Elhuyar Hiztegia

eu > es

1 ardura

Share:

 • 1  iz. cuidado, diligencia, esmero, solicitud

  ardura handiz egindako lana: trabajo hecho con gran esmero

 • 2  iz. preocupación

  berandu ez heltzea zen bere ardura guztia: no llegar tarde era toda su preocupación

 • 3  iz. responsabilidad

  neuk hartuko dut lan horren ardura: yo tomaré la responsabilidad en ese asunto

 • -en ardurapean
 • ardura eduki
 • ardura eman
 • ardura hartu
 • ardura izan
 • arduratan

ardura *Examples are automatically obtained from dabilena

...ardura ...eitzan beste bat hxxxxx- kari hxxx antolatzeko ardura . Arkaitz Goixxxxxxx, Jon Martin, IÃ...


...eti; horregatik onena litzateke antolakuntzaren ardura antzerki taldeen esku uztea. Horrela egin ...


...posatzen diren jarraibideak. Liburutegia dinamizatzeko ardura hartzen duenak bateratze puntuak bilatu behar ditu...


...o modukoa. Euskaraz, gazteleraz eta frantsesez. Arduraz jokatzeko eta etorkizunarekin ez jolasteko eskatu zieten. G...


...artean, Igurco Gestion SL sozietateak hainbat zentroren ardura dauka Aiboan, Leioan, Ugaon, Galdakaon ...


...kiguzue, Udaltzaingoaren edo Babes Zibilaren gomendioei arduraz eta arintasunez erantzun diozue une zail horietan...


ETAren ardura albo batera utzita. Gogora dezagun Hannah Arendtek idatzi z...


...dea, oraindik guztiz zehaztu gabe dagoela mahaiko arduren behin betiko banaketa. Dena den, adostasunerako aukera gehi...


...ta Euskadiko lehen lehendakaria aukeratu zen. Ardura hori Jose Antonio Agirreri, Eusko Alderdi ...


...ordaindutako zuzendaritzak eskuratzen dituzte beren arduran zeudenean lagundu zituzten enpresetan; industriako lobbyeta...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ardura (eu)

cuidado (es)

Iragarkiek erakusten diguten munduan, emakumeek eder egon behar dute, baina, era berean, halabeharrez hartu behar dute sukaldearen ardura, zaindu behar dituzte familiako gainerako kideak eta garbiketa egin behar dute. Emakumeek etxekoandre eta ama zeregina dutela onartzeaz gain, publizitateak ideia hori indartu egiten du, eta azpimarratu horixe dela emakumeen bizimoduaren xedea.>
www.euskonews.com

En el mundo que reflejan, las mujeres tienen que estar siempre bellas, pero, además, deben ocuparse necesariamente de la cocina, del cuidado de los miembros de la familia, de la limpieza, etc. La publicidad no sólo acepta la idea de que la mujer debe asumir las tareas de etxekoandre y madre, sino que además la potencia. Asegura que ésa es la finalidad de toda mujer.
www.euskonews.com


Hori lortzeko, emakumeek eta gizonek etxeko lanak eta pertsonen zainketa partekatu behar dituzte, bide bakarra delako, emakumeek eta gizonek lanbidean aurrera egiteko aukera eduki dezaten, familia-arloko ardurei aurre egin diezaieten eta astialdiaz gozatu dezaten.>
www.arrigorriaga11

Para conseguirlo, tanto mujeres como hombres han de compartir el trabajo doméstico y de cuidado de las personas, única vía para que unas y otros puedan progresar profesionalmente, atender las responsabilidades familiares y disfrutar de su tiempo personal.
www.arrigorriaga11


Emakumeek eguneroko etxeko-lan eta zainketa arduretan greba egingo balute gertatuko litzatekena imajinatzean datza aurtengo kanpaina.>
www.emakunde.euskadi.net

Se trata de imaginar qué pasaría si las mujeres hicieran una huelga del trabajo doméstico y de cuidados.
www.emakunde.euskadi.net


Haurren Eskubideen Konbentzioak onartzen du gurasoek edo tutoreek euren seme-alaben zaintzan eta arretan duten ardura, baina horrek ez du esan nahi Estatuak ardurarik ez duenik haurren eskubideak betetzeari begira, izan ere adin txikikoak pertsonak dira.>
www.euskonews.com

