Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

eficacia

Share:

  • 1  s.f. eraginkortasun, efikazia, efizientzia, eragingarritasun

    es un sistema de gran eficacia para soldar marcos: markoak soldatzeko oso sistema eraginkorra da

  • 2  s.f. (en áreas técnicas, diferenciándose de eficiencia) efikazia; eraginkortasun

    test clínico para evaluar la eficacia de un fármaco: farmako baten efikazia ebaluatzeko test klinikoa

*Examples are automatically obtained from dabilena

efikazia (eu)

eficacia (es)

Lan hau informazio- zerbitzuen eta baliabideen bidez garatzen dugu eta horiek diseinatu eta planifikatzerakoan gure interes talde guztiak kontuan hartzen ditugu, Ermuko eskaintza kulturalaren efikazia eta eraginkortasuna hobetzen lagunduz, zerbitzuaren xede dugun gizartearekiko lankidetza- giroan.>
www.ermua.es

Esta labor la desarrollamos a través de una oferta de recursos y servicios de información para cuya planificación y diseño contamos con nuestros grupos de interés, contribuyendo a la mejora de la eficacia y eficiencia de la oferta cultural del municipio, en un ambiente de colaboración con la sociedad a la que servimos.
www.ermua.es


Lan hau informazio- zerbitzuen eta baliabideen bidez garatzen dugu eta horiek diseinatu eta planifikatzerakoan gure interes talde guztiak kontuan hartzen ditugu, Ermuko eskaintza kulturalaren efikazia eta eraginkortasuna hobetzen lagunduz, zerbitzuaren xede dugun gizartearekiko lankidetza- giroan.Beraz, udal Liburutegia ahalik eta pertsona gehienen beharrak asetzen ahalegintzen da, beren informazio, kultur eta hezkuntza interesei erantzunez.>
www.ermua.es

Esta labor la desarrollamos a través de una oferta de recursos y servicios de información para cuya planificación y diseño contamos con nuestros grupos de interés, contribuyendo a la mejora de la eficacia y eficiencia de la oferta cultural del municipio, en un ambiente de colaboración con la sociedad a la que servimos.Por tanto, la Biblioteca municipal busca satisfacer las necesidades y expectativas del mayor número de personas posible de nuestra comunidad, respondiendo a sus intereses de información, cultura y educación.
www.ermua.es


Horretan esaten denez, udal liburutegia ezagutzaren eta kulturaren sorkuntzarekin eta zabalkundearekin konprometituta dagoen zerbitzu publikoa da eta, horrela, udaleko eskaintza kulturalaren efikazia eta eraginkortasuna hobetzen laguntzen du, zerbitzuaren xede duen gizartearekiko lankidetzan.>
www.ermua.es

Esa publicación recoge la misión, y en ésta se dice que es un servicio público comprometido con la creación y difusión del conocimiento y la cultura para toda la comunidad de forma que contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de la oferta cultural municipal, en colaboración con la sociedad a la que sirve.
www.ermua.es


Informazio-zerbitzuen eta -baliabideen bidez, bikaintasun kulturaleko testuinguru batean, eta diseinu- eta plangintza-lanak egiterakoan intereseko talde guztiak aintzat izanik, Ermuko eskaintza kulturalaren efikazia eta eraginkortasuna hobetzen du, zerbitzuaren xede duen gizartearekiko lankidetza-giroan.>
www.ermua.es

A través de su oferta de recursos y servicios de información, en un contexto de excelencia cultural y contando con los grupos de interés en su planificación y diseño, contribuye a mejorar la eficacia y la eficiencia de la oferta cultural en el municipio de Ermua, en un ambiente de colaboración con la sociedad a la que sirve.
www.ermua.es


Baina errealitatea errepresentazio infinitoa da, efikazia persuasiboak duen efektuaren promesa naturalista.>
www.bilbaointernational20

Pero la realidad es una representación infinita, el efecto de la eficacia persuasiva de esa promesa naturalista.
www.bilbaointernational20

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

efizientzia (eu)

eficacia (es)

Horri esker, osasun, asistentzi eta zerbitzu publikoen eraginkortasun eta efizientzia hobetzea ekarriko duelarik eta, baita ere, gure prozesu operatiboen automatizatzea.>
www.ermua.es

Ello permitirá una mejora de la eficiencia y la eficacia en los servicios públicos, sanitarios y asistenciales, y la automatización de nuestros procesos operativos.
www.ermua.es


Horiez guztiez gain, informazio prozesuetarako ekipoak berritzeko hainbat partidatan dirua jarri da, erakundeko eraginkortasun eta efizientzia hobetzen jarraitzeko estrategiarekin eta orain urte batzuk hasitako bidearekin aurrera egiteko.>
www.ermua.es

Asimismo, se han incluido partidas para la renovación de equipos para procesos de información al objeto de introducir las herramientas necesarias para poder continuar con la estrategia de mejora de la eficiencia y eficacia de la propia entidad, emprendida desde hace varios años.
www.ermua.es


Zenbait faktore neurtzen dira kalitate hori ebazteko, hala nola herritarren parte-hartzerako prozesuak, kudeaketaren gardentasuna, portaera etikoa, eraginkortasuna, efizientzia, giza eskubideen defentsa eta abar.>
www.donostia.org

Hay varios factores que la determinan, desde los procesos de participación ciudadana, la transparencia en la gestión, un comportamiento ético, la eficacia, la eficiencia, la defensa de los Derechos Humanos, etc.
www.donostia.org


