Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

zehaztapen

Share:

  • 1  iz. concreción; determinación; especificación

    inbertsio-kostuen zehaztapena: la determinación de los costes de inversión

    zehaztapen teknikoak: especificaciones técnicas

  • 2  iz. [xehetasuna] precisión; detalle

    hori dena egia da, baina zehaztapen bat eman beharrean nago: todo eso es cierto, pero debo hacer una precisión

zehaztapen *Examples are automatically obtained from dabilena

...zehaztapen ...ial bat prestatzen. Egia esanda, curriculumaren zehaztapen maila desberdinak eta hauen ezaugarriak, gelako ...


...rduera industrial, ekonomiko edo zientifiko bati buruz zehaztapenak ezarri eta aplikatzeko prozesua da, horien ...


...diren emaitzen definizio argia - Ebaluaketaren helburuen zehaztapena - Ebaluaketa metodoaren aukeratzea - Ikasleak lortutako...


...buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeko III. Tituluaren zehaztapenak urratu gabe...


...- Landa eremuak betetzen dituen funtzioen zehaztapena eta ...


...aurrera ateratzeko -beste eskaerak ez zuen zehaztapen hori egiten-.


... partekatua eta azkenik indar eta ahulezia guneen zehaztapena


...ta hau bermatzen da azaleratze, mugarritze eta zehaztapen instantzia batzuen arteko harreman-multzo baten bidez. Esan...


... Boluntarioei buruzko 17/1998 Legeko 8.3 artikuluko zehaztapenekin bat etorriaz. f) Erakunde aseguratzaileak emandako...


...tzulTerm zerbitzua erabiltzeak honako baldintza eta zehaztapenak onartzea dakartza berekin: i. ItzulTerm zerbitzuaren ...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

zehaztapen (eu)

concreción (es)

Horrela, behin betiko onartuta dagoen ARRASATE-BERGARAKO (DEBAGOIENEKO) LURRALDEAREN ZATIKO PLANAk Debagoieneko Eremu Funtzional osoan aplikatu beharreko irizpide, helburu eta irtenbide orokorrak zehazten ditu. Eta Plan Orokor honetan ere horiek jaso dira, aurrerago xehatuko diren zehaztapenekin.>
vergara15

En este sentido, el PLAN TERRITORIAL PARCIAL MONDRAGÓN–BERGARA (ALTO DEBA–DEBA GOIENA) aprobado definitivamente, define los criterios, objetivos y soluciones generales de aplicación en todo el Area Funcional del Alto Deba, que se recogen en el documento del presente Plan General con las concreciones que se detallan más adelante.
vergara15


Plan Orokorrak LZP planaren irizpideak garatu egiten ditu, hainbat zehaztapen eta definizio gehituz:>
vergara15

El Plan General desarrolla los criterios del P.T.P. con algunas concreciones y definiciones:
vergara15


Plan Orokorrak LZP planaren irizpideak garatu egiten ditu, hainbat zehaztapen eta definizio gehituz:>
bergara12

El Plan General desarrolla los criterios del P.T.P. con algunas concreciones y definiciones:
bergara12

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

zehaztapen (eu)

determinación (es)

Proiektu horrek ezingo ditu emandako baimenean ezarritako baldintzak aldatu, ez eta baimen-xede den oinarrizko proiektuaren gauzatzeari dagozkionak ez diren beste zehaztapen batzuk aurreikusi ere. Garabia jartzekotan, berau instalatzeko eskaera aurkeztu beharko da, kokapen-planoa eta eragin-esparruarekin batera.>
www.eskoriatza.net

Dicho proyecto no podrá modificar ninguna de las condiciones de la licencia concedida, ni incluir otras determinaciones que las estrictamente referentes a la ejecución material del proyecto básico objeto de licencia.
www.eskoriatza.net


Ezintasuna duena etxebizitzaren titularra bada, edo ezintasuna duen pertsona etxebizitzaren titularraren ondokoa bada eta Euskal Autonomia Erkidegoan badago, sarrera eta aparatu jasogailuen gaineko zehaztapenak betetzen ez dituen eraikin batean.>
www.etxebide.euskadi.net

Si la persona con discapacidad es titular de vivienda, o la persona con discapacidad es descendiente de la persona titular de la vivienda, y ésta está ubicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en un edificio que no cumple determinaciones relativas a accesos y aparatos elevadores.
www.etxebide.euskadi.net


Mugikortasun urria baduzu, eta orduan baino ez, etxebizitzarik ez izatearen gaineko betekizunetik salbuetsita egongo zara, baldin eta zure egoitza den etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren batean, sarrera eta aparatu jasogailuen gaineko zehaztapenak betetzen ez dituen eraikin batean badago.>
www.etxebide.euskadi.net

