Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

1 salbuetsi, salbuets, salbuesten

Share:

  • 1  du ad. excluir, exceptuar, dejar a salvo, eximir

  • 2  du ad. eximir

    eginkizunetik salbuetsi dute: lo han eximido de esa tarea

    ordainketa egitetik salbuetsi dute: lo han eximido del pago

salbuetsi, salbuets, salbuesten *Examples are automatically obtained from dabilena

..., industriako ontziak merkatuan jartzeko arduradunak salbuetsita daude Gordailu, Itzultze eta Atzera-emate ...


... kide diren ikasleek prezio publikoren % 50 salbuetsita izango dute. 5. artikulua.­BerariazkooLanbide...


...zio 75,71 erotara igotzea BEZa ordaintzetik salbuetsita dauden erakundeen kasuan eta 78,74 euro (...


...dagokionez bakar-bakarrik izango dute balioa. 4.­ Salbuetsiek klanpostuakkbetetzekoodeialdietannparteehartuuetaaderrigorta...


... kanpainak egingo genituzke. Halaber, orain arte salbuetsita egon diren higiezin pribatuei (elizaââ,...


...beharko dira, ordenantzaren aplikazioa eremu honetarako salbuetsita geratzen den kasuetan bakar-bakarrik. B. ...


..., dagokion egiaztagiria erantsi badiote eskabideari. Salbuetsita geratzen dira, halaber, dagokion Kidegoan sartzeko...


... behar ditugu, tarteak (leihoak, ateak, etab.) salbuetsi gabe.


BEZaren aitorpena egitetik salbuetsita dagoelako agiria, hala badagokio, foru-aldundiak...


..., bi arrazoi horiek ez dutela gizona erabat salbuesten iritzi dio Salak, «guztiz ez bazen ere, erasoa delitua dela...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

salbuetsi (eu)

excluir (es)

7.1.Jabetza-eskubidea salbuetsiz eta hirugarrengoen kalterik gabe baimenak emandakotzat joko dira, eta ezin izango da horien aipamenik egin bere jarduerak gauzatzerakoan onuradunak duen erantzukizun zibila edo penala baztertzeko edo gutxitzeko, eta ez du bere titularra salbuetsiko, hala badagokio, beste baimenak lortu behar izatetik.>
beasainMerged2col

7.1.Las licencias se entenderán siempre otorgadas, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, no pudiendo ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades, ni eximan a su titular de la necesidad, en su caso, de obtener otras autorizaciones.
beasainMerged2col


Ezkontideen ondasunen banaketa, foru-komunikaziotik at geratu direnak salbuetsiz, erdi bana gauzatzen da euren artean.>
www.euskomedia.org

La división de los bienes de los cónyuges, salvo de los que quedan excluidos de la comunicación foral, se realiza por mitad entre los cónyuges.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

salbuetsi (eu)

exceptuar (es)

Salbuetsirik daude komunera etazerbitzuko bulegoetara joateko ateak; haien gutxieneko zabalera 0,60m-koa izango da, baina elbarrientzako komunarenak gutxienez 1 metrokozabalera izango du.>
www.eskoriatza.net

Quedan exceptuadas laspuertas de paso a los servicios de aseo y dependencias de servicio,cuya anchura mínima se fija en 0,60 metros, sin perjuicio de que la delaseo para minusvalidos deba tener como mínimo un ancho de 1 metro.
www.eskoriatza.net


Estaldura eremuaren barne sortzen diren poligono eta urbanizazio berrien barne egiten diren jarduerak, artikulu honetako aurreko puntuetan ezartzen diren betebehar eta baldintzetatik salbuetsirik egongo dira eta ondorengo artikuluan ezartzen diren baldintzen arabera arautuko.>
beasainMerged2col

Las actuaciones que se realicen en interior de polígonos y urbanizaciones de nueva creación, dentro del área de cobertura, quedan exceptuadas de las obligaciones y condicionantes que se establecen en los puntos anteriores de este artículo, y se regularán por lo que se establece en el siguiente.
beasainMerged2col


Salbuetsita gelditzen dira eta, beraz, ez dute horrelakorik egin behar izango Babes eta Zaintza Plan Bereziek —Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 72. artikuluan aipatutakoek—.>
bergara12

Quedarán exceptuados de este requisito, los Planes Especiales de Protección y Conservación a los que se refiere el Artículo 72 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.
bergara12

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

salbuetsi (eu)

eximir (es)

10. Atal hauetan adierazitakoak ez du beste baten izenean jarduten ari dela egiaztatu beharretik salbuesten, a priori edo administrazio organoek eskatuta, Herri Administrazioen eta Administrazio Prozedura Komunaren Erregimen Juridikoari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen arabera.>
beasainMerged2col

Lo señalado en estos apartados no exime en su caso de la obligación de acreditar la representación con que se actúa en nombre de otra persona, a priori o a requerimiento de los órganos administrativos, de acuerdo con lo que dispone el artículo 32 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
beasainMerged2col


