Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

eskualdatze

Share:

eskualdatze *Examples are automatically obtained from dabilena

...eskualdatze Jabaria mugatzen duten ondasun eskubideak eratu eta eskualdatzean , Eranskinean bildutako urteko portzentaiei buruzko laukia,...


...proiektuan, baita burokrazia guztia egiten ere. Eskualdatze berezia izan zela dio Luis Siles programako koordinatzailea...


...dira plazetan baja hartu, horiek ordezkatu edo eskualdatzeko eskaerak. Han egiaztatuko da esleipen berriak ...


...tuaren indarrez (Garraio arloko zerbitzuak lurralde honi eskualdatzekoa


Irabazi-nahiko edo doaneko eskualdatzeetan (herentzia testatua edo testatu gabea, ematea...


... kasuan: Ezingo dute gainditu 2 indizea, eskualdatzeko unean indarrean den erregimen orokorreko babes ofizialeko...


...zko bikoteen mesedeetan, heriotzagatik ohiko bizitzaren eskualdatzearen kasuetan. Bai zerga honek, bai Eraikuntza...


... eta abar. · Eskualdatze eraginkorrerako eguna: eskualdatzeko agiria sinatzen den egunean gauza daiteke, ...


Prezio bidezko eta izaera tamalgarriko eskualdatzeetan (salerosketa, trukatzea, desjabetzea) emailea edo...


Kostubidezko eskualdatze guztietan Aktiboak eta merkataritzako funtsa erostea Negozi...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskualdatze (eu)

transferencia (es)

Eskualdatze Plan Estrategikoa (PETRA) garatzea.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Desarrollar el Plan Estratégico de Transferencia (PETRA).
www.enpresa-donostia.ehu.es


Ikerketa-talde horiek zentro horretan kokatzea da asmoa, eta Campusean Gizarte Zientzien eta Giza Zientzien esparruetan eskaintzen diren graduondoko programetarako –masterrak eta doktoregoak– prestakuntza-espazio gisa ere jardungo luke; hala, ezagutzak gizartera eta erakundeetara eskualdatzeko zerbitzua litzateke.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El nuevo centro de investigación acogería y daría soporte a dichos grupos de investigación y serviría de espacio de formación para impartir los actuales programas de posgrado que se ofertan en el Campus – Masteres y Doctorados – en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, constituyendo un servicio de transferencia de conocimiento al entorno social y a las instituciones.
www.enpresa-donostia.ehu.es


ikerketARen emaitzAK ESKUALDATZEA.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Transferencia de los resultados de investigación.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Urtebete da Ezagutzak Eskualdatzeko Plan Estrategikoa (PETRA) ezarri zela, eta dagoeneko eman ditu emaitza positibo batzuk: patente berrietarako hogeita hamar erregistro-eskaritik gora jaso dira, eta lau baimenen gaineko negoziazioak egiten ari dira.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El Plan Estratégico de Transferencia de Conocimiento (PETRA) tras su primer año de implantación, ha generado resultados positivos: el registro de solicitudes de nuevas patentes ha sido superior a la treintena, se encuentran en negociación cuatro nuevas licencias.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Boterea eskualdatzeko gidaliburua – TBA diseinatu, maketatu eta banatzea.>
www.eudel3

Diseño, maquetación y suministro Guía Transferencia de Poder - AIL.
www.eudel3

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskualdatze (eu)

traspaso (es)

Mailegu pertsonalizatua, negozioa eskualdatzeko, frankiziak lagatzeko eta zure denda berritzeko.>
www.cajanavarra.es

Préstamo de estudio personalizado, para el traspaso de un negocio, la cesión de franquicias o la reforma de tu comercio.
www.cajanavarra.es


a) Donostia udalerrian egingo diren eta lizentzia eskatzen duten jardueren honako lizentzia hauek eman aurreko zerbitzu teknikoak eta administratiboak ematea: irekitzeko lizentzia, jarduteko lizentzia, jardueraren arautzea, lizentziaren berrikuspena, lekualdatzea, eskualdatzea, lagatzea, zabaltzea eta negozioaren norabidea aldatzea.>
www.donostia.org

a) la prestación de los servicios técnicos y administrativos previos a la concesión de la licencia de apertura, de actividad, regularización de la actividad, revisión de la licencia, traslado, traspaso, cesión, ampliación y cambio de giro de negocio, de las actividades sujetas a licencia que se realicen en el término municipal de San Sebastián.
www.donostia.org


Transferentziak balore eskualdatze bakarra eragiten badu, epemugakoa deritzo, eta, une ezberdin bitan, elkarren kontrako eta balio nominal bereko transferentzia bi egiten badira, itzulera aginduko transferentzia da..>
www.tesoro.es

Si la transferencia origina un solo traspaso de valores, se denomina a vencimiento, y si se realizan dos transferencias de sentido contrario y del mismo valor nominal, en dos momentos distintos del tiempo, se trata de una transferencia con orden de retorno.
www.tesoro.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskualdatze (eu)

transmisión (es)

