Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

instancia

Share:

  • 1  s.f. eskari, eskabide

    hay que rellenar la instancia con mayúsculas: eskaria letra larriz bete behar da

  • 2  s.f. (Der.) [grado jurisdiccional] instantzia

  • 3  s.f. (Psicol.) instantzia

  • a instancia(s) de
  • en última instancia

*Examples are automatically obtained from dabilena

eskabide (eu)

instancia (es)

Eskabideak aurkezteko epeak.>
www.erandio.net

Plazo de presentación de instancias.
www.erandio.net


Eskabide normalizatuaren inprimakia (IA eranskina).>
www.euskadi.net

Impreso de instancia normalizada (anexo I.A).
www.euskadi.net


Eskabide-orria dagokion diru-laguntza lineari dagokion kudeaketa-organora bidaliko da, linea horretan aurreikusten den dokumentazioarekin batera, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailera (Donostia kalea, 1-01010 Gasteiz) bidali beharko da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean aurreikusitako moduan (Lege hori urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen).>
www.euskadi.net

La instancia de solicitud será dirigida a la Dirección de Política Familiar y Comunitaria y acompañada de la documentación prevista en ella y deberá enviarse al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, sito en la calle Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
www.euskadi.net


Dirulaguntza-eskabideak eredu normalizatuan aurkeztu behar dira; ebazpen honen I. eranskine¬an azaltzen da eredua.>
www.euskadi.net

Las solicitudes de subvención deberán formularse en instancia normalizada, que se acompaña como anexo I de la presente Resolución.
www.euskadi.net


Edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako organoetan aurkeztu beharko dira eskabide normalizatuaren bidez. Eskabide horiek behar bezala bete beharko dira.>
www.euskadi.net

O ante los órganos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

instantzia (eu)

instancia (es)

Instantzia politiko eta administratiboekin harremanetan jardutea.>
www.eudel.net

Mantener relaciones con las instancias políticas y administrativas.
www.eudel.net


Artikulu honetan adierazten den instantzia eta dokumentazioa Erregistro Orokorrean aurkeztu ostean, hark udal-teknikarien zerbitzura, hirigintza sailera eta udaltzaingora helaraziko ditu horri buruzko txostena taxutzeko xedez. Hori guztiori, beharrezko ikusten denean bestelako zerbitzu batzuen eskutik informazioa jasotzearen kalterik gabe.>
beasainMerged2col

Presentadas la instancia y documentación a que se refiere este artículo en el Registro General, pasarán a los Servicios Técnicos municipales, departamento de urbanismo y a la Policía municipal, al objeto de que se emita informe al respecto, sin perjuicio de que se puedan recabar igualmente informes de otros servicios cuando se considere necesario.
beasainMerged2col


6.«Jakinaren gainean jartzeko obrak» deituen artekoren bat egiten hasi nahi duen pertsonak, Udalari horren berri emango dio (Informazio-bulegoan) eta Udalak horretarako prestatutako instantzia (1. eranskina) bete beharko du, edota horren ordez, Erregistroan idazkia aurkeztu beharko du, ondorengo zehaztasun hauek dituela:>
beasainMerged2col

6.La persona que desee acometer las obras denominadas «enterado de obra» comunicará al Ayuntamiento (Oficina de información) la realización de las mismas mediante la instancia que a tal efecto facilitará el Ayuntamiento (anexo 1) o, en su caso, escrito presentado en el Registro en el que se hará constar:
beasainMerged2col


Eskaera hori irekitzeko lizentzian edo aparteko instantzia batean egin ahal izango da. Azken horretan, Araudi honetan aipatzen direnez gain, aldez aurretik irekitzeko lizentzia eskatu den eta hori baldintzapean dagoen ala ez adierazi beharko da.>
beasainMerged2col

Se podrá formular la solicitud en la propia licencia de apertura o en la instancia independiente en la que se hará constar, además de los otros extremos a que se refiere este Reglamento, si se ha solicitado previa licencia de apertura y si está condicionada o no.
beasainMerged2col


Instantziak aurkezteko epearen amaiera:>
bergara12

Fin del plazo de presentación de instancias:
bergara12

More examples