Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

responsabilidad

Share:

  •  s.f. erantzukizun, ardura, erantzunbehar

    es un trabajo de mucha responsabilidad: erantzukizun handiko lana da

    responsabilidad medioambiental: ingurumen-erantzukizun


*Examples are automatically obtained from dabilena

ardura (eu)

responsabilidad (es)

Bide honetan, benetako ikuspegitik abiatuz, etorkizuneko irakasleak ardurak izan eta erabakiak hartu beharko ditu, norberaren jokaera errebisatzeko prest egonik, eta prozesuan sor daitezkeen zailtasun posibleak erlatibizatzeko eta gainditzeko, eta hobekuntzarako bideratutako neurriak hartzeko. - Hezkuntza ikerketatik lortutako kontzepzioak analizatu eta kuestionatu, informazio eta komunikazio bideak kritikoki erabili, testuinguru aldakorretan egokitze eta erantzun eraginkorraren eskaintza ahal bideratuko duen ikaskuntza, ikerketa eta lan kooperatiboa errazteko. - Koordinazio funtzioetan aritu, familiekin bilerak eginez eta zein gizarte zein hezkuntza komunitatearekin sarean lanean arituz, ikasleen ahalmen guztiak ahalik eta gehien garatzeko diziplina arteko parte hartzea bultzatuz.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

En este sentido, partiendo siempre de una perspectiva realista, la futura maestra/o deberán asumir responsabilidades y tomar decisiones, mostrándose dispuestos a revisar su propia actuación y a relativizar y superar las posibles dificultades que puedan surgir en el proceso y adoptar medidas encaminadas a la mejora. - Analizar y cuestionar las concepciones emanadas de la investigación educativa, así como utilizar de forma crítica los medios de información y comunicación, siempre con el fin de favorecer tareas de aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo que posibiliten ofrecer una adaptación y respuesta eficaz a contextos socioculturales cambiantes. - Ejercer funciones de coordinación, reuniéndose con las familias y trabajando en red tanto con otros miembros de la comunidad educativa como del entorno social, fomentando intervenciones de carácter multidisciplinar con el fin de desarrollar al máximo todas las potencialidades de los niños y niñas.
www.enpresa-donostia.ehu.es


2004ko Ekoscan Arauaren eskakizunei buruzko hiru prestakuntza-ikastaro egin dira, eta unibertsitate-ikastegien kudeaketan ardurak dituzten AZP eta II taldeetako hirurogei pertsonak baino gehiagok parte hartu dute.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Se han desarrollado tres cursos de formación acerca de los requisitos de la Norma Ekoscan 2004 en los que han participado más de sesenta personas pertenecientes al PAS y PDI con responsabilidad en la gestión de los centros universitarios.
www.enpresa-donostia.ehu.es