Inbertsio Kolektiboko Erakundeetako partaidetza eta akzioak eskualdatzea edo berreskuratzea>
www.conciertoeconomico1

Transmisión o reembolso de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva
www.conciertoeconomico1


Sozietateak helburu du Ermuko udalerriaren ekonomia garatzea ahalbidetzen duten ondasun eta aktibo mota guztiak erosi, eraldatu eta eskualdatzea, industri edo hirugarren sektoreko jarduerak ezartzeko lurra sustatuz eta eskainiz.>
www.ermua.es

La Sociedad tiene como objeto social la adquisición, transformación y transmisión de toda clase de bienes y activos que redunden en el desarrollo económico del municipio de Ermua, a través de la promoción y oferta de suelo para actividades industriales o terciarias.
www.ermua.es


Ondorioz, behin betiko egongo dira lotuta eskualda­tzeko gehieneko prezioari (ordenan­tza honetan zehazten da), eta lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubideei (lehenik eta behin, Udalaren edo administrazio jardulearen alde, eta, nolanahi ere, Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren alde, subsidiarioki).>
www.eskoriatza.net

Consecuentemente, estarán sujetas de forma permanente tanto al precio máximo de transmisión establecido en esta Ordenanza, como al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto a favor, en primer lugar del Ayuntamiento o la Administración actuante, y, en todo caso, subsidiariamente a favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
www.eskoriatza.net


Udal etxe­bizi­tza tasatuen titularrek, edozein dela ere haien erregimena, Udalari edo administrazio jarduleari eta autonomia erkidegoko Administrazio orokorrari –lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubideen titular subsidiarioa den aldetik– jakinarazi beharko die besteren­tzeko erabakia. Lehentasunez erosteko eskubidea gauzatu ahal izan dadin, honako hauek ere adierazi beharko ditu: Aurreikusitako prezioa eta ordainketa modua, aurreikusitako eskualda­tze­aren gainerako oinarrizko baldin­tzak, eta jakinarazpenak jaso­tzeko helbidea.>
www.eskoriatza.net

Los titulares de VTM, cualquiera que sea su régimen, deberán comunicar tanto al Ayuntamiento o Administración actuante como a la Administración General de la Comunidad Autónoma, como titular subsidiario del derecho de tanteo y retracto, la decisión de proceder a su enajenación, con expresión del precio y la forma de pago proyectados y de las demás condiciones esenciales de la transmisión prevista, así como el domicilio a efecto de notificaciones, a fin de posibilitar el ejercicio del derecho de tanteo.
www.eskoriatza.net


Azken prezioa ordaindu eta izapide guztiak amaitutakoan, Etxebizitzako lurralde ordezkariak erosteko eskaerari buruzko ebazpen baieslea emango du. Ebazpenean eskualdatzea formalizatu eta erregistratu ahal izateko behar diren datu guztiak jasoko dira, eta eskritura publikoa egiteko deia egingo zaizu.>
www.etxebide.euskadi.net

Una vez abonado el precio final y cumplidos todos los trámites, el Delegado Territorial de Vivienda dictará resolución estimatoria de tu solicitud de compra, en la que deberán constar todos los datos precisos para la posterior formalización y registro de la transmisión, y te citará para su elevación a escritura pública.
www.etxebide.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskualdatze (eu)

transferencia (es)

Eskualdatze Plan Estrategikoa (PETRA) garatzea.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Desarrollar el Plan Estratégico de Transferencia (PETRA).
www.enpresa-donostia.ehu.es


Ikerketa-talde horiek zentro horretan kokatzea da asmoa, eta Campusean Gizarte Zientzien eta Giza Zientzien esparruetan eskaintzen diren graduondoko programetarako –masterrak eta doktoregoak– prestakuntza-espazio gisa ere jardungo luke; hala, ezagutzak gizartera eta erakundeetara eskualdatzeko zerbitzua litzateke.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El nuevo centro de investigación acogería y daría soporte a dichos grupos de investigación y serviría de espacio de formación para impartir los actuales programas de posgrado que se ofertan en el Campus – Masteres y Doctorados – en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, constituyendo un servicio de transferencia de conocimiento al entorno social y a las instituciones.
www.enpresa-donostia.ehu.es


ikerketARen emaitzAK ESKUALDATZEA.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Transferencia de los resultados de investigación.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Urtebete da Ezagutzak Eskualdatzeko Plan Estrategikoa (PETRA) ezarri zela, eta dagoeneko eman ditu emaitza positibo batzuk: patente berrietarako hogeita hamar erregistro-eskaritik gora jaso dira, eta lau baimenen gaineko negoziazioak egiten ari dira.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El Plan Estratégico de Transferencia de Conocimiento (PETRA) tras su primer año de implantación, ha generado resultados positivos: el registro de solicitudes de nuevas patentes ha sido superior a la treintena, se encuentran en negociación cuatro nuevas licencias.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Boterea eskualdatzeko gidaliburua – TBA diseinatu, maketatu eta banatzea.>
www.eudel3

Diseño, maquetación y suministro Guía Transferencia de Poder - AIL.
www.eudel3

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskualdatze (eu)

traspaso (es)

