Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

ezarpen

Share:

ezarpen *Examples are automatically obtained from dabilena

...ezarpen ...te baterako utziko dugu. Bestalde, hizkuntza ezarpenak aldatzen joan naiz adibideak ipintzeko (ingelesez,...


... eta dinamika Eskualdeko Agentziak ez dauka TA21aren ezarpenaren koordinazio teknikoa egiteko mekanismo egonkorrik. 3.6 ...


...dira, benetan errazago egiten zaie enpresei sistemaren ezarpena badira, benetan errazago egiten zaie enpresei sistemaren ...


...eta eragile sektorialen eskura jarri diren ereduen ezarpenari buruzko zalantzak argitzeko. Kontsulta eta Bisita ...


...tasuneko EFQM eredupean etengabeko hobekuntzako prozesuen ezarpenera bideraturikoa, betiere sektorera egokituta. 250 saltokik...


...a Udal Elkartearen babesarekin, jarraipen sistema baten ezarpena . Adierazleen definizioa eta, emaitza zehatzak helburu...


... jaso beharko ditu gutxienez: a) Agiriaren ezarpen eremua eta babestutako baliabideak zehatz-mehatz zehaztuta...


..., haurraren sexua aukeratzeko teknika fidagarri bakarra ezarpenaren aurreko diagnosi genetikoa da...


Plangintzari batean definizioa eta ezarpena bezain garrantzitsua da jarraipenerako ...


...urutegiko sotoan emandako hitzaldian. Teknologia berrien ezarpenak musikaren munduan izeneko hitzaldiak, Inpernuko Poza Trikit...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarpen (eu)

establecimiento (es)

Irizpide partikularrak, 1969koaren aldera guztiz berriak, Nafarroako Administrazioaren gainerako enteek eta Foru Erkidegoak ordaindutako etekinei eta finantza entitateen kapitalei buruzko -sukurtsal edo saltegi-mailara iritsiz- ezarpenekiko aipamenak egiten dituzte.>
www.euskomedia.org

Los criterios particulares, novedosos con relación a 1969, hacen referencia a rendimientos satisfechos por la Comunidad Foral, Entidades Locales y demás Entes de la Administración de Navarra, a los satisfechos por colocación de capitales en entidades financieras -donde se desciende al lugar del establecimiento o sucursal-.
www.euskomedia.org


Postulatu etiko eta moralei edo guztien askatasunaren bermetik eta bizikidetza ordenatu baterako oinarrizko baldintzen ezarpenetik haratago doazen balio materialei izaera juridiko loteslea aitortzen bazaie, ondorioa, Böckenförderen ustez, balio edo postulatu horien interpretazioaren monopolioa eskuratzen edo bereganatzen dutenen gobernua izango da.>
www.euskomedia.org

Si se reconoce carácter jurídico vinculante a postulados ético-morales o a valores materiales que vayan más allá de la garantía de la libertad de todos y el establecimiento de los requisitos básicos de una convivencia ordenada, el resultado será, según Böckenförde, el gobierno por aquellos que ostentan o se apropian del monopolio de la interpretación de esos valores o postulados.
www.euskomedia.org


Azken urte honetan Lehen Auzialdiko Auzitegien ezarpenak eta emaitzarik eskuratu ez zuten Errege Auzitegietako batean togazko postu bat eskuratzeko eskaerak (1848, 1851 eta 1853 urteetan), gogoz jarraituriko karrera judiziala eragotziko dute.>
www.euskomedia.org

El establecimiento en esa última fecha de los Juzgados de Primera Instancia y sus infructuosas solicitudes, en 1848, 1851 y 1853, para obtener una plaza togada en alguna de las Audiencias del Reino, imposibilitarán una carrera judicial perseguida con ahínco.
www.euskomedia.org


Bere misioa da Bizkaian berrikuntza eta ezagutzaren prozesura oso ondo prestatutako pertsonak erakartzeko, lotzeko eta eusteko beharrezko baldintzen ezarpena bultzatzea eta laguntzea.>
www.bizkaiatalent4