UPV/EHUn Medikuntzan graduatuaren tituluaren xedea da ikasleak ezagutzetan eta gaitasunetan prestatzea eta trebatzea ondorengo jarduerak egiteko: - Gizabanakoaren eta taldearen osasuna sustatzea gure inguruko gaixotasunik garrantzitsuenak prebenituz, diagnostikatuz eta tratatuz, komunitateari eman beharreko zerbitzuak dakartzan ardurak bere gain hartuta. - Biztanleei kalitate handiko osasun-arreta ematea, etengabeko hobekuntzara bideratuta eta osasun-baliabide mugatuak banatzeko orduan gizarte-justiziaren irizpidea arduratsu ezarrita. - Erabakirik zuzenenak hartzean eta arazo medikoak ebaztean jarrera kritikoa izatea, ebidentzia zientifiko onenen arabera. - Klinikari, irakaskuntzari eta ikerkuntzari eragiten dioten Osasun Zientzien ezagutza eta prozedurak zuhurtasunez erabiltzea, horretarako kontuan izanik, erabakigarri diren faktore zientifiko eta biologikoez gain, osasunari eusten eta gaixotasunak tratatzen laguntzen duten faktore psikosozialak, kulturalak, historikoak eta ekonomikoak. - Konpromisoa hartzeko etengabeko ikaskuntzarekin eta bizitza guztirako laneko hobekuntzarekin, baita klinikan, irakaskuntzan eta ikerkuntzan informazio biomedikoa egoki erabiltzearekin ere. - Pazienteekin eta senideekin, informazioa trukatu beharra izango duen beste profesionalekin eta gainerako gizartearekin eraginkorki eta enpatikoki komunikatzea. - Lanbidean lege-arduren arabera jardutea, eta paziente guztien eta horien senideen duintasuna eta eskubideak bereziki errespetatuko dituen irizpide etikoekin jardutea, baita zirkunstantzia pertsonalak eta soziokulturalak ere.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El título de Grado en Medicina por la UPV/EHU pretender preparar y formar estudiantes con conocimientos y habilidades para realizar las siguientes actividades: - Promover la salud individual y colectiva mediante la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más relevantes en nuestro entorno, asumiendo las responsabilidades que se deriven del servicio a la comunidad. - Proporcionar a la población una atención sanitaria de alta calidad, orientada a la mejora constante y con la aplicación responsable de un criterio de justicia social en la distribución de unos recursos sanitarios limitados. - Tomar las decisiones más correctas y resolver los problemas médicos con una actitud crítica, de acuerdo a las mejores evidencias científicas. - Utilizar con juicio los conocimientos y procedimientos de las Ciencias de la Salud que afectan a la clínica, docencia e investigación, tomando en consideración, además de los determinantes científicos y biológicos, los factores psicosociales, culturales, históricos y económicos que contribuyen a mantener la salud y al tratamiento de las enfermedades. - Comprometerse con el aprendizaje continuo y la mejora profesional a lo largo de toda la vida y con una utilización correcta de la información biomédica en la clínica, docencia e investigación. - Comunicarse de forma efectiva y empática con los pacientes y familiares, los demás profesionales con quienes deba intercambiar información y con el resto de la sociedad. - Practicar la profesión conforme a las responsabilidades legales y a unos criterios éticos especialmente respetuosos con la dignidad y los derechos de todos los pacientes y sus familiares, así como sus circunstancias personales y socioculturales.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Araudi horrekin bat, Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen barruan dauden liburutegietako titularrekin batera, bere gain hartu du liburutegi horiek funtsez hornitzeko ardura, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, erabiltzaileen beharrei behar bezala erantzuteko.>
www.euskadi.net

De conformidad con dicha normativa, el Gobierno Vasco hace suya, conjuntamente con los titulares de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi, la responsabilidad de dotar de fondos a dichas bibliotecas, para que éstas puedan atender convenientemente las necesidades de sus usuarios dentro del ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.
www.euskadi.net


Gaitasun ekonomikoari buruzko datuak faltsifikatzearen edo ezkutatzearen ondorioz eskaera amaitutzat joko da, edota, zerbitzua emanda badago, zerbitzua iraungitzat joko da. Horrez gain, gertaera horietatik eratorritako ardurak bete beharko dira.>
beasainMerged2col

La falsificación u ocultación de datos sobre la capacidad económica dará lugar al archivo de la solicitud o a la extinción del servicio, si éste ya ha sido concedido, sin perjuicio de la las responsabilidades que pudieran derivar de estos hechos.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erantzukizun (eu)

responsabilidad (es)

Administrazioak erantzukizunik al du?>
www.conciertoeconomico1

¿La Administración tiene algún tipo de responsabilidad?
www.conciertoeconomico1


Beste deserdiratze-araubide batzuk tutelatuagoak eta erantzukizun askoz txikiagokoak dira.>
www.conciertoeconomico1

Otros regímenes de descentralización son más tutelados y tienen mucha menor responsabilidad.
www.conciertoeconomico1


Ezaugarri hori da, izan ere, "alde bakarreko arriskua" deritzoguna, Euskal Autonomia Erkidegoaren erantzukizuna ziurtatzen duena EAEk hartutako erabakien gainetik.>
www.conciertoeconomico1

Esta característica es la que se conoce con el nombre de "riesgo unilateral" que asegura la responsabilidad del País Vasco respecto de sus decisiones.
www.conciertoeconomico1


