Elhuyar Hiztegia

es > eu

establecimiento

Share:

 • 1  s.m. ezarpen, ezartze; jartze

  el establecimiento de impuestos es una medida a estudiar: zergak ezartzea aztertu beharreko neurria da

 • 2  s.m. [instauración] sortze, sorkuntza, eratze, eraketa; irekitze, zabaltze

  la oposición criticó el establecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba: oposizioak Kubarekin harreman diplomatikoak sortzea kritikatu zuen

 • 3  s.m. [acto de afincarse] kokatze, kokapen

  el establecimiento de colonos judíos en los altos del Golán: kolono juduak Golango gainetan kokatzea

 • 4  s.m. establezimendu; -tegi, -etxe, -denda (hitz-elkarteetan bigarren osagai gisa); toki, leku

  establecimiento de bebidas: edaritegia

  establecimiento docente: ikastetxea

  establecimiento sanitario: osasun-etxea

 • 5  s.m. [colonia] establezimendu

  esta ciudad era antiguamente un establecimiento romano: hiri hau antzina erromatarren establezimendua izan zen

*Examples are automatically obtained from dabilena

establezimendu (eu)

establecimiento (es)

Pertsona juridikoak edo establezimendu iraunkorrak ordainduta>
www.conciertoeconomico1

Pagador persona jurídica o establecimiento permanente
www.conciertoeconomico1


Erakunde pribatuek edo establezimendu iraunkorrek lortutako etekinak ondasun higigarrien kapitalaren gainean>
www.conciertoeconomico1

Rendimientos de capital mobiliario de entidades privadas o establecimientos permanentes
www.conciertoeconomico1


Aseguruaren kontratatzailea enpresaburu edo profesionala izatea, baldin eta Euskadin bere ekonomia-jardueraren egoitza badago, bere establezimendu iraunkorra badago edo, aurrekorik izan ezean, Euskadin bere egoitza fiskala badago.>
www.conciertoeconomico1

Contratante empresario o profesional que tenga en el PV la sede de su actividad económica, un establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio fiscal.
www.conciertoeconomico1


ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRAREN BIDEZ LORTUTAKOAK>
www.conciertoeconomico1

OBTENIDOS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
www.conciertoeconomico1


ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRIK GABE LORTUTAKOAK>
www.conciertoeconomico1

OBTENIDOS SIN MEDIACIÓN DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

etxe (eu)

establecimiento (es)

Establezimendu Turistiko Hartzaileen Inkesta (ETHI) eragiketak aldiroko informazioa eskaintzen du hotel-establezimenduei buruz: Euskal AEko hotelak, ostatuak, pentsioak, nekazal turismoko etxeak eta kanpinak.>
www.euskadi.net

La operación Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (EETR) ofrece información periódica sobre los establecimientos hoteleros, hoteles propiamente dichos, hostales y pensiones, establecimientos de agroturismo y campings ubicados en la C.A. de Euskadi.
www.euskadi.net


Aipatutako 211 epigrafea konputatzeko, balio hauek hartuko dira oinarritzat: – Etxe osoa edo zati batzuk eraiki berriak direnean, eraikitze-lanen balioa hartuko da oinarritzat, lurren balioa kenduta. – Eraiki berria den eraikin bat, osoa edo zati bat, erosten denean, bere salerosketaren balioa baino ez da kontuan izango, lurraren balioa, zergak eta komisioak kenduta. – Establezimendua bestelako erabilerak izan dituen eraikin batean jartzen bada, eraikina turismoko establezimendu gisa atontzeko egin beharreko berrikuntza obren balioa hartuko da aintzat.>
www.euskadi.net

c) La inversión financiada mediante arrendamiento financiero, será considerada susceptible de apoyo, siempre y cuando la empresa se comprometa expresamente a ejercitar la opción de compra correspondiente. d) Los activos inmateriales subvencionables deberán ser explotados exclusivamente en el establecimiento del beneficiario, serán considerados elementos del activo amortizables, serán adquiridos a un tercero a las condiciones de mercado y deberán permanecer en el activo de la empresa un periodo mí­nimo de cinco años.
www.euskadi.net


Zerbitzu normalizatua ezarri baino lehen, higiene arazo larriak dituzten etxeetan garbiketa orokorrak egitea.>
beasainMerged2col

Limpiezas generales en domicilios con graves problemas de higiene, previo al establecimiento del servicio normalizado.
beasainMerged2col


Kaleko salmenta, norbanakoak edo lege nortasun dunak izanik, ohiko saltzaileek edo noizean behin saltzen dutenek merkataritza-etxetik kanpo egindako salmenta da, saltoki edo eraikuntza desmuntagarrietan edota ibilgailuetan eta irabazi asmoarekin.>
vergara15

Son ventas ambulantes la realizadas por personas naturales o jurídicas que ejerzan esta actividad bien de forma habitual u ocasional fuera de un establecimiento comercial, en puestos o instalaciones desmontables, así como en vehículos y con ánimo de lucro.
vergara15


Ez dira zenbatu senide eta/edo lagunen etxeetan gelditu diren turistak, ezta egun bakarreko txangolariak ere.>
www.bilbaointernational20

En esta cifra sólo se ha incluido el impacto económico derivado de los visitantes alojados en establecimientos hoteleros.
www.bilbaointernational20

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezarpen (eu)

establecimiento (es)

Irizpide partikularrak, 1969koaren aldera guztiz berriak, Nafarroako Administrazioaren gainerako enteek eta Foru Erkidegoak ordaindutako etekinei eta finantza entitateen kapitalei buruzko -sukurtsal edo saltegi-mailara iritsiz- ezarpenekiko aipamenak egiten dituzte.>
www.euskomedia.org

