Elhuyar Hiztegia

eu > es

legezko

Share:

 • 1  izlag. legal; legítimo, -a

  utz ditzagun, beraz, abokatuentzat legezko diren kontuak: dejemos, pues, para los abogados los asuntos legales

  legezkoa al da erosketa hori?: ¿esa compra es legal?

  bera legezko erregea da: es el rey legítimo

 • 2  izlag. (B) como, igual que

  zuk legezko soinekoa daramatenak: las que llevan un vestido como el tuyo

  ez da nik uste legezkoa: no es como yo pensaba

legezko *Examples are automatically obtained from dabilena

...legezko ...zuen hauteskunde prozesua, berriz, ez da legezkoa izan. Erroldatutako boto-emaileen %66, gutxienez, ez ziren ...


...kundeentzat eta enpresentzat debekatuta dagoen praktika legezkoa izango da alderdi politikoen kasuan, betiere, hauteskunde k...


... Jatorrizko ikastetxeak, ikaslearen guraso/tutore / legezko ordezkariek, ikasleak berak uko egiten badiote,...


...an dauden emakumeei, gure amei, gure alabei. Abortua legezkoa izan dadila; izan dadila segurua eta doakoa. Legezkoa izan ...


...r bat gehiago, ados dago etorkinak sartzeari legezko inolako trabarik ez jartzearekin, eta % ...


..., nire galderak hauek dira: Egin digutena legezkoa al da? Geure lur pribatuetan ez ...


... batasuna auzitan jartzen ez diren bitartean. « Legezkoa da alderdia, eta gustatu edo ez, eskubide osoa du manifesta...


...zituela? Nork dio torturaz sinarazitako deklarazioa legezkoa dela?", deitoratu zuten amnistiaren aldeko ...


...ik, bai eta horretarako gaitasuna kentzen duen legezko debekurik dutenek ere, Emakumeen eta Gizonen ...


Gainera, EAE-ANV legezkoa izatea hobe dela dio Llamazaresek, modu honetan «alderdia g...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

legezko (eu)

legal (es)

Interesdunei Ermuko Udalaren, bere erakunde autonomiadunen eta sozietateen formularioetan edo barruko agirietan erabilitako legezko informazio-klausulen bidez datuak eskuratu, zuzendu, ezereztu edo horien aurka jartzeko eskubidea, hurrenez hurren, gauzatzeko aukera jakinaraztea.>
www.ermua.es

Informar a las personas interesadas por medio de cláusulas legales informativas utilizadas bien por formularios o bien por documentos internos del Ayuntamiento de la Villa de Ermua o sus organismos autónomos, de la posibilidad que les asiste para ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición, respectivamente.
www.ermua.es


Ezingo dute deialdi honetako diru-laguntzarik eskatu laguntza publikoak lortzeko zigor administratibo edo penalik dutenek, ezta ere horretarako gaitasuna kentzen dien legezko debekurik dutenek ere. Halaber, ezingo dute diru-laguntzarik eskatu sexu-bereizkeria dela-eta zigor administratibo edo penalik duten erakundeek, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenaren indarrez.>
www.euskadi.net

No podrán concurrir a esta convocatoria quienes se encuentren sancionados administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o se hallen incursos en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
www.euskadi.net


e) Erakunde eskatzailearen zinpeko aitorpena, dirulaguntza publikoak eskuratzea eragozten duen administrazio- edo zigor-zehapenik eta horretarako legezko inolako debekurik ez daukala adierazten duena.>
www.euskadi.net

e) Declaración jurada de la entidad solicitante de que ésta no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halla incursa en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello
www.euskadi.net


l) Diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen penalik edo administratiborik ez izatea, ez eta horretarako legezko inolako debekurik ere (Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Seigarren Azken Xedapenenean xedatutakoaren araberako sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barnean hartuta daude).>
www.euskadi.net

l) No hallarse sancionada penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
www.euskadi.net


c) Erakunde eskatzailearen legezko ordezkariaren NANaren kopia eta ahalduntze-agiria.>
www.euskadi.net

c) Copia del DNI del representante legal de la solicitante, y documento de apoderamiento del mismo.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

legezko (eu)

legítimo (es)

Etxea, eta beren "legezko- eta oinordetza-eskubideak" utziak zituztenak, harrezkero baztertuak gelditzen ziren aitaren edo amaren ondorengotzatik , baina, zori txarrak joz gero, beti itzul zitezkeen jaiotetxera, eta etxeko jaun-andreek hartu egin behar zituzten.>
www.euskomedia.org

Los que la habían dejado, con sus "derechos legítimos y sucesorios" , quedaban a partir de ese momento excluidos de la sucesión de su padre y madre , pero siempre podían, en caso de mala fortuna, regresar a la casa familiar en la que los señores de la casa estaban obligados a recibirles.
www.euskomedia.org


b) Beste edozein pertsonak, baldin eta haren legezko eta zuzeneko interesak egintza administratiboaren eraginpean badaude.>
www.donostia.org

b)Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo.
www.donostia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

legezko (eu)

como (es)

Bizkaiko Foruan, esate baterako, komisarioak oinordeko edonor izenda dezake, beti ere tronkalitate-printzipioak eta senipartearen ukiezintasuna errespetatuz (gogoratu, dena den, umerik eta ondorengorik baldin badago, testamentugilearen esanbidezko baimenik gabe ezin duela arrotzen alde ezer xedatu, ezta zati askea ere), ondasunak nahi bezala bana ditzake (bai titulu singularrez, bai titulu unibertsalez), baztertzeak egin ere, zamak eta ordezpenak ezarri (legezko mugen barruan), ondasuntza banatu, eta abar (CELAYA IBARRA).>
www.euskomedia.org

Así, por ejemplo, tratándose del Fuero vizcaíno, podrá designar sucesor sin más límite que el impuesto por el principio de troncalidad y la intangibilidad de las legítimas (recuérdese, no obstante, que habiendo hijos y descendientes no podrá disponer, ni aun de la parte libre, en favor de extraños en ausencia de expresa autorización del testador), podrá distribuir los bienes como desee (ora a título singular, ora a título universal), hacer apartamientos, imponer gravámenes y sustituciones (dentro de los márgenes legales), efectuar la partición del caudal, etc.
www.euskomedia.org


Espirituak idealaren eta errealitatearen arteko erabateko aurkaritza legezko kontzientzia hartzen ez duenean, horren emaitza kontzientzia dohakabe bat da.>
www.hiru.com

Cuando el espíritu no toma conciencia de sí como oposición radical entre el ideal y la realidad, el resultado es una conciencia desgraciada.
www.hiru.com

More examples