Nola uztartu dituzu Foru Ogasuneko zure zuzendariorde erantzukizunak "Cum Laude" kalifikazioa merezi izan duen tesi bat egiteak behar dituen denborarekin eta dedikazioarekin?>
www.conciertoeconomico1

¿Cómo has compaginado tu responsabilidad profesional como subdirector en la hacienda foral con el tiempo y la dedicación que exige la elaboración de una tesis que ha merecido la calificación de "cum laude"?.
www.conciertoeconomico1


Gainerako kasuetan, indarrean dagoen legeria betetzen duen hirugarrenekin lankidetzan ariko da F.C.S.M.K.F., nahiz eta erantzukizuna hirugarrenei eskatu beharko zaien.>
www.catedralvitoria.com

En el resto de los casos F.C.S.M.K.F. colaborará para que los terceros cumplan con la legislación vigente, si bien la responsabilidad será exigible a los citados terceros.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erantzun (eu)

responsabilidad (es)

Gizarte Zerbitzuetako Sistema Publikoak, besteak beste, familiek eta norbanakoek dauzkaten elkarbizitza- beharrei egoki erantzuteko ardura daukate, beti ere lojamendua, jantzi, elikadura, zaintza, afektu eta gisako lehen premiak estaltzeari dagokionean. Gizarte Zerbitzuek behar horri erantzuten diote, Alojamendu eta Elkarbizitzako Oinarrizko Prestazioaren bitartez.>
beasainMerged2col

El sistema Público de Servicios Sociales, tiene entre sus responsabilidades la de responder adecuadamente a la necesidad de convivencia personal que presentan familias o individuos referente a la cobertura de las necesidades primarias de alojamiento, vestido, alimentación, cuidado, afecto, etc. Los Servicios Sociales atienden esta necesidad mediante la Prestación Básica de Alojamiento y Convivencia.
beasainMerged2col


Badiolak ziurtatu du gizarteak tinko eta arduraz erantzungo duela Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta eta Arkaitz Rodriguez kondenatu dituena bezalako epaien aurrean. Arnaldo Otegiri, Rafa Diezi, Sonia Jacintori, Miren Zabaletari eta Arkaitz Rodriguezi sei urteko kartzela-zigorra ezarri... Gehiago irakurri>
www.euskoalkartasuna8

Ikerne Badiola afirma que la falta de voluntad política de las instituciones españolas no tiene capacidad para condicionar la situación política vasca y asegura que la sociedad sabrá responder con responsabilidad y firmeza ante sentencias como la que condena a Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez.
www.euskoalkartasuna8


Bide honetan, benetako ikuspegitik abiatuz, etorkizuneko irakasleak ardurak izan eta erabakiak hartu beharko ditu, norberaren jokaera errebisatzeko prest egonik, eta prozesuan sor daitezkeen zailtasun posibleak erlatibizatzeko eta gainditzeko, eta hobekuntzarako bideratutako neurriak hartzeko. - Hezkuntza ikerketatik lortutako kontzepzioak analizatu eta kuestionatu, informazio eta komunikazio bideak kritikoki erabili, testuinguru aldakorretan egokitze eta erantzun eraginkorraren eskaintza ahal bideratuko duen ikaskuntza, ikerketa eta lan kooperatiboa errazteko. - Koordinazio funtzioetan aritu, familiekin bilerak eginez eta zein gizarte zein hezkuntza komunitatearekin sarean lanean arituz, 0-6 urteko ikasleen ahalmen guztiak ahalik eta gehien garatzeko diziplina arteko parte hartzea bultzatuz.>
www.ehu.es

En este sentido, partiendo siempre de una perspectiva realista, la futura maestra/o deberán asumir responsabilidades y tomar decisiones, mostrándose dispuestos a revisar su propia actuación y a relativizar y superar las posibles dificultades que puedan surgir en el proceso y adoptar medidas encaminadas a la mejora. - Analizar y cuestionar las concepciones emanadas de la investigación educativa, así como utilizar de forma crítica los medios de información y comunicación, siempre con el fin de favorecer tareas de aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo que posibiliten ofrecer una adaptación y respuesta eficaz a contextos socioculturales cambiantes. - Ejercer funciones de coordinación, reuniéndose con las familias y trabajando en red tanto con otros miembros de la comunidad educativa como del entorno social, fomentando intervenciones de carácter multidisciplinar con el fin de desarrollar al máximo todas las potencialidades de los niños y niñas de 0-6 años.
www.ehu.es


