Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

racional

Share:

  • 1  adj. [razonable] arrazoizko, zentzuzko

    hagamos las cosas de un modo racional: arrazoizko eran egin ditzagun gauzak

  • 2  adj. (Fil.) arrazional

  • 3  adj. (Mat.) arrazional

    número racional: zenbaki arrazionala

  • 4  adj./s. [dotado de razón] arrazoidun, adimendun

    animal racional: animalia arrazoiduna

*Examples are automatically obtained from dabilena

arrazional (eu)

racional (es)

Bere zereginen artean, baliabide naturalen jasangarritasun, plangintza eta ustiapen arrazionalerako gomendio aditua ematea ere badago.- Informazio, dokumentazio eta dibulgazioko profesionala museo, parke natural, zoologiko, argitaletxe, komunikazio kabinete, enpresa, fundazio zientifiko, prentsa edo telebistan, zientziaren, bizitzaren eta ingurune naturalaren arloko gida edo monitore,idazle, erredaktore, kazetari espezializatu, dibulgatzaile, aholkulari zientifiko, ilustratzaile edo argazkilari gisa.- Zientzia biologikoarekin erlazionatutako produktu edo zerbitzuen merkataritza eta marketineko profesionala, aurreko ataletan deskribatutako eremu guztietan. - Enpresen kudeaketa eta antolaketako profesionala, zuzendaritza lanak edo goi mailako kudeaketa adituko lanetan, biologoen prestakuntzarekin eta lanbidearekin erlazionatutako enpresa eremuetan.- Irakaskuntzako profesionala, bigarren mailako irakaskuntzan, unibertsitateko irakaskuntzan, lanbide heziketan, etengabeko prestakuntzan eta graduondoko prestakuntzan, ezagutza zientifikoarekin oro har eta bizitzaren zientziekin eta zientzia esperimentalekin zehazki erlazionatutako arlo eta gaietan.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Su tarea conlleva también la recomendación experta para la sostenibilidad, la planificación y la explotación racional de los recursos naturales.- Profesional de la información, documentación y divulgación en museos, parques naturales, zoológicos, editoriales, gabinetes de comunicación, empresas, fundaciones científicas, prensa o televisión, como guía o monitor, escritor, redactor, periodistaespecializado, divulgador, asesor científico, ilustrador o fotógrafo de la ciencia, la vida y el medio natural.- Profesional del comercio y marketing de productos y servicios relacionados con la ciencia biológica en todos los ámbitos descritos en los apartados anteriores.- Profesional de la gestión y organización de empresas, que realiza tareas de dirección o alta gestión experta en ámbitos empresariales relacionados con la formación y la profesión del biólogo.- Profesional docente en la enseñanza secundaria, universitaria y en la formación profesional, continuada y de postgrado en áreas o materias relacionadas con el conocimiento científico, en general, y específicamente con las ciencias de la vida yexperimentales.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Ondasunen banaketa arrazional eta eraginkorragoa, horrek udal sareak elkarlotzera eta baliabideak eskualdekatzera eramaten du, hiritar guztiei uraren kantitate eta kalitatea bermatzen direla.>
web.bizkaia.net

Una distribución de los bienes más racional y eficaz, lo que conduce a interconectar redes municipales y comarcalizar los recursos, garantizando cantidad y calidad de agua para todos los ciudadanos.
web.bizkaia.net


Lengoaia modernoa eta arrazionala kurbei lehentasuna eman eta batez ere inguru naturalean zein historikoan eraikitako eraikinen integrazioari garrantzi handia ematera zetorren organizismo izeneko estilo berri baterantz garatu zen.>
www.euskomedia.org

El lenguaje moderno y racional evolucionó hacia un nuevo estilo que bajo el nombre de organicismo dio prioridad a las formas curvas y, sobre todo, concedió especial importancia a la integración de los edificios en el entorno tanto natural como histórico en el que eran construidos.
www.euskomedia.org


Etorkizunari begira, beraz, ezagutzen ditudan pertsonek, nire ingurukoek, eros ahalmena mugatzeko arazorik izango ez dutelakoan nago, gizarteak izpiritua landuz aberasteko aukera ematen badie behintzat. Izan ere, gizaki arrazionalen ondarea aberastasun horiek dira, gero eta gehiago.>
www.euskonews.com

De modo que hacia el futuro pienso que a las personas que conozco, las que me rodean, no les importará frenar su capacidad de gasto si la sociedad le da oportunidades de enriquecerse con las ganancias que les pueden venir del cultivo del espíritu, que son, cada vez en mayor medida, patrimonio de las personales racionales.
www.euskonews.com


Europako gizarteetan beraietan ere, badago guztiok batzen gaituen etika arrazional bat.>
www.euskonews.com

Hay una ética racional que nos une a todos, incluso en estas sociedades europeas.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

arrazoizko (eu)

racional (es)

Hor sartzen dira, era berean, txikizkako merkataritza eta merkataritzako ekipamendu handiak planifikatzea eta antolatzea, hirigintza-antolamenduko irizpideei eta lurzoruaren arrazoizko erabilerari erantzunez, bai eta ibilgailuak eta bestelako salgaiak espazio publikoetan salerostea erregulatzea, ikuskatzea eta arlo horretako zehapen- ahalmena.>
beasainMerged2col

Igualmente, incluyendo la planificación y ordenación del uso comercial al por menor y grandes equipamientos comerciales atendiendo a criterios de ordenación urbanística y utilización racional del suelo, así como la ordenación, inspección y sanción en materia de compraventa de vehículos y otros artículos en espacios públicos.
beasainMerged2col


Ura arrazoizko eran erabiltzea, zarraztelkeriak ekidituz eta ura aurrezkeko xedez Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k sustatutako kanpainetan laguntza ematea.>
beasainMerged2col

Utilizar el agua de forma racional, evitando despilfarros y colaborar con Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A. en las campañas que se promuevan con el objeto de ahorrar agua.
beasainMerged2col


Inork mailarik gaindituko ez balu, frogetan lehen postua atera duenari (euskararen frogak barnean hartuta) behin-behineko kontratua egingo zaio, Udalak lanpostuak dituen hizkuntz-eskakizunakeskuratzeko arrazoizko epe bat jarriz.>
beasainMerged2col

Si el nivel exigido no lo alcanzara nadie, se realizará contrato provisional al que haya obtenido primer puesto en las pruebas (incluida la prueba de euskera) y el Ayuntamiento impondrá un plazo racional para adquirir las exigencias lingüísticas del puesto.
beasainMerged2col


Honekin, errenazentistek beraien liburu, aldizkari eta egunkarietan erabiliko duten ortografia arrazoizko eta argi bat ezartzen da.>
www.euskomedia.org

Con esto se establece una ortografía racional y clara de la que se han servido los renacentistas en sus libros, revistas y periódicos.
www.euskomedia.org


Hondartzetako erabiltzaileen esku dago elkarrekin lanean aritzea eragin hau txikiagoa izan dadin, zerbitzuak era iraunkor eta arrazoizkoan erabiliaz.>
www.donostia.org

Está en manos de los usuarios de las playas colaborar para que este impacto sea menor, utilizando los servicios disponibles de una manera sostenible y racional.
www.donostia.org

More examples