La Convención de los derechos del Niño reconoce la responsabilidad que tienen los padres o tutores en el cuidado y atención de sus hijos, pero eso no significa que el Estado deje de ser responsable del cumplimiento de los derechos del Niño, porque los menores son sujetos.
www.euskonews.com


Norbait gaixotzen denean edo nolabaiteko mendekotasuna agertzen duenean, familia sistemaren baitan bada zaintzaile nagusi bat oinarrizko zaintza lanak bere gain hartzen dituena horrek eragiten dituen ardurekin. Familia akordio espliziturik gabe paper hori betetzen duen pertsona, familiako gainontzeko kideek gaixoaren zaintzaren arduradun gisa hautematen duten eta orokorki, egindako lanen ordainetan ez du inolako ordainsari ekonomikorik jasotzen.>
www.mdurango7

Cuando alguien enferma o presenta algún tipo de dependencia, dentro del sistema familiar hay un cuidador/a principal que asume las tareas de cuidado básicas, con las responsabilidades que ello acarrea, que es percibido por los restantes miembros de la familia como la persona responsable de asumir el cuidado del enfermo/a, sin que generalmente haya llegado a desempeñar ese papel por un acuerdo explícito de la familia, y que en general, no percibe una remuneración económica por sus tareas.
www.mdurango7

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ardura (eu)

solicitud (es)

Gaitua enpresan aritzeko arduratik kentzeko eskabidea>
web.bizkaia.net

Solicitud de cese de la empresa a un capacitado
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ardura (eu)

preocupación (es)

Umeenganako arretaren inguruan sektore profesional eta sozial batzuek zeukaten ardura 1960ko hamarkadan gauzatu zen.>
web.bizkaia.net

El momento clave en el que se cristaliza la preocupación de algunos sectores profesionales y sociales por la atención a la infancia se produce durante la década de 1960.
web.bizkaia.net


Gure euskal zentroak eta gainontzekoek informazioa eskaintzeko duten arduraren eta betekizunaren araberakoa da hori.>
www.euskonews.com

Depende bastante de la preocupación y dedicación del propio centro vasco en informar al respecto. No sólo, éste centro vasco, sino todos.
www.euskonews.com


Hasieran, isiltasuna egin, ihes egin zeure buruan bueltaka dabiltzan oroitzapenetatik, arduretatik eta irudietatik.>
www.bizkeliza.org

Comienza haciendo silencio, huye de recuerdos, de preocupaciones e imágenes que llenan tu cabeza.
www.bizkeliza.org


Mezaren ostean, bertaratutakoek bizikidetasunerako unea izaten dabe, bizitza, ardurak, jarduerak, era askotako informazinoak alkarbanatuz, “batzuetan, jatorrizko herrialdeetako berariazko jakiez” egindako ogitartekoren bat jaten daben bitartean.>
www.bizkeliza.org

Tras la misa, los asistentes disfrutan de un momento de convivencia, donde se comparte la vida, preocupaciones, actividades, informaciones de diversa índole, acompañado de un bocadillo que “en ocasiones son alimentos propios de los países de origen”.
www.bizkeliza.org


Seminarioa geure etxetzat, egitekotzat eta arduratzat sentidu daigula, batzuek esaten daben lez, ‘Seminarioa elizbarruti bakotxaren bihotza dalako’”, dino azkenean.>
www.bizkeliza.org

Que todos sientan al Seminario como su casa, su tarea y preocupación, porque como algunos dicen “el Seminario es el corazón de cada diócesis”, concluye.
www.bizkeliza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ardura (eu)

responsabilidad (es)

