Elhuyar Hiztegia

eu > es

sozietate

Share:

  •  iz. (Ekon.) sociedad

    sozietate-likidazioa: liquidación de una sociedad

    lan-sozietatea: sociedad laboral

sozietate *Examples are automatically obtained from dabilena

...sozietate ...soilera laburtzen zen kontsumo frenetikoaz suntsitu sozietateaz kezkatua ote zebilen? Sei hilabeteren buruan hausten, andea...


Autopistas de Bizkaia S.A. sozietatea kontratatu du Interbiak sozietateak tarte horren eragiketar...


... obraren proiektu okupazio-akta ondarea eskuratu duen sozietate ondare-trafiko juridiko ondasun higigarriak fabrikatze onda...


...bat sozietatetan dibertsifikatu behar da. SICAV sozietateek lortutako mozkinen %1 baino ez dute ordaintzen...


...opuru hori bera inbertituko du orain Herrikoa sozietateak tokiko [...


...enpresak sortzeko, honako ezaugarri hauek dituzten sozietate anonimoen edo mugatuen ekonomia- eta finantza-...


...karpena ezin zaio beste pertsona bati eskualdatu; Sozietate anonimoa: bazkideen ekarpenek osaturiko kapitala akzioetan ...


...rautzen du ekainaren 10eko 45/1997 Foru Dekretuak, Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua onartzen duenak...


...rezio bat ordaintzeko eskatuko die erabiltzaileei, sozietateak berak finkaturiko prezioa. 2. KAPITULUA FUNTZIONAMENDU-...


...gora. Garraio publikoaren arloan, Udalak TUVISA sozietateari ematen dion ekarpena ia milioi euro bat...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sozietate (eu)

sociedad (es)

Ekonomi Itunaren aplikazioaren gainean, Foru Aldundietako Administrazioen eta Estatuko Administrazioaren arteko gatazkak konpontzea, bai eta Foru Aldundietako Administrazioen eta Autonomia Erkidegoen Administrazioen arteko gatazkak ere. Gatazka horiek izan daitezke itundutako tributuetako lotura-guneen aplikazioari buruzkoak, edota Balio Erantsiaren gaineko Zerga nahiz Sozietateen gaineko Zerga lurralde batzuetan batera ordaindu behar direnean Administrazio bakoitzari dagokion proportzioa zehaztekoak.>
www.conciertoeconomico1

Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la administración de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada administración en los supuestos de tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
www.conciertoeconomico1


Sozietateen gaineko Zerga zerga-egoitza Euskal Herrian duten enpresentzat adostu dute. Honek esan nahi du aipatutako zergaren funtsezko elementuak Lurralde Historikoko Instituzioek ezarri dituztela.>
www.conciertoeconomico1

El Impuesto de Sociedades es un tributo concertado de normativa autónoma para las empresas que tienen su domicilio fiscal en el País Vasco, lo que significa que los elementos sustanciales de dicho impuesto son establecidos por las Instituciones de los Territorios Históricos.
www.conciertoeconomico1


Edo, beste hitzekin esateko, eguneratze-indizea adieraziko du Estatuaren zerga-bilketak izan duen hazkunde-tasa, Euskadin Lurralde Historikoek biltzen dituzten zerga hauetan: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga, BEZ, Fabrikazioaren gaineko Zerga Bereziak eta Aseguruetako Primen gaineko Zerga.>
www.conciertoeconomico1

O, por decirlo de otra forma, el índice de actualización es simplemente la tasa de crecimiento de la recaudación que obtiene el Estado por los impuestos que en la CAPV recaudan los Territorios Históricos: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el de Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, el IVA, los Especiales de Fabricación y el Impuesto sobre Primas de Seguros.
www.conciertoeconomico1


Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo diren erakundeak, eragiketen kopuruaren arabera>
www.conciertoeconomico1

Entidades sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades en volumen de operaciones
www.conciertoeconomico1


Karga-tasak gehienez % 20 handitzea (ikuskaritza Sozietateen gaineko Zergako erregelen arabera)>
www.conciertoeconomico1

Elevar los tipos de gravamen hasta un 20% (inspección según reglas del I. Sociedades)
www.conciertoeconomico1

More examples