Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es

baliabide

Share:

  • 1  iz. recurso; medio, procedimiento

    hizkuntzak berak dituen baliabideak erabiliz sorturiko hitzak: palabras formadas por los propios medios que tiene la lengua

  • 2  iz. (pl.) [bereziki herri bati buruz] recursos; bienes o medios de subsistencia

    herri aberatsek baliabide handiak dituzte: los pueblos ricos tienen muchos recursos

baliabide *Examples are automatically obtained from dabilena

...baliabide ...une hau. Sarri erabilia ariketak eta bestelako baliabideen iturri modura, aurten izan dituen arazo ...


... hobetzea eta, bestetik, euskal enpresaren giza baliabideen gaikuntza hobetzea. Bi programek dute nazioartekotzea ...


...erabaki beharko da nola zaindu eta ikertu eskolaren baliabideak , profesionalak eta didaktikoak. Hizkuntza gutxitu bat oinar...


... egokia dela konturatu gara. Paperak edo beste baliabide tradizionalek izan ditzaketen mugarik ez du Internetek. Mul...


... eman dio ospe handiena. Bai gaiei bai baliabide estetikoei dagokienez, "Poesia soziala" izenaz ezagutzen de...


...arren. Jakina da, garai hartako baliabide eskasak zirela eta, herrialdeko hainbat puntutara ...


...te eraikin batzuetako erabiltzaileek ere aukera dute Baliabide Orokorren Zuzendaritzako erosketa-sistemara atxikitzeko...


... du lagun gure erakundearen sormenak; alegia, baliabide gutxirekin gauza asko egiteko gai izan behar...


...-Uko egin apaingarria edo erretorikoa den baliabide orori, literatur banitateari, pertsonaia baten bizitza...


.... Hizkuntza artistikoak adierazteko eta komunikatzeko baliabideak direla ulertzea, haiek norberaren arte-ekoizpenetan ...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

baliabide (eu)

recurso (es)

Ekonomia-Ituna sakon-sakon aztertzen da atal honetan, eta hainbat baliabide eskaintzen zaizkie Itunaren gainean lan egiten edo ikasten duten profesional eta ikasleei.>
www.conciertoeconomico1

En esta sección se ofrecen recursos para profesionales, estudiantes y ciudadanos que deseen obtener información avanzada sobre el Concierto Económico.
www.conciertoeconomico1


Zorua lurraldearen baliabide nagusitzat hartu.>
www.cuadrilladeanana9

Considerar el suelo como el principal recurso del territorio.
www.cuadrilladeanana9


Ingurugiro alderdi eta baliabideen erabilpenari buruzko ekintzak:>
www.cuadrilladeanana9

Acciones dirigidas a aspectos ambientales y uso de recursos, ejemplos.
www.cuadrilladeanana9


Gaur egun, garapen ekonomikoa neurri handi batean baliabide naturalen erabileran oinarrituta dago.>
www.cuadrilladeanana9

El modelo de desarrollo económico vigente, está fundamentado en gran medida en la utilización de los recursos naturales.
www.cuadrilladeanana9


Erakunde honen bestelako funtzioak tamaina txikieneko udalei Tokiko Agenda 21 ezartzeko laguntza eskaintzea, ez baitute ez giza baliabiderik ez denborarik, eta jarduera komunak aurrera atera ahal izateko aurrekontua kudeatzea izango lirateke..>
www.cuadrilladeanana9

Otras funciones de esta entidad serían las de apoyar a los municipios de menor tamańo que no cuentan con recursos humanos ni tiempo para implantar la Agenda 21 Local, y gestionar el presupuesto necesario para llevar a cabo las actuaciones comunes.
www.cuadrilladeanana9

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

baliabide (eu)

medio (es)

