Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

tramitar

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

bideratu (eu)

tramitar (es)

Zerbitzu integratuetako jarduerak udalaz gaineko erakundeek finantzatzen laguntzen dituzten enplegu politika aktiboen programetan kokatzen dira, eta beharrezko laguntza eta diru-laguntza eskabideak bideratzen ditu xede horretarako.>
www.ermua.es

Las actividades de los servicios integrados son enmarcadas en programas de políticas activas de empleo cofinanciados por instituciones supramunicipales, para lo cual se tramitan las correspondientes solicitudes de ayudas y subvenciones.
www.ermua.es


b)Espedientea bideratuko duen departamentua:>
www.eskoriatza.net

b)Dependencia que tramita el expediente:
www.eskoriatza.net


Ez da intzidentzia anonimo edo faltsurik bideratuko, inprimakia pertsona edo elkarte baten izenean bideratu beharko da.>
www.eskoriatza.net

No se tramitarán incidencias anónimas o falsas, el impreso deberá de presentarse en nombre de alguna persona o entidad.
www.eskoriatza.net


b) Espedientea bideratuko departamentua: Obra eta zerbitzuak.>
www.eskoriatza.net

b)Dependencia que tramita el expediente: Obras y servicios.
www.eskoriatza.net


Polizia Komisaldegietan (gazteleraz) bideratzen da agiria.>
www.euskadi.net

Infórmate sobre cómo tramitar el DNI en las Comisarias de Policía.
www.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

izapidetu (eu)

tramitar (es)

Kudeaketa Txostenari eta Jardueren Programari buruzko galderak, Estatutuen 228. artikuluan araututako Unibertsitate Klaustroko bileraren funtsezko edukia, web-orrian sortutako foro baten bidez izapidetu dira.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

Las preguntas respecto al Informe de Gestión y al Programa de Actividades, contenido esencial de la sesión del Claustro Universitario regulado en el artículo 238 de los Estatutos, se han tramitado a través de un Foro creado al efecto en la web.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Horiek horrela, Abiapuntun, Torreta Etxean edo udaletxe barruko zerbitzu orokorretan izapidetu ditzakegun zerbitzu edo kudeaketak arratsaldeko ordu biak baino lehen egin beharko ditugu.>
www.ermua.es

Por tanto, los servicios generales que podemos gestionar o tramitar en Abiapuntu, en Torreta Etxea, o en las oficinas generales podremos realizarlos hasta las 2 de la tarde.
www.ermua.es


Orain herritarrek prozesu administratibo hainbat eskatu eta izapidetu ditzakegu elektronikoki etxetik bertatik (hirigintzako lizentziak, Biztanle Erroldako kudeaketak, ordainketak elektronikoak, eta abar… Hori egin dezakegu, gizarte eta ekonomi eragileek eta beste administrazioek (INEMek, Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak, eta estatuko Gobernuak) programa eta proiektu berritzaile ugari garatu dituztelako eta, guztion artean, herritarren parte hartzeko kanal ezberdinak sortzea ahalbidetuz.>
www.ermua.es

En estos momentos, la ciudadanía puede solicitar y tramitar íntegramente un número significativo de servicios (licencias urbanísticas, gestión del Padrón de Habitantes, pago electrónico, etc.), desde su casa, dada la vocación de cooperación con los agentes económicos y sociales y con otras administraciones (Inem, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Gobierno Central) que han permitido desarrollar numerosos programas y proyectos de innovación y que han permitido crear diferentes canales de participación ciudadana.
www.ermua.es


Epe barruan izapidetutako desiderata portzentaia.>
www.ermua.es

Porcentaje de desideratas tramitadas en plazo.
www.ermua.es


Ordenantza hau indarrean sartuko da haren behin betiko onarpena eta testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean. Eta haren ondorioak hedatuko dira etxebizitza tasatuetarako erreserbak aurreikusi dituzten hiri antolamenduko planetara, aurrez izapidetuta eta onartuta egon arren.>
www.eskoriatza.net

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su aprobación definitiva y de su texto en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa extendiendo sus efectos a los planes de ordenación urbanística que, aunque tramitados o aprobados con anterioridad, tengan establecida la previsión de reservas para Viviendas Tasadas.
www.eskoriatza.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

tramitatu (eu)

tramitar (es)

Dokumentuak beharrezkoa den informazio guztia edukiko du. Dokumentu bera tramitatuko da obra-baimenen eta jarduera-baimenen kasuan.>
www.eskoriatza.net

El documento integrará toda la información necesaria, tramitándose un único documento para las licencias de obras y de actividad.
www.eskoriatza.net


Zerbitzu Telematikoen bitartez tramitatzen da.>
www.errenteria.net

Se tramita a través de los Servicios Telemáticos
www.errenteria.net


Baja tramitatu>
www.errenteria2

Tramitar baja
www.errenteria2


Orain dauden ibien titularrek Ordenantza hau indarrean jarri eta 6hilabeteko epean lizentzia berritzea eskatu beharko dute, etaaipatutako arauen arabera tramitatuko da.>
www.eskoriatza.net

Los titulares de los vados actualmente existentes, deberá desolicitar, dentro del plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigorde esta Ordenanza, la renovación de la licencia, que se tramitará consujeción a estas normas.
www.eskoriatza.net


b. Espedientea tramitatzen duen arloa: HAZIENDA>
www.eskoriatza.net

b. Dependencia que tramita el expediente: HACIENDA
www.eskoriatza.net

More examples