Ni neure erantzunak bilatzen ahalegintzen naiz, eta berak bila ditzala bereak.>
www.euskonews.com

Compartir mis responsabilidades me parece sumamente enriquecedor.
www.euskonews.com


Bi alderdiak agertuz gero ekintzak aurrera jarraituko du eskatzen duenaren —“demandariaren”— alegazioak eta argudioak plazaratuz, ondoren subjektu pasiboak —“demandatuak”— erantzuna emango dio. Parte hartze txanda desberdinak erabilita alderdiek elkarrizketa gauzatzen dute.>
www.euskonews.com

Asimismo, en caso de no observar las actitudes y comportamientos adecuados exigidos a los jueces de paz en el ejercicio de sus cargos, deberán asumir responsabilidades disciplinarias (art. 414-427 de la LOPJ), es decir, deberán responder ante sus órganos de gobierno.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ardura (eu)

responsabilidad (es)

Bide honetan, benetako ikuspegitik abiatuz, etorkizuneko irakasleak ardurak izan eta erabakiak hartu beharko ditu, norberaren jokaera errebisatzeko prest egonik, eta prozesuan sor daitezkeen zailtasun posibleak erlatibizatzeko eta gainditzeko, eta hobekuntzarako bideratutako neurriak hartzeko. - Hezkuntza ikerketatik lortutako kontzepzioak analizatu eta kuestionatu, informazio eta komunikazio bideak kritikoki erabili, testuinguru aldakorretan egokitze eta erantzun eraginkorraren eskaintza ahal bideratuko duen ikaskuntza, ikerketa eta lan kooperatiboa errazteko. - Koordinazio funtzioetan aritu, familiekin bilerak eginez eta zein gizarte zein hezkuntza komunitatearekin sarean lanean arituz, ikasleen ahalmen guztiak ahalik eta gehien garatzeko diziplina arteko parte hartzea bultzatuz.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

En este sentido, partiendo siempre de una perspectiva realista, la futura maestra/o deberán asumir responsabilidades y tomar decisiones, mostrándose dispuestos a revisar su propia actuación y a relativizar y superar las posibles dificultades que puedan surgir en el proceso y adoptar medidas encaminadas a la mejora. - Analizar y cuestionar las concepciones emanadas de la investigación educativa, así como utilizar de forma crítica los medios de información y comunicación, siempre con el fin de favorecer tareas de aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo que posibiliten ofrecer una adaptación y respuesta eficaz a contextos socioculturales cambiantes. - Ejercer funciones de coordinación, reuniéndose con las familias y trabajando en red tanto con otros miembros de la comunidad educativa como del entorno social, fomentando intervenciones de carácter multidisciplinar con el fin de desarrollar al máximo todas las potencialidades de los niños y niñas.
www.enpresa-donostia.ehu.es


2004ko Ekoscan Arauaren eskakizunei buruzko hiru prestakuntza-ikastaro egin dira, eta unibertsitate-ikastegien kudeaketan ardurak dituzten AZP eta II taldeetako hirurogei pertsonak baino gehiagok parte hartu dute.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Se han desarrollado tres cursos de formación acerca de los requisitos de la Norma Ekoscan 2004 en los que han participado más de sesenta personas pertenecientes al PAS y PDI con responsabilidad en la gestión de los centros universitarios.
www.enpresa-donostia.ehu.es


