Elhuyar Hiztegia
#ElhuyarrenGomendioak

Dictionary units

Other dictionaries

Idazlagun

eu > es eu > fr eu > en

erakunde

Share:

erakunde *Examples are automatically obtained from dabilena

...erakunde ...duktuaren arduradun teknikoa Produktu klubaren kudeaketa erakundea Klubean interesatutako enpresa/ Produktuaren arduradun tekni...


... badagokio, erakundea batasun, federazio edo bestelako erakunde baten barruan dagoelako izaera egiaztatzen duen ...


...ldeko Saharako herritarren eskubideak eta Nazio Batuen Erakundearen aginduak errespetatzen ez dituen bitartean, Madrilek presio...


Grabatuaren teknikan diharduten artisten eta erakundeen arteko topaketak ere antolatu dituzte ostiralerako.


... antzinatasuna badu, eskuz alda dezake, udal erakundearen aldez aurreko baimenarekin, eta ezin izango ...


Arloaren barruan garrantzi handia duen eremua da erakundeekiko lana. Finean, garatzen diren politiketan EGK...


...K-ko kudeatzaileak jardunean zeuden, alegia, erakundeak eta hauen ordezkaritzak berritu bitartean ...


...ako bilera, Batasuna «egun legez kanpo dagoen erakundea delako». IUNek, Batasunarekin eginiko bilkuraren ondoren, U...


... denon artean eraikiko dugu ikastaroa. Beste erakunde batzuei beraien kolaborazioa eskatuko diegu...


Haritz Solupe. Gogoeta honek jasoko du hainbat erakunde publikoren babesletza: Eusko Jaurlaritzaren HPSrena, eta...

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erakunde (eu)

organización (es)

Arbitraje Batzordearen erabakia, Autonomia Erkidegoaren barruko erakunde-antolakuntzari dagokionez PSEk aurkeztu duen lege-proposamenari buruzkoa>
www.conciertoeconomico1

Decisión de la Comisión Arbitral sobre la proposición de Ley presentada por el PSE sobre la Organización Institucional Interna de la Comunidad Autónoma
www.conciertoeconomico1


Garapen ekonomiko jasangarrian dago espezializatuta, hots: planifikazio estrategikoa, erakundeen kudeaketa eta sektore publikoko kapital intelektuala, ekintzailetza, enpleguaren aldeko politika aktiboak, Europar Batasuneko ekimenak, informazioaren gizartea, publiko eta pribatuaren arteko kontzertazioa, sareak, klusterrak...>
www.congresociudadaniadigital1

Su área de especialización es el desarrollo económico sostenible: planificación estratégica, gestión de organizaciones y capital intelectual en el sector público, emprendizaje, políticas activas de empleo, iniciativas de la U.E, sociedad de la información, concertación público - privada, redes, clusters
www.congresociudadaniadigital1


Cuadrilla de Añana : Gure erakundearen egitura, zerbitzu eta jarduera ezagutzeko behar den guztia Añanako kuadrilla joan>
www.cuadrilladeanana9

Cuadrilla de Añana : Todo lo necesario para conocer la estructura, servicios y actividades de nuestra organización Ir a Cuadrilla de Añana
www.cuadrilladeanana9


Internet Garatzeko Goi Mailako Institutuko (IGGI) sortzailekide eta CEO da Nacho de Pinedo. Ekosistema digitalari bultzada ematea da aipatu erakundearen helburua eta horretarako profesionalei, ekintzaileei eta erakundeei prestakuntza eta aholku ematen die.>
www.congresociudadaniadigital1

Co-fundador y CEO del ISDI (Instituto Superior para el Desarrollo de Internet), institución cuyo objetivo es desarrollar e impulsar el ecosistema digital a través de la formación y asesoramiento de profesionales, emprendedores y organizaciones.
www.congresociudadaniadigital1


Horrela, beren bi erakunde nagusien bidez ordezkatuta, Arabako enpresek beren babesa ematen diote, zalantzarik gabe, Gasteizko tenplua zaharberritzeko proiektuari.>
www.catedralvitoria.com

De esta forma, las empresas alavesas, representadas a través de sus dos principales organizaciones, expresan su apoyo al proyecto de recuperación del templo vitoriano de manera inequívoca.
www.catedralvitoria.com

