Elhuyar Hiztegia

eu > es

osasun

Share:

  • 1  iz. salud

    osasun ona du: tiene buena salud

    zure osasunak ez dizu horrelakorik egiten uzten: tu salud no te permite hacer eso

  • 2  iz. sanidad

    Osasun-ministroa: el ministro de Sanidad

    osasun-etxea: establecimiento sanitarioosasun *Examples are automatically obtained from dabilena

...beharko dute beti, ea heldu batek Arabako osasun mentaleko zentrora joan behar duen...


...ditugu. Honakoak dira esparru horiek: a) osasunaren arloa: b) andreen autonomia eta birgizarteratzea...


...0an jadanik esaten zen amianto hautsa zegoen tokian osasun zaintza egin behar zela; gero atera zen buzoak etxera ez er...


Onlineko izapide elektronikoak egiteko eta zure osasunerako eta zure ingurukoenentzako esteka interesgarriak kontsultat...


... parte: Nafarroako Gobernuko Abeltzantza Departamentuak, Osasun Publikoko Departamentuak, Nafarroako Piriniotako Elkarteak ...


...ein laguntza jasotzen duten pertsonen segurtasuna eta osasuna bermatuz...


...â€Berrordainketak ez du osasun zerbitzuen arazoa konponduko, desabantailak areagotu eta ...


...1.â" 2000ko abuztuaren 3ko Ebazpena, laneko osasunaren alorrean eskumenak eskuordetzeari buruzkoa, baliogabetzea...


... aldiz aipatzen den tabakoaren arazoa ez da osasun arazo bat, arazo ekonomiko bat baizik.


Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiako Osasun Publikoko egoitzen laborategietarako ekipamenduaren hornike...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

osasun (eu)

salud (es)

V. programa honen berrazterketan lorpenen eta oraindik egiteko dauden arazo esanguratsuenen berri ematen zen (adibidez: kutsadura iturri difusoak uretara, lurrera, eta abarrera botatako sustantzia kutsatzaileen isurketa txiki ugariengatik, hondakinen hazte eta kudeaketa, osasunerako arriskutsuak diren substantzien dispertsioa, zoruen degradazioa, edo planetaren beroketa globala) eta ondorio bezala bestelako politikatan ingurumena babestearen baldintza ezartzeko beharra jasotzen zen.>
www.cuadrilladeanana9

En la revisión de este V programa se dio cuenta de los logros y de los problemas más significativos que aún quedaban pendientes (por ejemplo, las fuentes difusas de contaminación debidas a muchas pequeńas emisiones de sustancias contaminantes al agua, suelo, etc., aumento y gestión de los residuos, la dispersión de sustancias peligrosas para la salud, la degradación de los suelos, o el calentamiento global del planeta), y como conclusión se recogía la necesidad de integrar los requisitos de protección del medio ambiente en otras políticas.
www.cuadrilladeanana9


Osasun mentaleko zentroa>
www.cuadrilladeanana9

Centro salud mental
www.cuadrilladeanana9


Pertsona guztiek oinarrizko zerbitzuak neurrizko kostuan izan ahal izatea: etxebizitza, osasuna, hezkuntza eta segurtasuna.>
www.cuadrilladeanana9

Acceso a los servicios básicos para todas las personas a un coste razonable: vivienda, salud, educación y seguridad.
www.cuadrilladeanana9


Jardunaldiotan mendizaletasunari buruzko hainbat aspektu jorratuko dira, horien artean: osasuna eta espedizioetan ibilitako mendizaleen hitzaldiak.>
www.ermua.es

En estas jornadas se analizarán todos los aspectos que giran en torno al montañismo: la salud y la medicina, y las experiencias directas de participantes en distintas expediciones.
www.ermua.es


