Elhuyar Hiztegia

es > eu

recurso

Share:

 • 1  s.m. baliabide, bitarteko

  debemos utilizar todos los recursos a nuestro alcance para conseguirlo: hori lortzeko eskumenean ditugun baliabide guztiak erabili behar ditugu

 • 2  s.m. (pl.) baliabideak, baliagaiak

  recursos hidráulicos: ur-baliabideak

  recursos económicos: ekonomia-baliabideak

  el agua, el gas y otros recursos naturales: ura, gasa eta beste baliagai natural batzuk

 • 3  s.m. (Der.) errekurtso, helegite

  interponer (un) recurso: errekurtsoa aurkeztu/egin/jarri; helegitea aurkeztu/jarri

*Examples are automatically obtained from dabilena

baliabide (eu)

recurso (es)

Ekonomia-Ituna sakon-sakon aztertzen da atal honetan, eta hainbat baliabide eskaintzen zaizkie Itunaren gainean lan egiten edo ikasten duten profesional eta ikasleei.>
www.conciertoeconomico1

En esta sección se ofrecen recursos para profesionales, estudiantes y ciudadanos que deseen obtener información avanzada sobre el Concierto Económico.
www.conciertoeconomico1


Zorua lurraldearen baliabide nagusitzat hartu.>
www.cuadrilladeanana9

Considerar el suelo como el principal recurso del territorio.
www.cuadrilladeanana9


Ingurugiro alderdi eta baliabideen erabilpenari buruzko ekintzak:>
www.cuadrilladeanana9

Acciones dirigidas a aspectos ambientales y uso de recursos, ejemplos.
www.cuadrilladeanana9


Gaur egun, garapen ekonomikoa neurri handi batean baliabide naturalen erabileran oinarrituta dago.>
www.cuadrilladeanana9

El modelo de desarrollo económico vigente, está fundamentado en gran medida en la utilización de los recursos naturales.
www.cuadrilladeanana9


Erakunde honen bestelako funtzioak tamaina txikieneko udalei Tokiko Agenda 21 ezartzeko laguntza eskaintzea, ez baitute ez giza baliabiderik ez denborarik, eta jarduera komunak aurrera atera ahal izateko aurrekontua kudeatzea izango lirateke..>
www.cuadrilladeanana9

Otras funciones de esta entidad serían las de apoyar a los municipios de menor tamańo que no cuentan con recursos humanos ni tiempo para implantar la Agenda 21 Local, y gestionar el presupuesto necesario para llevar a cabo las actuaciones comunes.
www.cuadrilladeanana9

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

errekurtso (eu)

recurso (es)

Hori gorabehera Konstituzio Auzitegiak bere ebazpenak deuseztatu zituen horien aurka formulatu ziren babes-errekurtsoak onetsiz, bere iritziz demandatzaileen benetako babes judizialaren eskubidea hausten zelako, legezko testu gorenaren 24. artikuluan ematen den konstituzio-oinarria, ez zuelako motibazio nahikorik aurkitu auzialdiko Auzitegiak konstituzio-kontrako arazoa ezesterakoan.>
www.conciertoeconomico1

Sin embargo sus resoluciones fueron anuladas por el Tribunal Constitucional al estimar los recursos de amparo formulados contra las mismas, al entender vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes, principio constitucional contenido en el artº 24 del alto texto legal, al no apreciar motivación suficiente en la negativa del Tribunal de instancia a presentar cuestión de inconstitucionalidad.
www.conciertoeconomico1


Behinola Euskal Autonomia Erkidegoko JANko Administrazioarekiko Auzien Salak osorik ezetsi zituen errekurtso horiek.>
www.conciertoeconomico1

Dichos recursos fueron íntegramente desestimados en su día por parte de la Sala de lo Contencioso del TSJ País Vasco.
www.conciertoeconomico1


Zergen arloko foru arauen "blindajea" deritzonaren konstituzionaltasuna baieztatuz Errioxa eta Gaztela-Leon autonomia erkidegoek planteatu zituzten errekurtsoak ezesten dituen Konstituzio Auzitegiaren joan den ekainaren 23ko epaiaren analisia hasten da.>
www.conciertoeconomico1

Comienza el análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 23 de junio, por la que se desestiman los recursos planteados por las Comunidades Autónomas de La Rioja y Castilla-León afirmando la constitucionalidad del llamado "blindaje" de las Normas Forales fiscales.
www.conciertoeconomico1


Errekurtsoak tramitatzea eta erantzutea.>
www.ermua.es

Tramitación y contestación de recursos.
www.ermua.es


Hori horrela, LUS 02 Betiondo sektorea birzatitzeko proiektuaren aldaketa behin betikotasunez onetsiz 2010ean Udalbatzarrak hartutako erabakiaren kontra hainbat pertsonek tartejarritako berraztertze errekurtsoa gaitzetsiko da.>
www.ermua.es

En el segundo se aprobará la desestimación de un recurso de reposición interpuesto contra la aprobación definitiva del proyecto modificado de la reparcelación del sector SSU 02 Betiondo.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

helegite (eu)

recurso (es)

Auzitegi Konstituzionalaren (1. Sala) 81/1987 Sententziak, maiatzaren 27koak, 684/1987 Babes Helegiteak, hau adierazi zuen:>
www.eudel.net

El Tribunal Constitucional en Sentencia núm. 81/1987 (Sala Primera), de 27 mayo, Recurso de Amparo Electoral, núm. 684/1987, declaró que:
www.eudel.net


Aipatutako helegitea modu positiboan ebatzi ondoren erreklamazioa jarri zuenaren alde, 2017ko otsailaren 1eko Alkatetzako Ebazpen bidez, besteak beste ondorengoak ebazten dira:>
beasainMerged2col

Habiéndose sustanciado dicho recurso de manera positiva para el reclamante; se ha dictado una resolución de Alcaldía con fecha 1 de febrero de 2017 a través de la cual se resuelve entre otros:
beasainMerged2col


Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka, Adminis¬tra-zio¬aren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazio¬aren aurkako Auzi gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan.>
beasainMerged2col

Contra ese acuerdo, que es definitiva en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gipuzkoa en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.
beasainMerged2col


Administrazio bidean behin betikoa den ebazpen honen aurka, Administrazioaren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazioaren aurkako Auzi–gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan.>
beasainMerged2col

Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gipuzkoa en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al del recibo de la presente notificación.
beasainMerged2col


Lehendakariak diktatutako egikaritze eta kudeaketa-egintzen aurka, Beasaingo Loinatz Musika Eskola Publikoko zuzendariak edo Musika Eskolako zerbitzuak zuzentzen dituzten organo akademikoek edo beste motaren batekoek, berorien funtzionamendua erregulatzen duten legezko arauetan aurreikusitako helegiteak egin ahal izango dituzte.>
beasainMerged2col

Contra los actos de ejecución y gestión dictados por el Presidente, el Director de Beasaingo Loinatz Musika Eskola Publikoa, o los órganos académicos de otra índole que dirijan los servicios de Beasaingo Loinatz Musika Eskola Publikoa, cabrán los recursos previstos en las normas que regulen el funcionamiento de los mismos.
beasainMerged2col

More examples