Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

legal

Share:

  • 1  adj. legal, legezko; lege- (hitz-elkarteetan)

    medicina legal: medikuntza legala

  • 2  adj. [persona] zintzo

*Examples are automatically obtained from dabilena

legal (eu)

legal (es)

Graduatuak dietista-nutrizionista (Ordenación de las Profesiones Sanitarias delako 44/2003 legearen arabera, 2003ko azaroaren 22ko E.A.O 280), lanbidean aritzeko gaitasuna izanen du honako arloetan:- Nutriziorako eta elikadurarako heziketan.- Nutrizio klinikoan.- Hezkuntza eta irakaskuntzan.- Kirola, estetika eta osasunean.- Talde-elikaduran, arlo sozialean edo komertzialean.- I+G+B.- Komertzializazio, komunikazio eta marketingean.- Elikagaien industrigintzan eta ekoizpenean.- Lehen Laguntzan.- Prozesu eta produktuen kalitatearen gestio eta kontrolean.- Elikagaien Segurtasunean.- Osasun Publikoan eta erkidegoen osasunean.- Aholkularitza legala, zientifikoa eta teknikoan.- Administrazio Publikoan.- Kontsumitzaileen elkarteetan.- Garapenerako nazioarteko lankidetzan.- Besteak (kontsultategi pribatuetan, ostalaritzan, jangeletan begirale,..>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El graduado podrá ejercer la profesión de Dietista-nutricionista (según la ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, BOE 280 del 22 de Noviembre de 2003), en los siguientes ámbitos profesionales:- Educación alimentaria-nutricional.- Nutrición clínica.- Docencia y formación.- Deporte, estética y salud.- Restauración colectiva social/comercial.- I+D+I.- Comercialización comunicación y marketing.- Industria alimentaria y producción.- Asistencia primaria.- Gestión y control de calidad de procesos y productos- Seguridad alimentaria.- Salud pública/comunitaria.- Asesoría legal, científica y técnica.- Administración pública.- Oficinas de consumo y asociaciones de consumidores.- Cooperación internacional al desarrollo.- Otros (consulta privada, hostelería, monitor de comedor, etc.).
www.enpresa-donostia.ehu.es


Munduan ez dago lekurik non gizon eta emakumeak praktikan eskubide legal, sozial eta ekonomiko berak dituzten.>
www.ermua.es

En ninguna región del mundo mujeres y hombres gozan en la práctica de los mismos derechos legales, sociales y económicos.
www.ermua.es


5 eta 11 urte arteko adingabekoak euren ardurapean dituzten gurasoak edo tutore legalak.>
www.errenteria2

Progenitores o tutores legales de los menores entre 5 y 11 años de edad que tengan a su cargo.
www.errenteria2


Adjudikazioduna: Abella Legal>
www.eudel3

Adjudicatario: Abella Legal
www.eudel3


Etcheverryk Irene Lopez de Vicuña enplegatuarekin daraman gatazka legala omen da arrazoia. Hori hala esanda, Buenos Aires hiriko Mexiko kalean funtzionatzen zuen euskal etxeak, hasiera batean, 2010eko abenduaren 5etik 2011ko otsailaren 28 arte baino ez zituen itxi behar ateak.>
www.euskalkultura.com

Debido a un conflicto legal que afecta a Eusketxe-Eusko Kultur Etxea en relación a su empleada Irene López de Vicuña, Etcheverry, propietaria de la casa ubicada en la calle México de la capital porteña, decidía cerrar las puertas de la misma desde el 5 de diciembre y hasta el 28 de febrero y dejaba supeditada la reapertura a la resolución del conflicto.
www.euskalkultura.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

legezko (eu)

legal (es)

Interesdunei Ermuko Udalaren, bere erakunde autonomiadunen eta sozietateen formularioetan edo barruko agirietan erabilitako legezko informazio-klausulen bidez datuak eskuratu, zuzendu, ezereztu edo horien aurka jartzeko eskubidea, hurrenez hurren, gauzatzeko aukera jakinaraztea.>
www.ermua.es

Informar a las personas interesadas por medio de cláusulas legales informativas utilizadas bien por formularios o bien por documentos internos del Ayuntamiento de la Villa de Ermua o sus organismos autónomos, de la posibilidad que les asiste para ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, respectivamente.
www.ermua.es


Ezingo dute deialdi honetako diru-laguntzarik eskatu laguntza publikoak lortzeko zigor administratibo edo penalik dutenek, ezta ere horretarako gaitasuna kentzen dien legezko debekurik dutenek ere. Halaber, ezingo dute diru-laguntzarik eskatu sexu-bereizkeria dela-eta zigor administratibo edo penalik duten erakundeek, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenaren indarrez.>
www.euskadi.net

No podrán concurrir a esta convocatoria quienes se encuentren sancionados administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o se hallen incursos en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
www.euskadi.net


e) Erakunde eskatzailearen zinpeko aitorpena, dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen administrazio- edo zigor-zehapenik eta horretarako legezko inolako debekurik ez daukala adierazten duena.>
www.euskadi.net

e) Declaración jurada de la entidad solicitante de que ésta no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello
www.euskadi.net


l) Diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen penalik edo administratiborik ez izatea, ez eta horretarako legezko inolako debekurik ere (Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Seigarren Azken Xedapenenean xedatutakoaren araberako sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barnean hartuta daude).>
www.euskadi.net

l) No hallarse sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
www.euskadi.net


c) Erakunde eskatzailearen legezko ordezkariaren NANaren kopia eta ahalduntze-agiria.>
www.euskadi.net

c) Copia del DNI del representante legal de la solicitante, y documento de apoderamiento del mismo.
www.euskadi.net

More examples