Bide honetan, benetako ikuspegitik abiatuz, etorkizuneko irakasleak ardurak izan eta erabakiak hartu beharko ditu, norberaren jokaera errebisatzeko prest egonik, eta prozesuan sor daitezkeen zailtasun posibleak erlatibizatzeko eta gainditzeko, eta hobekuntzarako bideratutako neurriak hartzeko. - Hezkuntza ikerketatik lortutako kontzepzioak analizatu eta kuestionatu, informazio eta komunikazio bideak kritikoki erabili, testuinguru aldakorretan egokitze eta erantzun eraginkorraren eskaintza ahal bideratuko duen ikaskuntza, ikerketa eta lan kooperatiboa errazteko. - Koordinazio funtzioetan aritu, familiekin bilerak eginez eta zein gizarte zein hezkuntza komunitatearekin sarean lanean arituz, ikasleen ahalmen guztiak ahalik eta gehien garatzeko diziplina arteko parte hartzea bultzatuz.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

En este sentido, partiendo siempre de una perspectiva realista, la futura maestra/o deberán asumir responsabilidades y tomar decisiones, mostrándose dispuestos a revisar su propia actuación y a relativizar y superar las posibles dificultades que puedan surgir en el proceso y adoptar medidas encaminadas a la mejora. - Analizar y cuestionar las concepciones emanadas de la investigación educativa, así como utilizar de forma crítica los medios de información y comunicación, siempre con el fin de favorecer tareas de aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo que posibiliten ofrecer una adaptación y respuesta eficaz a contextos socioculturales cambiantes. - Ejercer funciones de coordinación, reuniéndose con las familias y trabajando en red tanto con otros miembros de la comunidad educativa como del entorno social, fomentando intervenciones de carácter multidisciplinar con el fin de desarrollar al máximo todas las potencialidades de los niños y niñas.
www.enpresa-donostia.ehu.es


2004ko Ekoscan Arauaren eskakizunei buruzko hiru prestakuntza-ikastaro egin dira, eta unibertsitate-ikastegien kudeaketan ardurak dituzten AZP eta II taldeetako hirurogei pertsonak baino gehiagok parte hartu dute.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Se han desarrollado tres cursos de formación acerca de los requisitos de la Norma Ekoscan 2004 en los que han participado más de sesenta personas pertenecientes al PAS y PDI con responsabilidad en la gestión de los centros universitarios.
www.enpresa-donostia.ehu.es


UPV/EHUn Medikuntzan graduatuaren tituluaren xedea da ikasleak ezagutzetan eta gaitasunetan prestatzea eta trebatzea ondorengo jarduerak egiteko: - Gizabanakoaren eta taldearen osasuna sustatzea gure inguruko gaixotasunik garrantzitsuenak prebenituz, diagnostikatuz eta tratatuz, komunitateari eman beharreko zerbitzuak dakartzan ardurak bere gain hartuta. - Biztanleei kalitate handiko osasun-arreta ematea, etengabeko hobekuntzara bideratuta eta osasun-baliabide mugatuak banatzeko orduan gizarte-justiziaren irizpidea arduratsu ezarrita. - Erabakirik zuzenenak hartzean eta arazo medikoak ebaztean jarrera kritikoa izatea, ebidentzia zientifiko onenen arabera. - Klinikari, irakaskuntzari eta ikerkuntzari eragiten dioten Osasun Zientzien ezagutza eta prozedurak zuhurtasunez erabiltzea, horretarako kontuan izanik, erabakigarri diren faktore zientifiko eta biologikoez gain, osasunari eusten eta gaixotasunak tratatzen laguntzen duten faktore psikosozialak, kulturalak, historikoak eta ekonomikoak. - Konpromisoa hartzeko etengabeko ikaskuntzarekin eta bizitza guztirako laneko hobekuntzarekin, baita klinikan, irakaskuntzan eta ikerkuntzan informazio biomedikoa egoki erabiltzearekin ere. - Pazienteekin eta senideekin, informazioa trukatu beharra izango duen beste profesionalekin eta gainerako gizartearekin eraginkorki eta enpatikoki komunikatzea. - Lanbidean lege-arduren arabera jardutea, eta paziente guztien eta horien senideen duintasuna eta eskubideak bereziki errespetatuko dituen irizpide etikoekin jardutea, baita zirkunstantzia pertsonalak eta soziokulturalak ere.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El título de Grado en Medicina por la UPV/EHU pretender preparar y formar estudiantes con conocimientos y habilidades para realizar las siguientes actividades: - Promover la salud individual y colectiva mediante la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más relevantes en nuestro entorno, asumiendo las responsabilidades que se deriven del servicio a la comunidad. - Proporcionar a la población una atención sanitaria de alta calidad, orientada a la mejora constante y con la aplicación responsable de un criterio de justicia social en la distribución de unos recursos sanitarios limitados. - Tomar las decisiones más correctas y resolver los problemas médicos con una actitud crítica, de acuerdo a las mejores evidencias científicas. - Utilizar con juicio los conocimientos y procedimientos de las Ciencias de la Salud que afectan a la clínica, docencia e investigación, tomando en consideración, además de los determinantes científicos y biológicos, los factores psicosociales, culturales, históricos y económicos que contribuyen a mantener la salud y al tratamiento de las enfermedades. - Comprometerse con el aprendizaje continuo y la mejora profesional a lo largo de toda la vida y con una utilización correcta de la información biomédica en la clínica, docencia e investigación. - Comunicarse de forma efectiva y empática con los pacientes y familiares, los demás profesionales con quienes deba intercambiar información y con el resto de la sociedad. - Practicar la profesión conforme a las responsabilidades legales y a unos criterios éticos especialmente respetuosos con la dignidad y los derechos de todos los pacientes y sus familiares, así como sus circunstancias personales y socioculturales.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Araudi horrekin bat, Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen barruan dauden liburutegietako titularrekin batera, bere gain hartu du liburutegi horiek funtsez hornitzeko ardura, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, erabiltzaileen beharrei behar bezala erantzuteko.>
www.euskadi.net

