Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

nekazari

Share:

  •  iz./izond. agricultor, -a, campesino, -a, labrador, -a, labriego, -a

    nekazari-kooperatibak: cooperativas de agricultores

    Castellarko biztanle batek jaso du nekazari eredugarriaren diploma: una vecina de Castellar ha recibido el diploma de labradora ejemplar

nekazari *Examples are automatically obtained from dabilena

...nekazari ... eta bere ikasleek euren iritzia aldatu zuten, nekazarien aberastasunari dagokionez. Tokiko ikerketa batzuk erakutsi ...


Nekazari eta abeltzainentzat 107 formazio ikastaro antolatu ditu...


...zera. Hala ere, kontsumitzaileen erantzun onak nekazari ugari animatu ditu. Aurreko kanpainan, landatutako hektarea...


... momentu horretantxe hasi zela matxinada, oraindik nekazariek paper protagonista berezirik bete ez arren. ...


...uela 5.100 urte inguru. EEF populazioen edo lehen nekazarien Iberiako lehen aztarna neolitikoetako batzuk Euskal Herriti...


... dira. Iaz, esaterako, Txina izan zen nekazari eta hiritarren diru sarreren arteko desorekarik handiena iz...


...ar, urtaro batzuen zehar karentziak izan dituzte nekazariek . Papak nutriente asko ditu eta elikadura ...


...guztiak bost axola" konotazioa izan dezakete, eta nekazarien formak zakar baina poetikoak irudi dakizkiguke. Gizarte mai...


... bukatu zuten», esan du Hushango Ai abizeneko nekazariak . Lau egunetan 500 metro ia eraiki zituzten militarrek. «Ez ...


...inean oraindik ez baitira desagertu eta soldatapeko nekazariek oraindik ez baitituzte ordeztu, Ingalaterran bezala, hor ho...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

nekazari (eu)

agricultor (es)

Larunbatero, eskualdeko nekazari eta abeltzainek Tinglado plazan eta beste batzuetan kalitate handiko produktuak saltzen dituzte.>
www.eudel3

Todos los sábados, agricultores y ganaderos de la comarca se dan cita en el mercado del Tinglado y en otras plazas para ofrecer productos autóctonos de gran calidad.
www.eudel3


a) Pertsona fisikoak: 55.a.1 Arabako Lurralde Historikoko nekazaritza ustiategien erroldan inskribaturik dagoen nekazaritza ustiategi baten titularra izatea eta nekazaritza jarduera nagusitzat duen nekazaria izatea. 55.a.2 Gutxienez nekazaritzarako superfizie erabilgarriko hectárea bi ustiatzea.>
www.euskadi.net

a) Personas Físicas: 55.a.1 Ser titular de una explotación agraria que esté inscrita en el Registro de explotaciones Agrarias del Territorio Histórico de Alava y ejercer directamente la actividad agraria como agricultor a título principal 55.a.2 Explotar un mínimo de dos hectáreas de superficie agraria útil.
www.euskadi.net


55.a.9. Nekazaritzako Ustiategien Erroldan inskribaturik dauden ustiategiaren titular edo titular kide guztiek jarduera nagusitzat nekazaritza izan behar dute. b) Pertsona juridikoak 55.b.1 Pertsona juridikoek, pertsona fisikoei dagokienez adierazitakoaz gainera, oro har ondorengo betebeharrak bete beharko dituzte: 55.b.1.1 Zerga eta sozietate helbidea Arabako Lurralde Historikoan edukitzea, Foru Dekretu honen 5.d).1. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.>
www.euskadi.net

55.a.9.- Todas las personas titulares o cotitulares de la explotación que figuren inscritas el Registro de Explotaciones Agrarias, deberán cumplir el requisito de ser agricultor/a a título principal b) Personas Jurídicas 55.b Las personas jurídicas, además de lo indicado respecto a las personas físicas con carácter general, deberán cumplir, los siguientes requisitos: 55.b.1.1 Tener su domicilio social y fiscal en el Territorio Histórico de Álava, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5.d.1) del presente Decreto Foral.
www.euskadi.net


