesto Especial, la diferencia entre el índice de imputación (6,24%) y los porcentajes de consumo respectivos estimados para el País Vasco (7,13 % para Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios y Cerveza, 6,56 % para Hidrocarburos y 4,4 % para las Labores del Tabaco).
www.conciertoeconomico1


Alkohol, edari eratorri eta tarteko ekoizkinak>
www.conciertoeconomico1

sobre el alcohol, bebidas derivadas y productos intermedios
www.conciertoeconomico1


Argitaratzearen ekoizkinak, inprimatutako ekoizkinak eta grabatutako materiala>
www.euskadi.net

Productos de la edición, productos impresos y material grabado
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

emaitza (eu)

producto (es)

Jada, produktua eta horren patentea erregistraturik dagoenez, emaitza eta bere ezaugarriak ezagutaraztea erabaki dute lehiaketaren antolatzaileek.>
www.ermua.es

El trámite administrativo ya está hecho y el producto registrado.
www.ermua.es


I+Gari buruzko informazioa eta erabiltzeko moduko patente eta ereduei buruzko datuek herrialde bateko industriaren egoera islatzen dute, baita herrialde horren lehiakortasun maila eta aurrerapen zientifikoa ere. Metodologia horri esker, Euskal Autonomia Erkidegoan lortutako emaitzak inguruko beste erkidego batzuetako emaitzekin alderatu daitezke.>
www.euskadi.net

Las actividades para la innovación tecnológica recogen el conjunto de trabajos científicos, tecnológicos, organizativos, financieros y comerciales, incluyendo la inversión en nuevos conocimientos, que conducen o pretenden conducir a la realización de productos o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados.
www.euskadi.net


Burututako jardueren justifikazioko memoria. Bertan, burututako jarduerak eta lortutako helburuak deskribatuko dira, betiere, proiektuan zehaztu egutegia kontuan izanik, eta proiektuaren emaitza diren produktuak aurkeztuko dira (datu-baseak, informatika-programak, argitalpenak, ponentziak).>
www.euskadi.net

En dicha memoria se describirán las actividades realizadas y los objetivos conseguidos, de acuerdo con el calendario previsto en el proyecto, adjuntando los productos resultantes del proyecto (bases de datos, programas informáticos, publicaciones, ponencias).
www.euskadi.net


Bide beretik aritu da Eduardo Arroyo bizkaitarra, bere lanik oraintsukoenetan -Sondikako haurrentzako eskola, Barakaldoko Basamortuaren plaza, Barakaldoko Lasesarreko futbol zelaia- sinplifikazio formalari forma propioen elkartzearen emaitza den osagarri estetiko ukaezina eransten dion arren, forma propioak hiri-mosaiko arin eta aldakorra osatuko balute bezala.>
www.euskomedia.org

Por el mismo camino ha circulado el vizcaíno Eduardo Arroyo, aunque en sus trabajos más recientes -escuela infantil de Sondika, plaza del Desierto de Barakaldo, estadio de fútbol de Lasesarre de Barakaldo- añade a la simplificación formal un indudable componente estético, producto de la combinación de las propias formas, como si estas compusieran un mosaico urbano fluido y mutante.
www.euskomedia.org


Hiru eragileok gara 3TZentroaren kide; irtenbide gisa, zera proposatzen du zentroak: ondo prestatutako pertsonak berrikuntzako estrategia eta kudeaketaren definizioan prestatzea, I+G-eko garapenak lokalizatzeko, horien erabilera sustatzeko, produktu eta zerbitzuen salmentarako metodologia bat garatzeko eta emaitza horiek enpresa txiki eta ertainetan aplika daitezen edo enpresa berriak sortzea lortzeko gai izan daitezen.>
www.bizkaiatalent4

Los tres agentes formamos parte del proyecto Centro3TZentrua, que propone como solución la formación de personas altamente cualificadas en la definición de estrategias y gestión de la innovación, con el objetivo de que sean capaces de localizar desarrollos de I+D, fomentar el uso de los mismos, desarrollar una metodología de venta de productos y servicios y conseguir que esos resultados se apliquen en las pymes o se generen nuevas empresas.
www.bizkaiatalent4

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gai (eu)

producto (es)