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erakunde (eu)

institución (es)

Hori gutxi izango balitz ere, horrez gainera lurraldeetako erakunde eskudunei (Batzar Nagusiei) aitortu die araubide hori aldatzeko ahalmena, unean-unean gobernatzen duten arduradun politikoen nahiak kontuan izanda, eta, ondorioz, eurek hartutako erabakiengatik herritar guztien aurrean erantzunda.>
www.conciertoeconomico1

No solo eso sino que, además, reconoce a las instituciones competentes de sus territorios (Juntas Generales) la capacidad para modificar dicho régimen, de acuerdo con las preferencias de los responsables políticos que en cada momento asumen la responsabilidad de gobierno, respondiendo de dichas decisiones, por tanto, ante el conjunto de sus ciudadanos.
www.conciertoeconomico1


Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek dituzten ahalmenen eskema eta itundutako tributuen eskema.>
www.conciertoeconomico1

Esquema de los tributos concertados y de las capacidades de que disponen las Instituciones del País Vasco.
www.conciertoeconomico1


Zuk zer deritzozu? Gure erakunde gehienak jatorri historikokoak dira.>
www.conciertoeconomico1

Iñaki: La mayoría de nuestras instituciones tienen un origen histórico.
www.conciertoeconomico1


Itunak euskal erakundeei aitortzen dien eskumen mailaz harritzen dira, egungo Europan, eredu frantsesean edo ogasun zentralista bakarrean (besteak beste) dagoen ogasun klasikoak egin ohi duenaz oso bestelako kontzepzioa baita.>
www.conciertoeconomico1

Se sorprenden del nivel competencial que el Concierto reconoce a las instituciones vascas, que responde a una concepción muy diferente a lo que puede ser una hacienda clásica como las que hay en la Europa actual, el modelo francés, la hacienda centralista, única...
www.conciertoeconomico1


Lurralde Historikoetako erakundeen artean koordinazioa, harmonizazio fiskala eta elkar-lana izatea>
www.conciertoeconomico1

Coordinación, armonización fiscal y colaboración entre las Instituciones de los Territorios Históricos
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erakunde (eu)

organismo (es)

Sarean badira hainbat helbide zeinetan agenda 21eko beste erkidegoetako proiektuak, nazioarteko erakunde ugariren lana alor honetan eta abar ezagut daitezkeen.>
www.cuadrilladeanana9

En la red existen numerosas direcciones donde se puede conocer los proyectos de agenda 21 de otras comunidades, el trabajo de numerosos organismos internacionales en este campo, etc.
www.cuadrilladeanana9


Prestakuntza eta difusioaren arloetan hainbat hitzaldi eta ikastaro eskaini ditu Marketinaren Digitalaren inguruan, besteak beste, Gipuzkoako Bazkundea, Enpresa Digitala, Internet Euskadi, CEN edo Fundación Laboral bezalako erakundeetan.>
www.congresociudadaniadigital1

En el ámbito de la formación y difusión ha participado en charlas e impartido cursos en organismos como la Cámara de Gipuzkoa, Enpresa Digitala, Internet Euskadi, CEN o la Fundación Laboral, siempre con temas relacionados con el Marketing Digital.
www.congresociudadaniadigital1


Argitaratu zenetik, instantzia eta erakunde ugariren aitorpena jaso du Plangintza Nagusiak.>
www.catedralvitoria.com

Desde su publicación el Plan Director ha recibido el reconocimiento en diferentes instancias y organismos.
www.catedralvitoria.com


20 erakunde edo organismo publikorekin.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

20 con otros organismos o instituciones públicas.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Erakundeak lehiaketa deitu du zerbitzu hori prozedura irekiz eta ohikoaz esleitzeko.>
www.ermua.es

El organismo ha convocado un concurso para adjudicar esa tarea por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erakunde (eu)

entidad (es)

Euskal erakunde publikoek edo Euskadiko ohiko egoiliar diren pertsona fisikoek ordainduta>
www.conciertoeconomico1

Pago por entidades públicas vascas o por personas físicas con residencia habitual en el PV
www.conciertoeconomico1


Lurralde Historikoetako Toki-erakundeek, itundu gabeko tributuetan parte hartzea>
www.conciertoeconomico1

Participación en tributos no concertados de las Entidades locales de los Territorios Históricos
www.conciertoeconomico1