UPV/EHUn Medikuntzan graduatuaren tituluaren xedea da ikasleak ezagutzetan eta gaitasunetan prestatzea eta trebatzea ondorengo jarduerak egiteko: - Gizabanakoaren eta taldearen osasuna sustatzea gure inguruko gaixotasunik garrantzitsuenak prebenituz, diagnostikatuz eta tratatuz, komunitateari eman beharreko zerbitzuak dakartzan ardurak bere gain hartuta. - Biztanleei kalitate handiko osasun-arreta ematea, etengabeko hobekuntzara bideratuta eta osasun-baliabide mugatuak banatzeko orduan gizarte-justiziaren irizpidea arduratsu ezarrita. - Erabakirik zuzenenak hartzean eta arazo medikoak ebaztean jarrera kritikoa izatea, ebidentzia zientifiko onenen arabera. - Klinikari, irakaskuntzari eta ikerkuntzari eragiten dioten Osasun Zientzien ezagutza eta prozedurak zuhurtasunez erabiltzea, horretarako kontuan izanik, erabakigarri diren faktore zientifiko eta biologikoez gain, osasunari eusten eta gaixotasunak tratatzen laguntzen duten faktore psikosozialak, kulturalak, historikoak eta ekonomikoak. - Konpromisoa hartzeko etengabeko ikaskuntzarekin eta bizitza guztirako laneko hobekuntzarekin, baita klinikan, irakaskuntzan eta ikerkuntzan informazio biomedikoa egoki erabiltzearekin ere. - Pazienteekin eta senideekin, informazioa trukatu beharra izango duen beste profesionalekin eta gainerako gizartearekin eraginkorki eta enpatikoki komunikatzea. - Lanbidean lege-arduren arabera jardutea, eta paziente guztien eta horien senideen duintasuna eta eskubideak bereziki errespetatuko dituen irizpide etikoekin jardutea, baita zirkunstantzia pertsonalak eta soziokulturalak ere.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El título de Grado en Medicina por la UPV/EHU pretender preparar y formar estudiantes con conocimientos y habilidades para realizar las siguientes actividades: - Promover la salud individual y colectiva mediante la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más relevantes en nuestro entorno, asumiendo las responsabilidades que se deriven del servicio a la comunidad. - Proporcionar a la población una atención sanitaria de alta calidad, orientada a la mejora constante y con la aplicación responsable de un criterio de justicia social en la distribución de unos recursos sanitarios limitados. - Tomar las decisiones más correctas y resolver los problemas médicos con una actitud crítica, de acuerdo a las mejores evidencias científicas. - Utilizar con juicio los conocimientos y procedimientos de las Ciencias de la Salud que afectan a la clínica, docencia e investigación, tomando en consideración, además de los determinantes científicos y biológicos, los factores psicosociales, culturales, históricos y económicos que contribuyen a mantener la salud y al tratamiento de las enfermedades. - Comprometerse con el aprendizaje continuo y la mejora profesional a lo largo de toda la vida y con una utilización correcta de la información biomédica en la clínica, docencia e investigación. - Comunicarse de forma efectiva y empática con los pacientes y familiares, los demás profesionales con quienes deba intercambiar información y con el resto de la sociedad. - Practicar la profesión conforme a las responsabilidades legales y a unos criterios éticos especialmente respetuosos con la dignidad y los derechos de todos los pacientes y sus familiares, así como sus circunstancias personales y socioculturales.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Araudi horrekin bat, Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen barruan dauden liburutegietako titularrekin batera, bere gain hartu du liburutegi horiek funtsez hornitzeko ardura, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, erabiltzaileen beharrei behar bezala erantzuteko.>
www.euskadi.net

De conformidad con dicha normativa, el Gobierno Vasco hace suya, conjuntamente con los titulares de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi, la responsabilidad de dotar de fondos a dichas bibliotecas, para que éstas puedan atender convenientemente las necesidades de sus usuarios dentro del ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.
www.euskadi.net


Gaitasun ekonomikoari buruzko datuak faltsifikatzearen edo ezkutatzearen ondorioz eskaera amaitutzat joko da, edota, zerbitzua emanda badago, zerbitzua iraungitzat joko da. Horrez gain, gertaera horietatik eratorritako ardurak bete beharko dira.>
beasainMerged2col

La falsificación u ocultación de datos sobre la capacidad económica dará lugar al archivo de la solicitud o a la extinción del servicio, si éste ya ha sido concedido, sin perjuicio de la las responsabilidades que pudieran derivar de estos hechos.
beasainMerged2col

More examples