Udal-administrazioak, oinezkoentzako guneetan ezarritako muga guztietatik edo batzuetatik salbuetsi ahal izango ditu alde horretan bizi diren herritarren edota gune horretan kokatutako merkatarien jabetzakoak diren ibilgailuak.>
beasainMerged2col

La Administración Municipal podrá eximir de todas o algunas de las limitaciones establecidas en las áreas peatonales a los vehículos propiedad de ciudadanos residentes en las mismas o de comerciantes instalados en ellas.
beasainMerged2col


7.1.Jabetza-eskubidea salbuetsiz eta hirugarrengoen kalterik gabe baimenak emandakotzat joko dira, eta ezin izango da horien aipamenik egin bere jarduerak gauzatzerakoan onuradunak duen erantzukizun zibila edo penala baztertzeko edo gutxitzeko, eta ez du bere titularra salbuetsiko, hala badagokio, beste baimenak lortu behar izatetik.>
beasainMerged2col

7.1.Las licencias se entenderán siempre otorgadas, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, no pudiendo ser invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubiera incurrido el beneficiario en el ejercicio de sus actividades, ni eximan a su titular de la necesidad, en su caso, de obtener otras autorizaciones.
beasainMerged2col


Edozein kasutan ere, aurkeztutako agiriak begiratu ondoren, Udalak egoki iritzitako beste agiri osagarriak eskatu ahal izango ditu eskaeraren xedea hobeto interpretatu edo ulertzeko asmoz, eta bestela ere, beste agiriren batzuk aurkeztetik salbuetsi dezake egoera bereziren batengatik beharrezkoa ez denean.>
vergara15

En cualquier caso, el Ayuntamiento, examinada la documentación presentada podrá exigir la presentación de la documentación complementaria que considere necesaria para una mejor interpretación o comprensión del objeto de la solicitud, o eximir de alguna documentación en el caso de que no se precise por alguna circunstancia particular.
vergara15


Euskal herritarrak, beraz, erregearen armadan zerbitzu militarra egitetik salbuetsita zeuden.>
www.euskomedia.org

Por lo tanto, los vascos eran eximidos de realizar el servicio militar en la armada real.
www.euskomedia.org

More examples

2 salbuetsi

Share:

salbuetsi *Examples are automatically obtained from dabilena

..., industriako ontziak merkatuan jartzeko arduradunak salbuetsita daude Gordailu, Itzultze eta Atzera-emate ...


... kide diren ikasleek prezio publikoren % 50 salbuetsita izango dute. 5. artikulua.­BerariazkooLanbide...


...zio 75,71 erotara igotzea BEZa ordaintzetik salbuetsita dauden erakundeen kasuan eta 78,74 euro (...


...dagokionez bakar-bakarrik izango dute balioa. 4.­ Salbuetsiek klanpostuakkbetetzekoodeialdietannparteehartuuetaaderrigorta...


... kanpainak egingo genituzke. Halaber, orain arte salbuetsita egon diren higiezin pribatuei (elizaââ,...


...beharko dira, ordenantzaren aplikazioa eremu honetarako salbuetsita geratzen den kasuetan bakar-bakarrik. B. ...


..., dagokion egiaztagiria erantsi badiote eskabideari. Salbuetsita geratzen dira, halaber, dagokion Kidegoan sartzeko...


... behar ditugu, tarteak (leihoak, ateak, etab.) salbuetsi gabe.


BEZaren aitorpena egitetik salbuetsita dagoelako agiria, hala badagokio, foru-aldundiak...


..., bi arrazoi horiek ez dutela gizona erabat salbuesten iritzi dio Salak, «guztiz ez bazen ere, erasoa delitua dela...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

salbuetsi (eu)

exento (es)

Enpresaburuen ondorengo emateak, enpresaburuek ikatza salbuetsita eskuratu badute berriro saltzeko asmoz>
www.conciertoeconomico1

Entregas subsiguientes por empresarios que lo destinen a la reventa con adquisición exenta
www.conciertoeconomico1


Zerga honetan salbuetsita daude 14 zaldi fiskaletik beherako ibilgailuak, baldin eta desgaituen izenean matrikulatuta egonik beraiek ez beste inork erabiltzeko badira.>
www.errenteria2

Están exentos de Impuesto los vehículos de menos de 14 caballos fiscales, matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo.
www.errenteria2


A.LOTEA Kuadrilategi: 29.400,00 € (B.E.Z a salbuetsita)>
www.errenteria2

LOTE A KUADRILATEGI: 29.400,00 € (I.V.A. Exento)
www.errenteria2


389.000,00 Euro (B.E.Z a salbuetsita)>
www.errenteria2

389.000,00 Euros (I.V.A. Exento)
www.errenteria2


SALBUETSITAKO JARDUERATZAT HARTUKO DIRA: martxoaren 9ko 165/1999 Dekretuko III. Eranskinean jasotzen diren guztiak (EHAA 1999/03/26).>
www.eskoriatza.net

SE CONSIDERAN ACTIVIDADES EXENTAS: todas las contempladas en el Anexo III del Decreto 165/1999, de 9 de marzo(BOPV 26/03/1999).
www.eskoriatza.net

More examples