De conformidad con dicha normativa, el Gobierno Vasco hace suya, conjuntamente con los titulares de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi, la responsabilidad de dotar de fondos a dichas bibliotecas, para que éstas puedan atender convenientemente las necesidades de sus usuarios dentro del ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.
www.euskadi.net


Gaitasun ekonomikoari buruzko datuak faltsifikatzearen edo ezkutatzearen ondorioz eskaera amaitutzat joko da, edota, zerbitzua emanda badago, zerbitzua iraungitzat joko da. Horrez gain, gertaera horietatik eratorritako ardurak bete beharko dira.>
beasainMerged2col

La falsificación u ocultación de datos sobre la capacidad económica dará lugar al archivo de la solicitud o a la extinción del servicio, si éste ya ha sido concedido, sin perjuicio de la las responsabilidades que pudieran derivar de estos hechos.
beasainMerged2col

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ardura (eu)

cuidado (es)

Iragarkiek erakusten diguten munduan, emakumeek eder egon behar dute, baina, era berean, halabeharrez hartu behar dute sukaldearen ardura, zaindu behar dituzte familiako gainerako kideak eta garbiketa egin behar dute. Emakumeek etxekoandre eta ama zeregina dutela onartzeaz gain, publizitateak ideia hori indartu egiten du, eta azpimarratu horixe dela emakumeen bizimoduaren xedea.>
www.euskonews.com

En el mundo que reflejan, las mujeres tienen que estar siempre bellas, pero, además, deben ocuparse necesariamente de la cocina, del cuidado de los miembros de la familia, de la limpieza, etc. La publicidad no sólo acepta la idea de que la mujer debe asumir las tareas de etxekoandre y madre, sino que además la potencia. Asegura que ésa es la finalidad de toda mujer.
www.euskonews.com


Hori lortzeko, emakumeek eta gizonek etxeko lanak eta pertsonen zainketa partekatu behar dituzte, bide bakarra delako, emakumeek eta gizonek lanbidean aurrera egiteko aukera eduki dezaten, familia-arloko ardurei aurre egin diezaieten eta astialdiaz gozatu dezaten.>
www.arrigorriaga11

Para conseguirlo, tanto mujeres como hombres han de compartir el trabajo doméstico y de cuidado de las personas, única vía para que unas y otros puedan progresar profesionalmente, atender las responsabilidades familiares y disfrutar de su tiempo personal.
www.arrigorriaga11


Emakumeek eguneroko etxeko-lan eta zainketa arduretan greba egingo balute gertatuko litzatekena imajinatzean datza aurtengo kanpaina.>
www.emakunde.euskadi.net