Erakundearen egoitza fiskala Euskadin egotea>
www.conciertoeconomico1

Domicilio fiscal de la entidad en el PV
www.conciertoeconomico1


Pertsona edo erakunde publikoek lortutako etekinak ondasun higigarrien kapitalaren gainean>
www.conciertoeconomico1

Rendimientos de capital mobiliario de personas o entidades públicas
www.conciertoeconomico1


Erakundeak eragiketak Euskadin gauzatu eta benetako zuzendaritzaren egoitza Europar Batasunetik kanpora egotea>
www.conciertoeconomico1

Entidad realice operaciones en el PV y su sede de dirección efectiva fuera de la UE
www.conciertoeconomico1

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erakunde (eu)

ente (es)

ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRAK, SOZIETATE ZIBILAK ETA NORTASUN JURIDIKORIK GABEKO ERAKUNDEAK>
www.conciertoeconomico1

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y SOCIEDADES CIVILES O ENTES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
www.conciertoeconomico1


Modu horretara, ziurtatu nahi da Euskadik finantzatzen dituela bere gain hartu ez dituen zamak baina Estatuak zeharka gauzatzen dituenak, hots, Gobernu zentralarenak ez diren aurrekontuen bidez gauzatutakoak beste erakunde publiko batzuen bitartez.>
www.conciertoeconomico1

Se trata en este caso de asegurar la financiación por parte de la CAPV de las cargas no asumidas que el Estado realiza de manera indirecta, a través de presupuestos de entes públicos distintos del propio Gobierno central.
www.conciertoeconomico1


Estatuak eginiko transferentziak edo emandako diru-laguntzak erakunde publikoen mesedetan, baldin eta Euskadik bere gain hartu ez baditu erakunde horiek gauzatzen dituzten eskumenak.>
www.conciertoeconomico1

Las transferencias o subvenciones que haga el Estado a favor de entes públicos, en la medida en que las competencias desempeñadas por los mismos no estén asumidas por la CAPV.
www.conciertoeconomico1


Erakunde publikoei eginiko transferentziak>
www.conciertoeconomico1

Transferencia a entes públicos
www.conciertoeconomico1


Hortaz, izaera berberekoak diren eta euren banderak gorde dituzten beste hainbat erakunderekin konparatuz soilik ezarri ahal dugu zein izan ziren Ermukoak.>
www.ermua.es

Por lo que sólo haciendo un ejercicio de comparación con otros entes de igual condición y que han conservado sus banderas, podemos en cierta medida establecer cuáles fueron los de Ermua.
www.ermua.es

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erakunde (eu)

constitución (es)

Sorkuntzaren inguruko datuak, erakundearen webgunetik hartutakoak>
www.ermua.es

Datos sobre la constitución, extractados de su página web
www.ermua.es


Sustatzaileei buruzkoak: - NANaren fotokopia eta currículum vitaea. - Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren ziurtagiria, Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean direla egiaztatzen duena. • Enpresari buruzkoak, eratuta egonez gero: - IFZren fotokopia. - Enpresaren memoria laburra eta bazkideen curriculum vitaea, eta, hala badagokio, proiektuko partaideen curriculuma. - Enpresaren eratze eskrituraren fotokopia. Autonomoa izanez gero, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoela adierazten duen agiriaren fotokopia. - Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean edukitzearen ziurtagiria, hura derrigorrezkoa ez den kasuetan izan ezik (ikus 58/2004 Foru Dekretua), eta beharrezkoa denetan, enpresaren bazkide guztiena. • Garatutako proiektuari buruzkoak: - Proiektuaren deskribapena. - Gutxienez 2 urtetako behin-behineko emaitzen kontuak. - Lana egin duen edo egingo duen kanpoko profesionalaren edo hornitzailearen eskaintzaren fotokopia (proformako fakturak edo behin beti koak, kanpo aurrekontua edo, hala badagokio, sinatutako kontratua). - Eskatutako hiru eskaintzen fotokopia, baldin eta aholkularitza enpresek edo laguntza teknikoko enpresek 12.000,00 euroak gainditzen dituzten zerbitzuak ematen badituzte edo ekipamendu ondasunak hornitzen badituzte. Gainera, aukeratutako eskaintza ekonomikoki hoberena ez bada, hautaketa hori justifikatu behar da. - Enpresa proiektu berriak garatzen eta ekintzaile berriei laguntzen esperientzia duen erakunde tutoreak proiektu honetan egiten dituen jarraipen eta laguntza lanen deskribapena (erakunde tutorea erabaki honen 3.3. artikuluan aitortutako bat bada soilik).>
www.euskadi.net

