Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

restante

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

gainerako (eu)

restante (es)

Izen-abizena da bozkatzera dihoan hauteslea identifikatzeko beharrezkoa den datu bakarra da, eta horrez gain, erroldan jasoko den gainerako datuen artean Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia egongo da.>
www.ermua.es

Además del nombre y los apellidos, único dato necesario para la identificación del/de la elector/a en el acto de la votación. se incluirá entre los restantes datos censales el número del Documento Nacional de Identidad.
www.ermua.es


Gainerako bi herenak lurreko materialek xurgatzen dituzte.>
www.ermua.es

Los dos tercios restantes es absorbida por los materiales terrestres.
www.ermua.es


Zerrenda guztiei dagozkien postuak esleitzeko, bederatziz biderkatuko da zerrenda bakoitzak lortutako boto kopurua eta emandako botoen kopuruarekin zatikatuko da; zerrenda bakoitzari bere hauteskunde-kozienteak adierazten duen postuen kopurua esleituko zaio, eta gainerako postuak, bederatzi bete arte, hondar handienak dituzten zerrendei esleituko zaizkie.>
www.eudel.net

Para la atribución de puestos a las diferentes listas se multiplica por nueve el número de votos obtenidos por cada lista y se divide porel número de votos emitido, asignándose cada lista el número de puestos que indica su cociente electoral y adjudicándose los restantes puestos hasta nueve a las listas de mayores restos.
www.eudel.net


Erakundeko gainerako kideei jakinaraziko zaie komunikazio planaren bitartez.>
www.euskadi.net

Se informará a los restantes miembros de la organización mediante el plan de comunicación.
www.euskadi.net


Bigarrenean, hala badagokio, gainerako kopurua ordainduko da, diru-laguntza zuritzeko dokumentazioa behin aurkeztuz gero eta beti ere 2012. urtean.>
www.euskadi.net

Un segundo pago por la cantidad restante, si así correspondiera, tras la justificación de la subvención y en el ejercicio 2012.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gainontzeko (eu)

restante (es)

7 familia horietatik 3, familietako etxeetara joan ziren eta gainontzeko 4ei etxebizitza bat bideratu zitzaien Udaletik.>
bergara12

De estas siete familias, tres se trasladaron a casas de familiares y a las cuatro restantes se les proporcionó una vivienda desde el ayuntamiento.
bergara12


Atiko-solairua: Eraikin baten azken solairua da, baldin eta eraikitako azalera gainontzeko solairuenak baino txikiagoa bada, eta solairuaren fatxada-plano guztiak edo baten bat atzera emanda badaude (badago), eraikinaren fatxada-planoekin alderatuta.>
bergara12

Planta de ático: Ultima planta de un edificio, cuando su superficie edificada es inferior a la de las restantes plantas y todos los planos de fachada que conforman la planta o alguno de ellos se encuentra retranqueado respecto de los planos de fachada del edificio.
bergara12


Lehentasunezko eta Oinarrizko Sareetako gainontzeko errepideak (Sare Gorria eta Sare Laranja)>
bergara12

Restantes carreteras de la Red de Interés Preferente y Básica (Red Roja y Naranja)
bergara12


Udal honek Toki Jaurbidearen Oinarriak arau­tzeko apirilaren 2ko 7/85 Legearen 25. artikuluan aurreikusitakoari, eta honekin zerikusia duten gainon­tzeko lege-arauei jarraituz arau­tzera doa Udalak asfaltoz edo hormigoiz zolatutako baserri-bideen denon­tzako erabilera berezia; horrela, ibilgailu astunek (batez ere lurra, egurra, enbor-zatiak eta beste material ­batzuk garraia­tzeko erabil­tzen diren ibilgailuek) pasa­tze­rakoan eragiten duten egoera txa­rra ekiditeko asmoz.>
bergara12

Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, y las restantes normas legales referentes al mismo, va a regular el uso común especial de los caminos rurales asfaltados u hormigonados por el Ayuntamiento, con el fin de evitar el mal estado en que quedan como consecuencia del paso de los vehículos pesados que los atraviesan, sobre todo de los que se usan para transportar tierra, madera, apeas y otros materiales.
bergara12


Oinarrizko Sarearen (Sare Laranjaren) baitan, gainontzeko errepideen zerrendan dago. Babes-guneak 50 metroko zabalera du. GI-627 errepidea.>
bergara12

Corredor Beasain–Durango, que se corresponde con la GI-632, incluido en la relación de restantes carreteras de la Red Básica (Red Naranja) con un ancho de zona de protección de 50 metros.
bergara12

More examples