Kanpainari atxikitako hogeita bost establezimenduek produktuen aukera zabala eskaintzen ditu: janzkiak, oinetakoak, osagarriak, apaingarriak, argiak, bitxiak, lorak, argazkilaritzako gai eta produktuak, etxerakoak, estetika eta abar… Parte hartzaileek bezeroei erosketagatik eskerrak eman nahi dizkiete, denda horretara bueltatu daitezen “arrazoi on bat eman edo oparituz”.>
www.ermua.es

Los veinticinco establecimientos adheridos ofrecen una amplia gama y variedad de productos que van desde el textil de moda, calzado, complementos, decoración, iluminación, joyería, floristería, fotografía, hogar y estética. El colectivo está agradeciendo a los/as clientes su compra y obsequiándoles con una buena razón para volver de nuevo.
www.ermua.es


Greg Riveraren hurrengo erronka Ermuan dago, ikastaro honetan berrikuntzan jardungo duten liderrak prestatu nahi baititu. Horretarako, eskolak emango ditu eta ondorengo gaiak landuko: jarduera berriak sustatzeko liderrak, estrategia eta planifikazio teknologikoa, produktu berrien garapena eta prozesuen berrikuntza, zaintza eta inteligentzia lehiakorra, besteak beste. Halaber, spin off izeneko ekimena ere martxan jarriko du.>
www.ermua.es

Greg se ha embarcado ahora con este proyecto en Ermua y su trabajo se basará en crear líderes en materia de proyectos para la innovación, impartiendo formación en materias como liderazgo para la promoción de nuevas actividades, estrategia y planificación tecnológica, desarrollo de nuevos productos e innovación en procesos, vigilancia e inteligencia competitiva, puesta en marcha de una spin off, etc.
www.ermua.es


XVI. mendean Sevillan barna, Europako iparraldera edo Indietara esportatzen ziren metalezko gaien merkataritzan aritu zen bere burdinolekin.>
www.ermua.es

En el siglo XVI participó con sus ferrerías en el comercio de productos metálicos de exportación hacia el norte de Europa o hacia las Indias, a través de Sevilla.
www.ermua.es


Kontsumo jasangarriaren gaia ardatz harturik ikasleek gure bizitzaren egunerokotasunean ditugun ohiturak aztertu eta horiei buruzko gogoeta egin izan dute aurten.>
www.ermua.es

La calidad de los productos que consumimos; el consumismo excesivo de bienes de todo tipo, etcétera.
www.ermua.es


Aleak euskaraz nahiz gazteleraz daude eta horien gaiak, nekazaritza, produktuak, etxea bereak, eta abar… Horiek helduentzat dira, baina gazteentzat ere egon badaude.>
www.ermua.es

Con este motivo ha montado una muestra de libros en euskera y castellano sobre agricultura, productos agroalimentarios, animales de cría, etc. destinados al público adulto.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

produktu (eu)

producto (es)

Kontsumoa: Zergaren xede diren produktuen azken erabiltzaileek produktuok erabiltzen dituzten instalazio, ekipo edo aparatuak euskal lurraldean egotea>
www.conciertoeconomico1

Consumo: localización en el PV de las instalaciones, equipos o aparatos en los que los consumidores finales utilicen productos objeto del impuesto
www.conciertoeconomico1


Bestalde, Iñaki Alonso Arcek, aldizkari berean, otsailaren 9ko epaiaren analisia hartzen du ardaztzat, bere artikuluan: "Merkaturatzaileek energi produktuak ematea eta Rover epaia: ikuspegi berria Disa epaiaren ondotik".>
www.conciertoeconomico1

Por su parte, Iñaki Alonso Arce, en la misma revista se centra en el análisis de la sentencia de 9 de febrero, en su artículo "Las entregas de productos energéticos por comercializadores y la sentencia Rover: una nueva perspectiva tras la sentencia Disa".
www.conciertoeconomico1


Bestalde, produktuen fabrikazioa hemen egitea du helburu, izan ere, Patxik esandakoaren arabera, “gure lurraldearen aberastasuna handitzeko sortzen baitira enpresak”.>
www.congresociudadaniadigital1

Wattio espera contratar este año unas 6-8 personas más y fabricar sus productos a escasos 20 kilometros, porque según Patxi "las empresas se montan para crear riqueza aquí, no en China".
www.congresociudadaniadigital1