Eskatzaileak berariazko eskuordetza eman ahal izango dio Nekazaritza Sailari, zerbitzu egokiei eskatzeko aurreko puntuan aipatutako ziurtagiriak eta agiriak. - Aseguru polizaren fotokopia. - Pertsona juridikoen kasuan, ondoko agiri hauek ere erantsi beharko dira: estatutuen fotokopia eta eraketaren eskritura publikoaren fotokopia. - Akziodun diren pertsona fisikoen edota partaidetza duten sozietateen izen zerrenda, bai eta partaidetza horren ehunekoa ere, egiaztatzen dituen agiria, kudeatzaileak egindakoa. - Bazkide den pertsona fisiko bakoitzaren zerga egoitzaren ziurtagiria, Ogasunak emandakoa. - Eskatzailea poliza kolektiboa egin duten nekazaritzako ekoizleen elkartea bada: - Aseguru polizaren fotokopia. - Aseguruari heldutako nekazari bazkideen zerrenda (laborea eta azalera zehaztuta); bakoitzaren NANaren fotokopia, lehendik aurkeztuta ez badago; Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eta zerga betebeharrak egunean dituelako ziurtagiria. - Eusko Jaurlaritzaren elkarteen erregistroan inskribatuta egotearen ziurtagiria. - Arabako Foru Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako ordainketak egunean dituela ziurtatzen duen agiria.>
www.euskadi.net

El solicitante podrá delegar expresamente en el Departamento de Agricultura para que solicite a los Servicios correspondientes, los certificados y documentos señalados en el punto anterior. - Copia de la póliza de Seguro. - En el caso de persona Jurídica, además se adjuntará fotocopia de los Estatutos, Copia de la Escritura Pública de Constitución. - Documento emitido por la gerencia, que certifique la relación nominal de las personas físicas que componen el accionariado, y/o de las sociedades que tengan participación, así como porcentaje de ésta. - Certificado de Hacienda que acredite el domicilio fiscal de cada persona física socia. - En el caso de asociación de productores y productoras con póliza colectiva: - Copia de la póliza de Seguro. - Relación de personas agricultoras socias con el cultivo y superficie acogido al seguro, fotocopia de su DNI si no ha sido presentado anteriormente, certificados de estar al día con las obligaciones de la Seguridad Social y con las obligaciones fiscales. - Certificado de inscripción en el Registro de asociaciones del Gobierno Vasco. - Certificado de estar al día con la Hacienda Foral Alavesa y con la Seguridad social.
www.euskadi.net


Nekazariek jasotako prezioak.>
www.euskadi.net

Precios percibidos por los agricultores.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

nekazari (eu)

campesino (es)

Hala ere, familiek landutako eta sakabanatuta zeuden partzeletan ekoizpen guztia antolatzeko zailtasunak eta, oinordekotza-banaketak eraginda, nekazari asko galbidean sartu zen, hala, mendekotasun egoerara igaroz, modu horretan, jabetza guztiak, basoa ustiatzeko erkidegoko eskubideak edo elizan zegokien zatia, monasterioetara, laiko ahaltsuen eskuetara edo bizilagun aberatsen jabetzetara bideratu behar izan zituzten.>
www.euskomedia.org

Pese a ello, las dificultades para organizar la producción en pequeñas parcelas dispersas trabajadas por la familia y los repartos por herencia provocaron la ruina de muchos campesinos que cayeron en dependencia y se vieron forzados a entregar sus propiedades, los derechos de explotación comunitaria del bosque o la parte que les correspondía en la iglesia a importantes monasterios, poderosos laicos o vecinos enriquecidos.
www.euskomedia.org


XVII. mendearen erdialdetik aurrera, alokairuak nabarmen egin zuen gora; izan ere, nekazari-komunitateek auzoan sartzea ukatu zieten presio demografikoagatik bere baitan sortzen ari ziren familia berriei, eta horiek maizter gisa jarri ziren bizitzen.>
www.euskomedia.org

Desde mediados del siglo XVII aumentó considerablemente el arrendamiento, cuando las comunidades campesinas negaron el acceso a la vecindad a las nuevas familias que continuaban creándose en su seno por la presión demográfica y que sólo pudieron establecerse como arrendatarias.
www.euskomedia.org


Gainera, sasoi honetan, ohikoak ziren gizarteko hiru estamentuetako kideen arteko borrokak -monarkia, noblezia, Eliza, burgesia, artisauak eta nekazariak-, ondorioz ezegonkortasuna izan zen nagusi.>
www.euskomedia.org

