Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es eu > fr eu > en

elkarrekiko

Share:

 • 1  izlag. mutuo, -a, recíproco, -a; común

  elkarrekiko amodioa: el amor mutuo

 • 2  adb. el uno para el otro; los unos para los otros

  ez dira elkarrekiko on: no son buenos los unos para los otros

  patuak egin ditu elkarrekiko: el destino los ha hecho el uno para el otro

 • 3  iz. relación, trato

  aspaldi ohartu nintzaion zuen elkarrekikoari: me apercibí hace tiempo de vuestra relación

 • 4  iz. facería

  Ituren eta Urrotz udalerrien arteko elkarrekikoa Ameztia mendian dago: la facería entre los municipios de Ituren y Urroz se encuentra en el monte Ameztia

elkarrekiko *Examples are automatically obtained from dabilena

...elkarrekiko ...otenez, hazkuntzan laguntzeko erarik egokiena elkarrekiko agintaritza agertzen duen familia estiloa da. ...


...ideak neurtu zituen. Behaketa horien ondorio da elkarrekiko proportzioen legea, Richterren lege deritzona. Reichekin...


...azteko, adibidez, eskimo-aleut hizkuntzen aldaerek elkarrekiko ulergarritasuna dute hurbileko aldaerekiko baina ez urrunek...


....Ikertzaileen arabera,begi-kontaktuak nolabaiteko elkarrekiko interesa adieraziko luke, eta kontaktu horren ...


...a baita esparruaren iragana bera ere. Elkarrekiko lehian dauden obra guztiek batera jarrera literario...


...eta bere pisu espezifikoaren handiera determinatua elkarrekiko erabat axolagabeak diren adigaiak dira. Jokaeraren modua ko...


Europako urtean adierazitako xedeak, elkarrekiko Europako urtean adierazitako xedeak, ...


... Iñauteriak...). · Anitza eta integratzailea: elkarrekiko errespetuan oinarritua. · Herriko eskolen arteko ...


...Udal-etxebizitza baten alokairua honako hau da: elkarrekiko hitzarmen bat; horren bidez, udala edo...


... ez dakar: bi komunitate, bi kultura... elkarrekiko errespetuan biziz gero, ez da beharrezkoa zatiketa».

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

elkarrekiko (eu)

mutuo (es)

Etekina elkarrekikoa da, ala bien arteko gatazka ezkutatzen da harreman horren atzean? Izan ere, euren eraginkortasuna handitzeko eta erabiltzaile gehiago erakartzeko batak bestearen audientziak eta plataformak erabiltzen ditu.>
www.congresociudadaniadigital1

La forma en que Facebook y Spotify se relacionan y usan sus respectivas audiencias y plataformas para aumentar el alcance y la atracción de usuarios, ¿es por mutuo beneficio o esconde una sutil batalla?
www.congresociudadaniadigital1


Gazteen artean bakea, elkarrekiko errespetua eta herrien arteko elkar-ulertzea bultzatzeko Deklarazioa, 1965ekoa.>
www.donostia.org

Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos, de 1965.
www.donostia.org


Urteak igaro ahala, ekitaldi horrek bilakaera izan du, baina bere helburu nagusia ez du alde batera utzi: Europako kulturen aberastasuna eta aniztasuna eta ezaugarri komunak nabarmentzea, Europako biztanleen elkarrekiko ezagutza handiagoa indartzea eta Europako biztanleen sentimendua sustatzea.>
www.donostia.org

Con los años, este evento ha evolucionado sin perder de vista su principal objetivo: resaltar la riqueza y la diversidad de las culturas europeas y los rasgos comunes, promover un mayor conocimiento mutuo entre los ciudadanos europeos y fomentar un sentimiento de ciudadanía europea.
www.donostia.org


Hizkuntzen elkarrekiko begikotasuna da hizkuntzei opa diezaiekegun etorkizunetako bat.>
www.euskonews.com

Uno de los futuros que podemos desear a las lenguas es el del mutuo respeto.
www.euskonews.com


Gerora begira, elkarrekiko aitortzara iritsi nahi dute, egoera berdinak ebaluatzeko protokolo berdinak erabiltzeko.>
www.euskonews.com

En el futuro pretenden ir al reconocimiento mutuo en base al uso de los mismos protocolos para la evaluación de las mismas situaciones.
www.euskonews.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

elkarrekiko (eu)

recíproco (es)

Horrenbestez, aldez aurretik, aldebakarreko edozein sezesio gauzatu ahal izateko negoziazio politiko bat abiarazteko elkarrekiko betebeharra finkatzen da .>
www.euskomedia.org