Tiene como misión impulsar y favorecer el establecimiento en Bizkaia de las condiciones necesarias para atraer, vincular y retener a personas altamente cualificadas en el proceso de innovación y conocimiento.
www.bizkaiatalent4


1. Zerga ordaintzeko beharra sortzen duten obren burutzapenaz edo udal zerbitzuaren ezarpen nahiz hedaketaz onura berezia ateratzen dituen pertsona fisiko eta juridikoak, banatu gabeko herentziak, ondasun-komunitateak eta nortasun juridikorik ez izan arren batasun ekonomiko edo ondare banandu zergagarri bat osatzen duten gainerako entitateak izango dira kontribuzio berezien subjektu pasiboak.>
www.donostia.org

1.- Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios municipales que originen la obligación de contribuir.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarpen (eu)

imposición (es)

Ordenantza honetan aurrikusitako edozein zigorrren ezarpenak, ez du inondik inora ere kentzen zigortuak izan dezakeen erantzukizun zibila.>
beasainMerged2col

La imposición de cualquier sanción prevista por la presente Ordenanza no excluye la responsabilidad civil del/de la sancionado/a.
beasainMerged2col


Baina bateango erregimeneko Autonomia Erkidegoak eta Ekonomia-Itunak ere, beronengandik banatu izanak ezarpen bikoitz edo inolakorik ez izatea eratorri zuenak, onartutako irizpidea izanaren indar ikaragarriak foru erresistentzia guztiak gainditu zituen.>
www.euskomedia.org

Pero la formidable coerción de ser el criterio aceptado por las Comunidades Autónomas de régimen común y por el Concierto Económico de cuya separación se derivarían problemas de doble o nula imposición venció las resistencias forales.
www.euskomedia.org


Bestalde, jada aipatutako 1985eko zeharkako zerga ezarpenerako egokitzapenak ere jasotzen ditu.>
www.euskomedia.org

Recogió también las adaptaciones a la imposición indirecta de 1985, ya mencionadas.
www.euskomedia.org


1. Zerga ordaintzeko beharra sortzen duten obren burutzapenaz edo udal zerbitzuaren ezarpen nahiz hedaketaz onura berezia ateratzen dituen pertsona fisiko eta juridikoak, jarauspen banatugabeak, ondasun-komunitateak eta nortasun juridikorik ez izan arren batasun ekonomiko edo ondare banandu zergagarri bat osatzen duten gainerako entitateak izango dira kontribuzio berezien sujeto pasiboak.>
www.donostia.org

1.- Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios municipales que originen la obligación de contribuir.
www.donostia.org


1. Zerga ordaintzeko beharra sortzen duten obren burutzapenaz edo udal zerbitzuaren ezarpen nahiz hedaketaz onura berezia ateratzen dituen pertsona fisiko eta juridikoak, banatu gabeko herentziak, ondasun-komunitateak eta nortasun juridikorik ez izan arren batasun ekonomiko edo ondare banandu zergagarri bat osatzen duten gainerako entitateak izango dira kontribuzio berezien subjektu pasiboak.>
www.donostia.org

1.- Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios municipales que originen la obligación de contribuir.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarpen (eu)

implantación (es)

Hasiera: EUDEL eta IVAP. Ildo orokorren aurkezpena: Hiritarretarako zerbitzu ezarpenerako udalen arteko lankidetza-proiektua.>
www.eudel3

Apertura EUDEL e IVAP. Presentación líneas Generales: Proyecto colaborativo entre municipios para la implantación de servicios a la ciudadanía.
www.eudel3


HAZen ezarpenak prozedurak berdefinitzeko, sinplifikatzeko eta dokumentatzeko prozesua ekarri du, zerbitzuak herritarrei hurbilarazteko; hain zuzen ere, ikuspuntu horretatik planteatu da Tele-errolda proiektua.>
www.eudel3

La implantación del SAC ha supuesto un proceso de redefinición, simplificación y documentación de procesos para acercar los servicios a la ciudadanía y, desde esta óptica, se ha planteado el proyecto Telepadrón.
www.eudel3