Bere zereginen artean, baliabide naturalen jasangarritasun, plangintza eta ustiapen arrazionalerako gomendio aditua ematea ere badago.- Informazio, dokumentazio eta dibulgazioko profesionala museo, parke natural, zoologiko, argitaletxe, komunikazio kabinete, enpresa, fundazio zientifiko, prentsa edo telebistan, zientziaren, bizitzaren eta ingurune naturalaren arloko gida edo monitore,idazle, erredaktore, kazetari espezializatu, dibulgatzaile, aholkulari zientifiko, ilustratzaile edo argazkilari gisa.- Zientzia biologikoarekin erlazionatutako produktu edo zerbitzuen merkataritza eta marketineko profesionala, aurreko ataletan deskribatutako eremu guztietan. - Enpresen kudeaketa eta antolaketako profesionala, zuzendaritza lanak edo goi mailako kudeaketa adituko lanetan, biologoen prestakuntzarekin eta lanbidearekin erlazionatutako enpresa eremuetan.- Irakaskuntzako profesionala, bigarren mailako irakaskuntzan, unibertsitateko irakaskuntzan, lanbide heziketan, etengabeko prestakuntzan eta graduondoko prestakuntzan, ezagutza zientifikoarekin oro har eta bizitzaren zientziekin eta zientzia esperimentalekin zehazki erlazionatutako arlo eta gaietan.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Su tarea conlleva también la recomendación experta para la sostenibilidad, la planificación y la explotación racional de los recursos naturales.- Profesional de la información, documentación y divulgación en museos, parques naturales, zoológicos, editoriales, gabinetes de comunicación, empresas, fundaciones científicas, prensa o televisión, como guía o monitor, escritor, redactor, periodistaespecializado, divulgador, asesor científico, ilustrador o fotógrafo de la ciencia, la vida y el medio natural.- Profesional del comercio y marketing de productos y servicios relacionados con la ciencia biológica en todos los ámbitos descritos en los apartados anteriores.- Profesional de la gestión y organización de empresas, que realiza tareas de dirección o alta gestión experta en ámbitos empresariales relacionados con la formación y la profesión del biólogo.- Profesional docente en la enseñanza secundaria, universitaria y en la formación profesional, continuada y de postgrado en áreas o materias relacionadas con el conocimiento científico, en general, y específicamente con las ciencias de la vida yexperimentales.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Erakunde sustatzaileek onetsi duten prestakuntza-programazioa emateko beharrezko baliabideak, bulegoak, ikasgelak eta tailerrak, egokitzen dira.>
www.ermua.es

Adecuación de los medios necesarios, oficinas, despachos, aulas y talleres, para la impartición de la programación formativa aprobada por los entes promotores.
www.ermua.es


Tradizioz, mota horretako gatazken konponketan oso mugatua izan da toki-mailako poliziaren esku-hartzea, arazo honen kontra jarduteko legeek emaniko eskumenak oso gutxi izatearen aitzakiaz, edo lan hori segurtasun juridikoaren berme guztiekin eta eraginkortasunez burutzeko baliabide eta prestakuntza nahikoa ez edukitzekoaz.>
www.ermua.es

Tradicionalmente, la intervención de las policías locales en la resolución de esta clase de conflictos ha sido muy limitada debido a una deficiente atribución normativa de la competencia para actuar ante esta problemática, o de la insuficiencia de medios y formación para llevarla a cabo con plenas garantías de seguridad jurídica y eficacia.
www.ermua.es


Arauetan aurreikusitako baliabideak tartekatuz, parte hartu izan den lizitazioan emandako adjudikazioaren aurrean jakinaraziko diren ekintza edo ebazpenekiko desadostasuna edozeinek azaldu ahalko du>
www.ermua.es

Las personas que lo deseen pueden presentar quejas y/o sugerencias tanto por escrito en la oficina Abiapuntu- Punto de inicio del Ayuntamiento como por medio de la página web del Ayuntamiento (www.ermua.es).
www.ermua.es


Arabako Campuseko Errektoreordetzak laguntza eman dio Euskara Errektoreordetzari, irakaskuntza-liburuak euskaratzeko (Testugintza deialdia) eta euskarazko baliabideak sortzeko (Ikasmaterialgintza deialdia).>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El Vicerrectorado del Campus de Álava ha colaborado con el Vicerrectorado de Euskara en dar apoyo a las actuaciones dirigidas a la traducción de libros docentes al Euskara (convocatoria Testugintza) y a la generación de medios materiales en Euskara (convocatoria Ikasmaterialgintza).
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

baliabide (eu)

procedimiento (es)