Ekintzaile, idazle eta beterano teknikoa da Christopher Cunningham, eta 10 urte baino gehiago eman ditu mugikorrekin eta webguneekin loturiko produktu berritzaileak merkaturatzen.>
www.congresociudadaniadigital1

Christopher Cunningham es un emprendedor, escritor y veterano técnico que ha pasado más de una década llevando una gran oferta de productos móviles y web innovadores al mercado.
www.congresociudadaniadigital1


Produktu berrien sorrera, banaketa eta finantzaketa izango dira aztergai. Horrez gainera, kontsumitzaileen eta produktuen artean sortu diren harreman berriak ere sakon ikusiko dira.>
www.congresociudadaniadigital1

La creación, la distribución y la financiación de nuevos productos, así como las nuevas relaciones entre consumidores y productos se analizarán en profundidad.
www.congresociudadaniadigital1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gai (eu)

producto (es)

Kanpainari atxikitako hogeita bost establezimenduek produktuen aukera zabala eskaintzen ditu: janzkiak, oinetakoak, osagarriak, apaingarriak, argiak, bitxiak, lorak, argazkilaritzako gai eta produktuak, etxerakoak, estetika eta abar… Parte hartzaileek bezeroei erosketagatik eskerrak eman nahi dizkiete, denda horretara bueltatu daitezen “arrazoi on bat eman edo oparituz”.>
www.ermua.es

Los veinticinco establecimientos adheridos ofrecen una amplia gama y variedad de productos que van desde el textil de moda, calzado, complementos, decoración, iluminación, joyería, floristería, fotografía, hogar y estética. El colectivo está agradeciendo a los/as clientes su compra y obsequiándoles con una buena razón para volver de nuevo.
www.ermua.es


Greg Riveraren hurrengo erronka Ermuan dago, ikastaro honetan berrikuntzan jardungo duten liderrak prestatu nahi baititu. Horretarako, eskolak emango ditu eta ondorengo gaiak landuko: jarduera berriak sustatzeko liderrak, estrategia eta planifikazio teknologikoa, produktu berrien garapena eta prozesuen berrikuntza, zaintza eta inteligentzia lehiakorra, besteak beste. Halaber, spin off izeneko ekimena ere martxan jarriko du.>
www.ermua.es

Greg se ha embarcado ahora con este proyecto en Ermua y su trabajo se basará en crear líderes en materia de proyectos para la innovación, impartiendo formación en materias como liderazgo para la promoción de nuevas actividades, estrategia y planificación tecnológica, desarrollo de nuevos productos e innovación en procesos, vigilancia e inteligencia competitiva, puesta en marcha de una spin off, etc.
www.ermua.es


XVI. mendean Sevillan barna, Europako iparraldera edo Indietara esportatzen ziren metalezko gaien merkataritzan aritu zen bere burdinolekin.>
www.ermua.es

En el siglo XVI participó con sus ferrerías en el comercio de productos metálicos de exportación hacia el norte de Europa o hacia las Indias, a través de Sevilla.
www.ermua.es


Kontsumo jasangarriaren gaia ardatz harturik ikasleek gure bizitzaren egunerokotasunean ditugun ohiturak aztertu eta horiei buruzko gogoeta egin izan dute aurten.>
www.ermua.es

La calidad de los productos que consumimos; el consumismo excesivo de bienes de todo tipo, etcétera.
www.ermua.es


Aleak euskaraz nahiz gazteleraz daude eta horien gaiak, nekazaritza, produktuak, etxea bereak, eta abar… Horiek helduentzat dira, baina gazteentzat ere egon badaude.>
www.ermua.es

Con este motivo ha montado una muestra de libros en euskera y castellano sobre agricultura, productos agroalimentarios, animales de cría, etc. destinados al público adulto.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

produktu (eu)

producto (es)

Kontsumoa: Zergaren xede diren produktuen azken erabiltzaileek produktuok erabiltzen dituzten instalazio, ekipo edo aparatuak euskal lurraldean egotea>
www.conciertoeconomico1

Consumo: localización en el PV de las instalaciones, equipos o aparatos en los que los consumidores finales utilicen productos objeto del impuesto
www.conciertoeconomico1


