Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

epealdi

Share:

epealdi *Examples are automatically obtained from dabilena

...epealdi aurrera, 48 orduko epealdi bat jarriko da ...


...asitako epaiketak azaroaren 9ra arte iraungo du, eta epealdi horretan egingo diren hamalau saioetan ehun testigu baino g...


...an, Eusko Jaurlaritzaren Gaztenek Planean ezartzen den epealdian ere aurkeztu ahal izango dira, baldin ...


...etik aurrera 20 laneguneko epearen barruan. Dagokion epealdian , eta ezinbesteko arrazoiek oztopatu ezean, proposatutako...


...2011ko hauteskunde sindikalen epealdi trinkoaren amaieran ELAren ordezkaritza sendotata irten da...


...apen estrategiko eta juridiko berriak 2008-2012 epealdian . Estrategia indarrean dagoen legeriara ...


...haztu aldez aurretik ohartarazteko gutxieneko epealdiak , lanaren behar bezalako plangintza bermatzeko...


...Q-Epearen kalitate-ebaluazioa lortu du 2012-2014 epealdirako Zerbitzuen Kartak Q-Epearen kalitate-ebaluazioa lortu du 20...


...rima trebeak, zenbat ekintza burutu duzun bizitzaren epealdi luze horretan, zenbatek zaputz egin dizuten, zeu galaraz oh...


...kadan zehar, oso ongi desberdindutako bi epealdi bereizi behar dira...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

epealdi (eu)

plazo (es)

Jardueraren helburuak: Epealdi honetan gehien gustatu diren liburuak jakitea.Partehartzaileei saritzea.Neguko Irakurketa Gidan gomendatzen diren liburuek sortzen duten interesa ezagutzea.>
www.ermua.es

Objetivos de la actividad: Conocer cuál es el libro que más ha gustado en este plazo de tiempo.Premiar a las personas participantes.Conocer el grado de interés que despiertan los libros recomendados en la Guía de Lectura de Invierno.
www.ermua.es


Izapidetzearen egoera: Epealdia amaituta / Ebazpenaren zain>
www.euskadi.net

Estado de la tramitación: En plazo cerrado/pendiente de resolución
www.euskadi.net


2011/06/15 14:24:06 Aurkezteko epealdiaren barruan>
www.euskadi.net

15/06/2011 14:24:06 En plazo de presentación
www.euskadi.net


2011/06/15 12:50:17 Aurkezteko epealdiaren barruan>
www.euskadi.net

15/06/2011 12:50:17 En plazo de presentación
www.euskadi.net


Epealdia: 1 hilabete>
www.euskadi.net

Plazo: 1 mes
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

epealdi (eu)

período (es)

B.2.  Berandutza Korrituak: Betearazpideko epealdian dirutan kobratutako berandutza interesen %40raino, horren kalkulo, likidazio, notifikazio eta kobrantzarako esleipendunak gauzatutako gestioen kontraprestazio moduan (BEZ kanpo).>
beasainMerged2col

B.2.  Hasta el 40% de los intereses de demora cobrados en metálico en período ejecutivo, en concepto de contraprestación por la gestión realizada por el adjudicatario para su cálculo, liquidación, notificación y cobro (IVA excluido).
beasainMerged2col


Osasun eta Nekazaritza eta Arrantza Sailetako buruen 2000ko irailaren 27ko Agindua, EAEn 2000 eta 2005 bitarteko epealdian zehar txakurrei errabiaren kontrako txertoa jartzearen borondatezkotasuna mantendu duena (199 zenbakiko EHAA, 2000ko urriaren 17koa (102 Kb.)).>
web.bizkaia.net

Orden de 27 de septiembre de 2000 de los Consejeros de Sanidad y de Agricultura y Pesca por los que se mantiene el carácter voluntario de la vacunación frente a la rabia en perros durante el período 2000-2005 en la C.A.P.V. (BOPV Nº 199, de 17 de octubre de 2000 [PDF 99 Kb.]).
web.bizkaia.net


2897/2008 FORU AGINDUA, uztatailaren 16koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko ehizarako epealdiak eta 2008/2009ko ehiza-denboraldirako ezarri edo luzatzen diren debekualdi bereziak finkatzen dituena.>
web.bizkaia.net