Se trata de imaginar qué pasaría si las mujeres hicieran una huelga del trabajo doméstico y de cuidados.
www.emakunde.euskadi.net


Haurren Eskubideen Konbentzioak onartzen du gurasoek edo tutoreek euren seme-alaben zaintzan eta arretan duten ardura, baina horrek ez du esan nahi Estatuak ardurarik ez duenik haurren eskubideak betetzeari begira, izan ere adin txikikoak pertsonak dira.>
www.euskonews.com

La Convención de los derechos del Niño reconoce la responsabilidad que tienen los padres o tutores en el cuidado y atención de sus hijos, pero eso no significa que el Estado deje de ser responsable del cumplimiento de los derechos del Niño, porque los menores son sujetos.
www.euskonews.com


Norbait gaixotzen denean edo nolabaiteko mendekotasuna agertzen duenean, familia sistemaren baitan bada zaintzaile nagusi bat oinarrizko zaintza lanak bere gain hartzen dituena horrek eragiten dituen ardurekin. Familia akordio espliziturik gabe paper hori betetzen duen pertsona, familiako gainontzeko kideek gaixoaren zaintzaren arduradun gisa hautematen duten eta orokorki, egindako lanen ordainetan ez du inolako ordainsari ekonomikorik jasotzen.>
www.mdurango7

Cuando alguien enferma o presenta algún tipo de dependencia, dentro del sistema familiar hay un cuidador/a principal que asume las tareas de cuidado básicas, con las responsabilidades que ello acarrea, que es percibido por los restantes miembros de la familia como la persona responsable de asumir el cuidado del enfermo/a, sin que generalmente haya llegado a desempeñar ese papel por un acuerdo explícito de la familia, y que en general, no percibe una remuneración económica por sus tareas.
www.mdurango7

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ardura (eu)

solicitud (es)

Gaitua enpresan aritzeko arduratik kentzeko eskabidea>
web.bizkaia.net

Solicitud de cese de la empresa a un capacitado
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ardura (eu)

preocupación (es)

Umeenganako arretaren inguruan sektore profesional eta sozial batzuek zeukaten ardura 1960ko hamarkadan gauzatu zen.>
web.bizkaia.net

El momento clave en el que se cristaliza la preocupación de algunos sectores profesionales y sociales por la atención a la infancia se produce durante la década de 1960.
web.bizkaia.net


Gure euskal zentroak eta gainontzekoek informazioa eskaintzeko duten arduraren eta betekizunaren araberakoa da hori.>
www.euskonews.com

Depende bastante de la preocupación y dedicación del propio centro vasco en informar al respecto. No sólo, éste centro vasco, sino todos.
www.euskonews.com


Hasieran, isiltasuna egin, ihes egin zeure buruan bueltaka dabiltzan oroitzapenetatik, arduretatik eta irudietatik.>
www.bizkeliza.org

Comienza haciendo silencio, huye de recuerdos, de preocupaciones e imágenes que llenan tu cabeza.
www.bizkeliza.org


Mezaren ostean, bertaratutakoek bizikidetasunerako unea izaten dabe, bizitza, ardurak, jarduerak, era askotako informazinoak alkarbanatuz, “batzuetan, jatorrizko herrialdeetako berariazko jakiez” egindako ogitartekoren bat jaten daben bitartean.>
www.bizkeliza.org

Tras la misa, los asistentes disfrutan de un momento de convivencia, donde se comparte la vida, preocupaciones, actividades, informaciones de diversa índole, acompañado de un bocadillo que “en ocasiones son alimentos propios de los países de origen”.
www.bizkeliza.org


Seminarioa geure etxetzat, egitekotzat eta arduratzat sentidu daigula, batzuek esaten daben lez, ‘Seminarioa elizbarruti bakotxaren bihotza dalako’”, dino azkenean.>
www.bizkeliza.org

Que todos sientan al Seminario como su casa, su tarea y preocupación, porque como algunos dicen “el Seminario es el corazón de cada diócesis”, concluye.
www.bizkeliza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ardura (eu)

responsabilidad (es)