Relativa a los promotores: - Fotocopia del DNI y curriculum vitae. - Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social de hallarse al corriente de sus obligaciones. • Relativa a la empresa, en caso de que esté constituida: - Fotocopia del NIF. - Memoria breve de la empresa y curriculum vitae de los socios, y, en su caso, de los participantes en el proyecto. - Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa, y en caso de ser autónomo, fotocopia del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas. - Certificación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, excepto en los casos en que ésta no sea obligatoria (ver Decreto Foral 58/2004), y en su caso, la de todos los socios de la empresa. • Relativa al proyecto desarrollado: - Descripción del proyecto. - Cuentas de resultados previsionales de 2 años como mínimo. - Fotocopia de la oferta del profesional externo o proveedor que vaya a realizar o haya realizado el trabajo (facturas proforma o definitivas, presupuesto externo o, en su caso, contrato firmado). - Fotocopia de las tres ofertas solicitadas, en el caso de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica que superen los 12.000,00 euros, junto con la justificación de la elección si la oferta elegida no es la más ventajosa económicamente. - Descripción de las labores de seguimiento y apoyo que la entidad tutora con experiencia en el campo del desarrollo de nuevos proyectos empresariales y apoyo a nuevos emprendedores presta en este proyecto (sólo en el caso de que el proyecto venga tutelado por una entidad de las reconocidas en el artículo 3.3 del presente Acuerdo).
www.euskadi.net


Berezko nortasun juridikoa duten Garapen Erakundeek, turismo-partzuergoek, edota turismoa sustatzen duten bestelako erakundeek: erakundea egiaztatzeko dokumentazioa (eratze-eskrituraren, estatutuen eta erregistroan erregistratu izanaren ziurtagiriaren kopiak).>
www.euskadi.net

Las Entidades de Desarrollo, Consorcios turísticos u otras entidades promotoras de turismo con personalidad jurídica propia: documentación acreditativa de la entidad (copia de la escritura de constitución, estatutos y certificación de la inscripción registral).
www.euskadi.net


Horrez gain, Konstituzioan eta Nazio Batuen Erakundeko nazioarteko itunetan jasota dauden oinarrizko eskubideen bidez, aniztasunari ezar dakizkiokeen mugak zehazten ditu.>
www.eusko-ikaskuntza.org

Por otra parte, marca a través de los Derechos Fundamentales de la Constitución y de los Tratados Internacionales de Naciones Unidas los límites de diversidad admisible.
www.eusko-ikaskuntza.org


Estatuaren Konstituzioko Lehen Xedapen Gehigarria guztiz arau-emailea da eta zerbait eransten dio Estatuaren Konstituzio osoari: erakunde politiko desberdinen aintzat espena, eta horien zuzenbidezko adierazpidea Eskubide Historikoak dira.>
www.eusko-ikaskuntza.org

La A.P. (Adicional Primera) de la CE (Constitución del Estado) es plenamente normativa y añade algo al conjunto de la CE (Constitución del Estado): el reconocimiento de cuerpos políticos diferentes cuya expresión jurídica son los Derechos Históricos.
www.eusko-ikaskuntza.org

More examples
*Examples are automatically obtained from dabilena

erakunde (eu)

formación (es)

Internet Garatzeko Goi Mailako Institutuko (IGGI) sortzailekide eta CEO da Nacho de Pinedo. Ekosistema digitalari bultzada ematea da aipatu erakundearen helburua eta horretarako profesionalei, ekintzaileei eta erakundeei prestakuntza eta aholku ematen die.>
www.congresociudadaniadigital1

Co-fundador y CEO del ISDI (Instituto Superior para el Desarrollo de Internet), institución cuyo objetivo es desarrollar e impulsar el ecosistema digital a través de la formación y asesoramiento de profesionales, emprendedores y organizaciones.
www.congresociudadaniadigital1