Bestalde, Iñaki Alonso Arcek, aldizkari berean, otsailaren 9ko epaiaren analisia hartzen du ardaztzat, bere artikuluan: "Merkaturatzaileek energi produktuak ematea eta Rover epaia: ikuspegi berria Disa epaiaren ondotik".>
www.conciertoeconomico1

Por su parte, Iñaki Alonso Arce, en la misma revista se centra en el análisis de la sentencia de 9 de febrero, en su artículo "Las entregas de productos energéticos por comercializadores y la sentencia Rover: una nueva perspectiva tras la sentencia Disa".
www.conciertoeconomico1


Bestalde, produktuen fabrikazioa hemen egitea du helburu, izan ere, Patxik esandakoaren arabera, “gure lurraldearen aberastasuna handitzeko sortzen baitira enpresak”.>
www.congresociudadaniadigital1

Wattio espera contratar este año unas 6-8 personas más y fabricar sus productos a escasos 20 kilometros, porque según Patxi "las empresas se montan para crear riqueza aquí, no en China".
www.congresociudadaniadigital1


Ekintzaile, idazle eta beterano teknikoa da Christopher Cunningham, eta 10 urte baino gehiago eman ditu mugikorrekin eta webguneekin loturiko produktu berritzaileak merkaturatzen.>
www.congresociudadaniadigital1

Christopher Cunningham es un emprendedor, escritor y veterano técnico que ha pasado más de una década llevando una gran oferta de productos móviles y web innovadores al mercado.
www.congresociudadaniadigital1


Produktu berrien sorrera, banaketa eta finantzaketa izango dira aztergai. Horrez gainera, kontsumitzaileen eta produktuen artean sortu diren harreman berriak ere sakon ikusiko dira.>
www.congresociudadaniadigital1

La creación, la distribución y la financiación de nuevos productos, así como las nuevas relaciones entre consumidores y productos se analizarán en profundidad.
www.congresociudadaniadigital1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

produktu (eu)

producto (es)

Kontsumoa: Zergaren xede diren produktuen azken erabiltzaileek produktuok erabiltzen dituzten instalazio, ekipo edo aparatuak euskal lurraldean egotea>
www.conciertoeconomico1

Consumo: localización en el PV de las instalaciones, equipos o aparatos en los que los consumidores finales utilicen productos objeto del impuesto
www.conciertoeconomico1


Bestalde, Iñaki Alonso Arcek, aldizkari berean, otsailaren 9ko epaiaren analisia hartzen du ardaztzat, bere artikuluan: "Merkaturatzaileek energi produktuak ematea eta Rover epaia: ikuspegi berria Disa epaiaren ondotik".>
www.conciertoeconomico1

Por su parte, Iñaki Alonso Arce, en la misma revista se centra en el análisis de la sentencia de 9 de febrero, en su artículo "Las entregas de productos energéticos por comercializadores y la sentencia Rover: una nueva perspectiva tras la sentencia Disa".
www.conciertoeconomico1


Bestalde, produktuen fabrikazioa hemen egitea du helburu, izan ere, Patxik esandakoaren arabera, “gure lurraldearen aberastasuna handitzeko sortzen baitira enpresak”.>
www.congresociudadaniadigital1

Wattio espera contratar este año unas 6-8 personas más y fabricar sus productos a escasos 20 kilometros, porque según Patxi "las empresas se montan para crear riqueza aquí, no en China".
www.congresociudadaniadigital1


Ekintzaile, idazle eta beterano teknikoa da Christopher Cunningham, eta 10 urte baino gehiago eman ditu mugikorrekin eta webguneekin loturiko produktu berritzaileak merkaturatzen.>
www.congresociudadaniadigital1

Christopher Cunningham es un emprendedor, escritor y veterano técnico que ha pasado más de una década llevando una gran oferta de productos móviles y web innovadores al mercado.
www.congresociudadaniadigital1


Produktu berrien sorrera, banaketa eta finantzaketa izango dira aztergai. Horrez gainera, kontsumitzaileen eta produktuen artean sortu diren harreman berriak ere sakon ikusiko dira.>
www.congresociudadaniadigital1

La creación, la distribución y la financiación de nuevos productos, así como las nuevas relaciones entre consumidores y productos se analizarán en profundidad.
www.congresociudadaniadigital1

More examples