Elhuyar Hiztegia

es > eu

sociedad

Share:

 • 1  s.f. gizarte

  la sociedad actual: gaur egungo gizartea

 • 2  s.f. elkarte

  sociedad protectora de animales: animalien babeserako elkartea

  sociedades gastronómicas: elkarte gastronomikoak

 • 3  s.f. (Econ.) sozietate

  sociedad laboral: lan-sozietatea

*Examples are automatically obtained from dabilena

elkarte (eu)

sociedad (es)

2010/07/05 Kultura Ospakizunen Estatuko Elkartearekin (SECC, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales) lankidetzan antolatutako zikloa da.>
www.catedralvitoria.com

2010/07/05 Se trata de un ciclo organizado en colaboración con la Sociedad Española de Conmemoraciones Culturales (SECC)
www.catedralvitoria.com


Eusko Jaurlaritzarekin eta Kultura Ospakizunen Estatuko Elkartearekin (SECC, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales) lankidetzan, Europako musika espiritualezko hiru kontzertu eskainiko ditu Santa Maria Katedralak hil honetan.>
www.catedralvitoria.com

En colaboración con la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) y el Gobierno Vasco, la Catedral de Santa María está ofreciendo a lo largo de este mes tres conciertos de música espiritual europea.
www.catedralvitoria.com


Kontzertu hau katedraleko erdiko nabean egingo da hurrenago ekainaren 28an Landazuri Elkarteak antolaturik.>
www.catedralvitoria.com

Se celebrará en la nave central de la Catedral y será patrocinado por la Sociedad Landazuri.
www.catedralvitoria.com


Horretarako, eta Kultura Ospakizunen Estatuko Elkartearekin (SECC, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales) lankidetzan, hiru kontzertu eskainiko ditu Europako musika espiritualarekin gozarazteko.>
www.catedralvitoria.com

Para ello, y en colaboración con la Sociedad Española de Conmemoraciones Culturales (SECC) ofrecerá tres conciertos en los que se podrá disfrutar con música espiritual europea.
www.catedralvitoria.com


RESA elkartearekin harremanetan jarri da, apartamentuen eraikuntzan izan daitekeen lankidetza ebaluatzeko.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Se ha contactado con la sociedad RESA para evaluar la posible colaboración en la construcción de apartamentos.
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

gizarte (eu)

sociedad (es)

Katedrala berreskuratzeko eta zaharberritzeko prozesua izen handiko erreferente soziokultural bihurtu da Arabako gizartearentzat. Eta erakundeen, enpresen eta norbanakoen babes ugari biltzen ditu bere inguruan.>
www.catedralvitoria.com

El proceso de recuperación y restauración de la Catedral se ha convertido en un referente socio-cultural y de prestigio para la sociedad alavesa que aúna a su alrededor numerosos apoyos institucionales, empresariales e individuales.
www.catedralvitoria.com


Santa Maria Katedraleko Fundazioak, abenduaren 12 eta 16 bitartean, arkitekto ospetsu nazional eta nazioartekoren batzuk bilduko ditu foro batean. Bertan, aztertuko da arkitektura garaikideak egungo gizartean duen eragina.>
www.catedralvitoria.com

La Fundación Catedral Santa María reunirá entre el 12 y 16 de diciembre a algunos de los más prestigiosos arquitectos nacionales e internacionales en un foro que analizará la influencia de la arquitectura contemporánea en la sociedad actual.
www.catedralvitoria.com


Izan ere,zentzu eskultorikoa hartzen dute argiak eta materialek Civilizacioneseta Cascografías argazki-sortetan. Beste batzuetan, ordea,espainiar kultura eta gizartearen hainbat alderditan sakontzen, halanola, La erótica del flamenco delakoan.>
www.catedralvitoria.com

Su trabajo creativo también abarca otros campos, donde laluz ylos materiales adquieren un sentido escultórico, como lasseriesCivilizaciones y Cascografías, y en los que profundiza enalgunos aspectos de la cultura y sociedad españolas, como enlaserie La erótica del flamenco.
www.catedralvitoria.com


