Elhuyar Hiztegia

es > eu

juez, -a

Share:

  • 1  s. epaile, epaikari, juez; juje, jujari (Ipar.)

    tú serás el juez en esta discusión: zu izango zaitugu epaile eztabaida honetan

    el juez del partido de pelota: pilota-partidako jujea

  • 2  s. (Der.) epaile; juje, jujari (Ipar.)

    la jueza le ha impuesto una pena de cinco años: epaileak bost urteko zigorra ezarri dio

    he ahí lo que ha confesado el asesino ante los jueces: horra zer esan duen hiltzaileak jujeen aitzinean

*Examples are automatically obtained from dabilena

epaile (eu)

juez (es)

Zuzenbide-graduari dagozkion lanbide-profilak honako hauek dira:-Elkargoaren araudiari lotutako lanbideak: abokatua, prokuradorea, notarioa, erregistratzailea.-Elkargoaren araudiari lotutakoak edo bestelako lanbideak:Justizia administrazioaren funtzionarioa, epailea, fiskala, epaitegiko idazkaria.Administrazio publikoetako goi-mailako funtzionarioa: estatuaren abokatua, erakunde publikoetako abokatua, administrazio orokorreko teknikaria, ogasuneko ikuskaria.Administrazio publikoetako goi-mailako funtzionarioa: estatuko, autonomiako, foruko edo herriko administrazioaren teknikaria.Nazioarteko erakundeen funtzionarioa: Europar Batasuna, Europako Kontseilua, NBE, NATO, gorputz diplomatikoa.Enpresa pribatua, aholkularitzak, kudeatze-agentziak, enpresa handiak, ETEak, bankuak.Publikoak ez diren elkarteak eta erakundeak: sindikatuak, GKEak, tartekaritzalanak, bitartekaritza eta adiskidetzea, kultura-elkarteak, kirol-elkarteak, alderdi politikoak eta bestelakoak.Irakaskuntza eta ikerkuntza.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Los perfiles profesionales para los que capacita el grado de Derecho son:- Profesiones sujetas a reglamentación colegiada: Abogado/a, Procurador/a, Notario/a, Registrador/a.- Profesiones no sujetas a reglamentación colegiada:o Funcionario/a de la Administración de Justicia, Juez/a, Fiscal, Secretaria/o de juzgado.o Funcionario/a de la Administración Pública de Escala Superior: Abogado/a del Estado, Letrado/a de Instituciones Públicas, Técnico/a de la Administración General, Inspector/a de Hacienda.o Funcionario/a de la Administración Pública de Escala Media: Técnico/a de la administración central, autonómica, foral o local.o Funcionario/a de Organizaciones Internacionales: Unión Europea, Consejo de Europa, ONU, OTAN, Cuerpo Diplomático.o Empresa privada, asesorías, consultorías, gestorías, gran empresa, PYMES, Banca.o Asociaciones y organizaciones no públicas: sindicatos, ONG-s, arbitraje, mediación y conciliación, asociaciones culturales, entidades deportivas, partidos políticos y otras.o Docencia e investigación.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Datu pertsonalen identifikazioa eta erreserba, horien tratamendua eragozteko xedearekin, herri administrazioen, epaileen eta auzitegien kasuan izan ezik, tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunei aurre egiteko erantzukizun horien preskripzio-epean bakarrik.>
www.ermua.es

La identificación y reserva de datos de carácter personal con el fin de impedir su tratamiento excepto por parte de las administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y sólo durante el plazo de prescripción de dichas responsabilidades.
www.ermua.es


Botere Judizialaren Lege Organikoak udalei zeregin garrantzitsua eman die bake-epaileak izendatzeko prozeduran, era horretan, Legeak udalbatzarrei ematen dien autonomia osoa murriztu barik, prozedurak publizitate- eta lege-betekizunei egokitu ahal izateko.>
www.ermua.es

Los Juzgados de Paz aparecen configurados en la Ley Orgánica del Poder Judicial como órganos servidos por Jueces/Juezas legos, no profesionales, que llevan a cabo funciones jurisdiccionales y mientras desempeñan su cargo integran el Poder Judicial.
www.ermua.es


Bosgarrenean, Bake epaile titular eta horren ordezkoaren izendapenak onartuko dira.>
www.ermua.es

Seguidamente se aprobarán las designaciones de Juez/a de Paz titular y sustituto/a. A continuación se abordará el texto de una moción conjunta presentada por los grupos PSE-PSOE y por el PP, relativa al fin del terrorismo.
www.ermua.es


Ondorioz, Ermuko Udalak datozen laur urteetarako Bake-epaile izango den pertsona hautatzeko deialdia argitaratu du Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2011ko apirilaren 6ko alean, 67. zenbakian.>
www.ermua.es