Los criterios particulares, novedosos con relación a 1969, hacen referencia a rendimientos satisfechos por la Comunidad Foral, Entidades Locales y demás Entes de la Administración de Navarra, a los satisfechos por colocación de capitales en entidades financieras -donde se desciende al lugar del establecimiento o sucursal-.
www.euskomedia.org


Postulatu etiko eta moralei edo guztien askatasunaren bermetik eta bizikidetza ordenatu baterako oinarrizko baldintzen ezarpenetik haratago doazen balio materialei izaera juridiko loteslea aitortzen bazaie, ondorioa, Böckenförderen ustez, balio edo postulatu horien interpretazioaren monopolioa eskuratzen edo bereganatzen dutenen gobernua izango da.>
www.euskomedia.org

Si se reconoce carácter jurídico vinculante a postulados ético-morales o a valores materiales que vayan más allá de la garantía de la libertad de todos y el establecimiento de los requisitos básicos de una convivencia ordenada, el resultado será, según Böckenförde, el gobierno por aquellos que ostentan o se apropian del monopolio de la interpretación de esos valores o postulados.
www.euskomedia.org


Azken urte honetan Lehen Auzialdiko Auzitegien ezarpenak eta emaitzarik eskuratu ez zuten Errege Auzitegietako batean togazko postu bat eskuratzeko eskaerak (1848, 1851 eta 1853 urteetan), gogoz jarraituriko karrera judiziala eragotziko dute.>
www.euskomedia.org

El establecimiento en esa última fecha de los Juzgados de Primera Instancia y sus infructuosas solicitudes, en 1848, 1851 y 1853, para obtener una plaza togada en alguna de las Audiencias del Reino, imposibilitarán una carrera judicial perseguida con ahínco.
www.euskomedia.org


Bere misioa da Bizkaian berrikuntza eta ezagutzaren prozesura oso ondo prestatutako pertsonak erakartzeko, lotzeko eta eusteko beharrezko baldintzen ezarpena bultzatzea eta laguntzea.>
www.bizkaiatalent4

Tiene como misión impulsar y favorecer el establecimiento en Bizkaia de las condiciones necesarias para atraer, vincular y retener a personas altamente cualificadas en el proceso de innovación y conocimiento.
www.bizkaiatalent4


1. Zerga ordaintzeko beharra sortzen duten obren burutzapenaz edo udal zerbitzuaren ezarpen nahiz hedaketaz onura berezia ateratzen dituen pertsona fisiko eta juridikoak, banatu gabeko herentziak, ondasun-komunitateak eta nortasun juridikorik ez izan arren batasun ekonomiko edo ondare banandu zergagarri bat osatzen duten gainerako entitateak izango dira kontribuzio berezien subjektu pasiboak.>
www.donostia.org

1.- Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios municipales que originen la obligación de contribuir.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

etxe (eu)

establecimiento (es)

Establezimendu Turistiko Hartzaileen Inkesta (ETHI) eragiketak aldiroko informazioa eskaintzen du hotel-establezimenduei buruz: Euskal AEko hotelak, ostatuak, pentsioak, nekazal turismoko etxeak eta kanpinak.>
www.euskadi.net

La operación Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores (EETR) ofrece información periódica sobre los establecimientos hoteleros, hoteles propiamente dichos, hostales y pensiones, establecimientos de agroturismo y campings ubicados en la C.A. de Euskadi.
www.euskadi.net


Aipatutako 211 epigrafea konputatzeko, balio hauek hartuko dira oinarritzat: – Etxe osoa edo zati batzuk eraiki berriak direnean, eraikitze-lanen balioa hartuko da oinarritzat, lurren balioa kenduta. – Eraiki berria den eraikin bat, osoa edo zati bat, erosten denean, bere salerosketaren balioa baino ez da kontuan izango, lurraren balioa, zergak eta komisioak kenduta. – Establezimendua bestelako erabilerak izan dituen eraikin batean jartzen bada, eraikina turismoko establezimendu gisa atontzeko egin beharreko berrikuntza obren balioa hartuko da aintzat.>
www.euskadi.net

c) La inversión financiada mediante arrendamiento financiero, será considerada susceptible de apoyo, siempre y cuando la empresa se comprometa expresamente a ejercitar la opción de compra correspondiente. d) Los activos inmateriales subvencionables deberán ser explotados exclusivamente en el establecimiento del beneficiario, serán considerados elementos del activo amortizables, serán adquiridos a un tercero a las condiciones de mercado y deberán permanecer en el activo de la empresa un periodo mí­nimo de cinco años.
www.euskadi.net


Zerbitzu normalizatua ezarri baino lehen, higiene arazo larriak dituzten etxeetan garbiketa orokorrak egitea.>
beasainMerged2col

Limpiezas generales en domicilios con graves problemas de higiene, previo al establecimiento del servicio normalizado.
beasainMerged2col


Kaleko salmenta, norbanakoak edo lege nortasun dunak izanik, ohiko saltzaileek edo noizean behin saltzen dutenek merkataritza-etxetik kanpo egindako salmenta da, saltoki edo eraikuntza desmuntagarrietan edota ibilgailuetan eta irabazi asmoarekin.>
vergara15

Son ventas ambulantes la realizadas por personas naturales o jurídicas que ejerzan esta actividad bien de forma habitual u ocasional fuera de un establecimiento comercial, en puestos o instalaciones desmontables, así como en vehículos y con ánimo de lucro.
vergara15


Ez dira zenbatu senide eta/edo lagunen etxeetan gelditu diren turistak, ezta egun bakarreko txangolariak ere.>
www.bilbaointernational20

En esta cifra sólo se ha incluido el impacto económico derivado de los visitantes alojados en establecimientos hoteleros.
www.bilbaointernational20

More examples