Beren tresna transakzioa da, edo gauza bat bestearekin trukatzea: denbora ordainsariaren truke, eraginkortasuna barne-igoeraren truke, efizientzia pizgarrien truke,>
www.spri7

Su instrumento es la transacción o intercambio de una cosa por otra: tiempo a cambio de remuneración, eficacia a cambio de promoción interna, eficiencia a cambio de incentivos,..
www.spri7

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eragingarritasun (eu)

eficacia (es)

Aduanetan lortutako zerga-bilketaren kasuan, aipatutako ehunekoak aplikatuko dira Estatuko Ogasunak benetan bildutako zergen gainean, Estatuak modu esklusiboan duen eskumena egikaritzen baitu. Barruko eragiketen kasuan, ostera, ehunekoak zehaztuko dira ogasun ezberdinek kudeaketan izan duten eragingarritasuna kontuan izanda; modu horretara, zerga-bilketaren eragingarritasunik txikiena duen ogasunaren datuak erabiliko dira.>
www.conciertoeconomico1

Mientras que en el caso de la recaudación obtenida en las aduanas los porcentajes señalados se aplican sobre la recaudación realmente obtenida por la hacienda estatal en ejercicio de su competencia exclusiva, en el caso de las operaciones interiores se determina teniendo en cuenta la eficacia en la gestión de las distintas haciendas, utilizándose siempre la correspondiente a la que presente menor eficacia recaudatoria.
www.conciertoeconomico1


Baliabideen gastu txikiagoz eragingarritasuna gehitzea helburu duen Administrazio aparatuaren eragingarritasunaren hobekuntzarako barne-lana proposatzen da.>
www.eudel.net

Se propone un trabajo interno de mejora de la eficiencia del aparato administrativo en busca del aumento de la eficacia con un menor gasto de recursos.
www.eudel.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

eraginkortasun (eu)

eficacia (es)

Profesionaltasuna eta eraginkortasuna: datu pertsonalen konfidentzialtasuna bermatuz aritzen gara, gure ezagutzak etengabe eguneratuz.>
www.ermua.es

Profesionalidad y eficacia: actuamos garantizando la confidencialidad de tus datos personales. Actualizamos nuestros conocimientos
www.ermua.es


Ibai, itsaso edo aintzira hurbilenera isurtzen dira soilik, eta sistema naturalek, eraginkortasun eta arrisku handiagoarekin edo txikiagoarekin (kasuaren arabera), hondakinak degradatzen uzten dira, era naturalean.>
www.ermua.es

Simplemente se descargan en el río, mar o lago más cercano y se deja que los sistemas naturales, con mayor o menor eficacia y riesgo, degraden los desechos de forma natural.
www.ermua.es


Tradizioz, mota horretako gatazken konponketan oso mugatua izan da toki-mailako poliziaren esku-hartzea, arazo honen kontra jarduteko legeek emaniko eskumenak oso gutxi izatearen aitzakiaz, edo lan hori segurtasun juridikoaren berme guztiekin eta eraginkortasunez burutzeko baliabide eta prestakuntza nahikoa ez edukitzekoaz.>
www.ermua.es

Tradicionalmente, la intervención de las policías locales en la resolución de esta clase de conflictos ha sido muy limitada debido a una deficiente atribución normativa de la competencia para actuar ante esta problemática, o de la insuficiencia de medios y formación para llevarla a cabo con plenas garantías de seguridad jurídica y eficacia.
www.ermua.es


Garai zail hauetan, eskualdeko enpresak laguntzea du helburu ekimenak, ikasten jarrai ahal izateko espazio komunak sortuz eta interes handiko gaiak landuz, hala nola, berrikuntza, lidergoa, kudeaketa, eraginkortasun komertziala, marketina... eta abar…beti ere, profesional bikainen eskutik.>
www.ermua.es

Bajo el lema “Los Viernes en Debegesa” se pretende apoyar en estos momentos tan complejos a las empresas de Debabarrena, ofreciéndoles un espacio común donde aprender, tratando temas clave como la innovación, el liderazgo, la gestión, la eficacia comercial, el marketing… todos ellos de gran interés y actualidad e impartidos por expertos profesionales.
www.ermua.es


Ermua Hiriko Udaleko Kontratazio Sailak udal kudeaketa hobetzen eta barruko erabiltzaileei zein kanpoko hornitzaileei zerbitzurik egokiena ematen laguntzen du, eta ez bakarrik araudiaren betetzea bermatzen, baizik eta baliabideak, kalitatea, eraginkortasuna, baimendutako Ermua Hiriko Udaleko antolaketa, obra eta zerbitzu eta ondasunen beharren gogobetetzeko bikaintasuna optimizatzen, kanpoan egiten diren erosketak erraztuz.>
www.ermua.es

El Departamento de Contratación del Ayuntamiento de la Villa de Ermua contribuye a la mejora de la gestión municipal y al más adecuado servicio, tanto a los usuarios internos como a los proveedores externos, garantizando no sólo el cumplimiento de la normativa sino, también, la optimización de los recursos, la calidad, la eficacia y la eficiencia en la satisfacción de las necesidades autorizadas de bienes, obras y servicios de las unidades organizativas del Ayuntamiento de la Villa de Ermua, proveyendo a su adquisición en el exterior.
www.ermua.es

More examples