En consecuencia, el Ayuntamiento de Ermua ha publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia correspondiente al día 6 de abril de 2011, la convocatoria para elegir a quien deba ser el/la Juez/a de Paz de Ermua, durante los próximos cuatro años.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

juez (eu)

juez (es)

Horiek adierazitakotik ondorioztatzen bada azken xedapenak emateko asmo serio eta jakinen gainekoa zuela testamentugileak, azken borondateko adierazpen gisa hartzea nahi zuen xedapen guztiak haren ahotik aldi berean entzun zituztela lekukoek eta legeak eskatutako bezainbat zirela -egokiak izateaz gain-, orduan "el Juez declarará testamento lo que de dichas declaraciones resulte [...] y mandará protocolizar el expediente" (1881eko JZLko 1953. art.).>
www.euskomedia.org

Si de sus declaraciones resultara que el testador tuvo el propósito serio y deliberado de otorgar su última disposición, que los testigos oyeron simultáneamente de su boca todas las disposiciones que quería se tuviesen como su última voluntad y que fueron en el número exigido legalmente -además de idóneos-, "el Juez declarará testamento lo que de dichas declaraciones resulte [...] y mandará protocolizar el expediente" (art. 1953 LEC 1881).
www.euskomedia.org


Horrela, topaketaren hasieran, bizkaia talenten aurkezpena egin zuen bertako zuzendari gerentea den Ivan Jimenezek, eta, gero, honako hauexek hitz egin zuten: Hegan Aeronautika Klusterreko zuzendaria, José Juez Director; Laulaguneko ingeniari mekanikoa, Oscar Barbero, eta zuzendari finantzarioa, Javier Lizarraga; Leartikerko zuzendaria, Rikardo Hernandez; Velatiako Barne Komunikazioko eta Pertsonen Garapeneko zuzendaria, Ainhoa Ros; Ieteameko CEO, Iñigo Ugarte; eta Senerko ingeniari-burua, Gabriel Ybarra.>
www.bizkaiatalent4

De este modo, la cita comenzó con la presentación de bizkaia talent por parte de su director gerente, Ivan Jimenez, y continuó con las exposiciones del director del clúster de aeronáutica Hegan, José Juez Director; el ingeniero mecánico, Oscar Barbero, y el director financiero y Javier Lizarraga, de Laulagun, el director de Leartiker, Rikardo Hernandez, la directora de Comunicación interna y Desarrollo de Personas de Velatia, Ainhoa Ros, el CEO DE Ieteam, Iñigo Ugarte y el ingeniero jefe de Sener, Gabriel Ybarra.
www.bizkaiatalent4


Enpresa aurkezteko saioak amaitu ondoren, Professional Development (Innovation & Talent) – Horizon 2020 eztabaida irekia hasi zen, eta, bertan, honako hauexek proposatutako gaiari buruzko ikuspegia eta hausnarketak eskaini zituzten: Javier García, Beazeko innovation director; María Sarricolea, SPRI Alemaniako zuzendaria; José Juez, HEGANeko zuzendaria; Ainhoa Ros, Velatiako Internal Com. & People Development director; Iñigo Ugarte, ieTeameko CEO; Iratxe Angulo, Senerreko head of people management; Javier Lizarraga, Lau Laguneko financial director; eta Rikardo Hernández, Leartikerreko zuzendaria.>
www.bizkaiatalent4

Una vez concluidas las sesiones de presentaciones de empresa, dio comienzo el debate abierto Professional Development (Innovation &Talent) – Horizon 2020, donde Javier García, Innovation Director de Beaz; María Sarricolea, Directora de SPRI Alemania; José Juez, Director de HEGAN; Ainhoa Ros, Internal Com. & People Development Director de Velatia; Iñigo Ugarte, CEO de ieTeam; Iratxe Angulo; Head of People Management de Sener; Javier Lizarraga, Finalcial Director de LauLagun; y Rikardo Hernández, Director de Leartiker aportaron su visión y reflexiones en relación al tema propuesto.
www.bizkaiatalent4


Matias juez de linea” luzemetraian, “Iberoamericana”-k ekoitzia.>
www.euskonews.com

Largometraje “Matías juez de línea”, producido por “Iberoamericana”.
www.euskonews.com


Bake epailearen aukeraketan legearekin bat eta publikoki aritzea ezinbestekotzat jotzen du Zuzenbidezko Estatu baten eremuan, GARCÍA CASAS, J., “El juez de paz en la Ordenación Jurisdiccional Española”, Justicia: Revista de Derecho Procesal, 1990/3 zk.>
www.euskonews.com

b) La preparación del recurso de apelación Los juzgados de paz tienen algunas competencias en el trámite de determinados recursos, como es el caso de la apelación. Dicha competencia reserva al juez la preparación del recurso en el caso de que ésta se haya interpuesto contra una resolución tomada por ellos mismos (art. 458.1 de la LEC).
www.euskonews.com

More examples