Zentzu horretan, munduaren eraldaketan Internetek izan duen eraginaz gainera, gizarteak berak Interneten eboluzioan duen eragina ere azalduko digu Paulek.>
www.congresociudadaniadigital1

Por otro lado, Paul nos proporcionará su vision no sólo sobre cómo Internet ha cambiado el mundo, sino también sobre cómo la propia sociedad está haciendo que Internet cambie.
www.congresociudadaniadigital1


Hori kontuan izanik, ondoko kategoriatako batean katalogatzeko modukoak izan beharko dira: aplikazio mugikorrak, cloud computing, e-commerce, eraginkortasun energetikoa, finantza eta ordainketak, bideo-jokoak, multimedia, plataforma teknologikoa, sare sozialak, gizartea, osasuna eta lana, smart cities, edota bidaiak eta turismoa.>
www.congresociudadaniadigital1

Así pues, deberán en globarse en alguna de las siguientes categorías: aplicaciones móviles, cloud computing, e-commerce, eficiencia energética, finanzas y pagos, videojuegos, multimedia, plataforma tecnológica, redes sociales, sociedad, salud y trabajo, smart cities, cloud computing o viajes y turismo.
www.congresociudadaniadigital1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

sozietate (eu)

sociedad (es)

Ekonomi Itunaren aplikazioaren gainean, Foru Aldundietako Administrazioen eta Estatuko Administrazioaren arteko gatazkak konpontzea, bai eta Foru Aldundietako Administrazioen eta Autonomia Erkidegoen Administrazioen arteko gatazkak ere. Gatazka horiek izan daitezke itundutako tributuetako lotura-guneen aplikazioari buruzkoak, edota Balio Erantsiaren gaineko Zerga nahiz Sozietateen gaineko Zerga lurralde batzuetan batera ordaindu behar direnean Administrazio bakoitzari dagokion proportzioa zehaztekoak.>
www.conciertoeconomico1

Resolver los conflictos que se planteen entre la Administración del Estado y las Diputaciones Forales o entre éstas y la administración de cualquier otra Comunidad Autónoma, en relación con la aplicación de los puntos de conexión de los tributos concertados y la determinación de la proporción correspondiente a cada administración en los supuestos de tributación conjunta por el Impuesto sobre Sociedades o por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
www.conciertoeconomico1


Sozietateen gaineko Zerga zerga-egoitza Euskal Herrian duten enpresentzat adostu dute. Honek esan nahi du aipatutako zergaren funtsezko elementuak Lurralde Historikoko Instituzioek ezarri dituztela.>
www.conciertoeconomico1

El Impuesto de Sociedades es un tributo concertado de normativa autónoma para las empresas que tienen su domicilio fiscal en el País Vasco, lo que significa que los elementos sustanciales de dicho impuesto son establecidos por las Instituciones de los Territorios Históricos.
www.conciertoeconomico1


Edo, beste hitzekin esateko, eguneratze-indizea adieraziko du Estatuaren zerga-bilketak izan duen hazkunde-tasa, Euskadin Lurralde Historikoek biltzen dituzten zerga hauetan: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga, BEZ, Fabrikazioaren gaineko Zerga Bereziak eta Aseguruetako Primen gaineko Zerga.>
www.conciertoeconomico1

O, por decirlo de otra forma, el índice de actualización es simplemente la tasa de crecimiento de la recaudación que obtiene el Estado por los impuestos que en la CAPV recaudan los Territorios Históricos: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el de Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, el IVA, los Especiales de Fabricación y el Impuesto sobre Primas de Seguros.
www.conciertoeconomico1


Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasibo diren erakundeak, eragiketen kopuruaren arabera>
www.conciertoeconomico1

Entidades sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades en volumen de operaciones
www.conciertoeconomico1


Karga-tasak gehienez % 20 handitzea (ikuskaritza Sozietateen gaineko Zergako erregelen arabera)>
www.conciertoeconomico1

Elevar los tipos de gravamen hasta un 20% (inspección según reglas del I. Sociedades)
www.conciertoeconomico1

More examples