Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

vertido

Share:

  • 1  s.m. [lo que se vierte] isuri

    hay dos toneladas de vertidos sólidos: bi tona isuri solido daude

  • 2  s.m. [acción] isurtze, isurpen, isurketa; botatze

    los vertidos suelen ser de noche: isurketak gauez izaten dira

    está prohibido el vertido de basura y residuos: zaborra eta hondakinak botatzea debekatuta dago

*Examples are automatically obtained from dabilena

isuri (eu)

vertido (es)

Isurketa-Baimena aurretrata- menduaren eraginkortasunaren baldintzapean geratuko da; hala, isurketak ez baditu aurrikusitako emaitzak betetzen, baimen hori indargabetuta geratuko da eta hondakin-urak Estolderi Publikoaren Sarera isurtzea debekatu egingo da. Orduan, erabiltzaileak hondakin-urak Estolderi Publikoaren Sarera isurtzea eragozteko behar izango diren lanak egin beharko ditu 24 orduko epean, hori egitea eskatu ondoren alegia.>
www.eskoriatza.net

El Permiso de Vertido quedará condicionado a la eficacia del pretratamiento, de tal forma que si el vertido no cumple los resultados previstos, quedará sin efecto dicho permiso y prohibido el vertido de aguas residuales a la Red de Alcantarillado Público, debiendo el usuario realizar los trabajos precisos para impedir tal vertido a la Red de Alcantarillado Público en un plazo de 24 horas después de haber sido requerido para ello, sino el Ayuntamiento de Eskoriatza queda facultado para realizar los trabajos necesarios para impedir el vertido, a cargo, en cualquier caso, del Usuario.
www.eskoriatza.net


Erabiltzaileren batek 1. taulan barne hartu ez den substantziaren bat isuriko balu, kasu bakoitzean isurketa-muga aztertuko litzateke.>
www.eskoriatza.net

Si algún usuario vertiera alguna sustancia no incluidas en la tabla 1, se estudiaría en cada caso la limitación de vertido.
www.eskoriatza.net


Estolderi Publikoaren Sarera Isuritako Uraren ezaugarriak, emariak eta horien erregimena bereziki adieraziz, eta erregelamendu honetan mugak ezarri zaizkien substantzien kontzentrazioak eta ezaugarriak.>
www.eskoriatza.net

Características del Agua de Vertido a la Red de Alcantarillado Público con especial indicación de caudales y régimen de los mismos, y concentraciones de sustancias y características para los que se establece limitación en el presente reglamento.
www.eskoriatza.net


Hartutako segurtasun-dispositiboak, Estolderi Publikoaren Sarera isur daitezkeen lehengaien edo landutako produktu likidoen biltegiratze-elementuetan sor daitezkeen ezbeharren prebentziorako.>
www.eskoriatza.net

Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en los elementos de almacenamiento de materias primas o productos elaborados líquidos susceptibles de vertido a la Red de Alcantarillado Público.
www.eskoriatza.net


Gainerako erabiltzaileek urak Estolderi Publikoaren Sarera eraman ahal izango dituzte, Eskoriatzako Udalaren isurketa-baimenarekin, erregelamendu honetan ezarritakoaren arabera, edo zuzenean ubide publikora isuri ahal izango dituzte, aurrez Aginte Eskudunaren baimena lortu ondoren.>
www.eskoriatza.net

El resto de los usuarios podrá optar por desaguar en la Red de Alcantarillado Público, obteniendo el permiso de vertido del Ayuntamiento de Eskoriatza, de acuerdo a lo establecido en este reglamento, o verter directamente al cauce público previa autorización de la Autoridad Competente.
www.eskoriatza.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

isurketa (eu)

vertido (es)

Hirigintza - Ur hornidura - Azken isurketa>
www.ermua.es

Urbanismo - Abastecimiento de agua - Vertido final
www.ermua.es


Behin atoi trinkotzaileak edo transferentzia-guneko kutxak betetakoan, Lapatxeko zabortegian isurketa kontrolatua egiten da.>
www.ermua.es

Una vez llenos los remolques compactadores o las cajas de la estación de transferencia, se procede a su vertido controlado en el vertedero de Lapatx.
www.ermua.es


Gaikako zabor-bilketa (papera, beira, pila, eta abar) hondakin isurketen kopurua murrizteko modurik onena da.>
www.ermua.es

La recogida selectiva de basura (papel, vidrio, pilas, etc.), es la mejor forma de reducir el volumen de vertido de residuos.
www.ermua.es


Osasun legediak finkatzSen du, herrialde bakoitzean, ibaien isurketan onartutako gehiengo kutsadura maila.>
www.ermua.es

La reglamentación sanitaria fija, en cada país, el límite de contaminación tolerada en los vertidos de los ríos.
www.ermua.es


Ermuan zehar ibiltzen diren ibilguetako uren kalitatea urria da, ibiltartean dauden metalurgia-industria ugarien isurketek industria-kutsadura handia eragiten dutelako.>
www.ermua.es

La calidad del agua de los cursos que fluyen por Ermua es deficiente por cuanto los vertidos de las numerosas industrias metalúrgicas que existen a lo largo de su recorrido condicionan una elevada contaminación industrial.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

isurpen (eu)

vertido (es)

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak hitzarmen bat sinatu zuten 2010eko abenduan, 2016. urtea baino lehen isurpen gordinak zero izatea bermatze aldera.>
garbiker.bizkaia.net

La Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao firmaron un convenio en diciembre de 2010 que permite garantizar el objetivo de vertido crudo cero con anterioridad al 2016.
garbiker.bizkaia.net

More examples