UPV/EHUko Odontologiako Graduatua tituluaren helburua da ikaslea hainbat ezagutza eta gaitasunetan trebatzea, ondorengo jarduerak egiteko: - Historia kliniko oso bat egitea, pazientearen aho-, hortz- eta mediku-egoera adieraziz, eta historian, azterketa fisikoan eta behar diren proba osagarrietan oinarrituta odontologiako diagnostiko-iritzia egitea. - Pazientearen osasuna berreskuratzeko terapeutikarik egokiena planifikatzea eta gauzatzea, pazientea edozein adinetakoa izanda ere, baita eskakizun bereziak baldin baditu ere, praktika odontologikoan aurkitutako larrialdi mediko nagusiak barne direla eta norberaren mugak onartuta. - Gure inguruko aho-gaixotasun nabarmenenak prebenitzea eta banakakoaren eta taldearen aho-osasuna bultzatzea. - Kalitate handiko arreta ematea osasun-zerbitzuen erabiltzaile guztiei, eta batik bat pazienteari, komunitatera eta etengabeko hobekuntzara bideratuta, eta osasun-baliabideen erabileran eta banaketan eraginkortasun-irizpidea arduratsu erabilita. - Odontologiako praktika eta ikerketari eragiten dieten zientzia biomedikoen ezagutza, printzipio eta prozedurak behar bezala erabiltzea, jarrera kritikoa erabilita erabakiak hartu ahal izateko, iritzia emateko eta arazo klinikoak ebazteko, zientzia-ebidentzia onenei eta hainbat faktoreri (psikosozialei, kulturalei, etikoei eta ekonomikoei) kasu eginez. - Laneko bizitza osoan iraungo duen etengabeko ikasketa eta trebakuntzarako konpromisoa bere egitea, eta klinikan eta ikerketan informazio biomedikoa kritikoki eta eraginkorki erabiltzea. - Pazienteekin eta inguruarekin eraginkorki eta enpatikoki komunikatzea ahoz zein idatziz, baita informazioa trukatu behar duen gainerako profesionalekin ere, talde-lanean arituz jarduera profesionala optimizatzeko. - Lege-arduren eta irizpide etiko batzuen arabera aritzea lanbidean, batik bat paziente guztien eta horien inguruaren duintasuna eta eskubideak errespetatuko dituztenak, baita zirkunstantzia pertsonalak eta soziokulturalak ere.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El título de Graduado en Odontología por la UPV/EHU pretender formar estudiantes con conocimientos y habilidades para realizar las siguientes actividades: - Elaborar una historia clínica completa reflejando el estado oral, dental y médico general del paciente, y establecer un juicio diagnóstico odontológico basado en la historia, examen físico y pruebas complementarias apropiadas. - Planificar y realizar la terapéutica más adecuada para restituir la salud del paciente de cualquier edad o con requerimientos especiales, incluyendo las principales emergencias médicas encontradas en la práctica odontológica y asumiendo las propias limitaciones. - Prevenir las enfermedades orales más relevantes en nuestro entorno y promover la salud oral individual y colectiva. - Suministrar una atención de alta calidad a todos los usuarios de los servicios sanitarios, y especialmente al paciente, orientada a la comunidad y a la mejora continua, y con la aplicación responsable de un criterio de eficiencia en el uso y la distribución de los recursos sanitarios. - Utilizar adecuadamente los conocimientos, principios y procedimientos de las ciencias biomédicas que afectan a la práctica e investigación odontológica, para poder tomar decisiones, realizar juicios y resolver problemas clínicos con actitud crítica, atendiendo a las mejores evidencias científicas y a los factores de tipo psicosocial, cultural, ético o económico. - Asumir el compromiso de un aprendizaje y formación continuadas a lo largo de toda la vida profesional, así como la utilización crítica y efectiva de la información biomédica en la clínica e investigación. - Comunicarse oralmente o por escrito de forma efectiva y empática con los pacientes y su entorno, así como con los demás profesionales con quienes deba intercambiar información, participando en el trabajo de equipo para optimizar la actividad profesional.
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

osasun (eu)

sanidad (es)

