Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

derivar

Share:

 • 1  v.intr./v.prnl. -tik ondorioztatu, -en ondorio izan, eratorri; -n sorburu izan

  de estos experimentos se derivan las siguientes ideas: ikerkuntza hauetatik ondoko ideiak ondorioztatu ditugu

  su comportamiento deriva del ambiente violento que vive en su casa: haren portaerak etxean bizi duen bortxakeriazko giroan du sorburua

  productos derivados de cereales: zerealetatik eratorritako produktuak

 • 2  v.intr. jitoan egon

  aquel barco derivó durante quince días: itsasontzi hura hamabost egunez egon zen jitoan

 • 3  v.tr. desbideratu

  derivaron la trayectoria del tren para evitar ese cruce: trenaren ibilbidea desbideratu egin zuten bidegurutze hori saihestearren

 • 4  v.tr. [encaminar] bideratu

  la médica del ambulatorio le derivó al hospital: anbulatorioko medikuak ospitalera bideratu zuen

 • 5  v.tr. (Electr.) zirkuitu paraleloa egin, shunt-a egin

 • 6  v.tr. (Mat.) deribatu

  derivar una función: funtzio bat deribatu

 • 7  v.prnl./v.tr. (Ling.) eratorri

  derivar palabras: hitzak eratorri

*Examples are automatically obtained from dabilena

deribatu (eu)

derivar (es)

Funtzioak, deribatuak eta integralak>
www.hiru.com

Funciones, derivadas e integrales
www.hiru.com


f (x) funtzio goranzko ahurra (ganbila) izango da tarte batean, bere f ' (x) deribatua monotono gorakorra bada eta bere f " (x) bigarren deribatua aipatutako tartean positiboa bada.>
www.hiru.com

Una función f (x) es cóncava hacia arriba (convexa) en un intervalo cuando su derivada f ¿ (x) es monótona creciente y su segunda derivada f ¿ (x) es positiva en dicho intervalo.
www.hiru.com


Funtzio batek eskuin-deribatua eta ezker-deribatua dituenean, eta haien balioak berdinak direnean, deribagarritzat jotzen da.>
www.hiru.com

Una función se dice derivable cuando tiene derivadas por la derecha y por la izquierda, y sus valores coinciden.
www.hiru.com


Erabiltzaileak baimena du ataria osatzen duten edukiak kopiatzeko, banatzeko, eraldatzeko eta denen eskura jartzeko, eta, bereziki, gune honetako edukietatik abiatuta, obra deribatuak eta obra konposatu eta bereiziak sortzeko.>
gurebalioak5

El usuario tiene autorización para la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de los contenidos que integran el portal, específicamente derecho a crear, a partir de los contenidos de este sitio, obras derivadas y obras compuestas e independientes.
gurebalioak5


Definizio eremu batean f (x) etengabeko eta deribagarria den funtzioa badaukagu, f ' (x) -en bitartez deribatu eta adierazitako funtzio berria definitzea posible da, funtzioaren eremuari dagokion x balore bakoitzari puntu horretan f (x) -en deribatuak lotzen dion bitartean.>
www.hiru.com

Dada una función f (x) continua y derivable en un dominio de definición dado, es posible definir una nueva función, llamada derivada y denotada por f ¿ (x), tal que a cada valor de x perteneciente al dominio de la función le asocia la derivada de f (x) en dicho punto.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eratorri (eu)

derivar (es)

Alkohol, edari eratorri eta tarteko ekoizkinen gaineko Zerga>
www.conciertoeconomico1

Impuesto sobre el alcohol, bebidas derivadas y pr. intermedios
www.conciertoeconomico1