Orden Foral 2897/2008, de 16 de julio, por la que se fijan los períodos hábiles de caza en el Territorio Histórico de Bizkaia y las vedas especiales que se establecen o prorrogan para la temporada cinegética 2008/2009.
web.bizkaia.net


Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak (HPS) Hizkuntza politika aurrera begira argitalpenean 2005-2009 epealdirako egitasmoa definitu zuen (Eusko Jaurlaritza, Vitoria-Gasteiz, 2005, ISBN 84-457-2407-X).>
www.euskara.euskadi.net

La Viceconsejería de Política Lingüística (VPL) definió el proyecto para el período 2005-2009 a través de la publicación Futuro de la política lingüística (Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2005, ISBN 84-457-2407-X).
www.euskara.euskadi.net


Batez ere XIX. mendeko amaieratik XX. mendeko lehen herenera bitarteko epealdian.>
www.euskomedia.org

Sobre todo de un período situado entre finales del s. XIX y el primer tercio del XX.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

epealdi (eu)

periodo (es)

Jardueraren helburuak: Epealdi honetan gehien gustatu diren liburuak jakitea.>
www.ermua.es

Objetivos de la actividad: Saber qué libros son los que más han gustado en ese periodo.
www.ermua.es


Epealdi horretan kopuru hori 134.600 lagunetik 163.400era igaro da.>
www.euskadi.net

En este periodo este número ha aumentado de 134.600 a 163.400 personas.
www.euskadi.net


6.- Epealdi bakar baten ordainketa betebeharra haustea nahikoa izango da zatikapen edo gerorapen emakida bertan behera gelditzeko eta epe exekutiboa hasteko. Horrela, geroratutako zorra, interesak eta dagokion gainkargua eskatuko dira.>
beasainMerged2col

6.- Será suficiente el incumplimiento de la obligación de pago de un vencimiento para dejar sin efecto la concesión e iniciar el periodo ejecutivo, en el que se exigirá la deuda aplazada y los intereses devengados junto con el recargo que corresponda.
beasainMerged2col


Bergarako Hiri-Antolamenduko Plan Orokor berriari hasierako onarpena 2007ko apirilaren 16an eman zitzaion, hau da, aurrez aipatu dugun Dekretua argitaratu baino urtebete luze lehenago. Ordurako, jendaurreko epealdia bukatuta zegoen, aurkeztutako alegazio-idatzien gaineko txostenak eginda eta Udalak onartuta zeuden, Plangintzarako Aholku-Batzordearen bilerak eginda zeuden —azken erabakiak hartzeko bilerak barne—, eta Udalak dagoeneko zehaztuta zeuzkan zeintzuk ziren aurretik onartutako dokumentuari egin behar zitzaizkion funtsezko aldaketak; izan ere, 2008ko uztailaren 16an hasierako onarpena eman zitzaien aldaketa horiei, jendaurrean jartzeko.>
bergara12

La aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Bergara se produce el 16 de abril de 2007, es decir, con más de un año de anterioridad a la publicación del referido Decreto y cuando se encuentra finalizado el periodo de información pública e informados y aprobados por el Ayuntamiento los escritos de alegaciones formulados, celebradas las sesiones del Consejo Asesor de Planeamiento incluidas las de toma de decisiones finales, y fijadas por el Ayuntamiento las modificaciones sustanciales al documento anteriormente aprobado, modificaciones que se aprueban inicialmente para su exposición al público el 16 de julio de 2008.
bergara12


Plan Orokorra jendaurrean egon zen lehenengo epealdian, Mendia Bizirik Pol-Pol M.T. taldeak alegazio-idatzi bat aurkeztu zuen honakoa adierazteko: orokorrean, dokumentuak ez zituela betetzen indarreko Lurzoruaren Legeak zehazten dituen estandarrak; eta bereziki, San Martzialgo sailak ezin zirela sailkatu hiri-berdegune gisa.>
bergara12

Durante el primer periodo de exposición al público del Plan General, Mendia Bizirik Pol-Pol M.T. presentó un escrito de alegaciones en el que se afirmaba en sentido general que el documento no cumplía con los estándares que fija la Ley de Suelo vigente, y en particular que los terrenos de San Martzial, no podían tener la consideración de zona verde urbana.
bergara12

More examples