Sólo en caso de que seas una persona con discapacidad de movilidad reducida, se te eximirá del requisito de carencia de vivienda, si la vivienda en la que resides está ubicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en un edificio que no cumple determinaciones relativas a accesos y aparatos elevadores.
www.etxebide.euskadi.net


Oro har, abonatutako pertsonak egiten duen kontsumoaren zehaztapena, fakturazioko jarraiko bi epeen artean izandako irakurketen diferentziaren arabera egingo da.>
beasainMerged2col

Como norma general, la determinación de los consumos que realice cada persona abonada, se concretará por la diferencia entre las lecturas de dos períodos consecutivos de facturación.
beasainMerged2col


Lehenengoa.– “Plan hau indarrean jartzeko unean hasierako onarpenik eman ez zaien udal-plangintza orokorraren tresnak, bai eta horien berrikuspenak eta aldaketak, eta garapen-plangintza ere, Plan honetan bildutako zehaztapenetara egokitu beharko dira.>
bergara12

Primera.- "Los instrumentos de planeamiento general municipal, así como sus revisiones y modificaciones, y el planeamiento de desarrollo en los que no se hubiera otorgado la aprobación inicial en el momento de la entrada en vigor de este Plan, deberán adaptarse a las determinaciones contenidas en este”.
bergara12

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

zehaztapen (eu)

especificación (es)

Eta hori guztia, Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A.-k ematen dituen zehaztapenak betez gauzatuko da. Nolanahi ere, saneamenduko hartuneak estrukturalki irauteko proiektatu eta gauzatu beharko dira, bai eta, garraiatu behar diren uren erasokortasuna bermatuko duten ezaugarriekin ere.>
beasainMerged2col

Todo ello se ejecutará de acuerdo a las especificaciones de Gipuzkoako Urak-Aguas de Gipuzkoa, S.A En todo caso las acometidas de saneamiento deberán proyectarse y ejecutarse para resistir estructuralmente así como las características de atacabilidad de las aguas a transportar.
beasainMerged2col


Jardueraren zehaztapen teknikoez gain, informazio xehatua ere eman beharko da puntu hauei buruz: eguzki-kaptadoreak instalatzeko proposatzen diren aukerak; estalkiko edo fatxadetako kokaleku zehatza; ainguratzeko edo eusteko irtenbide teknikoak; eta instalazioa exekutatu ondoren eraikuntzak izango duen bukaerako ikuspegia planoetan grafikoki islatzea, behar besteko xehetasunez eta eskala egokiaz.>
bergara12

Además de las especificaciones técnicas de la actividad, se aportará información detallada de las soluciones que propongan para la instalación de los captadores solares, su emplazamiento exacto en la cubierta o fachadas, las soluciones técnicas para su anclaje y la visión final del edificio con la instalación ejecutada representada gráficamente en planos con el suficiente detalle y a escala adecuada.
bergara12


Azkenik, 3. Mailako Euste Biologikoaren Laborategia diseinatu eta eraiki ostean, baliozkotu eta ziurtatu egin da, aurretik ezarritako zehaztapenak une oro beteko dituela bermatzeko. Laborategia 2012an hasiko da lanean, linfozitoak eraldatzeko proiektu batekin.>
www.ehu3

Por último, tras el diseño y construcción del Laboratorio de Contención Biológica de Nivel 3 , se ha procedido a su validación y certificación que garantizan que cumplirá permanentemente con las especificaciones predeterminadas.
www.ehu3


Eremu horretako lur ez urbanizagarrian eta AOU 36 Gaintxurizketa gunean aurreikusten den hirigintza antolaketa ez datorrelako bat Lurralde Planeamenduak aipatu eremuarentzat aurreikusten dituen zehaztapenekin.>
www.lezo.net

Concretamente, se propone la suspensión de la aprobación definitiva correspondiente a la zona este del collado de Urrullo, correspondiente al corredor entre Lezo y Gaintxurizketa, al río Lintzirin y al área limitada por las carreteras N-1 y GI-2638, debido a que la ordenación urbanística prevista para el suelo no urbanizable de la mencionada zona y para el ámbito AOU 36 Gaintxurizketa no coincide con las especificaciones previstas para dicha zona en el Plan Territorial.
www.lezo.net


EAJk onartzen du zehaztapen horiek mozioari gehitzea.>
www.lezo7

El PNV acepta que se le añadan dichas especificaciones a la moción.
www.lezo7

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

zehaztapen (eu)

precisión (es)

Erronka horren aurrean irtenbideak emateko, zehaztapen handiko angelu txikiak sortzeko gailu berria garatu du IK4-TEKNIKERek, eta aurrerapen nabarmenak ekarri dizkie hainbat sektoreri; hala nola, industriari, makina-erremintari, automobilgintzari, zehaztapen-ingeniaritzari edo eremu zientifikoari.>
www.newtek-tech19

