Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

es > eu

utilidad

Share:

*Examples are automatically obtained from dabilena

baliagarritasun (eu)

utilidad (es)

Baliagarritasunak:>
www.osakidetza.euskadi.net


Horregatik, Ostebak laguntzako dokumentu metodologiko batzuk argitaratzen eta prestakuntzako zenbait jarduera antolatzen eta koordinatzen ditu, prozeduren ebaluazioaren espirituaz eta baliagarritasunaz jabearazteko helburuarekin, eta nabaritasun zientifikoan oinarrituriko "mentalitate ebaluatzailea" hedatzeko.>
www.osakidetza.euskadi.net

Por ello, Osteba viene publicando documentos metodológicos de apoyo y organiza y coordina una serie de actividades de formación con el fin de transmitir el espíritu y utilidad de la evaluación de los procedimientos y propagar la "mentalidad evaluadora" basada en la evidencia científica.
www.osakidetza.euskadi.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

balio (eu)

utilidad (es)

Bistakoa da kasu honetan norabide-aldaketak politika- eta ekonomia-testuinguruarengan eragitea eskatzen duela; honela, gizataldea bere kodearen gaurkotasunaz, etorkizunerako duen balioaz eta etorkizun hurbilean bere erabilera erabat zilegi eta ohikoa izango dela ohartuko da.>
www.euskara.euskadi.net

Claro está en este caso que el redireccionamiento óptimo de la situación pasará por intervenir sobre el contexto político y económico, para que el grupo humano perciba que su código continuará teniendo una utilidad futura y que será de uso público plenamente legítimo y habitual en el futuro inmediato.
www.euskara.euskadi.net


Ekologia biologikoaren kontzeptualizazio zehatzak balio heuristiko handikoak dira guretzat, bilakaera-fenomenoak ulertzeko batez ere.>
www.euskara.euskadi.net

Hay conceptualizaciones precisas de la ecología biológica que nos son de gran utilidad heurística, en especial para la comprensión de los fenómenos evolutivos.
www.euskara.euskadi.net


1.- Zerga kuotak ordenantza honen eranskinean zehaztu dira, oinarri hartu delarik eragindako ondasunak jabari publikoak ez izatekotan, erabilerak edo ustiapenak merkatuan izango lukeen balioa eta honela zehaztuko dira:>
www.donostia.org

1.- Las cuotas tributarias se establecen en el anexo a esta Ordenanza, tomando como referencia el valor que tendrá en el mercado la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento si los bienes afectados no fuesen de dominio público, y se determinan:
www.donostia.org


Hizkuntz komunitate txikiek eta ertainek beraien etorkizunaren plangintza egin behar dute, aldi berean, gehien hedatutako hizkuntzak erabiliz –komunikaziorako eta ekonomi, gizarte eta kultur garapenerako duten erabilgarritasunagatik–. Hizkuntz aniztasun horrek guztiz bateragarria izan behar du komunitatearen hizkuntzaren erabilerarekin; izan ere, askotan, hizkuntza horrek nortasuna eta kultur identitatea zehazten ditu, baita pertsonen bizitza bideratzen duten mito eta balioak ere.>
www.euskonews.com

Las comunidades lingüísticas pequeñas y medianas tienen que diseñar su plan de futuro y, al mismo tiempo, emplear las lenguas más extendidas –debido a su utilidad para la comunicación y para el desarrollo económico, social y cultural–. Esa diversidad lingüística debe ser totalmente compatible con el uso de la lengua de la comunidad, puesto que, muchas veces, esta lengua define tanto la personalidad e identidad cultural, como los mitos y valores que encauzan la vida de las personas.
www.euskonews.com


Baina, hizkuntz txandaketak balio eta funtzio anitz ditu, lehenik eta behin elebidunen adierazkortasuna eta komunikazioaren efektibitatea errazten baitu.>
www.euskonews.com

Pero esta alternancia idiomática tiene muchas utilidades y funciones. En primer lugar, facilita la expresividad y la efectividad de la comunicación de los bilingües.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erabilgarritasun (eu)

utilidad (es)

Espainiako Patente eta Marken Bulegoak hilero argitaratzen ditu autonomia erkidegoetan eginiko patente, erabilgarritasun eredu, diseinu industrial eta marka eskaerak. barrixe-Bizkaiko Berrikuntzaren Behatokiak Bizkaiari, beste euskal probintziei eta autonomia erkidego osoari buruzko datuak erauzten ditu, informazioaren bilakaera ikusteko.>
barrixe23

La Oficina Española de Patentes y Marcas publica mensualmente las solicitudes de patentes, modelos de utilidad, diseño industrial y marcas, que se han realizado en las distintas comunidades autónomas. barrixe-Observatorio de la Innovación de Bizkaia, extrae los datos relativos a Bizkaia, así como a las otras provincias vascas y el conjunto de la comunidad autónoma para ver la evolución de dichos datos.
barrixe23


Erabilgarritasun ereduen eskaeren kasuan, atzera egin dute Lurralde Historiko guztietan, 2013ko mailetatik behera kokatu direlarik.>
barrixe23

En lo que se refiere a las solicitudes de los modelos de utilidad, todos los Territorios Históricos sufre retrocesos, situándose en niveles inferiores a 2013.
barrixe23


Bizkaian patente berriak, erabilgarritasun-ereduak eta diseinu industrialak sortzea sustatzea, Europa mailan eta nazioartean, zein nazionalak atzerrian.>
web.bizkaia.net

Promover en Bizkaia la generación de nuevas patentes, modelos de utilidad y diseños industriales a nivel europeo, internacional y nacional en el extranjero.
web.bizkaia.net


Patenteak, erabilgarritasun-ereduak eta diseinuak sortzeak dituen abantailei buruzko informazioa.>
web.bizkaia.net

Información sobre ventajas de generar patentes, modelos de utilidad y diseños.
web.bizkaia.net


Diruz lagunduko da erregistro-gastuen % 60, gehienez; patente edo erabilgarritasun-eredurako eskaera bakoitzeko, 10.000 euroko diru-laguntza emango da, eta, diseinurako eskaeretan, 10.000 euro erakunde bakoitzeko.>
web.bizkaia.net

Subvención hasta el 60% de los gastos de registro, hasta un máximo de 10.000 euros por solicitud de patente o modelo de utilidad y de 10.000 euros por entidad en el caso de solicitudes de diseño.
web.bizkaia.net

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

etekin (eu)

utilidad (es)

Grabaketa hark bide berriak ireki zituen eta inprobisatutako estudio hari etekin handiagoa ateratzen hasi ziren hainbat musika talde.>
www.bonberenea7

Aquella grabación abrió nuevos senderos y muchos grupos de música consiguieron dotar de una mayor utilidad a aquel estudio.
www.bonberenea7

More examples