Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

nulidad

Share:

  • 1  s.f. baliogabetasun, baliorik ez(a), deuseztasun

    nulidad de un contrato: kontratua baliorik gabe uztea

    nulidad del matrimonio: ezkontzaren deuseztasuna

  • 2  s.f. ezgaitasun, gauzaez, gaitasunik ez(a)

    mi nulidad en el canto está demostrada: frogatuta dago kantuan dudan ezgaitasuna

  • ser una nulidad

*Examples are automatically obtained from dabilena

baliogabetasun (eu)

nulidad (es)

Horren ondorioz, Baldintza Orokorrak, "Datu Pertsonalen Tratamenduari buruzko Politika" eta "Industria-jabetza eta Intelektualari buruzko Legezko Jakinarazpena" indarrean izango dira Web Gunean azaldu bitartean, zati batean zein osorik aldatu arte, eta orduantxe indarrean jarriko dira baldintza orokor aldatuak.Baldintza orokor hauek ezarritakoaren eta kasu bakoitzari ezarri beharreko baldintza zehatzen artean bateraezintasunik izanez gero, azken horiek zehaztutakoa gailenduko da.Athletic Clubek baldintza orokor hauetako hizpaketaren bat betetzeko ez eskatzeak ez du inola ere ekarriko horien ezarpenari uko egitea eta ez du inolako eraginik izango Athletic Clubek ondorengo edozein unetan betetzeko eskatzeko eskubidean, eta hizpaketak ez betetzeagatik erreklamazioari uko egitea ez da interpretatu behar, ezta horrela hartu ere, hizpaketari berari uko egitea.Baldintza orokor hauetako edozein eskaezina edo, indarreko legeen arabera edo epaileen edo Administrazioaren ebazpenaren ondorioz, baliogabea izanez gero, eskaezintasun edo baliogabetasun horrek ez du eragingo baldintza orokor hauek orohar eskaezintzat edo baliogabetzat hartzea.>
www.athletic-club.net

En consecuencia, las Condiciones Generales, la "Política sobre Tratamiento de Datos Personales" y el "Aviso Legal sobre Propiedad Industrial e Intelectual" estarán en vigor durante el tiempo que dure su exposición en el Sitio Web, hasta que sean modificadas total o parcialmente, momento en el que pasarán a entrar en vigor las condiciones generales modificadas.En caso de existir discrepancia entre lo establecido en estas Condiciones Generales y las condiciones particulares que sean aplicables a cada caso concreto, prevalecerá lo dispuesto en éstas últimas.El hecho de que el Athletic Club no exija el cumplimiento de cualquiera de las estipulaciones de las presentes Condiciones Generales no supondrá renuncia en ningún caso a la aplicación de las mismas ni afectará en modo alguno al derecho del Athletic Club a exigir su cumplimiento en cualquier momento posterior y la renuncia a reclamar por incumplimiento de cualquiera de sus estipulaciones no deberá interpretarse ni entenderse como renuncia a la propia estipulación.En el supuesto de que cualquier estipulación de las presentes Condiciones Generales resultara inexigible o nula en virtud de la legislación aplicable o como consecuencia de una resolución judicial o administrativa, dicha inexigibilidad o nulidad no hará que las presentes Condiciones Generales resulten inexigibles o nulas en su conjunto.
www.athletic-club.net


Baliogabetasuna, banantzea eta dibortzioa>
www.hiru.com

Nulidad, separación y divorcio
www.hiru.com


Baliogabetasuna, hain zuzen ere, ezkontzarik izan ez dela dioen epai bat da, hau da, hura egin zen unetik baliogabea dela.>
www.hiru.com

La nulidad es una sentencia que declara que el matrimonio no ha existido, es decir, que carece de validez desde el momento en que se celebró.
www.hiru.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

deuseztasun (eu)

nulidad (es)

Batera erroldatuta egoteko betekizun hori betetzeaz salbuetsita egongo da banantzea, dibortzioa edo deuseztasuna gertatu bada, zaintza eta babespea konpartitua izanik; kasu horretan, adingabeak zaintza eta babespea esleituta duen edonorekin erroldatuta egon beharko du.>
www.euskadi.net

Se excepciona esta exigencia de empadronamiento conjunto en los supuestos de separación, divorcio o nulidad con guarda y custodia compartida, en estos casos, el o la menor deberá estar empadronado con cualquiera de las personas que tengan atribuida su guarda y custodia.
www.euskadi.net


Lehenik, jakina den bezala, banaketa, deuseztasuna eta dibortzioari buruzko araudia Kode zibilean jasotzen da, EHFZZLk ez baitu halakorik arautzen, Espainiako Konstituzioak ezarritako eskuduntza banaketari jarraiki.>
www.euskomedia.org

