Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

usufructo

Share:

  •  s.m. (Der.) gozamen, usufruktu

    el padre tiene el usufructo de la casa: aitak etxearen gozamena du

*Examples are automatically obtained from dabilena

gozamen (eu)

usufructo (es)

Ondasun higiezinen edo lotuta dauden zerbitzu publikoen gainean egiazko azalera- edo gozamen-eskubideen administrazio-emakidaren titularrak edo ondasun higiezinaren jabeak.>
web.bizkaia.net

Los titulares de concesión administrativa sobre bienes inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos, de derechos reales de superficie, de usufructo o propietarios de bienes inmuebles.
web.bizkaia.net


Edozein titulurengatik jabetza erostean Higiezinen Katastroan datuak inskribatu edo aldatzea, baita administrazio-emakidaren titulartasuna eta gozamenaren eta azaleraren egiazko eskubideak finkatu, eratu, aldatu edo erostea ere.>
web.bizkaia.net

La inscripción o modificación de datos en el Catastro Inmobiliario por la adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación, la constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie.
web.bizkaia.net


Azkenez, eta orain arte azaldutako derrigorrezko oinordetzarekiko euskal sistemen aurkari garbian, Bizkaiko Foru Zibilak, FZZLko I Liburuan ezarria, testamentugileari de cuiusaren mortis causa xedatze-askatasunari murrizpen gogor eta ezagun bi ezartzen dizkio oinordetzara ahaide jakin batzuk biltzen direnean: bat, lehena, seniparte motakoa, oinordetzailea bere ondorengoei bere ondarearen zati jakinen bat esleitu beharrean delako eta, ondorengorik ezean, aurrekoei; gainera, alargunak, Kode zibilean gertatzen den bezala, gozamenerako kuota bati buruzko eskubidea du, zabalera aldagarriduna eta oinordetzara zein pertsonekin biltzen denaren araberakoa.>
www.euskomedia.org

Por último, y en claro contraste con los sistemas vascos de sucesión forzosa hasta ahora esbozados, el Fuero Civil de Bizkaia, contenido en el Libro I de la LDCF, impone al causante dos conocidas y severas restricciones a la libertad de disposición mortis causa del de cuius cuando concurran a la sucesión determinados parientes: una primera, de tipo legitimario, puesto que el causante está obligado a asignar determinada porción de su patrimonio a sus descendientes y, en defecto de ellos, a sus ascendientes; además, el cónyuge viudo, como acontece en el marco del Código civil, tiene derecho a una cuota de usufructo, de extensión variable según cuáles sean los sujetos con quienes concurra a la sucesión.
www.euskomedia.org


Egia esan, Bizkaiko ordenamendua ez da mota honetako erakundea jasotzen duen bakarra. Hain zuzen, arauketa eta irismen desberdinarekin bada ere, Aiarako zuzenbidean ere aurreikusten da, bertan "podere osoko gozamena" deitzen bazaio ere (EHFLko 140-145. artk.); Gipuzkoakoan, "komisario bidez ordenatzea" izenburupean arautzen da (EHFLko 164-171. artk., hirugarren liburuko III. tituluaren II. kapitulua osatuz); eta Nafarroakoan, berriz, erakundearen bi aldaera edo mota arautzen dira: fiduziario-komisarioak (Foru Berriko -aurrerantzean FBko- 151 eta 281-288. legeak) eta konfiantzazko jaraunsleak (151 eta 289-295. legeak).>
www.euskomedia.org

En realidad, el ordenamiento vizcaíno no es el único que conoce una institución de este tipo, pues, aunque con diferencias de regulación y alcance diverso, viene contemplada igualmente en el Derecho ayalés con la denominación de "usufructo poderoso" (arts. 140 a 145 LDCF); en el guipuzcoano, donde se disciplina bajo el rótulo "De la ordenación por comisario" (arts. 164 a 171 LDCF, que conforman el capítulo II, título III de su tercer libro); y en el navarro, en el que se regulan dos variantes de la figura: los fiduciarios-comisarios (leyes 151 y 281 a 288 del Fuero Nuevo -en adelante, FN-) y los herederos de confianza (leyes 151 y 289 a 295).
www.euskomedia.org


Horrek, gozamendunari, gozamen-eskubidearen berezko edukiari dagokionaz gain, gozamen-jartzailearen seme-alaba edo ondorengo guztien alde mortis causa bidezko jaraunspena ordenatzeko eskumena ematen dio, beti ere gozamen-jartzaileak ahalordea ematean adierazitako aipamenen arabera.>
www.euskomedia.org

Éste atribuye al usufructuario, además del contenido propio del derecho de usufructo, la facultad de ordenar la sucesión mortis causa del constituyente a favor de sus hijos o descendientes, siempre conforme a las indicaciones que aquél exprese a la hora de otorgar el poder.
www.euskomedia.org

More examples