Iturri estatistiko ezberdinek aldizka ematen dute Euskal AEko biztanleen artean izaten diren Informazio eta Komunikazioaren Teknologia (IKT) berrien ezarpenen inguruko informazioa.>
www.euskadi.net

Diversas fuentes estadísticas proporcionan información periódica sobre la implantación de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación -TIC- entre la población de la C.A. de Euskadi.
www.euskadi.net


Deskribapena Iturri estatistiko ezberdinek aldizka ematen dute Euskal AEko biztanleen artean izaten diren Informazio eta Komunikazioaren Teknologia (IKT) berrien ezarpenen inguruko informazioa.>
www.euskadi.net

Descripción Diversas fuentes estadísticas proporcionan información periódica sobre la implantación de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación -TIC- entre la población de la C.A. de Euskadi.
www.euskadi.net


Informazioaren Gizarteari buruzko Inkesta (IGI)-Familiak izeneko estatistika-eragiketak, informazioaren eta komunikazioaren teknologia (IKT) berriek Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen artean izan duten ezarpenari buruzko aldizkako informazioa ematen du.>
www.euskadi.net

La operación estadística Encuesta de la Sociedad de la Información-ESI-Familias, proporciona información periódica sobre la implantación de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación -TIC- en la población de la C.A. de Euskadi.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarpen (eu)

aplicación (es)

Euskararen Plan Gidariaren ezarpenaren jarraipena egin da; aurreko ikasturteetan egindako ekintzak ebaluatu dira, irakaskuntza elebidunaren egoeraren diagnosia egin da, eta irakaskuntza elebidunaren eskaintza zabaltzeko plangintza egin da.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Se ha realizado el seguimiento de la aplicación del Plan Director de Euskara mediante la valoración de las acciones realizadas en cursos anteriores, el diagnóstico de la situación de la docencia bilingüe y la planificación del incremento de la oferta docente bilingüe.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Ez da eskatuko zenbatekoa aurrez ordaintzea, udal zergen ezarpen eta eraginkortasunari buruzko egintzen aurka berraztertze errekurtsoa edo, hala badagokio, erreklamazio ekonomiko-administratiboa jartzeko. Hala ere, errekurtsoa edo, hala dagokionean, erreklamazioa jartzeak ez du kobrantzaren egintza administratiboa geldiaraziko, salbu zigorrak ordainarazten zaizkionean, non eta interesatuak ez duen eskatzen aurrez inpugnatutako egintza etetea, errekurtsoa edo, hala dagokionean, erreklamazioa jartzeko epearen barruan.>
www.errenteria2

Para interponer el recurso de reposición o, en su caso, la reclamación económico-administrativa, contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos municipales, no se requerirá el previo pago de la cantidad exigida; no obstante, la interposición del recurso, o en su caso, de la reclamación, no detendrá, salvo en la ejecución de las sanciones, la acción administrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite dentro del plazo para interponer el recurso, o en su caso la reclamación, la suspensión del acto impugnado, a cuyo efecto será indispensable para solicitar dicha suspensión, acompañar garantía que cubra el total de la deuda tributaria, en cuyo supuesto se otorgará la suspensión instada.
www.errenteria2


Prestakuntza» Historikoa» Ikastaroa: Kontratazio publikoari buruzko zuzentarau berrien eta gardentasunari, informazio publikoari eta gobernu onari buruzko legearen ezarpen praktikoa.>
www.eudel3

Formación» Histórico» Curso: Aplicación práctica de las nuevas directivas sobre contratación pública y de la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
www.eudel3


o Aplikazioarekin loturiko beharrizan eta aldaketa berri txikiak sortuz gero, haien analisia, diseinua, garapena eta ezarpena.>
beasainMerged2col

o Análisis, diseño, desarrollo e implantación de pequeñas nuevas necesidades y modificaciones asociadas a la aplicación que puedan ir surgiendo.
beasainMerged2col


EZARPEN EREMUA>
beasainMerged2col

ÁMBITO DE APLICACIÓN
beasainMerged2col

More examples