Bide honetan, benetako ikuspegitik abiatuz, etorkizuneko irakasleak ardurak izan eta erabakiak hartu beharko ditu, norberaren jokaera errebisatzeko prest egonik, eta prozesuan sor daitezkeen zailtasun posibleak erlatibizatzeko eta gainditzeko, eta hobekuntzarako bideratutako neurriak hartzeko. - Hezkuntza ikerketatik lortutako kontzepzioak analizatu eta kuestionatu, informazio eta komunikazio bideak kritikoki erabili, testuinguru aldakorretan egokitze eta erantzun eraginkorraren eskaintza ahal bideratuko duen ikaskuntza, ikerketa eta lan kooperatiboa errazteko. - Koordinazio funtzioetan aritu, familiekin bilerak eginez eta zein gizarte zein hezkuntza komunitatearekin sarean lanean arituz, ikasleen ahalmen guztiak ahalik eta gehien garatzeko diziplina arteko parte hartzea bultzatuz.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

En este sentido, partiendo siempre de una perspectiva realista, la futura maestra/o deberán asumir responsabilidades y tomar decisiones, mostrándose dispuestos a revisar su propia actuación y a relativizar y superar las posibles dificultades que puedan surgir en el proceso y adoptar medidas encaminadas a la mejora. - Analizar y cuestionar las concepciones emanadas de la investigación educativa, así como utilizar de forma crítica los medios de información y comunicación, siempre con el fin de favorecer tareas de aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo que posibiliten ofrecer una adaptación y respuesta eficaz a contextos socioculturales cambiantes. - Ejercer funciones de coordinación, reuniéndose con las familias y trabajando en red tanto con otros miembros de la comunidad educativa como del entorno social, fomentando intervenciones de carácter multidisciplinar con el fin de desarrollar al máximo todas las potencialidades de los niños y niñas.
www.enpresa-donostia.ehu.es


2004ko Ekoscan Arauaren eskakizunei buruzko hiru prestakuntza-ikastaro egin dira, eta unibertsitate-ikastegien kudeaketan ardurak dituzten AZP eta II taldeetako hirurogei pertsonak baino gehiagok parte hartu dute.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Se han desarrollado tres cursos de formación acerca de los requisitos de la Norma Ekoscan 2004 en los que han participado más de sesenta personas pertenecientes al PAS y PDI con responsabilidad en la gestión de los centros universitarios.
www.enpresa-donostia.ehu.es


UPV/EHUn Medikuntzan graduatuaren tituluaren xedea da ikasleak ezagutzetan eta gaitasunetan prestatzea eta trebatzea ondorengo jarduerak egiteko: - Gizabanakoaren eta taldearen osasuna sustatzea gure inguruko gaixotasunik garrantzitsuenak prebenituz, diagnostikatuz eta tratatuz, komunitateari eman beharreko zerbitzuak dakartzan ardurak bere gain hartuta. - Biztanleei kalitate handiko osasun-arreta ematea, etengabeko hobekuntzara bideratuta eta osasun-baliabide mugatuak banatzeko orduan gizarte-justiziaren irizpidea arduratsu ezarrita. - Erabakirik zuzenenak hartzean eta arazo medikoak ebaztean jarrera kritikoa izatea, ebidentzia zientifiko onenen arabera. - Klinikari, irakaskuntzari eta ikerkuntzari eragiten dioten Osasun Zientzien ezagutza eta prozedurak zuhurtasunez erabiltzea, horretarako kontuan izanik, erabakigarri diren faktore zientifiko eta biologikoez gain, osasunari eusten eta gaixotasunak tratatzen laguntzen duten faktore psikosozialak, kulturalak, historikoak eta ekonomikoak. - Konpromisoa hartzeko etengabeko ikaskuntzarekin eta bizitza guztirako laneko hobekuntzarekin, baita klinikan, irakaskuntzan eta ikerkuntzan informazio biomedikoa egoki erabiltzearekin ere. - Pazienteekin eta senideekin, informazioa trukatu beharra izango duen beste profesionalekin eta gainerako gizartearekin eraginkorki eta enpatikoki komunikatzea. - Lanbidean lege-arduren arabera jardutea, eta paziente guztien eta horien senideen duintasuna eta eskubideak bereziki errespetatuko dituen irizpide etikoekin jardutea, baita zirkunstantzia pertsonalak eta soziokulturalak ere.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El título de Grado en Medicina por la UPV/EHU pretender preparar y formar estudiantes con conocimientos y habilidades para realizar las siguientes actividades: - Promover la salud individual y colectiva mediante la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más relevantes en nuestro entorno, asumiendo las responsabilidades que se deriven del servicio a la comunidad. - Proporcionar a la población una atención sanitaria de alta calidad, orientada a la mejora constante y con la aplicación responsable de un criterio de justicia social en la distribución de unos recursos sanitarios limitados. - Tomar las decisiones más correctas y resolver los problemas médicos con una actitud crítica, de acuerdo a las mejores evidencias científicas. - Utilizar con juicio los conocimientos y procedimientos de las Ciencias de la Salud que afectan a la clínica, docencia e investigación, tomando en consideración, además de los determinantes científicos y biológicos, los factores psicosociales, culturales, históricos y económicos que contribuyen a mantener la salud y al tratamiento de las enfermedades. - Comprometerse con el aprendizaje continuo y la mejora profesional a lo largo de toda la vida y con una utilización correcta de la información biomédica en la clínica, docencia e investigación. - Comunicarse de forma efectiva y empática con los pacientes y familiares, los demás profesionales con quienes deba intercambiar información y con el resto de la sociedad. - Practicar la profesión conforme a las responsabilidades legales y a unos criterios éticos especialmente respetuosos con la dignidad y los derechos de todos los pacientes y sus familiares, así como sus circunstancias personales y socioculturales.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Araudi horrekin bat, Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen barruan dauden liburutegietako titularrekin batera, bere gain hartu du liburutegi horiek funtsez hornitzeko ardura, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, erabiltzaileen beharrei behar bezala erantzuteko.>
www.euskadi.net