Segurtasunez hartzen du parte zientziaren aurrerapenean eta horrek gizartean duen ondorioetan (genomika, proteomika, bioteknologia, giza ugalketa eta osasuna, animaliekin egiten diren esperimentuak, animalia eta landare aniztasuna, ingurumena, nekazaritza, elikadura, etab.).- Industriako profesionala, nagusiki farmazia industrian, nekazaritzako elikagaien industrian eta industria kimikoan diharduena. Arduradun lanak egiten ditu arlo teknikoan, kalitatearen ekoizpenean eta kudeaketan, biokimikan, mikrobiologian, toxikologian, fisiologian, farmakologian eta epidemiologian, eta ikerketa eta garapeneko profesional gisa burutzen dituen zereginetan islatuta geratzen diren beste arlo zientifiko batzuetan.- Nekazaritzako eta abelazkuntzako profesionala, aldian-aldian ustiatzen diren landare eta animalia hazkuntza eta onddogintza optimizatzen eta baliabide bizidun ustiagarrien gune berriak bilatzen.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Interviene decididamente en el avance de la ciencia y en su repercusión social (genómica, proteómica, biotecnología, reproducción y sanidad humanas, experimentación animal, diversidad animal y vegetal, medio ambiente, agricultura, alimentación, etc.)- Profesional de la industria farmacéutica, agroalimentaria y química principalmente, desarrollando tareas de responsabilidad en las áreas técnica, de producción y gestión de la calidad, desde la química, la bioquímica, la microbiología, la toxicología, la fisiología, la farmacología y la epidemiología y otras perspectivas científicas que quedan reflejadas en su ejercicio como profesional de la investigación y el desarrollo.- Profesional agropecuario en la optimización de los cultivos de vegetales, animales y hongos ya explotados regularmente y en la búsqueda de nuevos yacimientos de recursos vivos explotables.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Udalaren eskumenekoak diren ondorengo gaiak kudeatzen ditu Udaleko Osasun eta Kontsumo Sailak: ur-horniketaren higiene- eta osasun-kalitatea; jakiak, lokalak, jarduerak eta instalazioak; osasun eta osasungarritasun publikoak; zoonosiaren prebentzioa; kontsumoko udal zerbitzua; merkataritza jarduera; kaleko salmenta; animaliak edukitzea; udal hilerriak eta horien inguruko gestioak.>
www.erandio.net

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO En el Departamento municipal de Sanidad y Consumo se gestionan competencias municipales relativas a la calidad higiénico-sanitaria de abastecimientos de aguas; alimentación, locales, actividades e instalaciones; salud y salubridad públicas; prevención de zoonosis; además del servicio municipal de consumo; la actividad comercial; la venta ambulante; la tenencia de animales; y así mismo, todas las gestiones relativas a los Cementerios municipales.
www.erandio.net


Osakidetzako eta Bizkaiko Lurraldeko Osasun Saileko ondorengo zerbitzu hauekiko harremanak>
www.erandio.net

Relaciones municipales con los siguientes Servicios de Atención Sanitaria del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y Sanidad Territorial de Bizkaia
www.erandio.net


Aurkezpen horretan baita herriko alkatea, Carlos Totorika, Berdintasun, kontsumo eta osasun alorretako alkateaorde, Natividad Alonso eta udal Kontsumo Bulegoko arduraduna, Rosa María Arís, ere izan dira.>
www.ermua.es

En esa presentación también ha estado presente el alcalde de la localidad, Carlos Totorika, la teniente alcalde de Igualdad, Consumo y Sanidad, Natividad Alonso y la responsable de la Oficina municipal de Consumo, Rosa María Arís.
www.ermua.es


Bihar Juan Sanchez Vallejo medikuak osasun publikoan lehen mailako zerbitzuen egoerari buruzko hitzaldia emango du.>
www.ermua.es

Mañana jueves, médico Juan Sánchez ofrecerá una conferencia sobre ‘la situación de la Atención primaria en la Sanidad Pública’.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

osasun (eu)

salud (es)

V. programa honen berrazterketan lorpenen eta oraindik egiteko dauden arazo esanguratsuenen berri ematen zen (adibidez: kutsadura iturri difusoak uretara, lurrera, eta abarrera botatako sustantzia kutsatzaileen isurketa txiki ugariengatik, hondakinen hazte eta kudeaketa, osasunerako arriskutsuak diren substantzien dispertsioa, zoruen degradazioa, edo planetaren beroketa globala) eta ondorio bezala bestelako politikatan ingurumena babestearen baldintza ezartzeko beharra jasotzen zen.>
www.cuadrilladeanana9

En la revisión de este V programa se dio cuenta de los logros y de los problemas más significativos que aún quedaban pendientes (por ejemplo, las fuentes difusas de contaminación debidas a muchas pequeńas emisiones de sustancias contaminantes al agua, suelo, etc., aumento y gestión de los residuos, la dispersión de sustancias peligrosas para la salud, la degradación de los suelos, o el calentamiento global del planeta), y como conclusión se recogía la necesidad de integrar los requisitos de protección del medio ambiente en otras políticas.
www.cuadrilladeanana9


Osasun mentaleko zentroa>
www.cuadrilladeanana9

Centro salud mental
www.cuadrilladeanana9


Pertsona guztiek oinarrizko zerbitzuak neurrizko kostuan izan ahal izatea: etxebizitza, osasuna, hezkuntza eta segurtasuna.>
www.cuadrilladeanana9