Horrez gain, kaudimengabeziaren eta ekintzailetzaren inguruko araudien arteko loturari buruz ikertzeko aukera izan dut. Horren inguruan ondorioztatu dut, ekintzailetza ekonomiaren garapenerako funtsezkoa dela eta ekintzailetzak kaudimengabeziaren legeekin lotura zuzena duela egiaztatua egonik, interesgarria izango litzatekeela zerga-araudiren bat sartzea gure eskumenen barruan, ekintzaileei beren jardueratik eratorritako zorretatik aske uzteko aukera emango ligukeena, bereziki, kaudimengabeziaren arrazoiak gerora sortutakoak badira.>
www.conciertoeconomico1

También he tenido la oportunidad de investigar sobre la relación entre las normativas sobre insolvencia y el emprendimiento, concluyendo que, estando demostrado que el emprendimiento es fundamental para el desarrollo económico y que éste guarda relación directa con las leyes de insolvencia, sería interesante introducir alguna normativa tributaria, dentro de nuestras competencias, que nos permitiera liberar a los emprendedores de las deudas derivadas de su actividad, en especial si las causas de la insolvencia son sobrevenidas.
www.conciertoeconomico1


Konpentsazioaren kopurua honela kalkulatuko da: Zerga Bereziak zergapetutako figura bakoitzean izandako zerga-bilketari koefiziente batekin biderkatu behar zaio. Koefiziente hori izango da egozpen-indizearen (%6,24) eta Euskadirako balioetsi diren kontsumo-ehunekoen arteko aldea (%7,13 Alkohol, Edari Eratorri, Tarteko Ekoizkin eta Garagardoarentzat, %6,56 Hidrokarburoentzat eta %4,4 Tabako-motentzat). Tags: problema financiero-fiscal , ajustes imposicion indirecta , ajustes financieros concierto economico vasco , recaudación IVA , impuestos especiales fabricacion , concierto economico vasco , concierto economico , IVA , indice consumo pais vasco , capacidad recaudatoria pais vasco>
www.conciertoeconomico1

Su importe viene determinado por el resultado de aplicar a la recaudación de cada una de las figuras de los mismos la diferencia entre el índice de imputación (6,24%) y los porcentajes de consumo respectivos estimados para el País Vasco (7,13% para Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios y Cerveza, 6,56% para Hidrocarburos y 4,40% para las Labores del Tabaco). Etiquetas: problema financiero-fiscal , ajustes imposicion indirecta , ajustes financieros concierto economico vasco , recaudación IVA , impuestos especiales fabricacion , concierto economico vasco , concierto economico , IVA , indice consumo pais vasco , capacidad recaudatoria pais vasco
www.conciertoeconomico1


Konpentsazioaren kopurua honela kalkulatuko da: Zerga Berezien mendeko figura bakoitzean aurreikusitako zerga-bilketari (behin-behineko kupokoa) edo figura horretan izandako benetako zerga-bilketari (behin betiko kupokoa) koefiziente batekin biderkatu behar zaio. Koefiziente hori izango da egozpen-indizearen (%6,24) eta Euskadirako balioetsi diren kontsumo-ehunekoen arteko aldea (%7,13 Alkohol, Edari Eratorri, Tarteko Ekoizkin eta Garagardoarentzat, %6,56 Hidrokarburoentzat eta %4,4 Tabako-motentzat).>
www.conciertoeconomico1

Su importe viene determinado por el resultado de aplicar a la recaudación prevista (en el cupo provisional) o realizada (en el cupo definitivo) para cada figura gravada por el Impuesto Especial, la diferencia entre el índice de imputación (6,24%) y los porcentajes de consumo respectivos estimados para el País Vasco (7,13 % para Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios y Cerveza, 6,56 % para Hidrocarburos y 4,4 % para las Labores del Tabaco).
www.conciertoeconomico1


Eskuordetza honetatik espresuki baztertzen da obra handiak eta udal plangintzatik eratorritako obrak egiteko lizentziak ematea.>
www.ermua.es

Expresamente se excluye de esta delegación el otorgamiento de licencias de obras mayores, y de aquéllas que se deriven del planeamiento municipal.
www.ermua.es

More examples