Existe pues, y con anterioridad, un deber recíproco de negociación política para poder proceder a cualquier tentativa de secesión unilateral25.
www.euskomedia.org


3. Ebazpen irmo bidez egintzaren edo lursailaren eskualdaketaren kontratu zehaztatzailearen edo horren gaineko gozamendu-eskubide errealaren eraketa edo eskuladaketa deuseztapena, deuseztasuna edo ebazpena judizial edo administratiboki adierazi edo aitortzen denean, sujeto pasiboak ordaindutako zergaren berriro hartzeko eskubidea izango du, non eta aipatu egintza edo kontratuak irabazizko eraginik ez duen eta ebazpena irmo geratu zenetik bost urteko epean itzulketa erreklamatzen badu, irabazizko eraginik badela ulertuko da, interesatuek Kode Zibileko 1.295 artikuluak aipatzen dituen elkarrekiko itzulketak egin behar dituztela bidezkotzen ez denean.>
www.donostia.org

3.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil.
www.donostia.org


1. Interesatuak hala eskatuta, aurka egin zaion egintzaren exekuzioa automatikoki etenda geratuko da, baldin eta erreklamazio ekonomikoarekin batera, ondoko bermeren bat jarri dela dioen ziurtagiria aurkezten bada: kreditu-entitate baten edo elkarrekiko bermea duen sozietate baten diru-gordailua edo balore publikoak, abala edo fidantza solidarioa, edo zerga-arauetan arauturiko kasuetan behar bezalako kaudimena duten beste zergadun batzuen kauzio-aseguruaren ziurtagiria edo fidantza pertsonala eta solidarioa, aurka egin zaion egintzaren zenbatekoaren, etenaldiak sortzen dituen berandutza-interesen eta bidezko diren errekarguen sarrerari dagozkionak.>
www.donostia.org

A solicitud del interesado se suspenderá automáticamente la ejecución del acto impugnado en el supuesto de que a la reclamación de contenido económico se acompañe el justificante de la constitución de alguna de las siguientes garantías, depósito de dinero o valores públicos, aval, o fianza solidaria de una entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, o fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos regulados en las normas tributarias, del ingreso del importe del acto impugnado, de los intereses de demora que genere la suspensión y de los recargos que pudieran proceder. 2.
www.donostia.org


3. Ebazpen irmo baten bidez, epaileak edo administrazioak jotzen edo aitortzen duenean lurraren eskualdaketa ekarri duen egintza edo kontratua nahiz lurra gozatzeko eskubide errealaren eraketa edo eskualdaketa ekarri duena deuseztatu, hutsaldu edo hautsi egin dela, subjektu pasiboak ordaindutako zerga berreskuratzeko eskubidea izango du, beti ere egintza nahiz kontratuak ez badio irabazirik ekarri eta ebazpena irmo geratu zenetik lau urte iragan baino lehen egiten badu erreklamazioa; interesatuek Kode Zibileko 1.295. artikuluak aipatzen dituen elkarrekiko itzulketak egin behar dituztela justifikatzen ez denean, irabazirik badela joko da.>
www.donostia.org

3.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cuatro años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil.
www.donostia.org


Batetik, elkarrekiko berme sozietateak 3.500 bazkideko muga gainditu du berriki.>
www.spri7

Por un lado, la sociedad de garantía recíproca acaba de superar la barrera de los 3.500 socios.
www.spri7

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

elkarrekiko (eu)

relación (es)

Gerta liteke oztopo horrek bere ahalegina ahultzea eta porrot egitea.Behar bezala lehiatzeko, garrantzitsuak dira baliabideak eta gaitasunak, baina baita ere beste pertsona, enpresa edo erakunde batzuekin sortu ditzakegun harremanak eta LANKIDETZAN jarduteko eta ELKARREKIKO EKINTZAILETZARAKO dauzkagun moduak.>
www.spri7

Hoy, competir adecuadamente no sólo depende de tus recursos y capacidades, sino también del tipo de relaciones que seamos capaces de establecer con otras personas, empresas y organizaciones, así como nuestra forma de COOPERAR con ellas y COEMPRENDER.
www.spri7


Internazionalismoa; elkarrekiko lankidetza Euskal Herriaren eta bizilekua duen udalerriaren artean eta jatorriko herrien artean>
www.pasaia.net

Internacionalismo, cooperación recíproca y relación entre EH y el municipio de residencia, con los pueblos de origen.
www.pasaia.net


Elkarrekiko bermerako sozietateak sortzeko eskabideei hirukoiztuta erantsi behar zaizkien agirien zerrenda.>
www.tesoro.es

Relación de documentos que, por triplicado, deberán acompañarse a las solicitudes de creación de Sociedades de garantía recíproca.
www.tesoro.es

More examples