Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

orokor

Share:

  •  izond. general, común

    joera orokorra: la tendencia general

    batzar orokorra: la asamblea general

    zuzendari orokorra etorri da: ha venido el director general

    irizpide orokorrak hauek dira: estos son los criterios generales

orokor *Examples are automatically obtained from dabilena

...orokor ...hori are gehiago larritu da krisi ekonomiko orokorraren ondorioz. Defizitak nabarmen egin du gora,...


...ktuak erabiltzailearen ingurukoentzat duen balio orokorra Produktuak erabiltzailearen ingurukoentzat duen balio ...


Orokorrarekin edo ezartzekoa zaion beste edozein araurekin bat...


...unaren arauei itzuri eginez (baina urteurrenen gai orokorrari helduz), 1512ko Nafarroaren Konkistaren ospakizunen komenie...


...koak eta logikakoak bezalako apriorizko proposizio orokorrak ezagutzeko ahalmena eduki izana. Hasieran, horrelako ezagut...


... ez dela aukerazkoa, izan ere, interes orokorra defendatzeko eta legeditik eratortzen diren betebeharrak be...


...a Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburua, Araubide orokorreko Ikastetxe pribatuak, Hezkuntza ...


... bilaketa mugatuagoa da. Edo bestela, bilatzaile orokorrean harakatzea beste aukera bat. Filtroetan gaiak ...


... ondorio hauen hasierako zatian aipatutako proposamen orokorrez gain, ikusten jarraitu dugu beharrezkoa dela ...


...sa bost urte eman ondoren: urtebetea Kirurgia Orokorrean , beste bat antzeko espezialitate kirurgikoetan eta hiru, az...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

orokor (eu)

general (es)

Aldaketa nagusiak ingurune grafikoaren modernizazio orokorrari dagozkio, bai testuak bai argazkiak berritu egin baitira.>
www.catedralvitoria.com

Los cambios se concentran en una modernización general del entorno gráfico, con actualizaciones tanto de textos como de fotografías.
www.catedralvitoria.com


2011/10/14 Girolako ikuspegi orokorra>
www.catedralvitoria.com

2011/10/14 Vista general de la girola
www.catedralvitoria.com


Uste dut zerga orokorren ikuspegitik une oso polita bizitzen ari garela.>
www.conciertoeconomico1

Yo creo que estamos en un momento muy bonito desde el punto de vista de tributación general.
www.conciertoeconomico1


D = Estatuko Aurrekontu Orokorretan dagoen defizita>
www.conciertoeconomico1

D = déficit que presenten los Presupuestos Generales del Estado
www.conciertoeconomico1


Estatuko zergen antolaketa orokorra kontuan izatea>
www.conciertoeconomico1

Atención a la estructura general impositiva del Estado
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

orokor (eu)

común (es)

Beste alde batetik Auzitegi Gorenak Zergei buruzko Lege Orokorraren prozedura erkidearen arau-izaerari dagokionez instantziako doktrina baieztatzen duten epaiak jaulkitzen jarraitzen du, eta autolikidazioaren bidez hasi ziren prozedura batzuen markoan burututako jarduera ekonomikoen etekinen berrikuspen-jarduketak deuseztatzeko modukoak direla ezartzen dute eta mantendu egiten dute prozedura hori ez dela egokia eta beharrezkoa dela frogaketa mugatuko prozedura erabiltzea (Auzitegi Gorenaren ekainaren 29ko epaia eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren 2016ko urriaren 6ko Epaia).>
www.conciertoeconomico1

Por otra parte, continúan produciéndose sentencias del Alto Tribunal por las que confirma la doctrina de instancia respecto del carácter de norma de procedimiento común de la Ley General Tributaria, declarando la anulabilidad de las actuaciones de revisión de rendimientos de actividades económicas seguidas en el marco de un procedimientos iniciados mediante autoliquidación, manteniendo la inidoneidad de dicho procedimiento y la necesaria utilización del procedimiento de comprobación limitada (sentencias del Tribunal Supremo de 29 de junio y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 6 de octubre de 2016).
www.conciertoeconomico1


Eraikuntza unitate independentearen beheko oinetan kokaturik dauden lokalek, sarrera-atari berdina ez izan arren, higiezinaren kontagailuen bateria orokorretik hornitu beharko dira.>
beasainMerged2col

Los locales que estén situados en las plantas inferiores de la unidad independiente de edificación, aun cuando no tuvieran acceso común, deberán abastecerse de la correspondiente batería general de contadores del inmueble.
beasainMerged2col


Prozedura tramitatu bitartean interesatuak Beasaingo Udalari eskatu ahal izango dio etorkizuneko jakinarazpenak bitarteko elektroniko bidez ez egiteko eta Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Komunaren Erregimen Juridikoari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.artikuluan edo Zergei buruzko abenduaren 28ko 230/1963 Lege Orokorreko 105. artikuluan onartutako bitartekoak erabiltzea, Hiritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoez sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legeko 27.6. artikuluan aurreikusitako kasuetan izan ezik.>
beasainMerged2col

Durante la tramitación del procedimiento la persona interesada podrá requerir al Ayuntamiento de Beasain que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o en el artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, excepto en los casos previstos en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
beasainMerged2col


Protokoloak, sistema hori ezartzea sustatzeko lankidetza esparru orokor bat ezarri zuenak, jaso zuen protokolo hori Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraiobide guztietan sartutako taldeak finkatzean oinarritu beharko litzatekeela, garraiobide guztietan komunak diren gizarte politikak aplikatuz.>
beasainMerged2col

El Protocolo, que estableció el marco de general de colaboración para el impulso de la implantación de dicho sistema, recogió que éste debería pivotar, entre otros, sobre la fijación de colectivos integrados en todos los modos de transporte del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con aplicación de políticas sociales comunes en todos los modos.
beasainMerged2col


Deialdi honetan, alde batetik, oinarri orokorrakzehazten dira (deialdi guztietarako diren xedapen orokorrak, eskabidea egiteko jarraitu beharreko prozedura, onuradunak, eskatzaileei eskatzen zaizkien baldintzak, aurkezteko epeak, laguntzak jasotzeko zenbateko globala, eman beharreko zenbatekoa, diru-laguntza zertarako den justifikatzea, diru-laguntzak ordaintzea, e.a) eta, bestetik, sail bakoitzak bere eskumeneko alorretan ezartzen dituen oinarri espezifikoak (laguntza-programa bakoitzaren berezitasunak, diru-laguntza esleitu eta banatzeko irizpideak, aurrerakinak emateko aukera, aurkeztu beharreko agiriak, e.a.)>
bergara12

En esta convocatoria se establecen, por un lado, las disposiciones generales comunes a todas las convocatorias (el procedimiento a seguir para realizar la solicitud, las entidades beneficiarias, los requisitos exigidos a las solicitantes, los plazos de presentación, la cuantía global de las ayudas a percibir, cuantía destinada para la concesión, justificación del fin subvencionable, abono de lasayudas, etc.) y, po rotro, las bases específicas, establecidas por cada departamento en el ámbito de sus competencias, donde se establecen las características específicas de cada programa de ayudas.
bergara12

More examples