En primer lugar, como ya se sabe, la legislación relativa a la separación, nulidad o divorcio está recogida en el articulado del Código civil, sin que la LDCF regule estas figuras, cosa que, por otra parte, está vetada constitucionalmente.
www.euskomedia.org


Kausen zerrenda Legearen 95. 2 eta 3. artikuluan jasotzen da: ezkontza krisialdiak (banaketa, deuseztasuna eta dibortzioa), ezkontza-kapitulazioak esleitzea eraentza aldatuz, eta judiziozko adierazpen zuzena ezkontide batek, ezkontza-ekonomiarentzat anormalak diren egoeratan, luzatutako eskaeraren ondorioz (beste ezkontidearen ezgaitasuna, izatezko banaketa, etab...).>
www.euskomedia.org

El elenco de causas se recoge en los párrs. 2º y 3º del art. 95, que aluden a las situaciones de crisis del matrimonio (nulidad, separación o divorcio), al otorgamiento de capitulaciones matrimoniales (siempre que se pacte un régimen distinto del anterior) y a la declaración judicial directa como consecuencia de la solicitud de un cónyuge en situaciones de anormalidad para la economía matrimonial (incapacitación de un cónyuge, separación de hecho, etc.).
www.euskomedia.org


Ikuspegi metodologiko batetik, ezkontza-krisialdiak deitutakoen (banaketa, dibortzioa edo deuseztasuna) eta foru-komunikazioaren arteko harremana, Kode zibilak araututako figura batzuen eta Foru-zuzenbide zibilak jasotako beste baten arteko harremana da.>
www.euskomedia.org

Desde el punto de vista metodológico, la relación entre las denominadas crisis matrimoniales (separación, nulidad o divorcio) y la comunicación foral de bienes, constituye la relación entre unas figuras reguladas por el Código civil y la otra regulada por la legislación civil foral.
www.euskomedia.org


Bigarrenik, Foru-komunikazioa bera irabazpidezko sozietate gisa konfiguratzen da banaketa, deuseztasun eta dibortzio kasuetan. Kode zibila aplikatuko zaio hipotesi horiei, Espainiako ordezko zuzenbide orokorra den heinean.>
www.euskomedia.org

En segundo lugar, la propia comunicación foral de bienes se configura como sociedad de gananciales en caso de separación, nulidad o divorcio, por lo que supone otro elemento de aplicación del Derecho civil general de España.
www.euskomedia.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

ezgaitasun (eu)

nulidad (es)

Ahalordea, hala ere, FZZLren argitan honakootan iraungita geldituko da: a) Gauzatzeko jarri zaion epea bukatzean; b) Eskuordekoari heriotza, ezintasuna edo ezgaitasuna bat-batean izanagatik; c) Eskuordeko-ezkontidea izanik, behin testamentu-ahalordea egindakoan ezkontzaren banantze, baliogabekotze edo dibortzio-eskea izatean (Erroldan bikoteen izen-ematearen ezeztapen-eskabidea parekotzat jo behar da); d) Eskuordeko-ezkontidea berriz ezkontzean, (edo Erroldan izatezko bikote gisa erroldatu dadinean), beste batekin ezkondu-bizimodua daramanean edo ezkontzatik kanpo seme-alabarik izatean, testamentugileak berariazkotasunez beste aurkakorik adierazi ezean; e) Uko eginagatik; f) Jaraunsteko ezgaitzen duten zioren bat eskuordekoak oinordetzaileari edo bere ondorengoei eginagatik; g) Ahalordemaileak ezeztatzearren.>
www.euskomedia.org

El poder quedará, no obstante, extinguido, a la luz de la LDCF: a) Al expirar el plazo establecido para su ejercicio; b) Por muerte, imposibilidad o incapacidad sobrevenida al comisario; c) En el caso de cónyuge-comisario, por la presentación de la demanda de separación, divorcio o nulidad matrimonial, después de otorgado el poder testatorio (se ha de entender equiparada la solicitud de cancelación de la inscripción de la pareja en el Registro); d) Cuando el cónyuge-comisario contraiga ulteriores nupcias (o se inscriba como pareja de hecho en el Registro), lleve vida marital de hecho o tenga un hijo no matrimonial, salvo que el testador hubiere dispuesto expresamente lo contrario; e) Por renuncia; f) Por incurrir el comisario, para con el causante o sus descendientes, en alguna de las causas que dan lugar a la indignidad para suceder; g) Por revocación.
www.euskomedia.org

More examples