En este período, además, los conflictos también fueron habituales entre los propios miembros que integraban los tres estamentos de la sociedad -monarquía, nobleza, Iglesia, burguesía, artesanos y campesinos-, por lo que la inestabilidad fue la protagonista.
www.euskomedia.org


Liberalismo ekonomikoa, espekulazioa eta gariaren garestitzea zela eta, hazi egin ziren nekazarien zorrak eta horrek jabetza galtzea eragin zuen, mailegu-emailearen mesedetan.>
www.euskomedia.org

Con el liberalismo económico, la especulación y la carestía del trigo, el endeudamiento campesino aumentó y con ello la pérdida de la propiedad en beneficio del prestamista.
www.euskomedia.org


Hirietan nekazari sail bat ere bizi zen, gehienak maizterrak eta inguruko baratzak eta lursailak lantzen zituzten jornalariak.>
www.euskomedia.org

En las ciudades vivía una cantidad nada despreciable de campesinos, la mayor parte arrendatarios y jornaleros que trabajaban las huertas y heredades del entorno.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

nekazari (eu)

labrador (es)

Hil horretan bertan, 15ean zehazki, eta nekazaritzaren eta abeltzaintzaren arteko loturarekin jarraituz, nekazarien zaindari den San Isidroren ospakizunak urtero elkartzen ditu, gaur egun garai batean baino gutxiago bada ere, santuaren gerizpean sortutako Kofradiak eta Anaidiak.>
www.euskomedia.org

También en este mes, concretamente el día 15, y continuando con la conexión agricultura-ganadería, la celebración de San Isidro, patrón de los labradores, congrega anualmente, aunque en la actualidad no tanto como antaño, a las Cofradías y Hermandades que bajo su auspicio fueron creadas.
www.euskomedia.org


Eskualdeko upategi handien lehiari aurre egin nahian, hango Nekazarien Ermandadeak, 73 lagunen babesarekin, San Sixto Upeltegi Kooperatiboa sortzea erabaki zuen.>
www.turismoa.euskadi.net

En el año 1954 y con la esperanza de hacer frente a la competencia de las grandes bodegas de la región, La Hermandad de Labradores Local, con el apoyo de 73 miembros, decidió crear la Sociedad Cooperativa San Sixto.
www.turismoa.euskadi.net


XVII. mende erditik aurrera, jauntxoek alde egin zuten etxe honetatik eta inguruko nekazariak jarri ziren errentero.>
www.turismoa.euskadi.net

A partir de mediados del siglo XVII, la torre quedó abandonada por los señores, y pasó a ser arrendada a labradores y ganaderos, por lo que ha sufrido pequeñas modificaciones.
www.turismoa.euskadi.net


Baina euren etxebizitza nekazari arruntarena bezalakoa izatea ere ez zuten nahi; horretarako, ohiko baserritik bereizteko ahalegina egin zuten; horretarako modu batzuk honako hauek izan ziren: zur gutxi, jaunen ezaugarriak adierazten zituzten eskema zaharren mantenimendua (patina, arkuak), elementu kultuen erabilera, hormen lodiera handia (baserriko hormak baino lodiagoak, baina ez dorreetako hormak bezain lodiak), itsulehioren bat, armarria...>
www.urdaibai14

Pero tampoco querrá que su vivienda se asemeje a la de un labrador común; y para ello la quiso diferenciar del caserío típico; algunas formas de diferenciarse son: poca madera, mantenimiento de viejos esquemas (patín, arcos) que añadan impronta señorial, utilización de elementos cultos, considerable grosor en los muros (mayor que el de un caserío, aunque sin alcanzar el de las torres), alguna aspillera, escudo de armas...
www.urdaibai14


Daukagun lehenengo berriak 1402an eraiki zela diosku, horrela ikus dezakegu erroldatutako nekazarien atxikitze-idazkian. Bertan ageri denez, harategiaren, eta azokaren akurarekin irabazitakoa hiriko eliza egiteko erabili zen.>
www.urdaibai14

La primera noticia que hay de la construcción de la parroquia de la villa de Gerrikaitz es del año 1402, de la escritura de adherimiento de los labradores censuarios, donde se dice que el importe del arriendo de la carnicería, sea para la obra de la iglesia de la villa.
www.urdaibai14

More examples