UPV/EHUn Medikuntzan graduatuaren tituluaren xedea da ikasleak ezagutzetan eta gaitasunetan prestatzea eta trebatzea ondorengo jarduerak egiteko: - Gizabanakoaren eta taldearen osasuna sustatzea gure inguruko gaixotasunik garrantzitsuenak prebenituz, diagnostikatuz eta tratatuz, komunitateari eman beharreko zerbitzuak dakartzan ardurak bere gain hartuta. - Biztanleei kalitate handiko osasun-arreta ematea, etengabeko hobekuntzara bideratuta eta osasun-baliabide mugatuak banatzeko orduan gizarte-justiziaren irizpidea arduratsu ezarrita. - Erabakirik zuzenenak hartzean eta arazo medikoak ebaztean jarrera kritikoa izatea, ebidentzia zientifiko onenen arabera. - Klinikari, irakaskuntzari eta ikerkuntzari eragiten dioten Osasun Zientzien ezagutza eta prozedurak zuhurtasunez erabiltzea, horretarako kontuan izanik, erabakigarri diren faktore zientifiko eta biologikoez gain, osasunari eusten eta gaixotasunak tratatzen laguntzen duten faktore psikosozialak, kulturalak, historikoak eta ekonomikoak. - Konpromisoa hartzeko etengabeko ikaskuntzarekin eta bizitza guztirako laneko hobekuntzarekin, baita klinikan, irakaskuntzan eta ikerkuntzan informazio biomedikoa egoki erabiltzearekin ere. - Pazienteekin eta senideekin, informazioa trukatu beharra izango duen beste profesionalekin eta gainerako gizartearekin eraginkorki eta enpatikoki komunikatzea. - Lanbidean lege-arduren arabera jardutea, eta paziente guztien eta horien senideen duintasuna eta eskubideak bereziki errespetatuko dituen irizpide etikoekin jardutea, baita zirkunstantzia pertsonalak eta soziokulturalak ere.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El título de Grado en Medicina por la UPV/EHU pretender preparar y formar estudiantes con conocimientos y habilidades para realizar las siguientes actividades: - Promover la salud individual y colectiva mediante la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades más relevantes en nuestro entorno, asumiendo las responsabilidades que se deriven del servicio a la comunidad. - Proporcionar a la población una atención sanitaria de alta calidad, orientada a la mejora constante y con la aplicación responsable de un criterio de justicia social en la distribución de unos recursos sanitarios limitados. - Tomar las decisiones más correctas y resolver los problemas médicos con una actitud crítica, de acuerdo a las mejores evidencias científicas. - Utilizar con juicio los conocimientos y procedimientos de las Ciencias de la Salud que afectan a la clínica, docencia e investigación, tomando en consideración, además de los determinantes científicos y biológicos, los factores psicosociales, culturales, históricos y económicos que contribuyen a mantener la salud y al tratamiento de las enfermedades. - Comprometerse con el aprendizaje continuo y la mejora profesional a lo largo de toda la vida y con una utilización correcta de la información biomédica en la clínica, docencia e investigación. - Comunicarse de forma efectiva y empática con los pacientes y familiares, los demás profesionales con quienes deba intercambiar información y con el resto de la sociedad. - Practicar la profesión conforme a las responsabilidades legales y a unos criterios éticos especialmente respetuosos con la dignidad y los derechos de todos los pacientes y sus familiares, así como sus circunstancias personales y socioculturales.
www.enpresa-donostia.ehu.es


honen bidez Garraiobide Batzuen gaineko Zergaren autolikidaziorako 576 eredua eta Garraiobide Batzuen gaineko Zergaren aitorpenerako 06 eredua (salbuetsiak eta kargapean ez daudenak, aurretik aintzatetsi gabe) onetsi dira eta baliabide telematikoen bitartez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri dira.>
web.bizkaia.net

por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática.
web.bizkaia.net


Laguntza doakoa da hbehar beste baliabide ekonomikorik ez duten emakumezko eta gizonezkoentzat.>
web.bizkaia.net

Redacción de las medidas provisionalísimas, previas al procedimiento de separación matrimonial, en casos urgentes.
web.bizkaia.net


Juan María Aburtok azaldu du sailaren lehentasuna dela Foru Aldundiaren giza baliabideak eta baliabide materialak optimizatzea, Bizkaiko gizartearen eskakizun eta premiei eraginkortasunez erantzuteko, herritarrekin harremanak izaten eta herritarrek parte hartzen laguntzen duten tresnak erabilita. Adierazi duenaren arabera, espero da eraginkortasun, arintasun eta gardentasun maila handiagoak lortzea, hau da, sailaren barruko prozedurek zerbitzu hobeak emateko balio behar dute.>
web.bizkaia.net