Mailegu pertsonalizatua, negozioa eskualdatzeko, frankiziak lagatzeko eta zure denda berritzeko.>
www.cajanavarra.es

Préstamo de estudio personalizado, para el traspaso de un negocio, la cesión de franquicias o la reforma de tu comercio.
www.cajanavarra.es


a) Donostia udalerrian egingo diren eta lizentzia eskatzen duten jardueren honako lizentzia hauek eman aurreko zerbitzu teknikoak eta administratiboak ematea: irekitzeko lizentzia, jarduteko lizentzia, jardueraren arautzea, lizentziaren berrikuspena, lekualdatzea, eskualdatzea, lagatzea, zabaltzea eta negozioaren norabidea aldatzea.>
www.donostia.org

a) la prestación de los servicios técnicos y administrativos previos a la concesión de la licencia de apertura, de actividad, regularización de la actividad, revisión de la licencia, traslado, traspaso, cesión, ampliación y cambio de giro de negocio, de las actividades sujetas a licencia que se realicen en el término municipal de San Sebastián.
www.donostia.org


Transferentziak balore eskualdatze bakarra eragiten badu, epemugakoa deritzo, eta, une ezberdin bitan, elkarren kontrako eta balio nominal bereko transferentzia bi egiten badira, itzulera aginduko transferentzia da..>
www.tesoro.es

Si la transferencia origina un solo traspaso de valores, se denomina a vencimiento, y si se realizan dos transferencias de sentido contrario y del mismo valor nominal, en dos momentos distintos del tiempo, se trata de una transferencia con orden de retorno.
www.tesoro.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eskualdatze (eu)

transmisión (es)

Inbertsio Kolektiboko Erakundeetako partaidetza eta akzioak eskualdatzea edo berreskuratzea>
www.conciertoeconomico1

Transmisión o reembolso de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva
www.conciertoeconomico1


Sozietateak helburu du Ermuko udalerriaren ekonomia garatzea ahalbidetzen duten ondasun eta aktibo mota guztiak erosi, eraldatu eta eskualdatzea, industri edo hirugarren sektoreko jarduerak ezartzeko lurra sustatuz eta eskainiz.>
www.ermua.es

La Sociedad tiene como objeto social la adquisición, transformación y transmisión de toda clase de bienes y activos que redunden en el desarrollo económico del municipio de Ermua, a través de la promoción y oferta de suelo para actividades industriales o terciarias.
www.ermua.es


Ondorioz, behin betiko egongo dira lotuta eskualda­tzeko gehieneko prezioari (ordenan­tza honetan zehazten da), eta lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubideei (lehenik eta behin, Udalaren edo administrazio jardulearen alde, eta, nolanahi ere, Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren alde, subsidiarioki).>
www.eskoriatza.net

Consecuentemente, estarán sujetas de forma permanente tanto al precio máximo de transmisión establecido en esta Ordenanza, como al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto a favor, en primer lugar del Ayuntamiento o la Administración actuante, y, en todo caso, subsidiariamente a favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma.
www.eskoriatza.net


Udal etxe­bizi­tza tasatuen titularrek, edozein dela ere haien erregimena, Udalari edo administrazio jarduleari eta autonomia erkidegoko Administrazio orokorrari –lehentasunez erosteko eta ­atzera eskura­tzeko eskubideen titular subsidiarioa den aldetik– jakinarazi beharko die besteren­tzeko erabakia. Lehentasunez erosteko eskubidea gauzatu ahal izan dadin, honako hauek ere adierazi beharko ditu: Aurreikusitako prezioa eta ordainketa modua, aurreikusitako eskualda­tze­aren gainerako oinarrizko baldin­tzak, eta jakinarazpenak jaso­tzeko helbidea.>
www.eskoriatza.net

Los titulares de VTM, cualquiera que sea su régimen, deberán comunicar tanto al Ayuntamiento o Administración actuante como a la Administración General de la Comunidad Autónoma, como titular subsidiario del derecho de tanteo y retracto, la decisión de proceder a su enajenación, con expresión del precio y la forma de pago proyectados y de las demás condiciones esenciales de la transmisión prevista, así como el domicilio a efecto de notificaciones, a fin de posibilitar el ejercicio del derecho de tanteo.
www.eskoriatza.net


Azken prezioa ordaindu eta izapide guztiak amaitutakoan, Etxebizitzako lurralde ordezkariak erosteko eskaerari buruzko ebazpen baieslea emango du. Ebazpenean eskualdatzea formalizatu eta erregistratu ahal izateko behar diren datu guztiak jasoko dira, eta eskritura publikoa egiteko deia egingo zaizu.>
www.etxebide.euskadi.net

Una vez abonado el precio final y cumplidos todos los trámites, el Delegado Territorial de Vivienda dictará resolución estimatoria de tu solicitud de compra, en la que deberán constar todos los datos precisos para la posterior formalización y registro de la transmisión, y te citará para su elevación a escritura pública.
www.etxebide.euskadi.net

More examples