Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

egiaztagiri

Share:

egiaztagiri *Examples are automatically obtained from dabilena

...egiaztagiri bakoitzak izango dituen botoak adieraziko dituen egiaztagiri bat helaraziko dio Batzar Nagusiko kide bakoitzari...


...dagoela frogatzen duen agiria. - Pentsio eguneratuen egiaztagiria edo INSSek aurten emandako balioa handitzeko gutuna...


...zuzkoa dirudiela administrazioek euskara tituluei eta egiaztagiriei buruzko erregistroetan "bertako langileak direla eta"...


...dira, langile horien lan-egoera normalizatuaren egiaztagiri moduan. 2.­Frogagiriakk2012-20133ikasturteannegindakoo...


...ezarritakoak; edo, hala egiten ez badu, egiaztagiriak aurkeztuko ditu, betebehar horiek beterik dituela ...


Euskara maila aitortzeko beste bi egiaztagiri eratuko ditu Eusko Jaurlaritzak, oinarrizko maila ...


...enez urtebetez jarraian erroldaturik egon direlako egiaztagiria (horixe bai baitzen aurreko legealdian onartutako ...


...b) Entitate eskatzailearen idazkariaren egiaztagiria . Bertan, liburutegi(ar)en eragin-eremuko...


...rga-betebeharrak betetzen dituztela egiaztatzen duen egiaztagiria aurkeztu beharko dute...


...rko dira. Dagokien Ogasunen eta Gizarte Segurantzaren egiaztagiri positiboak eman ondorengo 30 eguneko epean aurkeztu...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egiaztagiri (eu)

justificante (es)

Bere kontura lan egiten duten langileek: Gizarte Segurantzarenurteko kotizazioaren egiaztagiria; Jarduera Ekonomikoen Zergan Altaadierazten duen agiriaren fotokopia konpultsatua; BEZa ordaintzeneguneratuta dagoela egiaztatzen duen agiria; urtean izandakodiru-sarreren deklarazio pertsonala.>
www.eskoriatza.net

Trabajadores por cuenta propia: Certificación de la cotizaciónanual de la seguridad social, fotocopia compulsada del Alta en elImpuesto de Actividades Económicas, justificante de estar al corrienteen el pago del IVA y una declaración personal de los ingresos habidosen el año.
www.eskoriatza.net


Egiaztagiriak: Prekariozko prozedimentuetan, maizterra etxetikbotatzeko Epaiarena; maizterrak errenta ordaintzeko diru baliabiderikez duenean, zuzenbide zibilaren aurrean jarraitutako prozedimentuarena;edo jabeak etxebizitza behar izatea, etxeak hondamen izendapena izatea…edo antzekorik egiaztatzen dutenak.>
www.eskoriatza.net

Justificante de desahucio dictado mediante sentencia judicial firmeen procedimientos de precario, en procedimientos seguidos ante lajurisdición civil por falta de pago de renta motivada por la carenciade recursos económicos suficientes para satisfacerla, o por necesidaddel propietario, por declaración de ruína y similares.
www.eskoriatza.net


Ondasun higiezinen zergan, alta aitorpenaren egiaztagiria (obra berria denean).>
www.eskoriatza.net

Justificante de declaración de alta en el impuesto de Bienes inmuebles (en caso de obra nueva).
www.eskoriatza.net


Laguntza eskatzeko inprimakia. — Erasotako animalia identifikatzeko agirien kopia. — Izandako kalteak saien erasoarekin lotzeko Kontserbazio eta Natur Gune Babestuen Zerbitzuak prestatu duen txostenaren kopia erantsi behar zaio espedienteari. — Aseguruaren egiaztagiria, horrelakorik izanez gero — Nekazaritzako aseguruaren perituak egindako aktaren kopia. — Nekazaritzako aseguruko kudeatzailearen komunikazioaren kopia: poliza-zenbakia eta jasotako kalte-ordaina jaso behar ditu.>
www.euskadi.net

Impreso y formularios de solicitud debidamente cumplimentados y firmados. — Justificante del Registro de Explotaciones Agrarias, en su caso. — Ficha de acreedor debidamente cumplimentada y sellada por la caja y banco correspondiente. — En caso de persona física, fotocopia del DNI. — En caso de persona jurídica, fotocopia del DNI del representante legal, fotocopia del NIF, fotocopia de la escritura de constitución y de los estatutos. Se acompañará también de la certificación del acuerdo adoptado por el órgano de gobierno de la entidad para solicitar ayuda y designar representante. — Certificado del Departamento de Hacienda y Finanzas de estar al corriente de todo tipo de obligaciones fiscales.
www.euskadi.net


Matrikulan ezarritako kuota ordaindu izanaren egiaztagiria.>
www.berriozar15

Justificante de haber abonado la cuota establecida en la matricula.
www.berriozar15

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

egiaztagiri (eu)

certificado (es)

Programa horiek Irakaskuntza Arautuaren baitakoak dira, beraz, ikasturtea amaitzean prestakuntza gainditzen duten ikasleek Prestakuntzen Katalogo Nazionaleko Lanbide Prestakuntzako 1. mailako egiaztagiri ofiziala eskuratuko dute.>
www.ermua.es

Estos Programas se encuentran dentro de la Enseñanza Reglada, por lo que al finalizar el curso, aquellos/as alumnos/as que superen la formación obtendrán un Certificado oficial de Nivel de Cualificación Profesional 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones.
www.ermua.es


Txartelaren eta aseguruaren egiaztagiriaren kopia hartuko dizugu.>
www.errenteria2

Nos quedaremos con copia de la cartilla y certificado del seguro.
www.errenteria2


Aseguru konpainiak egiaztagiria egin behar dizu zakurraren datuak (izena, arraza, txip zk.) eta erantzukizun zibila sartuta.>
www.errenteria2

La compañía aseguradora debe hacerte un certificado incluyendo los datos del perro (nombre, raza, nº de chip) e importe de responsabilidad civil.
www.errenteria2


3.- Dokumentazio hori Udaltzaingora iristen denean, dena zuzena bada, deitu egingo dizugu aurrekari penalen egiaztagiria eskuratzeko eskaera sinatzera etor zaitezen.>
www.errenteria2

3.- Cuando esta documentación llegue a Policía Local, si todo es correcto, se te llamará para venir a firmar la solicitud de certificado de antecedentes penales
www.errenteria2


Abenduaren 23ko 50/1999 Legearen 13. artikuluan aurreikusitako inolako zigor larri edo oso larri jaso ez izanaren egiaztagiriaren eskaera.>
www.errenteria2

Solicitud de certificado de no haber sido sancionado por infracción grave o muy grave con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999 de 23 de diciembre.
www.errenteria2

More examples