Prestakuntza eta difusioaren arloetan hainbat hitzaldi eta ikastaro eskaini ditu Marketinaren Digitalaren inguruan, besteak beste, Gipuzkoako Bazkundea, Enpresa Digitala, Internet Euskadi, CEN edo Fundación Laboral bezalako erakundeetan.>
www.congresociudadaniadigital1

En el ámbito de la formación y difusión ha participado en charlas e impartido cursos en organismos como la Cámara de Gipuzkoa, Enpresa Digitala, Internet Euskadi, CEN o la Fundación Laboral, siempre con temas relacionados con el Marketing Digital.
www.congresociudadaniadigital1


Ikerketa-talde horiek zentro horretan kokatzea da asmoa, eta Campusean Gizarte Zientzien eta Giza Zientzien esparruetan eskaintzen diren graduondoko programetarako –masterrak eta doktoregoak– prestakuntza-espazio gisa ere jardungo luke; hala, ezagutzak gizartera eta erakundeetara eskualdatzeko zerbitzua litzateke.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

El nuevo centro de investigación acogería y daría soporte a dichos grupos de investigación y serviría de espacio de formación para impartir los actuales programas de posgrado que se ofertan en el Campus – Masteres y Doctorados – en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, constituyendo un servicio de transferencia de conocimiento al entorno social y a las instituciones.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Marko orokor horren barruan honako helburu hauek lortu nahi dira: - Ikasleei prestakuntza orokorra ematea, betiere honako arlo hauetan beharrezkoak diren oinarri teoriko eta metodologiak irakatsiz: historiaurrea, Antzinaroaren historia, Erdi Aroko historia, Aro Berriko historia, garaiko historia, historia ekonomikoa eta arkeologia. - Historiaren dimentsio espaziala kontuan hartzen duen historiaren inguruko prestakuntza eskaintzea, Espainiako, Euskal Herriko, Europako eta Amerikako historia nabarmenduz. - Ikasleei komunikazio-trebetasunak eta trebetasun didaktikoak irakastea, historia eta kulturari buruzko ideia eta eduki konplexuak transmititu ditzaten, eta ikasleak lortutako ezagutzak beste arlo nahiz diziplina akademiko zein profesionalekin erlazionatzeko gaitzea. - Arazoak ebaluatzerakoan eta erabakiak hartzerakoan analisi kritikoa bultzatzea eta lidergo-espiritua indartzea, ikasleak prestatuta egon daitezen gero honako esparru hauetan jardun ahal izateko: espezializazioa, ikerketa, artxiboak eta liburutegiak, enpresak eta kulturaren eta irakaskuntzaren arloko erakundeak. - Irakaskuntza autonomoa eta etengabeko prestakuntza bultzatzea eta besteak beste, historiaren, dokumentazioaren, artxibistikaren, arkeologiaren eta arkitekturaren esparruetan beste profesional batzuekin talde-lanean aritzeko gaitzea.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

En este marco general se sitúan los objetivos siguientes: - Proporcionar a los/las estudiantes una formación general, siempre con fundamentos teóricos y metodológicos necesarios en los ámbitos del arte y su historia. - Instruir a los/las estudiantes en habilidades comunicativas y didácticas, para la transmisión de ideas y contenidos complejos sobre la historia del arte y dotarlos de la capacidad interdisciplinar para relacionar los conocimientos adquiridos con otras áreas o disciplinas tanto académicas como profesionales. - Promover el análisis crítico en la evaluación de problemas, toma de decisiones y espíritu de liderazgo, estableciendo así las bases para el posterior acceso del alumnado a la especialización, investigación, actividades relacionadas con el patrimonio, museos, archivos y bibliotecas, empresas, instituciones y organismos del campo de la cultura y docencia. - Estimular el aprendizaje autónomo y formación continuada y capacitar para el trabajo en equipo con otros profesionales en el campo de la historia del arte.
www.enpresa-donostia.ehu.es


Prestakuntzaren kudeaketarako jardueren egokitzapena AENOR erakundeak emandako ISO 9001:2008 kalitate-ziurtagiriak frogatzen du.>
www.enpresa-donostia.ehu.es

La adecuación de las actividades de gestión de la formación se ha demostrado con la obtención del certificado de calidad ISO 9001:2008 otorgado por AENOR.
www.enpresa-donostia.ehu.es

More examples