Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

habitual

Share:

  •  adj. ohiko, ohizko, usu, usaiako

    nos reuniremos en la cafetería habitual: ohiko kafetegian elkartuko gara

  • ser habitual + inf.

*Examples are automatically obtained from dabilena

ohiko (eu)

habitual (es)

Eskumen horiek banatzeko ereduak irizpide klasikoetan du oinarri: ohiko egoiliartasuna eta egoitza fiskala. Irizpide horiek erabili ohi dira, hain zuzen, Estatuen artean tributu-ahala banatzeko, eta Ekonomia Garapen eta Lankidetzarako Erakundeak (EGLE-OCDE) zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmenen ereduetan irizpide horiek jaso ohi ditu.>
www.conciertoeconomico1

El modelo para el reparto de dichas competencias tiene como referencia los criterios clásicos de residencia habitual y domicilio fiscal, utilizados para la distribución de la potestad tributaria entre distintos estados, que se encuentran con carácter general en el modelo de convenio para evitar la doble imposición de la OCDE.
www.conciertoeconomico1


Oinarri likidagarririk handiena duen familia-unitateko kidea Euskadiko ohiko egoiliarra izatea>
www.conciertoeconomico1

Residencia habitual en el PV del miembro de la unidad familiar con mayor base liquidable
www.conciertoeconomico1


Egoitza Euskadin dagoela zehazteko irizpidea: Euskadiko ohiko egoiliarra izatea>
www.conciertoeconomico1

Criterio para la determinación del domicilio en el PV: residencia habitual en el PV
www.conciertoeconomico1


(hiru kasutan izan ezik: oinordetzetan, ondasun higigarri edo eskubideen gaineko dohaintzetan, eta aseguruetan, baldin eta kausatzailea edo dohaintza-hartzailea Euskadiko ohiko egoiliarra izan ez bada zerga sortu baino bost urte lehenago)>
www.conciertoeconomico1

(salvo residencia habitual del causante o donatario inferior a 5 años antes del devengo en sucesiones, donaciones de muebles o derechos y seguros)
www.conciertoeconomico1


Larunbatero arratsaldeko 16:15etan, Santa Maria Katedralean haurren hizkuntzara egokitutako bisita egiten da, ibilbide guztia arazorik gabe ulertu eta goza dezaten. Izan ere, ohiko bisitaldian hizkuntza teknikoegia erabili ohi da sarritan.>
www.catedralvitoria.com

Todos los sábados a las 16.15 la Catedral de Santa María realiza una visita en la que se adapta el lenguaje al público infantil, con el fin de que puedan comprender y disfrutar de todo el recorrido sin problemas, ya que la visita habitual se realiza con un lenguaje en ocasiones demasiado técnico.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ohizko (eu)

habitual (es)

Eskatzaile bakoitzeko hau aurkeztea da ohizkoena:>
www.etxebide.euskadi.net

Lo habitual es que tengamos que presentar por cada solicitante:
www.etxebide.euskadi.net


Aurreratu dugun bezala, ez da ohizkoa Alokairu Kontratu pribatua hitzarmen publikoan jasotzea, etxebizitza baten Salerosketa Kontratuan ohizkoena den prozesua delarik.>
www.etxebide.euskadi.net

Tal y como hemos anticipado, no es común que el contrato privado de Arrendamiento sea elevado a contrato público, mientas que en el Contrato de Compraventa de una vivienda es el procedimiento más habitual.
www.etxebide.euskadi.net


Aurrezte mota hau martxan daukan edozein Kreditu Erakundeetan ireki daitekeen kontu bat da eta bere helburua ez da lehenengo ohizko etxebizitza erosteko edo birgaitzeko baliabideak metatzen joatea baino.>
www.etxebide.euskadi.net

Es una cuenta que se puede abrir en cualquier Entidad de Crédito que tenga operativa esta modalidad de ahorro y su finalidad no es otra sino la de ir acumulando recursos cara a la compra o rehabilitación de la primera vivienda habitual.
www.etxebide.euskadi.net


Normalean Notariotza denez Foru Ogasunaren aurrean zergak ordaintzen dituena eta Erregistroan izena emateko gestioak egiten dituena, ohizkoena da Salerosketa eskritura eta Hipoteka Mailegua sinatzeko une berean Notarioak gastuei aurre egiteko aurreratutako diru kopuru bat eskatzea.>
www.etxebide.euskadi.net

Puesto que normalmente es la propia Notaría la que se encarga de liquidar los impuestos ante la Hacienda Foral y de realizar las gestiones para la inscripción en el Registro, lo habitual es que en el mismo momento de la firma de las escrituras de la Compraventa y del Préstamo hipotecario, nos pida el Notario que se le anticipe una cantidad para hacer frente a dichos gastos.
www.etxebide.euskadi.net


1996ko irailaren 16ko datarein Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean udal-titularitateko gizarte-larrialdietarako etxebizitzaren araudi erregulatzailea argitaratu zen, aurrikusi ezin diren gertakizunak direla eta, ohizko etxebizitza erabili ezinean gertatzen diren pertsonei eta/edo familiei sortzen zaizkien egoerei erantzuna eman beharrak eragin da.>
beasainMerged2col

En el Boletin Oficial de Gipuzkoa de fecha 16 de setiembre de 1996, se publicó el reglamento regulador del Piso de Emergencia Social de titularidad municipal que regula el acceso y alojamiento temporal a personas y/o familias que se ven imposibilitadas de hacer uso de su vivienda habitual debido a acontecimientos imprevisibles.
beasainMerged2col

More examples