De conformidad con dicha normativa, el Gobierno Vasco hace suya, conjuntamente con los titulares de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi, la responsabilidad de dotar de fondos a dichas bibliotecas, para que éstas puedan atender convenientemente las necesidades de sus usuarios dentro del ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.
www.euskadi.net


Gaitasun ekonomikoari buruzko datuak faltsifikatzearen edo ezkutatzearen ondorioz eskaera amaitutzat joko da, edota, zerbitzua emanda badago, zerbitzua iraungitzat joko da. Horrez gain, gertaera horietatik eratorritako ardurak bete beharko dira.>
beasainMerged2col

La falsificación u ocultación de datos sobre la capacidad económica dará lugar al archivo de la solicitud o a la extinción del servicio, si éste ya ha sido concedido, sin perjuicio de la las responsabilidades que pudieran derivar de estos hechos.
beasainMerged2col

More examples

2 ardura

Share:


ardura *Examples are automatically obtained from dabilena

...ardura ...eitzan beste bat hxxxxx- kari hxxx antolatzeko ardura . Arkaitz Goixxxxxxx, Jon Martin, IÃ...


...eti; horregatik onena litzateke antolakuntzaren ardura antzerki taldeen esku uztea. Horrela egin ...


...posatzen diren jarraibideak. Liburutegia dinamizatzeko ardura hartzen duenak bateratze puntuak bilatu behar ditu...


...o modukoa. Euskaraz, gazteleraz eta frantsesez. Arduraz jokatzeko eta etorkizunarekin ez jolasteko eskatu zieten. G...


...artean, Igurco Gestion SL sozietateak hainbat zentroren ardura dauka Aiboan, Leioan, Ugaon, Galdakaon ...


...kiguzue, Udaltzaingoaren edo Babes Zibilaren gomendioei arduraz eta arintasunez erantzun diozue une zail horietan...


ETAren ardura albo batera utzita. Gogora dezagun Hannah Arendtek idatzi z...


...dea, oraindik guztiz zehaztu gabe dagoela mahaiko arduren behin betiko banaketa. Dena den, adostasunerako aukera gehi...


...ta Euskadiko lehen lehendakaria aukeratu zen. Ardura hori Jose Antonio Agirreri, Eusko Alderdi ...


...ordaindutako zuzendaritzak eskuratzen dituzte beren arduran zeudenean lagundu zituzten enpresetan; industriako lobbyeta...

More examples