Acceso a los servicios básicos para todas las personas a un coste razonable: vivienda, salud, educación y seguridad.
www.cuadrilladeanana9


Jardunaldiotan mendizaletasunari buruzko hainbat aspektu jorratuko dira, horien artean: osasuna eta espedizioetan ibilitako mendizaleen hitzaldiak.>
www.ermua.es

En estas jornadas se analizarán todos los aspectos que giran en torno al montañismo: la salud y la medicina, y las experiencias directas de participantes en distintas expediciones.
www.ermua.es


UPV/EHUko Odontologiako Graduatua tituluaren helburua da ikaslea hainbat ezagutza eta gaitasunetan trebatzea, ondorengo jarduerak egiteko: - Historia kliniko oso bat egitea, pazientearen aho-, hortz- eta mediku-egoera adieraziz, eta historian, azterketa fisikoan eta behar diren proba osagarrietan oinarrituta odontologiako diagnostiko-iritzia egitea. - Pazientearen osasuna berreskuratzeko terapeutikarik egokiena planifikatzea eta gauzatzea, pazientea edozein adinetakoa izanda ere, baita eskakizun bereziak baldin baditu ere, praktika odontologikoan aurkitutako larrialdi mediko nagusiak barne direla eta norberaren mugak onartuta. - Gure inguruko aho-gaixotasun nabarmenenak prebenitzea eta banakakoaren eta taldearen aho-osasuna bultzatzea. - Kalitate handiko arreta ematea osasun-zerbitzuen erabiltzaile guztiei, eta batik bat pazienteari, komunitatera eta etengabeko hobekuntzara bideratuta, eta osasun-baliabideen erabileran eta banaketan eraginkortasun-irizpidea arduratsu erabilita. - Odontologiako praktika eta ikerketari eragiten dieten zientzia biomedikoen ezagutza, printzipio eta prozedurak behar bezala erabiltzea, jarrera kritikoa erabilita erabakiak hartu ahal izateko, iritzia emateko eta arazo klinikoak ebazteko, zientzia-ebidentzia onenei eta hainbat faktoreri (psikosozialei, kulturalei, etikoei eta ekonomikoei) kasu eginez. - Laneko bizitza osoan iraungo duen etengabeko ikasketa eta trebakuntzarako konpromisoa bere egitea, eta klinikan eta ikerketan informazio biomedikoa kritikoki eta eraginkorki erabiltzea. - Pazienteekin eta inguruarekin eraginkorki eta enpatikoki komunikatzea ahoz zein idatziz, baita informazioa trukatu behar duen gainerako profesionalekin ere, talde-lanean arituz jarduera profesionala optimizatzeko. - Lege-arduren eta irizpide etiko batzuen arabera aritzea lanbidean, batik bat paziente guztien eta horien inguruaren duintasuna eta eskubideak errespetatuko dituztenak, baita zirkunstantzia pertsonalak eta soziokulturalak ere.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El título de Graduado en Odontología por la UPV/EHU pretender formar estudiantes con conocimientos y habilidades para realizar las siguientes actividades: - Elaborar una historia clínica completa reflejando el estado oral, dental y médico general del paciente, y establecer un juicio diagnóstico odontológico basado en la historia, examen físico y pruebas complementarias apropiadas. - Planificar y realizar la terapéutica más adecuada para restituir la salud del paciente de cualquier edad o con requerimientos especiales, incluyendo las principales emergencias médicas encontradas en la práctica odontológica y asumiendo las propias limitaciones. - Prevenir las enfermedades orales más relevantes en nuestro entorno y promover la salud oral individual y colectiva. - Suministrar una atención de alta calidad a todos los usuarios de los servicios sanitarios, y especialmente al paciente, orientada a la comunidad y a la mejora continua, y con la aplicación responsable de un criterio de eficiencia en el uso y la distribución de los recursos sanitarios. - Utilizar adecuadamente los conocimientos, principios y procedimientos de las ciencias biomédicas que afectan a la práctica e investigación odontológica, para poder tomar decisiones, realizar juicios y resolver problemas clínicos con actitud crítica, atendiendo a las mejores evidencias científicas y a los factores de tipo psicosocial, cultural, ético o económico. - Asumir el compromiso de un aprendizaje y formación continuadas a lo largo de toda la vida profesional, así como la utilización crítica y efectiva de la información biomédica en la clínica e investigación. - Comunicarse oralmente o por escrito de forma efectiva y empática con los pacientes y su entorno, así como con los demás profesionales con quienes deba intercambiar información, participando en el trabajo de equipo para optimizar la actividad profesional.
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

osasun (eu)

sanidad (es)