Juan María Aburto ha explicado que la prioridad del departamento es optimizar los recursos personales y materiales de la Diputación Foral para dar respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad de Bizkaia mediante instrumentos que faciliten la relación y la participación ciudadana; esperamos lograr, ha dicho, mayores niveles de eficacia, agilidad y transparencia, de manera que los procedimientos internos redunden en una mejor prestación de los servicios.
web.bizkaia.net


UPV/EHUko Odontologiako Graduatua tituluaren helburua da ikaslea hainbat ezagutza eta gaitasunetan trebatzea, ondorengo jarduerak egiteko: - Historia kliniko oso bat egitea, pazientearen aho-, hortz- eta mediku-egoera adieraziz, eta historian, azterketa fisikoan eta behar diren proba osagarrietan oinarrituta odontologiako diagnostiko-iritzia egitea. - Pazientearen osasuna berreskuratzeko terapeutikarik egokiena planifikatzea eta gauzatzea, pazientea edozein adinetakoa izanda ere, baita eskakizun bereziak baldin baditu ere, praktika odontologikoan aurkitutako larrialdi mediko nagusiak barne direla eta norberaren mugak onartuta. - Gure inguruko aho-gaixotasun nabarmenenak prebenitzea eta banakakoaren eta taldearen aho-osasuna bultzatzea. - Kalitate handiko arreta ematea osasun-zerbitzuen erabiltzaile guztiei, eta batik bat pazienteari, komunitatera eta etengabeko hobekuntzara bideratuta, eta osasun-baliabideen erabileran eta banaketan eraginkortasun-irizpidea arduratsu erabilita. - Odontologiako praktika eta ikerketari eragiten dieten zientzia biomedikoen ezagutza, printzipio eta prozedurak behar bezala erabiltzea, jarrera kritikoa erabilita erabakiak hartu ahal izateko, iritzia emateko eta arazo klinikoak ebazteko, zientzia-ebidentzia onenei eta hainbat faktoreri (psikosozialei, kulturalei, etikoei eta ekonomikoei) kasu eginez. - Laneko bizitza osoan iraungo duen etengabeko ikasketa eta trebakuntzarako konpromisoa bere egitea, eta klinikan eta ikerketan informazio biomedikoa kritikoki eta eraginkorki erabiltzea. - Pazienteekin eta inguruarekin eraginkorki eta enpatikoki komunikatzea ahoz zein idatziz, baita informazioa trukatu behar duen gainerako profesionalekin ere, talde-lanean arituz jarduera profesionala optimizatzeko. - Lege-arduren eta irizpide etiko batzuen arabera aritzea lanbidean, batik bat paziente guztien eta horien inguruaren duintasuna eta eskubideak errespetatuko dituztenak, baita zirkunstantzia pertsonalak eta soziokulturalak ere.>
www.ehu.es

El título de Graduado en Odontología por la UPV/EHU pretender formar estudiantes con conocimientos y habilidades para realizar las siguientes actividades: - Elaborar una historia clínica completa reflejando el estado oral, dental y médico general del paciente, y establecer un juicio diagnóstico odontológico basado en la historia, examen físico y pruebas complementarias apropiadas. - Planificar y realizar la terapéutica más adecuada para restituir la salud del paciente de cualquier edad o con requerimientos especiales, incluyendo las principales emergencias médicas encontradas en la práctica odontológica y asumiendo las propias limitaciones. - Prevenir las enfermedades orales más relevantes en nuestro entorno y promover la salud oral individual y colectiva. - Suministrar una atención de alta calidad a todos los usuarios de los servicios sanitarios, y especialmente al paciente, orientada a la comunidad y a la mejora continua, y con la aplicación responsable de un criterio de eficiencia en el uso y la distribución de los recursos sanitarios. - Utilizar adecuadamente los conocimientos, principios y procedimientos de las ciencias biomédicas que afectan a la práctica e investigación odontológica, para poder tomar decisiones, realizar juicios y resolver problemas clínicos con actitud crítica, atendiendo a las mejores evidencias científicas y a los factores de tipo psicosocial, cultural, ético o económico. - Asumir el compromiso de un aprendizaje y formación continuadas a lo largo de toda la vida profesional, así como la utilización crítica y efectiva de la información biomédica en la clínica e investigación. - Comunicarse oralmente o por escrito de forma efectiva y empática con los pacientes y su entorno, así como con los demás profesionales con quienes deba intercambiar información, participando en el trabajo de equipo para optimizar la actividad profesional.
www.ehu.es

More examples