Para aportar soluciones frente a este reto, IK4-TEKNIKER ha desarrollado un novedoso dispositivo de generación de pequeños ángulos de alta precisión que aportará importantes avances a diversos sectores como la industria, máquina herramienta, automoción, ingeniería de precisión o en el ámbito científico.
www.newtek-tech19


Zehazki, ezinbestekoa da zehaztapen oso handiko ekipoen angelu-kalibrazioari zuzendutako ekipoen eta prozeduren lorpenean ikertzea.>
www.newtek-tech19

En concreto, es indispensable investigar en la consecución de equipos y procedimientos destinados a la calibración angular de equipos con muy elevada precisión.
www.newtek-tech19


Hau da, prozesuari gaur arte egiaztapenerako eta kalibraziorako erabiltzen ziren kanpo-metodoen zehaztapen eta abiadura berbera edo hortik gorakoa sartzea/hurbiltzea eskatzen zaie kontrolerako bitartekoei.>
www.newtek-tech19

Es decir, se exige a los medios de control a integrar/acercar al proceso una precisión y velocidad semejante o incluso superior a los métodos externos de verificación y calibración empleados hasta la fecha.
www.newtek-tech19


IK4-TEKNIKERek zehaztapen-zentrorako gordetako gunea lagako du; bada, lagapen horrekin, TRIMEKek M3 sistema eramangarria jarri ahal izango du, OptiScan kontakturik gabeko 3D laser-sentsorea duena. Horrek, era berean, M3 software lizentzia esleitzea ekarriko du.>
www.newtek-tech19

La cesión por parte de IK4-TEKNIKER del espacio destinado al centro de precisión, conllevará la instalación de un sistema M3 portable equipado con sensor laser 3D sin contacto OptiScan por parte de TRIMEK, que implicará a su vez, la adjudicación de una licencia software M3.
www.newtek-tech19

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

zehaztapen (eu)

detalle (es)

Proiektu horiek, jardueraren zehaztapen teknikoez gain, puntu hauei buruz ere informazio xehatua eman beharko dute: eguzki-kaptadoreak instalatzeko proposatzen diren aukerak; estalkiko edo fatxadetako kokaleku zehatza; ainguratzeko edo eusteko irtenbide teknikoak; eta instalazioa exekutatu ondoren eraikuntzak izango duen bukaerako ikuspegia planoetan grafikoki islatzea, behar besteko xehetasunez eta eskala egokiaz.>
bergara12

Dichos proyectos, además de las especificaciones técnicas de la actividad, recogerán con detalle las soluciones que propongan para la instalación de los captadores solares, su emplazamiento exacto en la cubierta o fachadas, las soluciones técnicas para su anclaje y la visión final del edificio con la instalación ejecutada representada gráficamente en planos con el suficiente detalle y a escala adecuada.
bergara12


Zehaztapen-planoak behar besteko eskalan, edo beste edozein motatako argibideak, zein itxitura- edo hesi-mota den zehatz-mehatz jakin ahal izateko.>
bergara12

Planos de detalle a escala suficiente u otro tipo de información que permita conocer con exactitud el tipo de cierre o valla.
bergara12


Jardueraren zehaztapen teknikoez gain, informazio xehatua ere eman beharko da puntu hauei buruz: eguzki-kaptadoreak instalatzeko proposatzen diren aukerak; estalkiko edo fatxadetako kokaleku zehatza; ainguratzeko edo eusteko irtenbide teknikoak; eta instalazioa exekutatu ondoren eraikuntzak izango duen bukaerako ikuspegia planoetan grafikoki islatzea, behar besteko xehetasunez eta eskala egokiaz.>
bergara12

Además de las especificaciones técnicas de la actividad, se aportará información detallada de las soluciones que propongan para la instalación de los captadores solares, su emplazamiento exacto en la cubierta o fachadas, las soluciones técnicas para su anclaje y la visión final del edificio con la instalación ejecutada representada gráficamente en planos con el suficiente detalle y a escala adecuada.
bergara12


Gutxieneko zehaztapen-eskala 1:100 izango da, kasu hauetan izan ezik: eraikuntza-sekzioetan gutxieneko eskala 1:25 izango da, eta arotziaren xehetasunetan eta beste batzuetan gutxienekoa 1:50 izango da.>
vergara15

Escala mínima de definición 1:100, excepto en las secciones constructivas cuya escala mínima será 1:25, y en los detalles de carpintería y otros, con escala mínima 1:50.
vergara15


Zehaztapen-planoak behar besteko eskalan, edo beste edozein motatako argibideak, zein itxitura- edo hesi-mota den zehatz-mehatz jakin ahal izateko.>
vergara15

Planos de detalle a escala suficiente u otro tipo de información que permita conocer con exactitud el tipo de cierre o valla.
vergara15

More examples