Segurtasunez hartzen du parte zientziaren aurrerapenean eta horrek gizartean duen ondorioetan (genomika, proteomika, bioteknologia, giza ugalketa eta osasuna, animaliekin egiten diren esperimentuak, animalia eta landare aniztasuna, ingurumena, nekazaritza, elikadura, etab.).- Industriako profesionala, nagusiki farmazia industrian, nekazaritzako elikagaien industrian eta industria kimikoan diharduena. Arduradun lanak egiten ditu arlo teknikoan, kalitatearen ekoizpenean eta kudeaketan, biokimikan, mikrobiologian, toxikologian, fisiologian, farmakologian eta epidemiologian, eta ikerketa eta garapeneko profesional gisa burutzen dituen zereginetan islatuta geratzen diren beste arlo zientifiko batzuetan.- Nekazaritzako eta abelazkuntzako profesionala, aldian-aldian ustiatzen diren landare eta animalia hazkuntza eta onddogintza optimizatzen eta baliabide bizidun ustiagarrien gune berriak bilatzen.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Interviene decididamente en el avance de la ciencia y en su repercusión social (genómica, proteómica, biotecnología, reproducción y sanidad humanas, experimentación animal, diversidad animal y vegetal, medio ambiente, agricultura, alimentación, etc.)- Profesional de la industria farmacéutica, agroalimentaria y química principalmente, desarrollando tareas de responsabilidad en las áreas técnica, de producción y gestión de la calidad, desde la química, la bioquímica, la microbiología, la toxicología, la fisiología, la farmacología y la epidemiología y otras perspectivas científicas que quedan reflejadas en su ejercicio como profesional de la investigación y el desarrollo.- Profesional agropecuario en la optimización de los cultivos de vegetales, animales y hongos ya explotados regularmente y en la búsqueda de nuevos yacimientos de recursos vivos explotables.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Udalaren eskumenekoak diren ondorengo gaiak kudeatzen ditu Udaleko Osasun eta Kontsumo Sailak: ur-horniketaren higiene- eta osasun-kalitatea; jakiak, lokalak, jarduerak eta instalazioak; osasun eta osasungarritasun publikoak; zoonosiaren prebentzioa; kontsumoko udal zerbitzua; merkataritza jarduera; kaleko salmenta; animaliak edukitzea; udal hilerriak eta horien inguruko gestioak.>
www.erandio.net

DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO En el Departamento municipal de Sanidad y Consumo se gestionan competencias municipales relativas a la calidad higiénico-sanitaria de abastecimientos de aguas; alimentación, locales, actividades e instalaciones; salud y salubridad públicas; prevención de zoonosis; además del servicio municipal de consumo; la actividad comercial; la venta ambulante; la tenencia de animales; y así mismo, todas las gestiones relativas a los Cementerios municipales.
www.erandio.net


Osakidetzako eta Bizkaiko Lurraldeko Osasun Saileko ondorengo zerbitzu hauekiko harremanak>
www.erandio.net

Relaciones municipales con los siguientes Servicios de Atención Sanitaria del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y Sanidad Territorial de Bizkaia
www.erandio.net


Aurkezpen horretan baita herriko alkatea, Carlos Totorika, Berdintasun, kontsumo eta osasun alorretako alkateaorde, Natividad Alonso eta udal Kontsumo Bulegoko arduraduna, Rosa María Arís, ere izan dira.>
www.ermua.es

En esa presentación también ha estado presente el alcalde de la localidad, Carlos Totorika, la teniente alcalde de Igualdad, Consumo y Sanidad, Natividad Alonso y la responsable de la Oficina municipal de Consumo, Rosa María Arís.
www.ermua.es


Bihar Juan Sanchez Vallejo medikuak osasun publikoan lehen mailako zerbitzuen egoerari buruzko hitzaldia emango du.>
www.ermua.es

Mañana jueves, médico Juan Sánchez ofrecerá una conferencia sobre ‘la situación de la Atención primaria en la Sanidad Pública’.
www.ermua.es

More examples